Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaim

Waarom het bleken van tanden?

Iedereen wil graag een stralend witte lach. Het gebit is immers een belangrijk visitekaartje als het om uw uiterlijk gaat. Met het bleken van tanden kan deze wens voor veel mensen in vervulling gaan. Deze behandeling zorgt ervoor dat de tanden meerdere tinten witter worden. Door verschillende oorzaken kunnen tanden in de loop der jaren gaan verkleuren. Voor sommige mensen kan dit dusdanige vormen gaan aannemen dat zij liever niet lachen uit schaamte hiervoor. Zeker voor deze mensen is het bleken van tanden een uitkomst. Maar ook voor mensen die over de kleur van hun tanden gewoon niet tevreden zijn biedt de behandeling mogelijkheden.

Waardoor verkleuren tanden?

Het is goed om te weten dat uw tanden bestaan uit tandbeen en glazuur. Het glazuur zit over het tandbeen. Het glazuur biedt bescherming tegen stoffen van buiten maar heeft zelf geen kleur, het is doorzichtig. De kleur van uw tand of kies wordt dan ook volledig bepaald door de kleur van het tandbeen.

De kleur van het tandbeen wordt in de eerste plaats erfelijk bepaald. De kleur van de tanden verschilt dus per individu. U kunt relatief gele tanden hebben ondanks prima leefgewoonten en een goede verzorging van uw gebit. Verder zijn bij iedereen de hoektanden vaak een paar tinten minder wit dan de andere tanden omdat het tandbeen van hoektanden dikker is.

Het verder verkleuren van tanden heeft één of meerdere van de onderstaande oorzaken.

Het ouder worden

Met het toenemen van de jaren wordt het tandbeen dikker en daardoor minder wit. Glazuur kan bovendien beschadigd raken waardoor het minder bescherming biedt tegen kleurstoffen van buiten. Verder trekt bij de meeste mensen op oudere leeftijd het tandvlees terug hetgeen de onderliggende tandhals kwetsbaar maakt.

Consumptie- en leefgewoonten

Roken en de consumptie van verkleurende middelen zoals koffie, thee, cola, en rode wijn werken het verkleuren van tanden in de hand. Van belang hierbij is wel om een onderscheid te maken tussen aanslag op het tandglazuur en verkleuring van het onderliggende tandbeen. Aanslag op het glazuur kan door middel van polijsten al worden verwijderd. Zou echter (ook) het tandbeen zelf zijn verkleurd (bijvoorbeeld via scheurtjes in het glazuur) dan is het noodzakelijk om de tanden te bleken.

Ontwikkelingen in de jeugd

Jonge kinderen die het antibioticum tetracycline gebruiken kunnen later te maken krijgen met verkleuringen hierdoor van het permanente gebit. Bij de vorming van dit gebit wordt de verkleuring als het ware in het tandbeen ingebouwd als gevolg van het gebruik van dit medicijn.

Indien u in uw kinderjaren gevallen bent op één of meerdere tanden dan kan het zijn dat later deze tanden extra tandbeen gaan vormen en daardoor minder wit zijn dan de andere tanden.

Het overmatig gebruik van fluoride tijdens de vorming van het blijvend gebit kan witte oppervlakkige en vlekkerige verkleuringen geven in het glazuur.

Tot slot kan langdurige ziekte tijdens de peuter- en kleuterjaren vlekachtige verkleuringen veroorzaken in het glazuur.

Dode tand

Iedere tand of kies heeft een holte die is gevuld met bloedvaten en zenuwen. Deze holte wordt pulpa genoemd. De pulpa kan ontstoken raken en afsterven (bijvoorbeeld door een ongeluk of tandbederf). Hierbij komen stoffen uit de pulpa vrij en trekken in het witte gedeelte van de tand. De tand gaat hierdoor sterk verkleuren door grijze, blauwe, gele en bruine tinten. Dit wordt een dode tand genoemd. Deze verschijnselen kunnen ook optreden na een wortelkanaalbehandeling.

Amalgaamvulling

Een amalgaamvulling is een zilverkleurige vulling. Een tand of kies kan door deze vulling er donkerder uitzien omdat de vulling door het glazuur schemert. Het bleken van tanden kan dit niet verhelpen. Een oplossing kan dan zijn om de amalgaamvulling te vervangen door een witte vulling. Het is ook mogelijk dat de tandarts een kunststof of porseleinen schildje aanbrengt of zelfs een kroon plaatst om deze “verkleuring” weg te werken.

Hoe werkt het bleken van tanden?

Bij het bleken van tanden wordt waterstofperoxide gebruikt. De waterstofperoxide is opgenomen in een gel die op de tanden wordt aangebracht. Tijdens het bleekproces komt uit deze stof zuurstof vrij dat in het glazuur en tandbeen dringt en vervolgens de moleculen die de verkleuring veroorzaken afbreekt.

Het bleken van tanden kan volgens de onderstaande methoden plaatsvinden.

Bij het bleken van tanden wordt waterstofperoxide gebruikt. De waterstofperoxide is opgenomen in een gel die op de tanden wordt aangebracht. Tijdens het bleekproces komt uit deze stof zuurstof vrij dat in het glazuur en tandbeen dringt en vervolgens de moleculen die de verkleuring veroorzaken afbreekt.

Het bleken van tanden kan volgens de onderstaande methoden plaatsvinden.

Thuis bleken met een bleeklepel

De tandarts maakt een afdruk van uw gebit aan de hand waarvan een mal wordt gemaakt. Hieraan wordt een flexibele kunststof lepel bevestigd die ruimte bevat om de bleekgel in aan te brengen. U krijgt bij uw tweede bezoek aan de tandarts een instructie en vervolgens neemt u de bleeklepel en de gel mee naar huis. Na het inbrengen van de gel dient u de lepel zon 6 uur in te houden. Dit kan overdag maar ook in de nacht. Voor een goed resultaat moet dit gedurende enkele weken worden herhaald.

Bij de tandarts in de wachtkamer bleken met een bleeklepel

Hierbij wordt een bleekgel gebruikt met een sterkere concentratie bleekstof waardoor u de lepel minder lang in hoeft te houden (een half uur tot twee uur). Ook deze methode moet echter vaak enkele malen worden herhaald.

Doe het zelf pakketten

Steeds vaker worden (via internet) zogenaamde doe het zelf pakketten aangeboden voor thuis bleken. Over het algemeen wordt afgeraden om zonder overleg met uw tandarts van dit soort pakketten gebruik te maken.

Tanden bleken met een lamp of laser

De nadelen van de bleeklepel zijn het ongemak en de lange periode die deze methode in beslag neemt. Bij het gebruik van een lamp of laser wordt het bleekproces dusdanig versneld dat voor het behalen van het gewenste resultaat één behandeling van een uur kan volstaan. U kunt dit laten doen bij uw eigen tandarts of bij een kliniek.

Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk resultaat is het raadzaam om voordat het bleken van de tanden begint het gebit te laten reinigen en polijsten zodat eventuele aanslag wordt verwijderd.

De tanden worden vervolgens blootgelegd met behulp van een rubber lapje wat tevens het tandvlees tegen de bleekgel beschermt. Het is ook mogelijk het tandvlees te beschermen met behulp van een speciale gel. Ook de lippen worden beschermd.

Tijdens de behandeling moet eventueel een speciale beschermingsbril worden gedragen. Vervolgens wordt de bleekgel op de tanden aangebracht en het bleekproces versneld door de lamp of laser.

Na afloop wordt eventueel nog een fluoride laag aangebracht om er voor te zorgen dat de gebleekte tanden minder gevoelig worden voor verkleuringen.
De methode met de lamp of laser wordt onder diverse merknamen door tandartsen of klinieken aangeboden afhankelijk van het soort licht en de concentratie van waterstofperoxide dat gebruikt wordt.

Het gebruik van bleektandpasta

Op de markt worden tandpastas aangeboden met bleekmiddelen die tanden witter zouden maken. Uit studies is gebleken dat deze tandpastas de tanden niet duidelijk zichtbaar witter maken maar hooguit kunnen helpen bij het voorkomen van nieuwe verkleuringen. Er moet altijd op gelet worden dat dergelijke tandpastas geen stoffen bevatten die de tanden (op den duur) kunnen beschadigen. Raadpleeg altijd eerst uw tandarts hierover.

Het bleken van dode tanden

Het bleken van levende tanden vindt plaats van buiten naar binnen (zogenaamd vitaal bleken).

Het bleken van dode tanden echter vindt plaats van binnen naar buiten (avitaal bleken). De tandarts verwijdert eerst de vulling uit de tand. Daarna vult hij de tand met bleekmiddel en sluit de tand af met een tijdelijke vulling. Dit bleekproces zal enige dagen in beslag nemen en kan enkele malen herhaald worden al naar gelang het behaalde en gewenste resultaat.

Is het bleken van tanden gevaarlijk?

Het bleken van tanden lijkt een ontwikkeling van de laatste jaren. De techniek hiervoor wordt echter al zon 100 jaar in de tandheelkunde toegepast. Er zijn dan ook geen schadelijke effecten (op de lange termijn) bekend. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van het bleken van tanden waaruit is gebleken dat:

• De hardheid van het glazuur behouden blijft.
• Er in hele lichte mate bouwstoffen aan het glazuur worden ontrokken wat echter binnen 24 uur al weer is hersteld door mineralen uit het speeksel.
• Bij een behandeling de calcium/fosfaat verhouding in het glazuur verandert in dezelfde mate als na het drinken van beetje cola.
• Vullingen, bruggen en plaatjes e.d. niet worden beschadigd.

Het bleken van tanden heeft dus geen blijvend effect op de structuur van het gebit mits voor de behandeling met een verantwoorde concentratie waterstofperoxide in de bleekgel en met ongevaarlijk licht wordt gewerkt. Verder moet de gel PH neutraal zijn dat wil zeggen het mag geen zure stoffen bevatten die de tanden zouden kunnen beschadigen.

Na het tanden bleken

Na de behandeling zijn de onderstaande punten van belang.

Bijwerkingen

  • Tijdens de behandeling en de eerste uren daarna kunnen de tanden wat gevoelig zijn. Als dit voorkomt moeten koude en warme dranken de eerste 24 uur na de behandeling  worden vermeden. Eventueel kan voor het poetsen een tandpasta worden gebruikt die beschermt tegen pijn bij gevoelige tanden.
  • Soms voelt de patiënt lichte tintelingen. Deze verdwijnen altijd vanzelf.

Gevoeligheid van de tanden als gevolg van de behandeling zal met name optreden indien er gebruik wordt gemaakt van een lamp die warmte veroorzaakt. Sommige klinieken werken daarom met zogenaamd koud licht waarbij de hoeveelheid warmte die ontstaat minimaal is.

Maatregelen voor een optimaal resultaat

Als gevolg van de behandeling zijn de tanden de eerste 24 tot 48 uur enigszins poreus. Dit is een tijdelijk effect. Om het resultaat van de behandeling niet direct weer deels teniet te doen is het gedurende die eerste twee dagen van groot belang dat u niet rookt en dat u geen eet- of drinkwaren nuttigt die een verkleuring veroorzaken. Hierbij moet u denken aan:

  • Koffie,thee, cola en rode wijn
  • Fruit en vruchtensappen
  • Gekleurde groenten zoals rode bietjes
  • Andere levensmiddelen die natuurlijke of chemische kleurstoffen bevatten

Het verzorgen van uw gebit moet uiteraard gewoon doorgaan maar gedurende de eerste dagen na de behandeling mag u geen tandpasta of mondwater met een kleurtje gebruiken.

Welke resultaten mag ik van het bleken van tanden verwachten?

Als het gaat om het resultaat dat behaald kan worden met het bleken van tanden dan zijn verschillende aspecten van belang. Deze worden hieronder toegelicht.

Hoe wit kunnen mijn tanden worden?

Tandartsen gebruiken de zogenaamde Vita schaal voor het aanduiden van de kleurstelling van uw tanden. Voorafgaand aan de behandeling kan de tandarts of kliniek u laten zien waar op deze schaal de huidige kleurstelling van uw tanden zich bevindt en hoeveel tinten lichter deze kunnen worden na de behandeling. Het aantal tinten dat uw tanden witter worden kan sterk variëren van slechts enkele tot meer dan tien. Een garantie voor het aantal tinten kan niet worden gegeven omdat deze sterk van persoon tot persoon kan afwijken. Als uw tanden van nature altijd al wat gelig waren moet u er rekening mee houden dat wellicht slechts enkele tinten gewonnen kunnen worden. Dit is niet erg zolang u vooraf maar de juiste verwachting van de behandeling heeft en daar tevreden mee bent.

Bleken vullingen en kronen e.d. ook mee?

Vullingen bleken niet mee. Dit kan tot gevolg hebben dat na het bleken van de tanden de kleur van de vullingen te donker is vergeleken met die van de gebleekte tanden. In dat geval kunnen de oude vullingen eventueel worden vervangen door nieuwe vullingen met de juiste tint.

Vlekken en aanslag op kronen kunnen door de behandeling wel worden verwijderd maar de originele kleur van de kronen verandert niet. Wordt als gevolg van de behandeling het kleurverschil te opvallend dan kan de tandarts dat wellicht op een andere wijze verhelpen bijvoorbeeld door de kroon te vervangen door een andere met de juiste kleurstelling of door een facing met de juiste tint op de kroon te plaatsen.

Is 1 behandeling voldoende voor het gewenste resultaat?

Maakt u gebruik van een bleeklepel (thuis of bij de tandarts) dan zult u meerdere keren de behandeling moeten herhalen voor het verkrijgen van het gewenste resultaat. Bij gebruik van een lamp of laser volstaat echter doorgaans één behandeling. Wel kan het zo zijn dat bepaalde tanden die wat geler zijn zoals bijvoorbeeld hoektanden wat langer worden behandeld dan andere tanden. Verder moeten dode tanden van binnen uit worden gebleekt hetgeen ook vaak enkele malen herhaald moet worden.

Is het resultaat van tanden bleken blijvend?

Het resultaat van het bleken van tanden is niet blijvend. De processen die verkleuringen veroorzaken gaan immers gewoon door. Gemiddeld kunt u er van uitgaan dat de resultaten gedurende 2 tot 3 jaar zichtbaar blijven. Bij jonge mensen blijft het resultaat langer zichtbaar dan bij oudere. Na deze periode kunnen de tanden nog wel lichter zijn en blijven als vóór de behandeling. De periode waarin het resultaat blijvend is wordt positief beïnvloedt door een goede verzorging van het gebit en goede leefgewoonten (dat wil zeggen niet roken en het gebruik van voedingsmiddelen met kleurstoffen zoals koffie, thee, cola en rode wijn zoveel mogelijk beperken).

Roken kan het effect van de behandeling snel teniet doen. Dit is zonder van de tijd en het geld voor de behandeling. Indien u stevig rookt en u niet wilt of kunt stoppen of minderen moet u zich afvragen of het bleken van tanden wel zin heeft.

Is iedereen geschikt voor het bleken van tanden?

Uit onderzoek is gebleken dat vanaf de leeftijd van 14 jaar de behandeling veilig en effectief kan worden toegepast. Vrijwel iedereen ouder dan 14 jaar is geschikt voor het bleken van tanden. Uitzonderingen hierop zijn de volgende groepen die voor het bleken van tanden niet geschikt zijn:

• Zwangere vrouwen
• Vrouwen die borstvoeding geven
• Patiënten met melanomen (huidkanker)
• Personen die gevoelig zijn voor licht
• Mensen die een PUVA-behandeling of een andere vorm van fotochemotherapie ondergaan.

Personen die medicijnen of andere middelen gebruiken die de lichtgevoeligheid vergroten moeten vooraf eerst hun huisarts of specialist raadplegen.

Verder mogen eventuele tandheelkundige ingrepen niet korter dan twee weken voor de behandeling hebben plaatsgevonden.

» Het overleg vooraf met uw eigen tandarts

Vragen aan de kliniek voor het bleken van tanden

Bij de meeste klinieken bestaat de mogelijkheid in een vrijblijvend gesprek/consult het bleken van tanden te bespreken. Aansluitend kan de behandeling dan eventueel al plaatsvinden of er wordt een afzonderlijke afspraak voor gemaakt. De punten die in een dergelijk gesprek/consult aan de orde moeten komen zijn:

• Wordt de behandeling verricht door hiervoor opgeleide mensen zoals tandartsen of mondhygiënistes?
• Wordt er gebruik gemaakt van een methode die bewezen veilig is? Is bijvoorbeeld de concentratie waterstofperoxide in de bleekgel niet te hoog en is het licht dat gebruikt wordt niet schadelijk? Is de bleekgel PH neutraal?
• Wordt het gebit vooraf eerst geïnspecteerd, gereinigd en gepolijst?
• Indien u rookt de mate waarin u dat doet bespreken en bepalen of een behandeling dan wel zin heeft.
• Wat is de verwachting van het aantal tinten dat de tanden witter kunnen worden en wordt dit voorafgaand aan de behandeling getoond aan de hand van de Vita schaal zodat u kunt zien of dat voor u voldoende is?
• Wordt vooraf goed geïnventariseerd welke delen niet gebleekt kunnen worden (zoals kronen) en welke tanden of kiezen extra of anders behandeld moeten worden?
• Wordt een lijst doorgenomen met omstandigheden waaronder u niet geschikt zou zijn voor een behandeling?
• De totale duur van de behandeling en het verblijf in de kliniek.
• De (uiteindelijke) prijs voor de behandeling
• Bereikbaarheid van de kliniek bij eventuele problemen (nazorg)

Is er een vergoeding voor het bleken van tanden?

Het bleken van tanden wordt gezien als een cosmetische ingreep en is daarom niet opgenomen in het basispakket. Slechts bij zeer uitgebreide aanvullende tandartsverzekeringen wordt de behandeling of een gedeelte vergoed. U kunt hiervoor het beste uw eigen ziektekostenverzekeraar raadplegen.

Is het bleken van tanden aftrekbaar?

In de meeste gevallen vindt het bleken van tanden plaats om cosmetische redenen en kunnen de kosten voor de behandeling dan ook niet worden afgetrokken voor de belasting.

Een uitzondering zou kunnen zijn de situatie waarbij het verkleuren rechtstreeks het gevolg is van een ziekte of gebrek dan wel de behandeling daarvan. Vraag hierover een verklaring van een arts en pleeg altijd met behulp van die verklaring vooraf overleg met de belastingdienst.

U moet er echter wel rekening mee houden dat zelfs wanneer de behandeling aftrekbaar zou zijn de kans bestaat dat het bedrag te laag is om de drempel voor de aftrek te overschrijden zodat u uiteindelijk toch geen belasting terugkrijgt. Een en ander hangt af van uw inkomen (hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel) en eventuele andere ziektekosten in dat jaar.

Financiering van het bleken van tanden

Sommige klinieken bieden aan om de behandeling in termijnen te betalen. Indien u daar gebruik van maakt moet u wel bedenken dat de in de termijnen begrepen rente zeer hoog kan zijn en dat u deze rente niet van de belasting kunt aftrekken.

TANDEN BLEKEN VERGELIJKING BIEDT U HET VOLGENDE:

Wanneer u een kincorrectie overweegt is het op de eerste plaats belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat u precies stoort bij de huidige vorm van uw kin. De plastisch chirurg kan dan aangeven wat daaraan gedaan kan worden. Vervolgens moet u voor u zelf een goed beeld kunnen krijgen van de gewenste vorm van de kin en met de plastisch chirurg afstemmen of dat haalbaar is. Belangrijk is dat u met de plastisch chirurg op één lijn zit als het gaat om het gewenste resultaat van de kincorrectie. Dan weet u immers dat u naar alle waarschijnlijkheid tevreden zult zijn over dit resultaat maar ook dat het volgens de plastisch chirurg haalbaar is.

Belangrijk is dat een kliniek beschikt over toereikende hulpmiddelen om zo exact mogelijk aan te kunnen geven wat de gewenste vorm van de kin is. Sommige klinieken beschikken over computergestuurde programmas om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kan er bijvoorbeeld een digitale foto van uw gezicht worden gemaakt welke foto vervolgens met speciale software wordt bewerkt zodat vrij nauwkeurig de gewenste vorm kan worden bepaald. Zo kan ook vrij goed worden beoordeeld of alleen de stand van de kin gecorrigeerd moet worden (meer naar voren of juist meer naar achteren) of dat ook de vorm moet worden gecorrigeerd zoals bijvoorbeeld het ronder maken van een puntige kin.

Bij een kinvergroting met behulp van een prothese kan op deze wijze vrij nauwkeurig de benodigde grootte en vorm van de prothese worden ingeschat. Omdat deze implantaten in vrijwel iedere vorm of grootte voorhanden zijn dan wel gemaakt kunnen worden is bij een kincorrectie met behulp van een implantaat echt maatwerk mogelijk.

Bedenkt u echter wel dat het uiteindelijke resultaat altijd (wat) af kan wijken van de vooraf bepaalde wensen. Het inschatten van de benodigde prothese en de ingreep zelf zijn immers nog altijd mensenwerk. Daarom is het aan te bevelen om bij het bepalen van de gewenste vorm te kijken of u bij kleine afwijkingen daarvan ook met het resultaat kunt leven om zo eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Heeft een kliniek geen computerprogrammas om de vorm van het gelaat na te bootsen en aan te passen dan is het zaak om zo veel mogelijk fotos te bekijken van reeds uitgevoerde kincorrecties om dan toch zo nauwkeurig mogelijk de gewenste vorm en plaats van de kin af te stemmen.

Tot slot is het bij het bepalen van de gewenste vorm van de kin belangrijk om te beoordelen of het mogelijk is om de kincorrectie te combineren met een andere behandeling. Zo kan een neuscorrectie waarbij een te grote neus verkleind wordt er toe leiden dat de kin daardoor al groter gaat lijken waardoor de kinvergroting beperkt kan blijven of soms zelfs helemaal achterwege kan blijven. Een ander voorbeeld is liposculpture van de hals waardoor de kin weer een meer uitgesproken vorm gaat krijgen zodat ook dan de gewenste kinvergroting beperkt kan blijven.