Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

 

schaamlippen opererenWaarom ondergaan steeds meer vrouwen een schaamlipcorrectie? De reden is dat veel vrouwen een probleem hebben met de vorm of grootte van de kleine schaamlippen. Vroeger werd daar echter niet over gesproken. Het was een taboe en dus liet men het zo. Tegenwoordig is dat anders en vinden steeds meer vrouwen hun weg naar de kliniek om de schaamlippen te corrigeren.

De problemen ontstaan zodra de kleine schaamlippen gaan uitsteken buiten de grote schaamlippen. Dit kan pijn en ongemak geven tijdens bezigheden als fietsen of paardrijden. Een afwijkende vorm of grootte van de binnenste schaamlippen kan ook klachten geven tijdens het vrijen. Daar komt bij dat veel vrouwen zich schamen voor de afwijking omdat het een vreemd uiterlijk geeft. En deze schaamte kan uiteraard ook het zelfvertrouwen van de vrouw verminderen.

Een schaamlip correctie is een relatief eenvoudige ingreep die de klachten kan wegnemen. Daarbij wordt overtollig weefsel van de binnenste schaamlippen verwijderd. Men spreekt daarom ook wel van een schaamlip verkleining. De medische term hiervoor is een labiareductie.

Hoe verloopt een schaamlipcorrectie?

Hoe verloopt een correctie? Onderstaand geven wij u informatie over de voorbereidingen, de gebruikte verdoving en over de ingreep zelf.

De voorbereidingen voor een schaamlipcorrectie

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u daarmee minimaal een week voor de schaamlipcorrectie mee stoppen. Anders zou de kans op bloedingen bij of na de ingreep te groot kunnen worden.

Voor een goed herstel van de wond en het litteken na de ingreep is het verstandig om ook een paar weken voor de correctie te stoppen met roken. De kliniek zal u dat waarschijnlijk niet verplichten. Maar het is wel beter. De nicotine vernauwt de bloedvaten en kan daardoor de kans vergroten dat er een stoornis bij het herstel van het litteken optreedt. Ook na de schaamlipcorrectie kunt u om die reden beter nog even niet roken.

Voorafgaand aan de behandeling worden er fotos gemaakt. Deze zijn voor uw medisch dossier. In dat dossier komen dan later ook de fotos van het uiteindelijke resultaat van de schaamlipcorrectie. De voor en na fotos zijn belangrijk voor de latere evaluatie van het resultaat van de behandeling.

De verdoving

Voor een correctie wordt meestal een lokale verdoving gebruikt. U voelt dan tijdens de ingreep geen pijn maar u bent wel gewoon wakker. Sommige vrouwen vinden dat niet prettig en kiezen ervoor om de schaamlipcorrectie onder algehele narcose te doen. Een tussenvorm is de sedatie. Dan wordt de lokale verdoving gecombineerd met een slaaproesje.

Wanneer u overweegt om de schaamlip correctie onder algehele narcose te laten doen moet u er rekening mee houden dat sommige klinieken voor de ingrepen onder algehele anesthesie een andere locatie gebruiken bijvoorbeeld een operatieruimte in een ziekenhuis.

Het verloop van de operatie

Tijdens de behandeling wordt overtollig slijmvlies van de kleine schaamlippen verwijderd. De binnenste schaamlippen worden daardoor weer kleiner dan de buitenste grote schaamlippen. Het slijmvlies van de kleine schaamlippen dat nog overblijft wordt daarna gehecht. De meeste klinieken gebruiken daarvoor oplosbaar draad, dat later niet verwijderd hoeft te worden. De schaamlipcorrectie zelf neemt gemiddeld ongeveer een uur in beslag.

Direct na de ingreep

Wanneer de schaamlipcorrectie onder lokale verdoving is gedaan kunt u vrij snel na de operatie weer naar huis. U mag zelf niet autorijden, dus u moet wel vooraf regelen dat iemand u naar huis brengt.

Na een schaamlipcorrectie onder algehele narcose zult u wat langer in de kliniek moeten blijven om bij te komen uit de narcose. U kunt dan suf en misselijk zijn.

Totale duur van het verblijf in de kliniek

De totale duur van het verblijf in de kliniek voor een schaamlipcorrectie bedraagt al gauw 2 tot 3 uur. Bij een schaamlipcorrectie onder algehele narcose kan dit al gauw 3 tot 5 uur zijn.

Het herstel na een correctie

Hoe verloopt het herstel na een schaamlipcorrectie? U kunt hier informatie lezen over het herstel na de ingreep, over de leefregels na een schaamlipcorrectie en wanneer u weer uw werk en andere normale bezigheden kunt hervatten.

De ongemakken na een correctie

Zodra de verdoving is uitgewerkt kunt u wat last hebben van napijn. Vaak is een lichte pijnstiller voldoende om dit tegen te gaan. De eerste week kan het zitten en het naar de toilet gaan wat pijnlijk zijn.

De eerste twee dagen na de correctie kunnen er behoorlijke zwellingen optreden. Over het algemeen wordt dat vanaf de derde dag minder. Door de wond direct vanaf het begin goed te koelen kan de zwelling verminderen.

De genezing van de wond en de littekens na een schaamlip correctie

Schaamlippen zijn goed doorbloed. Daardoor geneest de wond na een schaamlipcorrectie vrij snel. Het helpt bovendien wanneer u nog even niet gaat roken, omdat nicotine juist de bloeddoorstroming vermindert. Over het algemeen moet u een week na de ingreep terugkomen in de kliniek voor een controle van de wond.

De eerste maanden kunnen de littekens nog goed zichtbaar zijn omdat ze vurig en rood van kleur zijn. Daarna zullen de littekens geleidelijk aan lichter worden en daardoor minder opvallend worden. Hoe snel en hoe mooi een litteken geneest is verschillend van persoon tot persoon.

Leefregels na een schaamlipcorrectie

U mag een dag na de ingreep weer douchen. Het is wel verstandig om het behandelde gebied niet te nat te laten worden. In bad gaan wordt de eerste week nog afgeraden omdat daardoor de zwellingen kunnen toenemen.

De eerste week na de schaamlipcorrectie moet u het wat rustig aan doen. Zware lichamelijke inspanning, zwaar tillen en bukken moet u zo veel mogelijk vermijden. Dit zou te veel druk geven op het behandelde gebied en dat is niet goed voor het herstel van de wond. U hoeft echter niet een week stil te zitten. Geregeld wat lopen is goed en bevordert juist het genezingsproces.

Na een week kunt u uw normale bezigheden weer hervatten. Meestal kunt u na een paar dagen weer aan het werk gaan, tenzij de werkzaamheden fysiek te zwaar zijn, dan kan het een week of twee weken duren.

Over het algemeen geldt dat u na twee weken weer sexueel contact mag hebben en weer kunt gaan sporten. Mochten echter na twee weken nog bloeduitstortingen zichtbaar zijn dan is het verstandig om te wachten tot deze geheel zijn weggetrokken.

Het resultaat van eencorrectie

schaamlip corrigerenDe meeste vrouwen zijn tevreden over het resultaat van een schaamlipcorrectie. De schaamlipcorrectie is voor een plastisch chirurg een relatief eenvoudige ingreep waarbij tijdens de operatie goed zicht bestaat op het te behandelen gebied en de mate waarin gecorrigeerd moet worden.

Wanneer is het resultaat van een correctie definitief?

Zodra na een paar dagen de zwellingen minder worden is er al een aardig zicht op het resultaat van de ingreep. Het resultaat kan echter pas goed worden beoordeeld na een paar maanden als ook de littekens veel minder opvallend zijn geworden.

Evaluatie in de kliniek van het eindresultaat van de correctie

Over het algemeen moet u drie maanden na de schaamlipcorrectie bij de kliniek terugkomen voor de evaluatie van het eindresultaat. Het is belangrijk dat er dan voldoende tijd wordt genomen voor het bespreken van het eindresultaat. Zowel de vrouw die de schaamlipcorrectie heeft ondergaan als de plastisch chirurg moeten het gevoel hebben dat het resultaat datgene is wat verwacht mag worden. Voor de evaluatie van het resultaat worden ook de voor en na fotos bekeken.

Een mogelijke klacht over het resultaat kan zijn dat het resultaat asymmetrisch is. Dus dat de stand, vorm of grootte van de binnenste schaamlippen links en rechts van elkaar afwijken. Nu is een bepaalde mate van asymmetrie normaal en vaak ook waarneembaar bij schaamlippen die niet gecorrigeerd hoeven te worden. Maar mocht de asymmetrie echt duidelijk zijn toegenomen en daarmee storend zijn geworden voor het uiterlijk, dan is het voorstelbaar om een nabehandeliing te doen.

Een andere reden voor een tweede behandeling zou kunnen zijn dat er sprake is van een ondercorrectie en dus het probleem van de uitstekende schaamlippen niet is verholpen. Dit zal echter niet vaak voorkomen.

In de meeste gevallen zijn vrouwen na de schaamlipcorrectie tevreden met het resultaat en is een tweede behandeling niet nodig.

Complicaties en risico van een correctie

Een schaamlipcorrectie is een relatief eenvoudige ingreep en daardoor ook een relatief veilige ingreep. Maar net als andere operaties kent de schaamlipcorrectie de algemene risicos en mogelijke complicaties van een chirurgische ingreep.

Zo zijn er aan een narcose altijd kleine risicos verbonden en kunt u een allergische reactie krijgen op de gebruikte verdovingsvloeistoffen. Er is tevens een kleine kans op een infectie aan de wond of een nabloeding. Soms treden er stoornissen op bij de genezing van de wond, waardoor de kans bestaat dat het litteken niet mooi wordt.

Specifieke risicos van een schaamlipcorrectie liggen meer op het vlak van het resultaat van de ingreep. Dat kan soms wat asymmetrisch uitpakken, maar meestal is dat geen reden voor ontevredenheid en hoeft er geen tweede behandeling gedaan te worden.

De kosten van een operatie

Wat zijn de kosten van een schaamlipcorrectie? Er zijn behoorlijke verschillen in de prijs die klinieken voor een schaamlipcorrectie berekenen. De kosten voor een correctie onder lokale verdoving lopen uiteen van 800 Euro tot 2.500 Euro. Het is dus zeker de moeite om klinieken voor een correctie op de prijs te vergelijken.

Meerprijs voor een schaamlipcorrectie onder algehele narcose

De schaamlipcorrectie wordt meestal onder lokale verdoving gedaan. De prijzen die klinieken vermelden op hun sites gelden dan ook veelal voor een ingreep onder lokale verdoving.

Wilt u de schaamlipcorrectie onder algehele narcose laten doen, dan moet u er rekening mee houden dat de kosten al gauw 500 Euro hoger zullen uitpakken.

Financiering van een schaamlipcorrectie

De financiering van een correctie kan lastig zijn. De behandeling wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. Niet iedereen heeft voldoende middelen om de ingreep te kunnen betalen. Om de schaamlipcorrectie dan toch mogelijk te maken kunt u er voor kiezen om de kosten daarvan te financieren middels een lening. Wanneer u overweegt een lening af te sluiten is er een aantal aandachtspunten dat u in deze overweging moet meenemen.

De rente over een lening voor een correctie is niet aftrekbaar

De rente die u betaalt over een lening ter financiering van een schaamlipcorrectie is niet aftrekbaar, ook niet wanneer u de financiering heeft geregeld door uw hypotheek te verhogen. De belastingdienst kijkt naar de besteding van het geleende geld en als die besteding niet de eigen woning betreft is de rente over de lening niet aftrekbaar.

Schaamlipcorrectie op afbetaling via de kliniek

Vaak biedt een kliniek zelf ook de mogelijkheid voor een schaamlip correctie op afbetaling. Meestal loopt de afbetaling dan via een financieringsinstelling waar de kliniek mee samenwerkt.

Soms is het zelfs mogelijk om de prijs voor de correctie in een aantal termijnen te betalen zonder dat daarbij interest in deze termijnen is begrepen. Wel zult u dan deze termijnen in een betrekkelijk korte periode moeten betalen.
Het loont de moeite om bij meerdere klinieken de mogelijkheden en de voorwaarden op te vragen. Is een schaamlip correctie op afbetaling mogelijk of kan er in termijnen betaald worden zonder rente? Daarbij bekijkt u zaken als de hoogte van de rente, de looptijd van de lening, en bijvoorbeeld de mogelijkheid tot boetevrij extra aflossen.

Is een correctie aftrekbaar voor de belasting?

Wanneer is een schaamlipcorrectie aftrekbaar van de belasting? Om de kosten van plastische chirurgie af te kunnen trekken van de belasting moet de reden van de ingreep een ziekte of aandoening zijn, of een verminking door een ongeval. Nu wordt in die gevallen de ingreep juist meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer echter in die situatie een deel van de kosten voor eigen rekening waren kunt u wel dat deel aftrekken. Dit kan voorkomen als de vergoeding gemaximeerd is op een vast tarief omdat de kliniek geen contract had met uw zorgverzekeraar en de kosten van de kliniek hoger waren.

Wordt een correctie vergoed?

Wanneer wordt een correctie vergoed door de zorgverzekeraar? Hieronder hebben wij daarover informatie opgenomen waarbij we een onderscheid maken tussen een vergoeding vanuit de basisverzekering en een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Wordt een schaamlip correctie vergoed vanuit de basisverzekering?

Een vergoeding van de kosten van een schaamlip correctie vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk bij misvorming als gevolg van een ziekte, aandoening, of een ongeval of bij verminking na een medische verrichting.

De meeste correcties worden gedaan vanwege klachten als hinder bij het fietsen en paardrijden of tijdens het vrijen. Maar deze klachten alleen geven dus geen recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. Hoe vervelend ze ook zijn. Eventueel is dan nog wel een gedeeltelijke vergoeding vanuit een aanvullende verzekering mogelijk.

Vergoeding van een correctie vanuit een aanvullende verzekering

Voor een schaamlip correctie is soms een beperkte vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Nu bieden zorgverzekeraars vaak meerdere aanvullende pakketten aan. Meestal moet u de duurste aanvullende verzekering afsluiten om een vergoeding te ontvangen voor cosmetische chirurgie zonder medische noodzaak. De hoogte van de vergoeding is sterk afhankelijk van de zorgverzekeraar. Soms is dat slechts 250 Euro per 3 jaar. Bij de ander is dat 500 Euro per jaar. En in andere gevallen bedraagt deze maximaal en eenmalig 1000 Euro.

schaamlipcorrectie vergoedingConsult in kliniek

Tijdens een consult in de kliniek kunt u alles over de schaamlipcorrectie en uw persoonlijke situatie bespreken. Vaak zijn daarbij een consulente/verpleegkundige en de plastisch chirurg zelf aanwezig. Een consult is altijd vrijblijvend. In veel klinieken is een consult tevens gratis, maar sommige klinieken vragen daar een prijs voor van enkele tientjes. Vaak wordt dat bedrag dan wel teruggegeven als er een behandeling volgt.

Bent u geschikt voor een correctie?

Of u geschikt bent voor een schaamlipcorrectie hangt ondermeer af van uw medische conditie en medicijngebruik. Daarom wordt tijdens het consult in de kliniek uw medische achtergrond doorgenomen. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of uw verwachtingen van de ingreep realistisch zijn en of daaraan kan worden voldaan.

Informatie over de behandeling

Uiteraard krijgt u tijdens het consult uitleg over het verloop van de behandeling, over de voorbereidingen, over het herstel na de behandeling en de leefregels daarbij. Ook hoort u wanneer u voor controle terug gaat naar de kliniek. Een goede kliniek informeert u ook over de eventuele complicaties en risicos van de schaamlipcorrectie.

Belangrijk is natuurlijk ook wat de kosten gaan worden van de schaamlipcorrectie, wanneer het bedrag betaald moet worden, en tot wanneer een kosteloze annulering van de behandeling nog mogelijk is.

Wat als u ontevreden bent over het resultaat van de schaamlipcorrectie?

Een belangrijk punt om te bespreken tijdens het consult. Wat gebeurt er als u later niet tevreden bent over het resultaat van de ingreep? In welke situaties is dan een nabehandeling mogelijk op kosten van de kliniek?