Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van Botuline Toxine. Deze stof wordt met een fijn naaldje geïnjecteerd in een gelaatsspier waardoor de zenuwimpuls naar deze spier wordt geblokkeerd. De gelaatsspier wordt als het ware buiten werking gesteld en kan dus niet meer aanspannen. Het beoogde effect is om de rimpels die het gevolg zijn van het aanspannen van deze spier te verzachten of te doen verdwijnen. Ook kan de behandeling zuiver preventief worden gedaan dus om te voorkomen dat er rimpels gaan ontstaan als gevolg van het bewust of onbewust aanspannen van de gelaatsspieren. De uitschakeling van de gelaatsspier is slechts tijdelijk en voor het gewenste effect zal de behandeling dus steeds herhaald moeten worden.

De behandeling wordt door de meeste mensen als volstrekt pijnloos ervaren en wordt dan ook meestal zonder verdoving uitgevoerd. Afhankelijk van het te behandelen gebied duurt de behandeling vijf minuten tot een half uur.

Voorafgaand aan de behandeling vraagt de arts u om enkele keren boos, fronsend en heel verbaasd te kijken zodat hij precies kan bepalen in welke spiertjes Botuline Toxine moet worden toegediend. Op deze plaatsen wordt vervolgens op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid van het middel onder de huid gespoten.

Botuline Toxine is de werkzame stof die wordt gebruikt. Botox en Dysport zijn de meest bekende merknamen van producten die van deze werkzame stof gebruik maken. Vanwege de specifieke werking worden ze ook wel neurotoxines genoemd.

Voor welke rimpels zijn Botox en Dysport geschikt en voor welke niet?

Het gaat bij deze rimpelbehandeling om die rimpels die het gevolg zijn van de werking van de gelaatsspieren en voor welke spieren geldt dat de werking daarvan in principe gemist kan worden. Dat zijn met name de volgende rimpels:

  • Rimpels die het gevolg zijn van het fronsen en optrekken van de wenkbrauwen. Dat zijn de rimpels tussen de wenkbrauwen en de rimpels daarboven in het voorhoofd.
  • De zogenaamde kraaienpootjes naast de ogen.
  • Bepaalde lijntjes op de neus en kin.

Er zijn uiteraard meer rimpels die het gevolg zijn van spieractiviteit zoals de plooien tussen neus en lip, rimpels in de wangen en op de bovenlip. Voor deze spieren geldt echter dat de werking daarvan onmisbaar is. U wilt immers nog wel kunnen lachen of bijvoorbeeld uw lippen kunnen tuiten om hete koffie te kunnen drinken. Bovendien moet voorkomen worden dat er geen enkele dynamiek meer in het gezicht zou blijven hetgeen heel onnatuurlijk overkomt!

Rimpels die het gevolg zijn van een slappe huid of door frequente blootstelling aan de zon kunnen niet met Botox worden behandeld.

Het resultaat van een behandeling met Botox of Dysport en hoelang blijft dat resultaat?

Pas enkele dagen na de behandeling begint de spieractiviteit af te nemen. Na ongeveer twee weken is het effect op de spier maximaal. De rimpels zijn dan al minder diep. In de weken daarna wordt de huid steeds gladder. Klinieken geven aan dat dan de rimpeldiepte tot rond de 90 % kan afnemen.

De uitschakeling van de gelaatsspier als gevolg van de behandeling is echter zoals gezegd tijdelijk. Geleidelijk aan groeien er weer nieuwe zenuwuiteinden aan die de geblokkeerde zenuwuiteinden vervangen en kan de spier weer worden aangespannen. Daarom is het resultaat van de behandeling niet duurzaam. De duur van het effect wisselt sterk per individu maar gemiddeld bedraagt deze drie tot zes maanden, waarbij na meerdere behandelingen het resultaat wat langer kan gaan aanhouden tot bijvoorbeeld negen maanden. Voor een blijvend effect moet echter de behandeling hoe dan ook steeds herhaald worden.

Is iedereen geschikt voor een behandeling met Botox of Dysport?

Voor mensen die een zenuw- of spieraandoening hebben en voor zwangere vrouwen geldt dat zij uit voorzorg niet behandeld mogen worden met Botuline Toxine.

Voor ongeveer 1 tot 2 % van de mensen geldt dat zij antistoffen hebben tegen Botox waardoor de behandeling geen of onvoldoende effect heeft. Deze immuniteit kan ook later gaan optreden na meerdere behandelingen. Dit laatste komt in ongeveer 5 % van de gevallen voor.

Voor de behandeling worden door de klinieken geen leeftijdsgrenzen genoemd zij het dat deze behandeling op jonge leeftijd vaak natuurlijk nog niet nodig is. Wel is het zo dat de behandeling steeds vaker wordt verricht om rimpels door het gebruik van gelaatsspieren te voorkomen en dus al op jongere leeftijd wordt ondergaan.

Of u geschikt bent voor een behandeling hangt verder mede van uw verwachtingen af. Deze moeten wel realistisch blijven. Bij (zeer) diepe rimpels die al langere tijd aanwezig zijn is het maar de vraag of deze nog voldoende verminderd kunnen worden door de spieractiviteit uit te schakelen. De rimpel kan dan toch grotendeels blijven staan in de huid zeker als deze reeds verslapt is. In het consult vooraf moeten dan ook de haalbare resultaten goed worden doorgesproken om teleurstellingen te voorkomen.

Voorafgaand aan de behandeling met Botox of Dysport

Omdat er met een fijn naaldje wordt geïnjecteerd en er altijd bloedvaatjes geraakt kunnen worden is het van belang dat gedurende de week voorafgaande aan de behandeling geen bloedverdunnende middelen worden gebruikt en het liefst ook geen alcohol wordt genuttigd.

Na de behandeling met Botox of Dysport

Na iedere injectie is er een klein bultje zichtbaar (vergelijkbaar met een kleine muggenbult), deze trekt snel weer weg. Na de behandeling kan de huid wat rood en ook licht gezwollen zijn als reactie op de prikjes. Er is echter meestal geen napijn. De lichte rode zwelling trekt meestal weer binnen één of enkele uren weg. Soms ontstaan er één of enkele kleine blauwe plekjes omdat er tijdens het prikken een bloedvaatje wordt geraakt hetgeen een kleine bloeduitstorting veroorzaakt. Deze verdwijnen na drie tot vijf dagen.

In principe kunt u na de behandeling of de dag erna weer uw normale activiteiten hervatten. U mag weer in de zon of onder de zonnebank maar als er blauwe plekjes optreden moeten deze met een hoge factor worden beschermd. Dit om pigmentvlekken te voorkomen. Het is echter verstandiger om de eerste dag of dagen de zon of de zonnebank te mijden.

Indien u de behandeling voor de eerste keer hebt ondergaan zal u meestal gevraagd worden om na enkele weken langs te komen voor controle.

Om de behandeling zo effectief mogelijk te doen zijn is het volgende van belang:

  • Direct na de injecties moet u het hoofd zoveel mogelijk rechtop houden. Dit voorkomt dat de vloeistof naar een ander deel van het gezicht zakt, waardoor andere spiergroepen ongewenst ook het effect van Botox zouden gaan vertonen.
  • Gedurende ongeveer twee uur na de inspuiting moeten de behandelde spieren zo veel mogelijk worden gebruikt zodat de Botox goed wordt verdeeld in de spier en de werking optimaal wordt.
  • De eerste 24 uur na de behandeling mag u geen aspirine slikken of alcohol nuttigen.
  • Gedurende de eerste twee tot vier uren moet u bukken of liggen zo veel mogelijk vermijden.
  • De eerste dagen na de behandeling geen intensieve druk of massage van het behandelde gebied toepassen. U mag de huid wel schoonmaken dan wel make-up of camouflagecrème aanbrengen maar zonder daarbij al te veel druk uit te oefenen.

Zijn Botox en Dysport veilig?

Botox en Dysport bevatten dezelfde werkzame stof namelijk Botuline Toxine. Deze stof wordt al meer dan 30 jaar gebruikt in de geneeskunde voor het behandelen van neurologische aandoeningen zoals spasmen van gelaat en hals en ter bestrijding van transpiratie van oksels, handen en voeten. Het gebruik van de stof voor cosmetische behandelingen namelijk het bestrijden van rimpels vindt reeds meer dan 10 jaar plaats.

Zowel in de reguliere geneeskunde als op cosmetische niveau kan dus gesteund worden op een lange periode wat betreft ervaringen met mogelijke bijwerkingen en risicos. Belangrijke nadelige effecten (op de lange termijn) zijn daarbij (vooralsnog) niet gebleken zodat de behandeling over het algemeen als veilig wordt aangemerkt.

Complicaties en risico’s van Botox of Dysport

Omdat er gewerkt wordt met een injectienaald, hoe fijn deze ook is, bestaat er altijd een kleine kans op het optreden van infecties. Er zijn echter ook meer specifieke complicaties die kunnen optreden en die hieronder uiteengezet worden ook al is de kans op sommige complicaties erg klein.

Gunstige bijwerkingen van Botox of Dysport

Naast mogelijke complicaties kent de behandeling met Botox ook gunstige bijwerkingen. Zo kan de behandeling een ongewenste gezichtsuitdrukking doen ontspannen. Voor sommige mensen is überhaupt het ontspannen aanvoelen van de huid alleen al een reden om de behandeling te herhalen.

Van een behandeling met Botox is verder bekend dat het een gunstig effect heeft op spanningshoofdpijn en migraine. In veel gevallen worden de klachten daarover na een behandeling minder.

Uit recent Amerikaans onderzoek zou zelfs blijken dat Botox kan helpen depressiviteit te bestrijden. Omdat na een behandeling met Botox de depressieve gevoelens niet doorgegeven kunnen worden via de gelaatsuitdrukking zouden de depressieve gevoelens zelf ook verminderen.