Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

kraaienpoten behandelenWaarom een rimpelbehandeling?

Rimpels en ouder worden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het krijgen van rimpels naarmate de jaren vorderen is een volkomen natuurlijk proces. Voor sommige mensen vormen de rimpels geen enkel probleem. Er is echter een steeds groter wordende groep mensen die het jammer vindt er ouder uit te zien door de rimpels zeker wanneer deze al op relatief jonge leeftijd voorkomen. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan het hebben en houden van een jonge uitstraling en een jong uiterlijk. Een rimpelbehandeling maakt dit mogelijk.

Voor het bepalen van de juiste techniek voor de rimpelbehandeling is het van belang te weten om welke rimpels het gaat. De soorten rimpels worden hieronder beschreven.

Rimpels als gevolg van ouderdom

De huid bevat stoffen als collageen en elastine die zorgen voor veerkracht en stevigheid. Deze stoffen worden steeds weer afgebroken en opnieuw aangemaakt. De eerste 25 jaar houden de afbraak en de aanmaak van deze stoffen elkaar in evenwicht. De jaren daarna echter wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine steeds wat minder terwijl de afbraak gewoon doorgaat. Dit leidt ertoe dat met het ouder worden de hoeveelheid van deze stoffen geleidelijk afneemt. Tijdens de menopauze versnelt dit proces. De huid verliest daardoor haar elasticiteit en stevigheid. Als gevolg daarvan ontstaan rimpels. Afhankelijk van de mate van de huidveroudering kunnen de volgende rimpels worden onderscheiden:

  • Fijne rimpels wat eigenlijk meer lijntjes zijn in de huid.
  • Diepere rimpels die kunnen leiden tot groeven en plooien.

De verschillen in leeftijd waarop en de mate waarin deze rimpels ontstaan wordt deels erfelijk bepaald en deels door leefgewoonten.

Rimpels als gevolg van gebruik van spieren (fronsrimpels)

Veel rimpels in het gezicht ontstaan door het bewust of onbewust aanspannen van spiertjes die vlak onder de huid liggen. Tijdens het gebruik van deze spiertjes wordt de huid samengetrokken waardoor rimpels worden gevormd. Omdat het hierbij vooral gaat om de rimpels die ontstaan in het voorhoofd tijdens het fronsen, worden deze rimpels ook wel fronsrimpels genoemd.

Leefgewoonten

Bepaalde leefgewoonten kunnen een belangrijke invloed hebben op de huid en het ontstaan van rimpels. Zo is bekend dat roken en zonnen een versnelde afbraak veroorzaken van de stoffen die de huid stevig en elastisch houden. Mensen die veel roken en veel zonnen krijgen daarom eerder en meer met rimpels te maken. Andere factoren die de rimpelvorming in de hand werken zijn bijvoorbeeld stress, luchtvervuiling, onvoldoende nachtrust, ongezond eten of het onvoldoende drinken van water.

De gebruikte technieken

Het is goed om te weten dat er nogal wat technieken bestaan voor een rimpelbehandeling. Grofweg kunnen deze technieken als volgt worden ingedeeld naar het principe waarvan gebruik wordt gemaakt bij de rimpelbehandeling:

• Het verwijderen van huidlagen teneinde rimpels te laten vervagen en de huid te verjongen waardoor deze strakker en gladder wordt (chemische peeling, dermabrasie, laserbehandeling).
• Het opvullen van de rimpels (tijdelijke fillers, permanente fillers, lipofilling).
• Het injecteren van stoffen die de stofwisselingsprocessen in de huid beïnvloeden en daarmee de huid verjongen of de aanmaak van collageen onder de rimpels stimuleren (mesotherapie, New Fill/Sculptra, Isolagen).
• Het injecteren van stoffen die tijdelijk de werking van spieren uitschakelen zodat deze spieren geen rimpels kunnen veroorzaken (Botox, Dysport)
• Het laten krimpen van de huid of de onderliggende bindweefsellagen zodat deze samentrekt en daardoor gladder wordt (IPL, Thermage, laserbehandelingen)
• Het stimuleren van de huid om nieuw collageen aan te maken middels warmteontwikkeling of bepaalde lasertechnologie (IPL, Thermage, (niet-invasieve) laserbehandelingen).
• Losmaken van de rimpel van de onderliggende huid hetgeen de aanmaak van collageen stimuleert die vervolgens de rimpel opvult (BioSkinJetting).
• Het stimuleren van de afvoer van vet en afvalstoffen uit de huid om daarmee cellulitis te bestrijden.

Kliniekbon geeft u uitgebreide informatie over de meest voorkomende rimpelbehandelingen in klinieken die van één of meerdere van de bovenstaande principes gebruik maken.

Strikt genomen kan een facelift ook als een (vergaande) rimpelbehandeling worden gezien. Vanwege het bijzondere karakter en het groot chirurgisch gehalte van een facelift beschouwt Kliniekbon deze echter als een afzonderlijke behandeling die noodzakelijk kan zijn indien geen “normale” rimpelbehandeling voldoende effectief is. Wij geven dan ook afzonderlijk informatie over de facelift. Hiermee sluiten wij tevens aan bij de “gewoonte” van klinieken om de facelift als een afzonderlijke behandeling aan te bieden.

Welke behandeling is het meest geschikt?

De vraag welke rimpelbehandeling voor u het meest geschikt is hangt af van de specifieke huidproblemen die u heeft. Hierbij moet gekeken worden naar de volgende aspecten:

• Hoe diep zijn de rimpels?
• Gaat het om de behandeling van enkele duidelijk aanwijsbare rimpels of om een algehele verjonging van de huid?
• Welke andere huidproblemen spelen er zoals (acne)littekens, vergrote poriën, ouderdoms- of pigmentvlekken etc?
• Gaat het om expressierimpels of andere rimpels?
• Gaat het om cellulitis?

Op basis van de bovenstaande criteria zal de kliniek de voor u meest geschikte techniek bepalen. Uiteraard spelen daarbij uw persoonlijke wensen en inzichten ook een grote rol. De ene persoon is nu eenmaal kritischer over zijn of haar uiterlijk dan een ander. In dat opzicht is het belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd bent over de resultaten die met een specifieke rimpelbehandeling te behalen zijn om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Over het algemeen geldt dat hoe ingrijpender de rimpelbehandeling is hoe beter ook het daarmee te behalen resultaat zal zijn. Beter in de zin van zichtbaar resultaat maar ook vaak in de zin van de duurzaamheid daarvan. Sommige mensen hebben echter een voorkeur voor een minder ingrijpende techniek en nemen daarbij het feit dat de rimpelbehandeling herhaald moet worden op de koop toe.

Mensen die wat meer op leeftijd zijn, hun leven lang gerookt hebben en veelvuldig van de zon hebben genoten kunnen een dusdanige veroudering van hun gezicht hebben dat een gewone rimpelbehandeling ontoereikend kan zijn. In dat geval zal een facelift noodzakelijk zijn. Gezien het bijzondere karakter van een facelift en het hoge chirurgisch gehalte daarvan wordt de facelift niet hier beschreven maar op deze site als een afzonderlijke behandeling gezien. Voor de informatie over een facelift wordt daar dan ook naar verwezen.

Rimpel verhelpen door middel van een chemische peeling

Bij een chemische peeling wordt een vloeistof waaraan chemische stoffen zijn toegevoegd op de huid aangebracht. De chemische stoffen zorgen voor een verbrandingsreactie zodat de buitenste laag van de huid gaat afschilferen (peeling is Engels voor “afpellen” en “vervellen”). Hierdoor komen rimpels minder diep te liggen en worden daardoor minder opvallend. Bovendien wordt tijdens het genezingsproces dat daarop volgt de huid samengetrokken. De huid wordt gladder en strakker zodat fijne rimpels verminderen. Vaak wordt ook de tint van de huid wat frisser en levendiger omdat de kleur van het bloed beter zichtbaar wordt.

Voorafgaand aan de behandeling wordt de huid eerst ontvet en voorbewerkt. Daarna wordt de vloeistof met chemische stoffen (zoals trichloorazijnzuur (TCA) of fenol) met behulp van wattenstokjes of gaasjes op de huid aangebracht.

Een chemische peeling wordt ook vaak toegepast om onregelmatigheden in de huid zoals sproeten, acne, littekens, bruine vlekjes minder zichtbaar te maken.

De duur van de behandeling loopt uiteen van enkele minuten naar een kwartier of zelfs langer. Dit hangt sterk af van het gebied dat behandeld moet worden en de diepte van de chemische peeling.

» De oppervlakkige chemische peeling
» De diepere chemische peeling
» Na een chemische peeling
» Risico’s en complicaties van een chemische peeling
» Welke chemische peeling is het meest geschikt?

Rimpels verkleinen met behulp van (mechanische) dermabrasie

rimpels bij manBij dermabrasie wordt de huid afgeschaafd tot in de huidlaag onder de opperhuid. Dermabrasie is vooral geschikt om onregelmatigheden van de huid en littekens minder zichtbaar te maken. Hierbij moet u met name denken aan tatoeages, en de meer oppervlakkige rimpels en littekens van acne.

Bij dermabrasie wordt gebruik gemaakt van een snel ronddraaiende borstel met staal-draad of van een snel ronddraaiende schijf met diamantkorrels. De methode wordt daarom ook wel mechanische dermabrasie genoemd. Hoe hoger de druk hierbij is des te dieper wordt de huid afgeschaafd. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke of algehele verdoving afhankelijk van de grootte van het te behandelen huidoppervlak. De duur van de behandeling kan slechts enkele minuten zijn tot ruim een uur. Ook dat hangt uiteraard af van de grootte van het te behandelen huidoppervlak. In sommige gevallen zijn meerdere behandelingen noodzakelijk om het gewenste resultaat te krijgen.

» Na dermabrasie
» Risico’s en complicaties van dermabrasie
» Microdermabrasie

Rimpelbehandeling met de laser

Het gebruik van de laser voor het behandelen van rimpels kan worden onderverdeeld in verschillende methoden die hieronder verder worden toegelicht. Iedere methode heeft haar eigen specifieke techniek.

» CO2-laser therapie
» Het herstel na een CO2-laser behandeling
» Welke resultaten mag ik verwachten van een CO2-laser behandeling?
» Hoe lang houdt het resultaat van een CO2-laserbehandeling aan?
» Wat zijn de bijwerkingen en risico’s van een CO2-laserbehandeling?
» De gefractioneerde lasertherapie
» De niet-invasieve lasertherapie
» De L3 laser

Rimpels behandelen door middel van thermage

Bij een rimpelbehandeling met behulp van thermage wordt gebruik gemaakt van een speciaal apparaat dat hoogfrequente geluidsgolven kan produceren. Deze trillingen zorgen ervoor dat collageen in de dieper gelegen huidlagen en ook het daaronder gelegen weefsel wordt verwarmd waardoor het direct gaat krimpen. De onderliggende huidstructuur gaat daardoor verstrakken hetgeen soms al direct een zichtbaar resultaat geeft.

Een tweede gevolg van de verwarming is dat de huid wordt gestimuleerd om nieuw collageen aan te maken. Het effect daarvan wordt gedurende twee tot zes maanden na de behandeling zichtbaar. De huid wordt dan strakker en gladder zodat rimpels verdwijnen dan wel minder op gaan vallen. Het gewenste resultaat wordt dus pas na enkele maanden zichtbaar.

Afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied kan een behandeling 30 minuten tot meer dan een uur in beslag nemen.

Er worden diverse al dan niet gepatenteerde apparaten gebruikt voor rimpelbehandelingen die gemeen hebben dat zij gebruik maken van de techniek van verwarming door middel van geluidsgolven. Zij kunnen echter wel sterk verschillen in de intensiteit per behandeling en daarmee ook in het aantal benodigde behandelingen om het gewenste resultaat te krijgen.
Bij sommige apparaten volstaat slechts één behandeling zoals bij de ThermaTip terwijl bij andere apparaten zoals bijvoorbeeld de Skin Restyler en de Accent Radiofrequentie acht respectievelijk drie behandelingen nodig kunnen zijn.

De behandeling is goed te verdragen. U voelt dat binnenin de geluidsgolven zorgen voor een korte diepe verwarming. Dit is echter niet pijnlijk. Soms wordt tegelijkertijd de buitenlaag van de huid gekoeld. Er hoeft meestal geen verdoving gebruikt te worden. Mensen die wat pijngevoelig zijn kunnen eventueel een pijnreducerende crème laten aanbrengen.

Een groot voordeel van thermage vergeleken met andere rimpelbehandelingen is dat er nauwelijks bijwerkingen zijn. U bent na de behandeling gewoon toonbaar en u kunt de dagelijkse werkzaamheden direct hervatten. Soms ontstaat door de behandeling een lichte roodkleuring die echter normaal gesproken weer snel afneemt. Verder is na de behandeling geen speciale verzorging nodig behoudens soms een vochtinbrengende crème.

Van belang is dat er apparaten zijn voor deze rimpelbehandeling die door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zijn goedgekeurd hetgeen iets zegt over de veiligheid daarvan. Uiteraard moet het apparaat dan nog wel bediend worden door een daartoe gekwalificeerde arts.

Voor de mensen die thermage overwegen is het goed om te weten dat het resultaat minder uitgesproken is dan bij bijvoorbeeld een CO2-laserbehandeling of een chirurgische facelift, en dat het resultaat niet permanent is. Het verouderingsproces wordt enige jaren teruggezet waarna de huid op natuurlijke wijze weer veroudert al kan het onderscheid tussen wel en niet behandelen langer zichtbaar blijven.

Het is dus van belang dat u met de juiste verwachtingen wat betreft (de houdbaarheid van) het te behalen resultaat deze behandeling ondergaat om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Een goede voorlichting van de kliniek is daarbij essentieel.

Behandeling door middel van licht

Bij deze rimpelbehandeling wordt met een apparaat de huid behandeld met licht dat door de huid wordt opgenomen waardoor deze gestimuleerd wordt om nieuw collageen aan te maken. Als gevolg daarvan wordt de huid weer strakker en gladder en rimpels minder zichtbaar. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig om het gewenste resultaat te krijgen dat geleidelijk merkbaar wordt.

De behandelingen met licht zijn doorgaans goed te verdragen. Soms wordt tijdens de behandeling gebruik gemaakt van koeling via het apparaat om de buitenste huidlaag te beschermen. Of er wordt vooraf een verkoelende gel aangebracht die tevens voor de geleiding van het licht zorgt. Er hoeft meestal geen (verdere) verdoving gebruikt te worden. Een behandeling duurt gemiddeld ongeveer een half uur. Daarna kan de huid wat lichtrood van kleur zijn maar dat verdwijnt weer binnen enkele uren. U bent na de behandeling gewoon toonbaar en kunt uw normale activiteiten direct hervatten.

Net als bij de rimpelbehandelingen door middel van thermage zijn de resultaten bij een rimpelbehandeling met licht niet zo uitgesproken als bij bijvoorbeeld een CO2-laserbehandeling of een chirurgische facelift. De resultaten zijn bij een rimpelbehandeling met licht ook niet duurzaam. Vaak zijn na een aantal maanden vervolgbehandelingen (onderhoudsbehandelingen) noodzakelijk om het resultaat intact te houden.

Er zijn diverse soorten huidbehandelingen door middel van lichttherapie. Deze verschillen onderling qua kleur/golflengte van het gebruikte licht, het aantal benodigde behandelingen en de specifieke huidproblemen die worden verholpen. Naast het bestrijden van rimpels kunnen namelijk ook huidproblemen als pigmentvlekken, couperose en andere onregelmatigheden daarmee worden aangepakt.

De IPL (flitslicht)methode is een veel gebruikte rimpelbehandeling met licht. Bij de Elos techniek wordt het gebruik van flitslicht weer gecombineerd met die van radiofrequentie. Bij andere apparaten kan licht met verschillende golflengten worden gebruikt om uiteenlopende huidproblemen te bestrijden zoals de VIP Cromo.

Belangrijk is dat u goed door de kliniek geïnformeerd wordt over de specifieke resultaten die met de aangeboden lichttechniek(en) kunnen worden behaald en voor welke huidproblemen die geschikt zijn.

Rimpelbehandeling door uitschakeling van spieren (Botox/Dysport)

Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van Botuline Toxine. Deze stof wordt met een fijn naaldje geïnjecteerd in een gelaatsspier waardoor de zenuwimpuls naar deze spier wordt geblokkeerd. De gelaatsspier wordt als het ware buiten werking gesteld en kan dus niet meer aanspannen. Het beoogde effect is om de rimpels die het gevolg zijn van het aanspannen van deze spier te verzachten of te doen verdwijnen. Ook kan de behandeling zuiver preventief worden gedaan dus om te voorkomen dat er rimpels gaan ontstaan als gevolg van het bewust of onbewust aanspannen van de gelaatsspieren. De uitschakeling van de gelaatsspier is slechts tijdelijk en voor het gewenste effect zal de behandeling dus steeds herhaald moeten worden.

De behandeling wordt door de meeste mensen als volstrekt pijnloos ervaren en wordt dan ook meestal zonder verdoving uitgevoerd. Afhankelijk van het te behandelen gebied duurt de behandeling vijf minuten tot een half uur.

Voorafgaand aan de behandeling vraagt de arts u om enkele keren boos, fronsend en heel verbaasd te kijken zodat hij precies kan bepalen in welke spiertjes Botuline Toxine moet worden toegediend. Op deze plaatsen wordt vervolgens op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid van het middel onder de huid gespoten.

Botuline Toxine is de werkzame stof die wordt gebruikt. Botox en Dysport zijn de meest bekende merknamen van producten die van deze werkzame stof gebruik maken. Vanwege de specifieke werking worden ze ook wel neurotoxines genoemd.

» Voor welke rimpels zijn Botox en Dysport geschikt en voor welke niet?
» Het resultaat van een behandeling met Botox of Dysport en hoelang blijft dat resultaat?
» Is iedereen geschikt voor een behandeling met Botox of Dysport?
» Voorafgaand aan de behandeling met Botox of Dysport
» Na de behandeling met Botox of Dysport
» Zijn Botox en Dysport veilig?
» Complicaties en risico’s van Botox of Dysport
» Gunstige bijwerkingen van Botox of Dysport

Rimpels verminderen door middel van opvulling

Behandelingen waarbij rimpels worden bestreden door deze op te vullen kunnen worden onderverdeeld in behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdelijke vulmiddelen en die waarbij gebruik wordt gemaakt van permanente vulmiddelen. Om het gewenste resultaat te behouden zijn bij het gebruik van tijdelijke vulmiddelen steeds vervolgbehandelingen noodzakelijk.

De stoffen worden via een heel fijn naaldje geïnjecteerd. De behandeling is niet pijnlijk maar in overleg met de persoon die de behandeling ondergaat kan deze onder verdoving plaatsvinden. De verdoving wordt dan of via een verdovende crème aangebracht op de huid of er wordt een verdovend middel toegevoegd aan het vulmiddel dat via de injecties wordt ingebracht.

Behandelingen kunnen afhankelijk van het te behandelen gebied een kwartier tot een half uur in beslag nemen. Sommige technieken nemen echter meer tijd in beslag.

Voor alle technieken geldt dat er met injecties wordt gewerkt. Voor alle injecties geldt dat er bijwerkingen op korte termijn kunnen optreden zoals rode stipjes, zwellingen, roodheid en infecties (koorts). Deze bijwerkingen verdwijnen vaak weer spontaan. Vanwege de mogelijke kleine bloedingen mogen rond de behandeling geen bloedverdunnende middelen worden gebruikt zoals alcohol en aspirine.

Onderstaand leest u meer informatie over de diverse technieken voor opvulling van rimpels en de daarbij horende aandachtspunten.

» Rimpelbehandeling met tijdelijke vulmiddelen
» Rimpelbehandeling met permanente vulmiddelen
» Combinaties van permanente met tijdelijke vulmiddelen
» De keuze tussen tijdelijke en permanente vulmiddelen
» Rimpelbehandeling met New Fill/Sculptra
» Rimpelbehandeling met behulp van lipofilling
» Isolagen
» Specifieke vragen aan de kliniek voor rimpelbehandelingen middels opvulling

Mesotherapie (Mesolift)

rimpels opvullenMesotherapie is een techniek waarbij natuurlijke voedingsstoffen met een heel fijn naaldje vlak onder de huid worden ingebracht. Dit vindt plaats om de halve centimeter in het te behandelen gebied. Deze prikjes zijn vrijwel pijnloos maar voor degene die hier last van hebben kan de huid verdoofd worden met een crème. Soms wordt een pijnstillend middel tegelijk met de voedingsstoffen ingebracht. Afhankelijk van het te behandelen gebied kan een behandeling een half uur tot een uur in beslag nemen. Vooraf wordt de huid ontsmet en de hoornlaag van de huid weggenomen.

De ingebrachte voedingsstoffen stimuleren de natuurlijke (stofwisselings)processen in de huidlagen. De natuur wordt als het ware een handje geholpen door de huid te voorzien van die stoffen die door het ouder worden of door bepaalde leefgewoonten steeds minder aanwezig zijn of minder aangemaakt worden. Bij Mesotherapie worden deze stoffen weer aangevuld zodat de huid gestimuleerd wordt zichzelf te vernieuwen en te verjongen.

Mesotherapie kan worden toegepast in het gelaat of delen van het gelaat maar ook in de hals, de decolleté en de bovenzijde van de handen. Mesotherapie is geschikt voor fijne rimpels en lijntjes en het verjongen van de huid zodat er een jeugdiger uitstraling ontstaat. De techniek wordt ook wel Mesolift genoemd.

» Welke stoffen worden gebruikt bij Mesotherapie en wat is de werking daarvan?
» Hoeveel behandelingen zijn er nodig en is het resultaat van Mesotherapie blijvend?
» Voorafgaand aan een Mesotherapie behandeling
» Na een Mesotherapie behandeling
» Complicaties en risico’s van Mesotherapie

BioSkinJetting tegen rimpels

Bij BioSkinJetting wordt de rimpel middels een speciale techniek met een fijne micro-probe (naald) losgemaakt van de onderliggende huid. De huid wordt daardoor gestimuleerd om zelf nieuw bindweefsel aan te maken met jonge collagene vezels. Het is dus gebaseerd op het normale vermogen van het lichaam om de huid te regenereren. Het nieuwe collageen zorgt voor een verdikking die de rimpel omhoogduwt en daardoor minder zichtbaar wordt.

Voorafgaand aan de behandeling wordt een crème aangebracht die de huid minder gevoelig maakt. De behandeling is daardoor niet pijnlijk. Deze duurt afhankelijk van het aantal te behandelen rimpels ongeveer 15 tot 40 minuten. Na de behandeling zijn de behandelde rimpels veranderd in rode streepjes. Deze verdwijnen weer binnen enkele dagen. Tot die tijd mogen ze met make-up worden gecamoufleerd. U kunt dan ook na een behandeling direct weer uw normale activiteiten hervatten. Thuis moet u de behandelde plekken nog enige tijd verzorgen met speciale crème en gedurende twee weken mag u niet (onbeschermd) zonnen.

Voor het gewenste resultaat zijn meerdere behandelingen nodig. Voor fijne rimpels gemiddeld één tot drie behandelingen en voor diepere rimpels gemiddeld vijf behandelingen met tussenpozen van twee weken. Het resultaat wordt vrij snel zichtbaar.

De (schoonheids)klinieken die de behandeling aanbieden geven aan dat het resultaat langdurig is echter geven niet concreet aan hoe lang dat dan precies is. Met langdurig wordt doorgaans bedoeld minimaal enkele jaren. De biologische leeftijd van de huid wordt teruggezet. Eventueel kunnen nabehandelingen het resultaat verlengen.

De behandeling van cellulitis: geen gewone behandeling

Cellulitis is een huidprobleem dat alleen voorkomt bij vrouwen. Dat is het gevolg van het bijzondere karakter van het vrouwelijke stofwisselingsproces. Vroeg of laat krijgt ongeveer 90 % van de vrouwen met cellulitis te maken, met name op de bovenbenen.

Cellulitis begint met een verslechtering van de bloedcirculatie. Als gevolg daarvan worden bepaalde afvalstoffen onvoldoende afgevoerd en gaan zich daardoor ophopen tussen de vetcellen. Hierdoor worden bloedvaatjes samengedrukt waardoor de bloedcirculatie verder verslechtert. Het is derhalve een zichzelf versterkend proces. Uiteindelijk gaan cellen in groepjes samenklonteren en wordt de natuurlijke afvoer van vet aangetast. De ophopingen en verdikkingen geven de sinaasappelhuid die zo kenmerkend is voor cellulitis.

» Slecht leefpatroon vergroot de kans op cellulitis
» Hoe weet ik of ik cellulitis ga krijgen?
» De behandeling van cellulitis

Het vergelijken van klinieken

Als u klinieken voor een rimpelbehandeling gaat vergelijken dan zijn er drie criteria waar u naar moet kijken. Dat zijn: de geboden technieken, de kwaliteit, en de prijs. Deze criteria worden hieronder verder toegelicht.

» De geboden technieken voor een rimpelbehandeling
» De kwaliteit van een rimpelbehandeling
» De prijs voor een rimpelbehandeling

Wordt het vergoed?

Rimpelbehandelingen worden meestal gedaan uit cosmetische overwegingen. Daarom zullen deze behandelingen vrijwel nooit vergoed worden.

Wellicht dat rimpelbehandelingen wel worden vergoed als deze noodzakelijk zijn om specifieke huidproblemen te bestrijden die het gevolg zijn van een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking. Informeer altijd hiervoor bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Is een rimpelbehandeling aftrekbaar?

Omdat rimpelbehandelingen vrijwel altijd worden gedaan uit cosmetische overwegingen zijn de kosten daarvan niet aftrekbaar voor de belasting.

Het aftrekken van de kosten van een rimpelbehandeling zou wellicht mogelijk zijn indien deze direct te maken heeft met het bestrijden van (de symptomen van) een ziekte of aandoening en de rimpelbehandeling niet of niet geheel wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Echter ook dan moet u beslist voorafgaand overleg plegen met de belastingdienst om uitsluitsel daarover te verkrijgen.

Mocht u een rimpelbehandeling ondergaan waarvan u de kosten mag aftrekken voor de belasting, dan moet u nog rekening houden met de volgende aspecten:

• De kosten vallen onder de buitengewone lasten waarvoor een aftrekdrempel bestaat. De hoogte van de drempel is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner. Alleen het meerdere boven de drempel is aftrekbaar.
• Ondergaat u meerdere behandelingen dan kunt u voor een bepaald jaar alleen de in dat jaar betaalde behandelingen aftrekken.
• Sluit u een lening af om de behandeling te financieren dan kunt u de betaalde rente daarover niet aftrekken.

De financiering van een behandelen tegen rimpels

Bij veel technieken voor een rimpelbehandeling zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. De kosten worden daardoor automatisch gespreid in de tijd waardoor er meestal geen extra financieringsregelingen noodzakelijk zijn.

Sommige technieken voor een rimpelbehandeling vereisen slechts één behandeling die vrij kostbaar kan zijn. Heeft u daar het geld niet voor maar wilt u de behandeling graag ondergaan dan kunt u dat mogelijk maken door geld hiervoor te lenen.

Ook klinieken zelf bieden vaak de mogelijkheid om de kosten van de rimpelbehandeling te financieren. Soms doen zij dat zelf en soms via een instelling waar zij mee samen werken. Waar u goed naar moet kijken of informeren is de hoogte van het rentepercentage dat u moet betalen. Deze percentages kunnen namelijk schrikbarend hoog zijn. Sommige klinieken vragen echter helemaal geen rente en bieden gewoon de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Was u toevallig toch al van plan om uw hypotheek te verhogen vanwege bijvoorbeeld een verbouwing van uw huis dan kan het lonen om de hypotheek wat extra te verhogen voor de gewenste rimpelbehandeling omdat u dan een veel lagere rente betaalt. Bedenk dan echter wel dat de rente die betrekking heeft op de financiering van de rimpelbehandeling niet aftrekbaar is.

Was u niet van plan de hypotheek te verhogen of heeft u geen eigen woning dan loont het om de tarieven van meerdere financieringsinstellingen voor persoonlijke leningen of doorlopende kredieten goed te vergelijken.