Privacy verklaring van Krachtkoop (Kliniekbon is een onderdeel van Krachtkoop)

Krachtkoop heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder geven wij aan hoe wij met persoonlijke informatie omgaan.

De gegevens van deelnemers die bij aanmelding worden vastgelegd zijn beperkt tot naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere wijze openbaar worden gemaakt. De gegevens zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Hierbij worden beveiligingstechnieken gebruikt om het verlies, verminking of enige andere aantasting van de gegevens te voorkomen.

Klinieken krijgen van Krachtkoop uitsluitend informatie over het aantal bezoekers aan de site en het aantal deelnemers. Persoonlijke gegevens van een deelnemer worden uitsluitend aan de kliniek(en) verstrekt waarmee deze deelnemer via Krachtkoop in contact komt.

Krachtkoop zal de gegevens van deelnemers niet gebruiken voor het verzenden van reclame in welke vorm en op welke wijze dan ook. Wel zal Krachtkoop deelnemers uit hoofde van klantgerichtheid attent maken op het verlopen van de 5 jaarstermijn indien zij nog geen behandeling hebben ondergaan.

Zodra er 5 jaren na een aanmelding zijn verstreken worden de gegevens daarvan uit onze bestanden verwijderd.

De site van Krachtkoop maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Krachtkoop zal de informatie die het gebruik van cookies en statistiekmodules oplevert niet gebruiken om in welke vorm dan ook bezoekers te benaderen maar gebruikt deze uitsluitend om verbeteringen aan de site door te voeren.

Contact opnemen met Krachtkoop

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, of over (uw ervaring met) onze site, kunt u contact opnemen via onze contact pagina.