Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

laser ontharenWaarom permanent ontharen?

Ongewenste haargroei is iets dat vele mensen dagelijks bezighoudt. Haren kunnen tijdelijk worden verwijderd door te scheren, epileren, of door gebruik te maken van speciale ontharingscrèmes. Het grote nadeel van deze methoden is uiteraard dat na verloop van enige tijd de haren weer terugkomen en u weer van voren af aan kunt beginnen. Sommige mensen hebben daar geen problemen mee maar vele anderen zouden graag zien dat de haren permanent worden verwijderd vooral als het om plekken gaat waar de haargroei zeer ongewenst is. In een kliniek voor permanent ontharen kan dit gerealiseerd worden.

Het is wel van belang vast te stellen met welke soort(en) overbeharing u te maken heeft. Deze worden hieronder beschreven.

» Cosmetische overbeharing
» Hypertrichose
» Hirsutisme

Hoe werkt definitief ontharen?

Bij het permanent ontharen wordt het te ontharen gebied behandeld met lichtflitsen. Iedere lichtflits duurt slechts enkele milliseconden en vernietigt daarbij een groot aantal haren. Per flits wordt een bepaald gebied bestreken van één tot enkele vierkante centimeter. Hoe groot dat gebied exact is hangt af van de gebruikte apparatuur en de oppervlakte van de zone die onthaard moet worden. De duur van één behandeling is vrij kort maar hangt uiteraard sterk af van het gebied dat onthaard moet worden. Een bovenlip kan met enkele minuten klaar zijn, de behandeling van een been kan een uur of langer duren. Voor het verkrijgen van het gewenste resultaat zijn er wel altijd meerdere behandelingen en dus meerdere bezoeken aan de kliniek noodzakelijk (zie hiervoor: “Waarom zijn er altijd meerdere behandelingen nodig”).

Haren bevatten pigment. Dit pigment zorgt ervoor dat het licht van de lichtflits geabsorbeerd wordt en omgezet wordt in warmte. Deze warmte wordt vervolgens via de haar naar het haarzakje geleid. Door de warmte worden de haarcellen in het haarzakje vernietigd zodat op die plek geen haar meer terugkomt.

Voorafgaand aan de behandeling wordt een gel aangebracht op het te behandelen gebied. Deze gel zorgt enerzijds voor een betere geleiding van het licht naar de haren en anderzijds geeft het verkoeling. Verder zorgt een speciaal koelplaatje op het apparaat voor de nodige afkoeling van het behandelde gebied.

De behandeling is volstrekt pijnloos. Tijdens de lichtflitsen kunt u een licht tintelend gevoel ervaren. Dit gevoel kunt u het beste vergelijken met een elastiekje dat op de huid wordt geschoten.

Zijn alle haren geschikt om permanent te verwijderen?

Het pigment in de haren zorgt ervoor dat het licht dat tijdens het permanent ontharen wordt gebruikt geabsorbeerd wordt en omgezet wordt in warmte. Deze warmte wordt vervolgens via de haar naar het haarzakje geleid. Door de warmte worden de haarcellen in het haarzakje vernietigd zodat op die plek geen haar meer terugkomt.

Donkere haren bevatten meer pigment dan lichte haren. Dus bij donkere haren is de geleiding van het licht en de warmte beter dan bij lichte haren. Bij een lichte huid (dus een huid die weinig pigment bevat) wordt door de huid zelf geen warmte geleid en gaat zo veel mogelijk warmte via de haren naar de haarzakjes. Het permanent ontharen is daarom het meest effectief bij mensen met donkere haren en een lichte huid.

Voor lichtbruine en donkerblonde haren op een licht getinte huid is permanent ontharen ook mogelijk door de verbeteringen in de techniek.

Voor grijze, lichtblonde, rode en witte haren is een behandeling echter niet effectief. Er vindt dan onvoldoende geleiding van warmte plaats naar de haarzakjes. Permanent ontharen met behulp van licht kan dan toch mogelijk worden gemaakt door een aantal weken voor de behandeling gebruik te maken van Lipoxome (zie: “Gebruik van Lipoxome”)

Welke apparatuur of technieken worden voor definitief ontharing gebruikt?

De meest gebruikte techniek voor permanent ontharen is die waarbij gebruik wordt gemaakt van licht dat door de haren geleid wordt en omgezet in warmte in de haarzakjes die daardoor vernietigd worden. Mocht u niet geschikt zijn voor deze techniek dan kan elektrisch ontharen of ontharen met behulp van enzymen een alternatief zijn.

Voor het toedienen van het licht zijn er verscheidene apparaten en methoden in gebruik die veelal onder bepaalde gepatenteerde merknamen beschikbaar zijn. De technieken die gebruik maken van licht kunnen grofweg in twee groepen worden verdeeld namelijk de IPL techniek en de laser techniek.

» IPL (lichtflitsmethode)
» De laser
» Verbeteringen van de lichttechniek
» Elektrisch ontharen
» Gebruik van enzymen (Epilar)

Waarom zijn er altijd meerdere behandelingen nodig voor permanent ontharen?

gladde benenHet is goed om te weten dat uw haar de volgende fases kent die meerdere malen in uw leven worden doorlopen in de volgende volgorde:

• De anagene fase: dit is de fase waarin het haar groeit (groeifase)
• De catagene fase: dit is de fase waarin het haar uitvalt (uitvalfase)
• De telogene fase: dit is de fase waarin de haarwortel rust en er dus geen haar groeit in de wortel (rustfase)

Tijdens een behandeling kunnen alleen de haarzakjes van haren die zich in de groeifase bevinden worden bereikt en vernietigd. Het is dus logisch dat er altijd meerdere behandelingen noodzakelijk zijn om uiteindelijk alle haarzakjes te kunnen vernietigen.

De tijd tussen twee behandelingen is nodig om in het te behandelen gebied weer voldoende haargroei op gang te laten komen vanuit de haarzakjes die bij de vorige behandeling(en) in de rustfase waren.

De tijd die moet verstrijken tussen twee behandelingen hangt af van de lengte van de haargroeifase. Voor gebieden in het gezicht en de oksels is de haargroeifase een jaar en bedraagt de tussenpose ongeveer 6 weken. Voor armen, benen, borst, buik, rug en schouders is de groeifase twee jaar en bedraagt de tussenpose ongeveer 12 weken. De haargroeifase kan echter van persoon tot persoon variëren en daarmee ook de benodigde tussenpose.

Om bij permanent ontharen uiteindelijk voldoende haarzakjes te bereiken voor het gewenste resultaat kunnen er 4 tot soms wel 12 behandelingen nodig zijn. Het exacte aantal benodigde behandelingen wisselt van persoon tot persoon sterk. Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

• Met welk resultaat is men tevreden? Bedacht moet worden dat compleet haarloos worden niet realistisch is. Er zullen altijd wat (onopvallende) fijne resthaartjes en donshaartjes overblijven.
• De kleur van de huid (hoe lichter de huid hoe effectiever een behandeling is)
• Hoeveelheid pigment in de haren (donkere haren hebben meer pigment dan lichtere en geleiden het licht en de warmte beter waardoor de behandeling effectiever is)
• De dikte van de haren (stugge haren worden aanvankelijk alleen dunner en verdwijnen pas gedurende volgende behandelingen)
• De juiste duur van de tussenpose. Bij een te korte tussenpose zijn er nog te weinig haarzakjes vanuit de rustfase in de groeifase beland en is de behandeling minder effectief. Voor iedereen kan de benodigde tussenpose verschillen.
• Haren die heel vaak geëpileerd zijn hebben haarfollikels die beschadigd of misvormd zijn. Het licht kan dan minder makkelijk de haarbodem bereiken zodat meer behandelingen nodig zijn.
• Houdt men zich aan de voorzorgsmaatregelen in de weken voorafgaand aan een behandeling? Hoe beter men zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen hoe effectiever de behandelingen zijn.

Voorafgaand aan de behandeling

Voor iedere behandeling dient u zich aan bepaalde regels te houden om het permanent ontharen zo effectief mogelijk te laten zijn. Het gaat om de onderstaande aandachtspunten.

» Epileren
» Zon en zonnebank
» Bleken

Na een behandeling

Door het koude koelplaatje kan enige roodheid ontstaan. Dit trekt binnen 15 minuten weer weg. Na afloop kan het behandelde gebied enigszins rood zijn vergelijkbaar met een lichte zonverbranding. Dit verdwijnt na ongeveer 12 tot 24 uur.

Over het algemeen kunt u na de behandeling gelijk weer uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Van belang is dat u na het permanent ontharen minimaal twee weken de zon en de zonnebank vermijdt op de plek(ken) waar u behandeld bent. Zou dit niet mogelijk zijn gebruik dan een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor van minstens dertig.

Indien u aanleg heeft voor de aanmaak van sproeten en moedervlekken kunnen door de behandeling meer sproeten gaan ontstaan in de oppervlakkige laag van de huid. Deze zullen echter vanzelf weer verdwijnen.

Het verdient aanbeveling de huid na de behandeling goed te hydrateren.

Na het permanent ontharen van de oksels wordt het aangeraden om de rest van de dag geen deodorant te gebruiken.

Gebruik van Lipoxome bij definitief ontharen

Sinds maart 2004 is er een middel op de markt genaamd Lipoxome. Dit is een spray die met pigment verrijkt is. Door gebruik te maken van deze spray wordt selectief pigment afgegeven aan de haarfollikel zonder de omliggende huid te kleuren. Met behulp hiervan kunnen mensen die haren hebben met weinig pigment (grijze, lichtblonde, rode en witte haren) toch in aanmerking komen voor permanent ontharen.

» Hoe wordt Lipoxome gebruikt?
» Is Lipoxome effectief?
» Is Lipoxome veilig?
» Wat kost Lipoxome?

Wanneer bent u niet geschikt voor definitief ontharen met licht?

Voor de beantwoording van deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die (al dan niet tijdelijk) op geen enkele plek in het gezicht of op het lichaam behandeld mogen worden (volkomen uitsluiting) en mensen die (al dan niet tijdelijk) op bepaalde plekken niet behandeld mogen worden (beperkte uitsluiting). Onder sommige omstandigheden kan wel behandeld worden maar is voorzichtigheid geboden.

» Volkomen uitsluiting
» Beperkte uitsluiting
» Voorzichtigheid bij sommige omstandigheden
» Huidaandoeningen die geen beletsel vormen
» Overleg vooraf met uw huisarts

Is haar permanent verwijderen gevaarlijk?

Mits u geschikt bent voor de behandeling in het algemeen en specifiek voor het gebied dat onthaard moet worden kan gezegd worden dat de behandeling relatief veilig is.

Bij het gebruik van de juiste apparatuur is het licht dat gebruikt wordt voor de behandeling gefilterd en bevat daardoor geen gevaarlijke UV (ultraviolet) straling of IR (infrarood) straling. Ideaal voor permanent ontharen is het spectrum tussen 600 en 1000 nanometer. Dat is het niet schadelijke spectrum met de kleuren groen, geel en rood.

Bovendien wordt het licht door de haren geabsorbeerd en verspreidt het zich niet in het omringende weefsel. De diepte die daarbij bereikt wordt is maximaal 5,5 mm en alleen als daar een haarwortel zit ontstaat er warmte. De warmte gaat dus nooit dieper dan het haartje.
Uiteraard blijft het wel van belang dat de energietoevoer die door het apparaat wordt veroorzaakt binnen veilige grenzen blijft.

Verder is het gebruik van gel belangrijk en is van belang dat de toestellen voorzien zijn van een deugdelijk koelingsysteem. Systemen die gebruik maken van waterkoeling zijn wat dit betreft beter en dus veiliger dan systemen die (alleen) met luchtkoeling werken.

Mede omdat de behandeling relatief veilig is worden er geen specifieke eisen gesteld aan de personen die het permanent ontharen mogen uitvoeren. Vandaar dat deze behandeling ook in veel schoonheidsklinieken wordt gedaan. Uiteraard blijft het wel van belang dat u een (schoonheids)kliniek uitzoekt die ruime ervaring en expertise op dit gebied in huis heeft.

Welke resultaten geeft ontharingsbehandeling?

De haartjes die tijdens een behandeling worden vernietigd komen niet meer terug omdat hun eiwitstructuren op microscopisch niveau onherstelbaar zijn beschadigd. Per behandeling worden echter maar zon 10 tot 20 % van alle aanwezige haarzakjes bereikt. Er kunnen dan ook vijf tot tien behandelingen nodig zijn voor het gewenste resultaat verspreid over ruim een jaar.

Onder gewenst resultaat moet worden verstaan een permanente haarreductie van 70 tot 90 %. Compleet haarloos worden is doorgaans geen realistische verwachting tenzij men heel veel behandelingen ondergaat. Dit is meestal echter niet nodig omdat de haartjes die overblijven heel fijn en donzig zijn en dat zijn juist de haartjes die niet zo opvallen.

» Hoe verlopen de resultaten van de behandelingen?
» Het effect op lange termijn is bepalend
» Soms lijkt de haargroei toe te nemen
» Slapende haarzakjes
» Haren op moedervlekken
» Ingegroeide haren en folliculitis
» Non responders

Het gesprek/consult vooraf en de proefbehandeling

vrouw ipl gezichtIn een vrijblijvend gesprek/consult wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor (één of meerdere technieken voor) permanent ontharen.

Van belang is dat de haren van het te behandelen gebied tijdens dit bezoek lang genoeg zijn zodat de kleur goed kan worden vastgesteld en dat uw huid de normale kleur heeft (dus niet gebruind door de zon of zonnebank). Alleen dan kan een zo goed mogelijke inschatting van de mogelijkheden worden gemaakt. Er wordt dan een behandelplan opgesteld waarin de gehanteerde techniek, een schatting van het aantal behandelingen, de periode waarover de behandelingen worden verspreid, en het daarbij haalbare resultaat wordt opgenomen.
Bij de meeste klinieken is het mogelijk om eerst een proefbehandeling te ondergaan of zelfs meerdere proefbehandelingen. Aan de hand van de reactie op de proefbehandeling wordt dan besloten om al dan niet het totale behandelplan af te werken.

Vergelijking van klinieken voor permanent ontharen

Indien u een kliniek wilt selecteren voor permanent ontharen zijn er drie aspecten waar u naar moet kijken.

» De prijs voor permanent ontharen
» De kwaliteit van permanent ontharen
» De geboden technieken voor permanent ontharen

Is er een vergoeding voor haar verwijderen?

Een (beperkte) vergoeding van de kosten voor permanent ontharen zal alleen in hele specifieke gevallen worden gegeven. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan verwijdering van (opvallende) haargroei in het gelaat bij vrouwen of aan bepaalde ontstekingen als gevolg van problemen met de haargroei. Transseksuele mannen kunnen doorgaans een budget krijgen van de verzekering voor het permanent ontharen.

Welke mogelijkheden voor vergoeding bestaan kan per ziektekostenverzekeraar verschillen en kunt u dus het beste bij uw eigen maatschappij nagaan.

Is een ontharingsbehandeling aftrekbaar voor de belasting?

De meeste behandelingen voor permanent ontharen zullen uit cosmetische en praktische overwegingen gedaan worden. De kosten daarvan zijn dan ook normaliter niet aftrekbaar omdat er geen relatie met een ziekte of beperking bestaat.

Een uitzondering hierop zou kunnen zijn dat de behandelingen een medische indicatie hebben bijvoorbeeld bij ongewenste haargroei bij vrouwen als gevolg van een te hoog gehalte mannelijke hormonen (Hirsutisme). Of bij ontstekingen als gevolg van problemen met de haargroei. Ook voor deze situaties is het echter noodzakelijk vooraf de belastingdienst te raadplegen waarbij een doktersverklaring wordt overlegd. Uiteraard is alleen het deel dat niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar aftrekbaar. Dat deel kan bij instemming door de belastingdienst worden afgetrokken als buitengewone lasten (ziektekosten). Houdt u er echter rekening mee dat voor buitengewone lasten een aftrekdrempel bestaat. Dat wil zeggen dat alleen dat deel van de buitengewone lasten dat boven die drempel uitkomt kan worden afgetrokken. De drempel is hoger naarmate uw inkomen hoger is. Normaal gesproken is de drempel zo hoog dat de gebruikelijke (jaarlijkse) ziektekosten zoals uw ziektekostenpremie niet tot aftrek leiden. Extra buitengewone lasten zoals die voor permanent ontharen (mits goedgekeurd vooraf door de belastingdienst) kunnen er voor zorgen dat u de drempel wel overschrijdt. In dit verband is het nuttig dat de behandelingen allemaal in één en het zelfde jaar betaald worden.