Voor een ooglidcorrectie kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Welke techniek het meest geschikt is hangt af van de onderstaande factoren die in het gesprek/consult voorafgaand aan de ingreep aan de orde komen:

  • het door u gewenste resultaat
  • worden de problemen (mede) door de wenkbrauwen veroorzaakt
  • de vraag of uitsluitend huid of uitsluitend vet of beiden moeten worden weggehaald
  • de mate waarin er huid of vet moet worden weggehaald

De technieken die bij een ooglidcorrectie kunnen worden toegepast worden hier beschreven.

Chirurgische correctie van de bovenoogleden

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een heel fijn mesje voor het wegsnijden van de overtollige huid en een gedeelte van de onderliggende spier. Indien nodig wordt er ook een te veel aan vetweefsel weggenomen.

Correctie van de bovenoogleden met de laser

Hierbij wordt voor het verwijderen van de overtollige huid gebruik gemaakt van een CO2 laser. Op de afgetekende lijn wordt de huid verdampt waardoor deze loslaat van de onderlaag.

Soms is het noodzakelijk om ook een gedeelte van uitstulpend vetweefsel weg te nemen.

De laser veroorzaakt een krimp van het ooglidspiertje waardoor wegnemen van overmatig spierweefsel vaak niet nodig is. Soms is de buitenste hoek van het ooglid wat zwaar. Met de laser kan dan onderhuids dit gedeelte worden “uitgedund” waardoor een liftend effect ontstaat.

Chirurgische correctie van de onderoogleden

Met behulp van een heel fijn mesje wordt via een snede onder de wimperrand het te veel aan vetweefsel verwijderd. Indien nodig wordt ook overtollige huid weggenomen.
Als er uitsluitend vet moet worden weggehaald wordt dit soms gedaan via een snede aan de binnenkant van het ooglid zodat er geen litteken in de huid ontstaat.

Correctie van de onderoogleden met de laser

Hierbij wordt met de laser aan de binnenkant van het onderste ooglid een sneetje gemaakt waardoor het teveel aan vetweefsel kan worden verwijderd. Indien nodig wordt daarna de huid onder en naast het oog (de kraaienpootjes) met de laser verdampt. Hierdoor gaat de huid krimpen waardoor het niet nodig is om overtollige huid weg te snijden. U houdt geen litteken aan deze techniek over.

Correctie van de oogleden door laser resurfacing

Indien er bij een ooglidcorrectie geen vet weggenomen hoeft te worden en er slechts sprake is van een geringe huidverslapping dan kunnen zowel de bovenoogleden als de onderoogleden met deze techniek worden behandeld. Ook hier wordt vooraf een lokale verdoving onder de huid gespoten. Met de laser wordt vervolgens de buitenste huidlaag verdampt. Hierdoor krimpt de huid en wordt het ooglid strakker zodat lijntjes en rimpels vervagen.

Er ontstaat een schaafwondje dat na 4 a 6 dagen genezen is. Een hechting is niet nodig dus er ontstaat ook geen litteken.

De voordelen van de laser in vergelijking tot het mesje

Steeds meer klinieken gaan (ook) de techniek met de laser gebruiken voor een ooglidcorrectie. Afhankelijk van het type huid, de mate van verslapping en de grootte van de wallen kan de traditionele chirurgische methode echter noodzakelijk blijven voor het gewenste resultaat. De voordelen van de techniek met de laser zijn onder meer:

  • Met de laser kan zeer precies worden gewerkt door een goede dieptecontrole.
  • Er treedt geen bloeding op waardoor de genezing sneller verloopt en de patiënt er minder gehavend uitziet (er ontstaan nagenoeg geen blauwe plekken of zwellingen)
  • De patiënt heeft minder pijn na de ingreep
  • Door de laser krimpt het ooglidspiertje waardoor het veelal niet nodig is spierweefsel weg te halen.
  • Bij een gering huidoverschot hoeft alleen de oppervlakte bewerkt te worden zonder een sneetje te maken.

Correctie van de oogleden door Thermage

Indien er bij een ooglidcorrectie geen vet weggenomen hoeft te worden en er slechts sprake is van een geringe huidverslapping dan kunnen zowel de bovenoogleden als de onderoogleden met deze techniek worden behandeld. Vooraf wordt een verdovingsvloeistof in het oog gedruppeld. Bij deze techniek worden warmtepulsen toegediend die de huid doen krimpen.

Omdat vaak de buitenzijde van de wenkbrauw te laag staat wordt ook de huid boven de wenkbrauw behandeld. Een behandeling met thermage werkt door tot een half jaar na de ingreep, zodat het effect ervan in die tijd toeneemt. Bij deze techniek ontstaan geen blauwe plekken, u heeft geen (na)pijn en u kunt direct na de behandeling naar huis. Ook zien uw ogen er na afloop niet gehavend uit.

Correctie van de oogleden door een chemische peeling

Indien er bij een ooglidcorrectie geen vet weggenomen hoeft te worden en er slechts sprake is van een geringe huidverslapping dan kunnen zowel de bovenoogleden als de onderoogleden met deze techniek worden behandeld. Bij een chemische peeling wordt vloeistof op de huid aangebracht waaraan bepaalde chemicaliën zijn toegevoegd. Deze vloeistof heeft enige tijd nodig om in te werken. De concentratie van de chemicaliën hangt af van de gewenste diepte

van de peeling. Of er een verdoving nodig is hangt af van de diepte van de peeling. Bij een oppervlakkige peeling volstaat het gebruik van een kleine ventilator die de huid afkoelt.

Na de ingreep ziet de huid er donker en een beetje vuil uit en ontstaan er vlekjes. Bij een diepere peeling kan er ook vocht ontstaan dat korstjes worden. Ook kan na een paar dagen de huid gaan schilferen. Het kan één tot enkele weken duren voordat de huid volledig hersteld is en het resultaat zichtbaar wordt. Dit kan gepaard gaan met jeuk en tintelingen.

De specifieke risicos zijn pigmentverschillen en infectie.

Hamra techniek bij correctie van onderoogleden

Soms wordt er voor gekozen om het vet in de onderoogleden niet weg te halen maar te verplaatsen. Dit wordt gedaan als men vreest dat verwijdering van het vet leidt tot het zogenaamde “holle oog syndroom”. In plaats daarvan wordt het vet dan verplaatst naar de groeve tussen het oog en de neus. Deze groeve wordt dan met het vet opgevuld. Deze procedure heet de Hamra techniek.

Spierversteviging bij correctie van de onderoogleden

Soms zijn bij een onderooglid de kringspier en het bindweefsel te veel verslapt. Of hier sprake van is kan vrij eenvoudig worden gecontroleerd door het ooglid naar beneden te trekken en te kijken hoe lang het duurt voordat deze weer terugveert. Duurt dit langer dan een seconde dan is er te veel verslapping. Het oog is daardoor ook vaak ronder geworden in plaats van de natuurlijke amandelvorm. In dat geval is naast het weghalen van vet en eventueel huid een spierversteviging noodzakelijk. Hierbij wordt de kringspier strak getrokken en gehecht aan het botvlies van de buitenste ooghoek. Hiermee wordt voorkomen dat het onderste ooglid gaat hangen of zelfs naar buiten gaat kantelen en het oog krijgt weer haar natuurlijke vorm omdat de buitenste ooghoek weer hoger komt te liggen dan de binnenste.