De prijs voor een ooglidcorrectie en wat is begrepen in die prijs

Het loont om de prijs die klinieken vragen voor een ooglidcorrectie te vergelijken. Vergelijking van de prijs voor een ooglidcorrectie wordt echter pas zinvol indien u in die vergelijking ook betrekt wat er allemaal wel en niet in die prijs is begrepen en als het níet in de prijs is begrepen wat dat dan afzonderlijk kost. U moet voor een ooglidcorrectie denken aan zaken als:

 • Het voorafgaande gesprek/consult
 • De kosten van de narcose (plaatselijk, sedatief, algeheel)
 • De behandeling zelf (volgens een bepaalde techniek)
 • Het verwijderen van de hechtingen
 • Het verblijf bij een eventueel benodigde dagopname
 • Een eventueel noodzakelijke overnachting
 • Eventuele verzorgingsproducten
 • Aantal controles of periode gedurende welke deze mogelijk zijn
 • Eventueel benodigde nabehandeling(en) of periode gedurende welke die mogelijk zijn.
 • Verhelpen van eventuele complicaties en periode gedurende welke dat mogelijk is.

Het voorafgaande gesprek/consult is vrijblijvend. Bij sommige klinieken is dit gesprek/consult gratis. Andere klinieken vragen een vergoeding hiervoor die varieert van ongeveer € 25,-  tot € 100,-. Vaak krijgt u dat bedrag echter weer terug als u de behandeling laat doen. Indien u op dezelfde dag zowel een correctie van de bovenoogleden als van de onderoogleden laat doen krijgt u veelal korting op de prijzen voor de afzonderlijke behandelingen. Garanties op het te behalen resultaat bij een ooglidcorrectie of op de duur van dat resultaat worden doorgaans door klinieken niet geboden.

De prijs voor een ooglidcorrectie in België of Duitsland

De prijs voor een ooglidcorrectie bij een kliniek in België ligt gemiddeld genomen beduidend lager dan die in een Nederlandse kliniek. In Duitsland zijn de prijzen echter gemiddeld genomen hoger dan die in Nederland. Wanneer u een ooglidcorrectie in België overweegt vanwege het prijsverschil vergeet u dan niet dat u voor een ooglidcorrectie meerdere malen naar de kliniek toe zal moeten (gesprek/consult vooraf, de behandeling, verwijderen hechtingen, controle, en mogelijk een nabehandeling). Voor ieder bezoek aan een Belgische kliniek bent u gemiddeld genomen meer tijd en geld aan reizen kwijt dan voor een bezoek aan een Nederlandse kliniek. En als die extra benodigde tijd ook betekent het opnemen van extra snippertijd van je werkgever dan kost dat uiteraard ook geld. Bovendien kan dit ook gelden voor degene die met u mee reist bijvoorbeeld omdat u zelf geen auto mag rijden.

Kwaliteit van een ooglidcorrectie

Een zinvolle vergelijking van klinieken voor een ooglidcorrectie komt pas tot stand indien u naast de prijs voor de ingreep ook naar de aspecten kijkt die de kwaliteit bepalen. Uw ogen en uw (aan)gezicht zijn immers een kostbaar bezit. Bij het beoordelen van de kwaliteit van de kliniek moet u letten op punten als:

 • Heeft de kliniek een bepaald kwaliteitskeurmerk ontvangen en is die afgegeven door een gezaghebbende instantie op dat gebied?
 • Eist de kliniek vooraf een routinecontrole door een oogarts?
 • Hebben de artsen die de ooglidcorrectie uitvoeren of daarbij betrokken zijn de daarvoor vereiste achtergrond (oogarts, plastisch chirurg, anesthesist) en zijn zij aangesloten bij een erkende beroepsorganisatie?
 • Hebben de artsen die de ooglidcorrectie verrichten voldoende ervaring?
 • Statistische informatie van de kliniek over de resultaten van een ooglidcorrectie, de mogelijke complicaties en de kans daarop, het aantal benodigde nabehandelingen etc.
 • Hoe lang bestaat de kliniek al en hoeveel ooglidcorrecties zijn daar al uitgevoerd?
 • Is er een 24-uurs dienst beschikbaar zodat u bij eventuele complicaties of vragen altijd geholpen kan worden?
 • Bestaan er voorafgaande aan een ooglidcorrectie duidelijke grenzen waarbinnen het resultaat van de ingreep moet uitkomen en welke zijn deze?
 • Vinden er (direct) na de ingreep voldoende controles plaats?

Geboden technieken voor een ooglidcorrectie

Indien u een kliniek gaat selecteren voor een ooglidcorrectie is het belangrijk dat u nagaat welke technieken deze kliniek in huis heeft. Om twee redenen is dat belangrijk.

Op de eerste plaats is het vervelend als uit het eerste gesprek/consult bij de kliniek blijkt dat bij de correctie van uw oogleden een techniek vereist is of mogelijk kan worden toegepast die de kliniek niet kan bieden. U moet dan weer op zoek naar een andere kliniek. Dat kost tijd en brengt altijd extra kosten (reizen en vrije tijd) met zich mee.

Op de tweede plaats speelt de objectiviteit van de kliniek hier een belangrijke rol. Een kliniek kan er bewust voor kiezen om zich te specialiseren in één of enkele technieken voor een ooglidcorrectie en kan daar hele goede redenen voor hebben. De kliniek kan dan echter wel de schijn tegen hebben dat zij niet geheel objectief is bij het adviseren over de meest geschikte techniek voor de ooglidcorrectie.