Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

Waarom een ooglidcorrectie?

ooglid vrouwMet het ouder worden kunnen mensen verschillende problemen gaan krijgen met hun oogleden. Soms worden deze al op jongere leeftijd zichtbaar vanwege (erfelijke) aanleg daarvoor. Deze problemen kunnen met een ooglidcorrectie worden verholpen. De medische term voor een ooglidcorrectie is blepharoplastiek. Deze term komt uit het Grieks en betekent vrij vertaald “modelleren van de oogleden”.

Hier wordt beschreven welke problemen met een ooglidcorrectie kunnen worden verholpen.

Huidoverschot

De huid om de ogen is slechts een halve millimeter dik en rekt daardoor vrij gemakkelijk uit. De huid wordt dan slapper en dunner en veroorzaakt een huidoverschot. Bij de bovenoogleden wordt dit zichtbaar doordat deze gaan hangen. In het begin geeft dit alleen een extra plooi, maar wanneer dit erger wordt kan de huid zelfs over de wimpers heen gaan hangen. In enkele gevallen wordt de extra huidplooi niet (alleen) veroorzaakt door huidoverschot in de bovenoogleden maar (tevens) door het hangen van de wenkbrauwen of het voorhoofd. In die gevallen moet een wenkbrauwlift of een voorhoofdlift uitkomst bieden. Bij onderoogleden veroorzaakt het huidoverschot rimpels en soms worden er hoopjes overtollige huid zichtbaar.

Het huidoverschot kan de volgende problemen geven:

 • Belemmering van het zicht
 • Vermoeide en zware ogen
 • Drukkend gevoel
 • Problemen bij het opmaken
 • Moeite met het plaatsen van contactlenzen
 • Tranende ogen
 • Het gevoel er minder mooi of ouder uit te zien (zeker wanneer iemand aanleg heeft en het al op jonge leeftijd krijgt)

Wallen

Wallen zijn verdikkingen van de onderoogleden die veroorzaakt worden door overtollig vetweefsel. Dit vetweefsel beschermt het oog in de oogkas. Sommige mensen hebben aanleg voor een te grote hoeveelheid vet waardoor al op jonge leeftijd de onderoogleden gaan uitpuilen. Maar ook zonder deze aanleg ontstaat op oudere leeftijd vetophoping door uitzakking van het vetweefsel. Dit vetweefsel kan bovendien vocht vasthouden waardoor de mate van uitpuiling van de onderoogleden sterk kan wisselen. Bij het opstaan en bij vermoeidheid kunnen de onderoogleden daardoor vrij dik zijn. Op den duur kan door de vetophoping de huid (verder) worden uitgerekt.

De problemen die wallen geven liggen voornamelijk op het emotionele vlak. Zij veroorzaken namelijk permanent een vermoeide en niet uitgeslapen indruk hetgeen vooral op jonge leeftijd niet prettig is maar ook voor sommige mensen die al wat ouder zijn ongewenst is. Uw omgeving vindt dat u er moe uitziet ook als dat helemaal niet het geval is!

Leefgewoonten

De oorzaken van het ontstaan van huidoverschot en wallen houden meestal verband met het natuurlijke proces van ouder worden. Echter ook bepaalde leefgewoonten kunnen de klachten veroorzaken. Zo werkt roken en overmatig zonnebaden het verouderingsproces in de hand.

Hoe verloopt een correctie?

Een ooglidcorrectie is een (chirurgische) ingreep waarbij overtollig huid, vet- en spierweefsel wordt weggehaald. Voorafgaand aan de ingreep wordt veelal een foto van de ogen gemaakt zodat het resultaat van de ingreep (na de herstelperiode) hiermee kan worden vergeleken.

Een ooglidcorrectie gebeurt meestal onder een plaatselijke verdoving. Hierbij wordt met een heel fijn naaldje onderhuids een verdovingsvloeistof ingespoten (vergelijkbaar met die van een tandarts). U voelt even een prikje en daarna ook heel even een licht branderig gevoel, maar dat trekt vrijwel meteen weg. De verdoving werkt ongeveer 1,5 a 2 uur.

Bij een correctie van het bovenooglid wordt vooraf het te verwijderen huidgedeelte gemarkeerd. Het litteken verloopt in een natuurlijke plooi met een kleine uitloper naar opzij in de ooghoek. Een correctie van het onderste ooglid vindt plaats via een snede direct onder de wimperrand. De hechtingen worden meestal onderhuids geplaatst. Omdat de huid meestal goed geneest en de littekens zo goed mogelijk in de huidlijnen worden gelegd zijn deze littekens later nauwelijks zichtbaar.

Tijdens de behandeling zelf voelt u geen pijn. De ingreep kan een half uur tot 1,5 uur in beslag nemen waarbij een correctie van een bovenooglid doorgaans korter duurt dan die van een onderooglid. Verder hangt de duur sterk af van de specifieke correcties die nodig zijn en de mate waarin gecorrigeerd moet worden. Na de ingreep verblijft u nog enige tijd in de kliniek waarna u naar huis kunt.

Afhankelijk van het advies van de plastische chirurg, de wens van de cliënt en de tijdsduur van de ingreep kan deze ook onder algehele narcose plaatsvinden. Een ooglidcorrectie onder algehele narcose vindt plaats via een dagopname of gaat gepaard met een overnachting. Een andere mogelijkheid is om de lokale verdoving te combineren met sedatie waarbij de patiënt rustig wordt en in een lichte slaaptoestand komt waardoor de ingreep niet bewust wordt meegemaakt.

Uiteraard zijn de kosten van een ooglidcorrectie onder algehele narcose of met sedatie hoger dan een ingreep onder (uitsluitend) lokale verdoving. Ook duurt het verblijf in de kliniek dan veel langer.

Welke technieken zijn er voor een correctie van de oogleden?

Voor een ooglidcorrectie kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Welke techniek het meest geschikt is hangt af van de onderstaande factoren die in het gesprek/consult voorafgaand aan de ingreep aan de orde komen:

• het door u gewenste resultaat
• worden de problemen (mede) door de wenkbrauwen veroorzaakt
• de vraag of uitsluitend huid of uitsluitend vet of beiden moeten worden weggehaald
• de mate waarin er huid of vet moet worden weggehaald

De technieken die bij een ooglidcorrectie kunnen worden toegepast worden hier beschreven.

» Chirurgische correctie van de bovenoogleden
» Correctie van de bovenoogleden met de laser
» Chirurgische correctie van de onderoogleden
» Correctie van de onderoogleden met de laser
» Correctie van de oogleden door laser resurfacing
» De voordelen van de laser in vergelijking tot het mesje
» Correctie van de oogleden door Thermage
» Correctie van de oogleden door een chemische peeling
» Hamra techniek bij correctie van onderoogleden
» Spierversteviging bij correctie van de onderoogleden

Correctie van laaghangende wenkbrauwen

ooglid strakker makenSoms worden problemen met de bovenoogleden niet alleen veroorzaakt door huidoverschot in de bovenoogleden zelf maar tevens door te laag hangende wenkbrauwen. Daarom kan het nodig zijn om in combinatie met de ooglidcorrectie een wenkbrauwlift of een voorhoofdlift toe te passen. Zowel bij de wenkbrauwlift als de voorhoofdlift kunnen de te laag hangende wenkbrauwen worden opgetrokken zodat ze niet meer over het oog zakken en dus niet meer op de oogkassen kunnen drukken. Soms is een wenkbrauwlift of voorhoofdlift alleen voldoende om de problemen met de bovenoogleden op te lossen zodat de correctie van de bovenoogleden zelf dan niet meer nodig is.

Hier leest u welke technieken kunnen worden toegepast voor het liften van wenkbrauwen.

De zijwaartse wenkbrauwlift

Het zakken van de wenkbrauw doet zich meestal voor aan de buitenkant van het oog. Dit kan worden gecorrigeerd met een zogenaamde zijwaartse wenkbrauwlift. Hierbij wordt de buitenkant van de wenkbrauw als het ware schuin naar boven opgetrokken. Indien gewenst kan hierbij ook de buitenste ooghoek iets naar boven worden getrokken zodat het oog wat meer haar natuurlijke vorm terugkrijgt. Bij een zijwaartse wenkbrauwlift wordt boven de slaap in de haargrens een reepje huid en bindweefsel weggehaald. Vanuit die plek wordt onderhuids met een hechtdraad de wenkbrauw onder spanning gebracht. De huid wordt samengetrokken en gehecht. Dit alles vindt plaats onder lokale verdoving.

De directe wenkbrauwlift

Met deze ingreep kan met name het middelste gedeelte van de wenkbrauw omhoog worden gebracht. Dit wordt gedaan door direct boven de wenkbrauw een snede te maken en overtollige huid weg te halen. Bij het hechten van de wond wordt de wenkbrauw een stukje omhoog getrokken. Het nadeel van deze methode is dat het litteken dat daarbij ontstaat vrij opvallend kan zijn. Daarom wordt deze methode veelal alleen toegepast bij mensen die al veel rimpels op het voorhoofd hebben waardoor het litteken minder opvalt. De directe wenkbrauwlift vindt plaats onder lokale verdoving.

Midvoorhoofd wenkbrauwcorrectie

Bij een midvoorhoofd wenkbrauwcorrectie wordt halverwege het voorhoofd links en rechts een afzonderlijke snede gemaakt. Indien mogelijk komen deze incisies precies op de plaats van reeds bestaande rimpels te liggen die bij voorkeur (links en rechts) een verschillende hoogte hebben. Hierdoor worden de littekens zo veel mogelijk gecamoufleerd. Via deze incisies worden de wenkbrauwen aangespannen en daarmee opgetrokken. Voor mensen die nog nauwelijks rimpels hebben op het voorhoofd (zoals jonge mensen) maar die toch de wenkbrauwen moeten laten liften is deze methode minder geschikt omdat de littekens dan sterk gaan opvallen.

Algehele voorhoofdlift

Met een algehele voorhoofdlift worden niet alleen de wenkbrauwen omhoog getrokken maar vindt tevens een “verjonging” van het gehele voorhoofd plaats door overtollig weefsel weg te halen en de huid glad te trekken. Voor de algehele voorhoofdlift bestaan weer twee methoden die hier worden beschreven.

Welk resultaat mag ik van een ooglidcorrectie verwachten?

Het resultaat van een ooglidcorrectie is dat huidplooien, rimpels en wallen zijn verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat klachten als belemmering van het zicht of vermoeide ogen worden verholpen maar vooral ook dat u er jonger en aantrekkelijker uit gaat zien. Het bereiken van dit gewenste resultaat duurt echter wel enkele weken en soms zelfs enkele maanden. Verder zijn de hier beschreven punten van belang.

» Is 1 behandeling voldoende voor het behalen van het gewenste resultaat?
» Is het resultaat van een ooglidcorrectie blijvend?

Hoe verloopt het herstel?

Het is normaal dat na een (chirurgische) ooglidcorrectie de oogleden dik, gezwollen en blauw zijn. U kunt na de ingreep wel vrijwel altijd gewoon zien. Er wordt doorgaans geen verband aangebracht, maar wel pleisters voor de hechtingen. De eerste 24 uur kunnen de oogleden pijnlijk zijn. De eerste dagen kunnen de ogen overgevoelig zijn voor scherp licht. De eerste weken zullen de oogleden stug aanvoelen.

Om de zwellingen en de blauwe plekken zoveel mogelijk tegen te gaan zult u direct na de ingreep een uur of enkele uren op bed moeten liggen met ijskompressen op de ogen. Daarna kunt u naar huis. U mag echter zelf niet autorijden dus regel van tevoren vervoer naar huis.

U wordt geadviseerd om ook nog de eerste 24 uur thuis de ogen geregeld te koelen (om het uur gedurende 30 minuten). Dit kan met licht vochtige gaasjes uit de koelkast. Ook kunt u een zogenaamde “coolpack” of ijsbril gebruiken. Beiden zijn te koop bij de apotheek. U moet deze wel eerst in een schone doek wikkelen voordat u ze op de ogen legt. U mag nooit iets uit de vriezer direct op het ooglid leggen! Pijnstillers zijn meestal niet nodig maar kunt u wel gebruiken (paracetamol dan toegestaan, andere pijnmedicatie altijd in overleg)

De zwellingen en de blauwe verkleuring zijn doorgaans na enkele weken verdwenen. De ogen zullen dan ook weer minder stug gaan aanvoelen.

Eventueel aangebrachte pleisters laat u gewoon zitten. Gaan deze toch los kom dan niet aan de hechtingen. De hechtingen worden na ongeveer één week weer verwijderd. Daarna moet u het litteken 2 maal per dag insmeren met littekencrème waarvoor u een recept meekrijgt.

» Hervatting normale bezigheden

Wat zijn mogelijke complicaties van een correctie?

Is een ooglidcorrectie gevaarlijk?

Over het algemeen staat een ooglidcorrectie bekend als een relatief eenvoudige ingreep met weinig gevaren. Een zeer ernstige complicatie die kan optreden is een bloeding achter het oog. Door een te grote druk achter het oog kan dan blindheid ontstaan. Complicaties als deze zijn gelukkig ook zeer zeldzaam. Bovendien kan door snel te handelen ernstige schade worden voorkomen. Daarom is het van groot belang dat bij bepaalde klachten zo snel mogelijk een arts wordt geraadpleegd. Deze klachten zijn:

 • Hevige pijn (die nauwelijks reageert op pijnstillers)
 • Een naar voren tredend oog
 • Oog kan niet meer goed worden bewogen
 • Verminderd zicht
 • Hevige bloedingen
 • Toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied
 • Koorts en warm aanvoelende oogleden

Algemene complicaties en risico’s van een ooglidcorrectie

Een ooglidcorrectie is een operatie en heeft dus dezelfde algemene risicos als een andere operatie. Voor de volledigheid moeten deze dan ook genoemd worden. Het gaat hierbij onder andere om:

 • Risicos van en misselijkheid na een narcose (met name bij volledige narcose)
 • Trombose
 • Nabloeding
 • Het optreden van infecties
 • Stoornissen in de wondgenezing
 • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van de oogleden (dof gevoel)
 • Lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties bij een ooglidcorrectie

De specifieke problemen die kunnen ontstaan na een ooglidcorrectie zijn ondermeer de volgende:

 • Het optreden van een meer dan normale lekkage van bloed. Over het algemeen is dat niet ernstig. Wel ontstaat daarbij meestal een forse blauwe plek en zal het daardoor langer duren voordat het normale uiterlijk weer hersteld is.
 • In het litteken kan een met vocht gevulde holte ontstaan (epitheelcyste). Dit komt echter zelden voor en als het voorkomt dan kan het operatief worden gecorrigeerd.
 • Direct na de correctie van bovenoogleden kan het voorkomen dat de ogen net niet geheel gesloten kunnen  worden. Dit herstelt meestal weer vanzelf. Soms is het dan nodig om even oogdruppels te gebruiken om uitdrogen te voorkomen. In een enkel geval is een heringreep noodzakelijk om dit te verhelpen.
 • Na een correctie van de onderoogleden komt het soms voor dat het onderooglid naar buiten kantelt waardoor de binnenzijde van het ooglid niet meer tegen de oogbol aankomt. Hierdoor ontstaan tranen en het geeft irritatie. Dit wordt “ectropion” genoemd. Meestal herstelt dit vanzelf maar een enkele keer is een nieuwe operatie noodzakelijk.
 • Sommige patiënten hebben na de ingreep last van tranende of juist droge ogen. Dit is doorgaans na enkele weken voorbij.
 • Op de plaats waar hechtmateriaal heeft gezeten kunnen soms “korreltjes” ontstaan. Deze verdwijnen doorgaans vanzelf en anders kunnen ze eenvoudig worden verwijderd.
 • Soms staat het ooglid wat van het oog af omdat de littekentjes nog hard zijn. Meestal herstelt zich dit vrij snel.
 • In zeldzame gevallen ontstaan er bloedingen achter het oog. Deze moeten met spoed worden behandeld. Symptomen zijn hevige pijn en verminderd zicht.
 • Er kan te weinig huid worden weggehaald waardoor het resultaat niet bevredigend is en een nieuwe ingreep noodzakelijk is.
 • Het resultaat van de ooglidcorrectie is niet symmetrisch waardoor een hersteloperatie nodig is.
 • Er wordt te veel huid weggehaald waardoor de ogen permanent niet meer gesloten kunnen worden en/of waardoor de oogleden niet op de juiste plek zitten. Als dit niet vanzelf herstelt is een hersteloperatie nodig waarbij mogelijk weer huid naar het oog moet worden getransplanteerd.
 • Er wordt te veel vet onder het oog weggehaald waardoor er een holle blik ontstaat. Dan moet er weer vet worden getransplanteerd naar het oog.
 • Een tijdelijk trekkend ooglid behoort tot de mogelijkheden. Dit verbetert meestal spontaan na enkele weken.
 • Beschadiging van de ooglidspier kan een nieuwe ingreep wenselijk maken
 • Zenuwletsel aan de ogen.

Is iedereen geschikt voor een ooglidcorrectie?

ooglidcorrectieIn principe kan iedereen een ooglidcorrectie ondergaan. Wel kunnen bepaalde medische eigenschappen risicoverhogend zijn en moeten daarom vooraf met de behandelend arts worden besproken om te bezien of deze het afzien van de ingreep noodzakelijk maken. Daarbij gaat het ondermeer om:

• Schildklierafwijkingen
• Droge ogen
• Hoge bloeddruk
• Suikerziekte
• Problemen met de bloedstolling
• Hartziekten
• Teveel tranende ogen

Bij sommige specifieke problemen aan de ogen zoals glaucoom of netvliesproblemen dient men eerst naar een oogarts te gaan. Verder zijn de hier beschreven punten van belang.

Routinecontrole vooraf door een onafhankelijke oogarts

Alhoewel de meeste klinieken dit niet op voorhand eisen en ook niet zelf als standaardprocedure hebben is het verstandig om voorafgaand aan de ooglidcorrectie uw ogen op een aantal functies te laten controleren door een onafhankelijke oogarts. U moet hierbij denken aan functies als gezichtsscherpte, traanproductie, druk op de ogen etc. Ook kunt u dan een onafhankelijk advies krijgen bijvoorbeeld over de risicos van de ingreep wanneer u bepaalde aandoeningen heeft.

Het gesprek/consult bij de kliniek voorafgaand aan een ooglidcorrectie

Bij de meeste klinieken kunt u terecht voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over een ooglidcorrectie. Belangrijke zaken die aan de orde moeten komen zijn dan:

 • De specifieke problemen met de oogleden en de techniek die het meest geschikt is om deze te verhelpen.
 • Mogelijke aandoeningen die het risico van de ingreep vergroten
 • Welke verdoving wordt gebruikt (lokaal, sedatie, algeheel)
 • Wat zijn de risicos en mogelijke complicaties en hoe verloopt het herstel
 • Welke resultaten mogen er verwacht worden
 • Hoe lang is het totale verblijf in de kliniek
 • Wat is het uiteindelijke prijskaartje voor de gekozen oplossing
 • Wat is de wachttijd
 • Hoeveel bedenktijd krijgt u

Belangrijk is vooral dat u geen onrealistische verwachtingen heeft van een ooglidcorrectie. Het exacte resultaat van de behandeling is niet voorspelbaar en kan niet worden gegarandeerd al wordt deze met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Heeft u te hoge verwachtingen dan bent u wellicht niet geschikt voor een ooglidcorrectie.

Eisen voorafgaand aan de ooglidcorrectie

U mag één tot twee weken vóór de ooglidcorrectie geen medicijnen gebruiken die bloedingen of vergroting van bloedingtijd kunnen veroorzaken zoals aspirine, brufen, voltaren, finimal, chefarine 4, saridon, en antistollingstabletten etc. Bovendien mag u twee weken vóór de ingreep niet roken (nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing).

Gedurende 4 dagen vóór de ooglidcorrectie mag u geen alcohol nuttigen. Verder mag u na de ingreep niet autorijden dus moet u vooraf iets regelen bijvoorbeeld dat iemand u begeleidt en naar huis brengt.

 

Financiering van een correctie van de oogleden

Een financiering van de ooglidcorrectie wordt vaak door de kliniek waar u de ooglidcorrectie ondergaat aangeboden. Bedenkt u echter wel dat over de bedragen die van of via de klinieken kunnen worden geleend vaak een zeer hoge rente wordt gevraagd. Percentages tussen de 10 % en 20 % zijn eerder regel dan uitzondering. Het kan daarom lonend zijn een andere financiering voor de ooglidcorrectie te regelen, bijvoorbeeld via een hypotheekverhoging indien u deze om andere redenen (zoals een verbouwing) toch al van plan was. Hebt u geen eigen huis of is een hypotheekverhoging geen optie dan loont het vaak de moeite om goed de rentepercentages van aanbieders van persoonlijke leningen of doorlopende kredieten te vergelijken. Bedenkt u verder ook dat de rente over leningen die met dit doel worden afgesloten niet aftrekbaar is (zelfs niet wanneer dat via een verhoging van de hypotheek plaatsvindt). Verder is het van belang om bij het afsluiten van de financiering na te gaan of vervroegde aflossing daarvan zonder boete of kosten mogelijk is.

Welk resultaat mag ik van verwachten?

Het resultaat van een ooglidcorrectie is dat huidplooien, rimpels en wallen zijn verdwenen. Dit heeft tot gevolg dat klachten als belemmering van het zicht of vermoeide ogen worden verholpen maar vooral ook dat u er jonger en aantrekkelijker uit gaat zien. Het bereiken van dit gewenste resultaat duurt echter wel enkele weken en soms zelfs enkele maanden. Verder zijn de hier beschreven punten van belang.

Is 1 behandeling voldoende voor het behalen van het gewenste resultaat?

Uit een recent onderzoek van de consumentenbond blijkt dat bij ooglidcorrecties aan de bovenoogleden in bijna alle gevallen de klachten minder zijn geworden. In 80 % van de gevallen zijn de klachten na de ingreep verdwenen. Dus bij 20 % van de ooglidcorrecties aan de bovenoogleden zijn weliswaar de klachten minder maar nog niet verdwenen. Dit hoeft niet altijd tot een nabehandeling te leiden. Overleg met de arts is dan nodig om te bepalen of een nabehandeling gewenst, mogelijk en zinvol is. Correcties van het onderooglid zijn lastiger dan die van de bovenoogleden waardoor de kans op een nabehandeling daar groter is.

Is het resultaat van een ooglidcorrectie blijvend?

De houdbaarheid van een ooglidcorrectie verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen wordt echter aangegeven dat het resultaat gedurende minimaal 5 jaar blijft. Het gemiddelde ligt tussen de 5 en 15 jaar. Daarna kan opnieuw een ooglidcorrectie wenselijk worden. Dit heeft te maken met het feit dat de processen die het huidoverschot en/of de wallen veroorzaken met het ouder worden gewoon doorgaan. Of een nieuwe ingreep wenselijk is hangt natuurlijk ook sterk af van de persoonlijke eisen die iemand stelt aan het uiterlijk.

Welke vergoeding van een ooglidcorrectie is mogelijk?

Vergoeding ooglidcorrectie door ziektekostenverzekeraar

Helaas wordt een ooglidcorrectie niet vergoed in het basispakket. Wel zijn er maatschappijen die de ingreep vergoeden via een aanvullende verzekering maar dan moet er sprake zijn van medische indicatie. Hieronder wordt verstaan dat het zicht belemmerd moet worden omdat het ooglid geheel of gedeeltelijk voor de pupil hangt. Meestal vindt een ooglidcorrectie echter plaats uit cosmetische overwegingen en in dat geval wordt de ingreep niet vergoed.

Of u recht heeft op een vergoeding van een ooglidcorrectie en onder welke voorwaarden kunt u het beste navragen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Is een ooglidcorrectie aftrekbaar voor de belasting?

Indien een ooglidcorrectie uitsluitend om cosmetische redenen wordt verricht houden de kosten daarvan geen verband met ziekte en zijn dan ook niet aftrekbaar van de belasting.

Soms kunt u de kosten van de ingreep wel aftrekken als er voor de ooglidcorrectie een medische indicatie bestaat en er geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekeraar wordt gegeven. Naast een belemmering van het zicht kan dit ook een psychische achtergrond hebben bijvoorbeeld als u daadwerkelijk psychische klachten heeft als gevolg van problemen met uw oogleden op jonge leeftijd.

Voor het verkrijgen van de aftrekpost dient u voorafgaand aan de ooglidcorrectie een verzoek hiertoe in te dienen bij het belastingkantoor waar u onder valt. Hierbij dient u een doktersverklaring te overleggen waar de medische indicatie uit blijkt. Wacht dus eerst de reactie van de belastingdienst af voordat u de ingreep laat doen. Dit om een financiële teleurstelling achteraf te voorkomen!

U moet de kosten aftrekken in het jaar waarin u de ooglidcorrectie heeft betaald aan de kliniek en wel als buitengewone lasten uit hoofde van ziekte.

Voor het aftrekken van buitengewone lasten zoals ziektekosten bestaat een drempel hetgeen wil zeggen dat u alleen het bedrag dat boven deze drempel uitkomt mag aftrekken. Deze drempel is hoger naarmate uw inkomen uit arbeid of winst uit onderneming hoger is. Meestal is het zo dat de standaard ziektekosten zoals de premies voor de ziektekostenverzekering niet voldoende zijn om boven de drempel uit te komen. Door bijzondere ziektekosten zoals die voor een ooglidcorrectie is de kans groot dat u wel boven de drempel uitkomt. Daardoor ontvangt u belasting terug over een deel van de kosten van een ooglidcorrectie namelijk over dat deel dat door de cumulatie van alle ziektekosten boven de drempel uitkomt.

De genoemde drempel en de afhankelijkheid van deze drempel van uw inkomen bepalen in belangrijke mate of u uiteindelijk het gehele bedrag of slechts een deel van de kosten van een ooglidcorrectie kunt aftrekken. Het is daarom zinvol om goed te kijken in welk jaar de ooglidcorrectie belastingtechnisch het beste voor u uitpakt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u om welke reden dan ook in een bepaald jaar een (wat) lager inkomen heeft en daardoor ook een lagere aftrekdrempel. Of u heeft in een bepaald jaar ook andere bijzondere ziektekosten. Het zou dan op zuiver belastingtechnische gronden lonend kunnen zijn om de ooglidcorrectie in zon jaar te laten doen. Overleg hierover met uw belastingadviseur.