De statistieken die klinieken hierover geven zijn zeer gunstig. Hieruit blijkt dat voor het overgrote deel van de mensen die een kliniek bezocht hebben één ooglaserbehandeling voldoende was om de gewenste gezichtsscherpte te bereiken. Soms kan het echter wel nodig zijn een extra ooglaserbehandeling te laten verrichten om het resultaat te optimaliseren. Het percentage nabehandelingen dat klinieken bekend maken wisselt van enkele procenten tot 10 procent. Het is hierbij goed om te weten dat bij hogere brilsterkten het lastiger is om met één ooglaserbehandeling de gewenste correctie te realiseren zodat de kans op een extra ooglaserbehandeling dan groter is.

Is het resultaat van een ooglaserbehandeling blijvend?

Ja, het effect van een ooglaserbehandeling is in principe duurzaam. Uit onderzoek is gebleken dat het hoornvlies na een ooglaserbehandeling stabiel blijft. Ook bij een lensimplantatie is het resultaat blijvend. Slechts in zeer incidentele gevallen komt het voor dat het effect van een ooglaserbehandeling in de loop der tijd afneemt. Dit kan dan met een aanvullende ooglaserbehandeling worden gecorrigeerd.

Kunnen alle afwijkingen met een ooglaserbehandeling worden verholpen?

De grenzen (bril sterkte)

Met een ooglaserbehandeling kunnen lage tot middelhoge sterktes worden gecorrigeerd. De grenzen zijn niet geheel scherp te trekken en zullen per kliniek verschillen maar grofweg kunt u van de volgende grenzen uitgaan:

Met ooglaserbehandelingen kunnen minglazen (bijziendheid) tot -8 a -10, plusglazen (verziendheid) tot +3 a +5 en cilinderglazen (astigmatisme) tot ongeveer waarde 5 worden gecorrigeerd. De grenzen die een specifieke kliniek hanteert hangt af van de kwaliteit van de apparatuur en de eisen die de kliniek hanteert voor wat betreft de nauwkeurigheid van de correctie. Het is namelijk zo dat bij een hogere brilsterkte de kans toeneemt dat de noodzakelijke correctie niet met 1 ooglaserbehandeling kan worden aangebracht. De kans op een nabehandeling neemt dan dus toe.

Lensimplantaties voor grotere afwijkingen

Afwijkingen die groter zijn dan -10 en +5 kunnen niet altijd met een ooglaserbehandeling worden gecorrigeerd. Deze grotere afwijkingen kunnen echter wel middels een lensimplantatie worden behandeld.

Middels een lensimplantatie kunnen brilsterktes van -8 tot -20 en van +4 tot +14 worden gecorrigeerd. Bij een lensimplantatie wordt er een “extra” lens in het oog aangebracht via een klein sneetje in het hoornvlies. Het lichaam vertoont geen afstootreacties na de lensimplantatie omdat het materiaal van de lens als “lichaamseigen” wordt beschouwd.

T-cut

Deze methode kan worden toegepast bij cilindrische afwijkingen tot waarde 4 indien een ooglaserbehandeling niet mogelijk is omdat het hoornvlies te dun is. Bij deze methode worden met een heel fijn diamantmesje 1 of enkele sneetjes aan de rand van het hoornvlies aangebracht. Hierdoor wordt de kromming beinvloed.

Combinatie van technieken

Bij sterke afwijkingen wordt er soms voor gekozen om eerst een contactlens te implanteren en enige tijd later de resterende afwijking middels een laserbehandeling te corrigeren. Deze combinatie staat bekend onder de naam Bioptics.

Ook een T-cut behandeling wordt soms in combinatie met een contactlensimplantatie gebruikt.

Blijft een leesbril nodig?

Vanaf ongeveer het 40e levensjaar gaat de flexibiliteit van de ooglens verminderen. Als gevolg daarvan kan de lens zich steeds moeilijker scherpstellen voor dichtbij. Het verklaart waarom iedereen vroeg of laat een leesbril nodig heeft. Het verhelpen van dit probleem is lastig. U kunt hier lezen welke alternatieven er zijn voor een leesbril. In veel gevallen zal een leesbril echter nodig blijven.

Staar

Op latere leeftijd (vanaf 50 jaar) kunnen mensen last gaan krijgen van staar dat wil zeggen dat de ooglens troebel wordt waardoor het zicht vermindert. Deze aandoening kan niet met een ooglaserbehandeling worden verholpen. Staar wordt behandeld door een ingreep waarbij de troebele ooglens wordt vervangen door een kunstlens.

CLE

CLE staat voor “clear lens extraction”. Hierbij wordt de ooglens vervangen door een kunstlens die de verziendheid of bijziendheid corrigeert. Het is dus een alternatief voor een ooglaserbehandeling of een lensimplantatie waarbij een extra lens wordt geplaatst. De term “clear” houdt verband met het feit dat de ooglens niet vervangen wordt omdat deze troebel is (zoals bij staar het geval is) maar alleen omdat er een sterkte gecorrigeerd moet worden. Het voordeel van CLE is natuurlijk wel dat later geen staaroperatie meer noodzakelijk is. Daarom is CLE vooral geschikt voor ouderen als alternatieve behandeling om de sterkte te corrigeren.

Prisma

Prisma is een aanduiding voor scheefheid van de ogen waardoor het zicht vermindert. Van belang om te weten is dat bij een bepaald prisma een ooglaserbehandeling geen zin heeft omdat voor het corrigeren van het prisma dan altijd nog andere middelen zoals een prismabril noodzakelijk blijven.