U zult merken dat er behoorlijke verschillen bestaan tussen de prijzen die klinieken vragen voor een ooglaserbehandeling. Het heeft echter geen zin uitsluitend de prijs voor een ooglaserbehandeling te vergelijken. Een zinvolle vergelijking van klinieken voor een ooglaserbehandeling is alleen mogelijk indien u tevens de diensten die bij de betreffende kliniek in de prijs zijn begrepen in uw vergelijking betrekt. Wat wel en wat niet is begrepen in de prijs kan namelijk van kliniek tot kliniek sterk verschillen.
Van de volgende diensten moet u nagaan of deze al dan niet in de prijs zijn begrepen en zo ja in welke mate en zo nee wat daarvoor dan afzonderlijk wordt berekend door de kliniek:

• Quickscan/gesprek vooraf
• Het vooronderzoek
• De feitelijke behandeling
• Aantal controles of periode gedurende welke deze mogelijk zijn
• Aantal nabehandelingen of periode gedurende welke deze mogelijk zijn
• Verhelpen van eventuele complicaties en de periode gedurende welke dat mogelijk is
• Levenslange garantie (indien de kliniek deze aanbiedt)
Een quickscan en gesprek vooraf (consult) worden vaak gratis aangeboden. Sommige klinieken berekenen een bedrag van enkele tientjes voor een quickscan.

De kosten voor een vooronderzoek wisselen sterk van kliniek tot kliniek en schommelen tussen enkele tientjes en enkele honderden Euro’s. Vaak wordt dit bedrag echter weer teruggegeven als er een ooglaserbehandeling volgt. Voor de overige genoemde diensten wordt door sommige klinieken steeds per dienst afzonderlijk een bedrag gevraagd. Andere klinieken combineren sommige of alle diensten in één bedrag. Enkele klinieken geven een levenslange garantie op een ooglaserbehandeling.

De feitelijke keuze op basis van de bovengenoemde vergelijkingen is natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Zo heeft de ene persoon er wel extra geld voor over om een bepaalde garantie te krijgen en voelt een andere persoon daar helemaal niets voor omdat hij bereid is het risico te lopen om pas meer geld kwijt te zijn als er echt een nabehandeling nodig mocht zijn. In dit verband is het goed om te weten dat de kans op een nabehandeling groter wordt naarmate de te corrigeren brilsterkte groter is. Voor grotere brilsterktes kan het dus lonend zijn om een kliniek te selecteren waar één of enkele nabehandelingen bij de prijs is inbegrepen.

Kwaliteit van een ooglaserbehandeling

Een zinvolle vergelijking van klinieken is alleen mogelijk indien u naast de prijzen ook de kwaliteit van de kliniek vergelijkt. Het gaat per slot van rekening wel om uw ogen.
De volgende punten zijn ondermeer van belang bij het beoordelen van de kwaliteit van een kliniek:

• Zijn de oogartsen die de ooglaserbehandeling uitvoeren lid van een erkende beroepsorganisatie en heeft deze beroepsorganisatie ook internationale contacten?

  • Wordt er steeds gebruik gemaakt van moderne apparatuur en technieken en zijn deze goedgekeurd door erkende instanties (bijvoorbeeld de FDA in Amerika)?
  • Gebruikt de kliniek een zogenaamde eye-tracker zodat hele kleine oogbewegingen tijdens de ooglaserbehandeling door de laser computergestuurd worden gevolgd?
  • Heeft de kliniek een bepaald kwaliteitskeurmerk ontvangen en is deze afgegeven door een gezaghebbende instantie op dat gebied?
  • Wordt u bij de ooglaserbehandeling steeds begeleid door dezelfde oogarts (dus vanaf het vooronderzoek tot en met de laatste controle)?
  • Informatie van de kliniek over de resultaten van een ooglaserbehandeling, de mogelijke complicaties en de kans daarop, het aantal benodigde nabehandelingen etc.
  • Hoe lang bestaat de kliniek al en hoeveel ooglaserbehandelingen zijn reeds uitgevoerd?
  • Is er een 24-uurs dienst beschikbaar zodat u bij eventuele problemen altijd geholpen kunt worden?
  • Welke resterende brilsterkte na een ooglaserbehandeling wordt geaccepteerd als zijnde toelaatbaar voor een goed zicht?

Geboden technieken voor een ooglaserbehandeling

Een ander belangrijk aspect indien u een kliniek gaat selecteren is het aantal technieken dat een kliniek in huis heeft voor een ooglaserbehandeling. Om twee redenen is dat belangrijk.

Op de eerste plaats is het vervelend indien uit het vooronderzoek zou blijken dat u niet in aanmerking komt voor een bepaalde oogbehandeling en dat de andere technieken die wel voor u geschikt zijn niet door de kliniek kunnen worden geboden. U moet dan naar een andere kliniek op zoek die wel deze techniek in huis heeft maar bovendien zal deze andere kliniek ook zelf een vooronderzoek willen doen. Iedere kliniek wil immers altijd haar eigen vooronderzoek doen teneinde de verantwoording voor de uiteindelijke ooglaserbehandeling te kunnen dragen.

De tweede reden waarom het aantal technieken van belang is heeft te maken met de objectiviteit van de voorlichting en interpretatie van het vooronderzoek door de kliniek.
Sommige klinieken hebben een beperkt aantal technieken in huis. Hiervoor kunnen zij overigens hele plausibele redenen hebben. Zij hebben echter wel de schijn tegen dat zij daardoor bij de beoordeling welke technieken voor een ooglaserbehandeling geschikt zijn niet geheel objectief zijn.