Leeftijdsgrenzen en vereiste stabiliteit van het oog

laserbehandeling oogIn principe kan iedereen tussen de 18 en 60 jaar in aanmerking komen voor een ooglaserbehandeling.

De ondergrens van 18 jaar houdt verband met het feit dat pas vanaf die leeftijd oogafwijkingen gaan stabiliseren. Voor een blijvend resultaat van een ooglaserbehandeling is vereist dat gedurende een bepaalde periode de brilsterkte niet meer is gewijzigd. Hoe lang deze periode moet zijn verschilt van kliniek tot kliniek. Doorgaans is dit een jaar maar sommige klinieken vinden dat deze minimaal 2 jaar moet zijn. Uiteraard kan de stabilisatie van de oogafwijking ook pas op latere leeftijd optreden. De leeftijd waarop een ooglaserbehandeling zinvol wordt zal dus van persoon tot persoon verschillen. U moet derhalve voor u zelf nagaan hoe lang uw oogafwijking al niet meer is gewijzigd en of deze periode voldoet aan de eisen van de kliniek.

De bovengrens van 60 jaar houdt verband met het feit dat na deze leeftijd de ooglens dusdanig gaat veranderen dat een ooglaserbehandeling maar gedurende een korte periode effect zal hebben en dus (mede gezien de kosten die eraan verbonden zijn) niet zinvol is. Een alternatief dat dan wel zin heeft is een contactlensimplantatie waarbij de eigen ooglens wordt vervangen.

De grenzen van 18 jaar en 60 jaar zijn geen scherpe grenzen doch gelden slechts als indicatie. Iedere kliniek hanteert haar eigen algemene leeftijdsgrenzen die in mindere of meerdere mate hiervan kunnen afwijken.

Wanneer is een ooglaserbehandeling bij voorbaat uitgesloten?

Voor sommige mensen staat bij voorbaat al vast dat een ooglaserbehandeling of lensimplantatie niet mogelijk is. Het gaat hierbij om mensen die bepaalde aandoeningen hebben zoals suikerziekte, bindweefselziekten, afweerstoornissen. Maar ook gedurende een zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding is geen refractieve oogchirurgie mogelijk.

Uitsluiting ooglaserbehandeling op basis van het vooronderzoek

Iedere ooglaserbehandeling wordt voorafgegaan door een vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek worden er zeer nauwkeurige metingen verricht van de eigenschappen van uw ogen zoals de refractie zelf (brilsterkte), de dikte van het hoornvlies, de oogdruk, speciale vervormingen of onregelmatigheden, het traanvocht en de wijdte van uw pupillen. Dit vooronderzoek resulteert in een advies van de kliniek over de voor u meest geschikte ooglaserbehandeling. Het vooronderzoek kan ook tot de conclusie leiden dat u vanwege bepaalde eigenschappen van uw ogen voor een ooglaserbehandeling in het algemeen of voor bepaalde ooglaserbehandelingen in het bijzonder niet in aanmerking komt.
Zo kan bijvoorbeeld blijken dat uw hoornvlies te dun is om in aanmerking te komen voor een Lasik ooglaserbehandeling. De mogelijkheid bestaat dan wel dat een andere ooglaserbehandeling (bijvoorbeeld Lasek) geschikt is.

Gemiddeld wordt ongeveer 20 % van de mensen in een vooronderzoek voor een ooglaserbehandeling afgewezen.

Hoe verloopt een vooronderzoek voor een behandeling?

Een vooronderzoek voor een ooglaserbehandeling kan ongeveer 1 tot 2 uur in beslag nemen en is pijnloos. Ten behoeve van het vooronderzoek krijgt u oogdruppels toegediend. Deze druppels verwijden de pupillen waardoor het zicht tijdelijk minder wordt. Met name lezen is dan lastig. Vanwege het neveneffect van de druppels wordt u altijd aangeraden ervoor te zorgen dat u door iemand begeleid wordt en dat u niet zelf naar huis hoeft te rijden na het vooronderzoek. Het effect van de druppels neemt snel af en zal na een paar dagen geheel verdwenen zijn.

Indien u lenzen gebruikt dan mag u deze enige tijd voorafgaand aan het vooronderzoek niet dragen. Deze tijd is nodig om de ogen weer hun oorspronkelijke vorm te laten krijgen. Voor zachte lenzen is deze periode twee weken en voor harde lenzen ongeveer een maand. Afhankelijk van de kliniek waar u de ooglaserbehandeling laat doen kan deze periode echter ook korter zijn.

Quickscan

Veel klinieken bieden de mogelijkheid om op basis van een kort onderzoek van 10 á 20 minuten al een goede indicatie te krijgen of een ooglaserbehandeling bij u mogelijk is. Dit heet dan een quickscan of quicktest. Het voordeel van dit onderzoek is dat u dan niet vooraf gedurende enige tijd uw lenzen uit hoeft te doen. Komt u op basis van dit korte onderzoek in principe in aanmerking voor een ooglaserbehandeling dan volgt later alsnog het uitgebreide vooronderzoek, waarvoor alsnog de lenzen gedurende enige tijd uit moeten. Het voordeel is echter dat u dan al vrij zeker weet dat er daarna ook een ooglaserbehandeling mogelijk is.