ooglaserenBij een ooglaserbehandeling worden microscopisch kleine hoeveelheden weefsel van het hoornvlies door de laser verdampt. Daardoor wordt de vorm van het hoornvlies gewijzigd. De wijziging van de kromming van het hoornvlies zorgt ervoor dat de lichtstralen weer scherp op uw netvlies worden geprojecteerd. Met een ooglaserbehandeling kan bijziendheid (minglazen), verziendheid (plusglazen) en astigmatisme (cilinderglazen) worden gecorrigeerd. Bij een hogere brilsterkte moet er meer weefsel worden verdampt.

Meestal worden bij een ooglaserbehandeling beide ogen in één keer behandeld. De ogen worden met druppels verdoofd waardoor de ooglaserbehandeling volledig pijnloos is. U voelt wel dat er iets gebeurt. De ooglaserbehandeling zelf duurt hooguit 15 minuten per oog. Het verblijf in de kliniek voor een ooglaserbehandeling bedraagt ongeveer twee uur, een ooglaserbehandeling vindt daarom gewoon poliklinisch plaats.

Een ooglaserbehandeling kan op basis van verschillende methoden worden verricht waarvan de belangrijkste hier worden beschreven.

Lasik

Bij de Lasik ooglaserbehandeling wordt ter hoogte van de pupil een flapje in het hoornvlies gesneden met behulp van een steriel mesje. Dit flapje blijft aan één kant vastzitten en wordt omgeklapt. Met laserstralen wordt vervolgens de onderliggende laag van het hoornvlies bewerkt. Daarna wordt het flapje teruggeklapt en wordt er twee minuten gewacht zodat dit flapje zich weer vast kan zuigen. Het flapje groeit zonder hechtingen weer vast. Bij een Lasik ooglaserbehandeling geneest het oog na de ingreep het snelst en is er nauwelijks napijn. Daarom wordt de Lasik ooglaserbehandeling vaak toegepast.
Omdat bij de Lasik ooglaserbehandeling in de dieper gelegen lagen van het hoornvlies wordt gelaserd kan deze methode alleen worden toegepast als de dikte van het hoornvlies dat toelaat. Blijkt uit het vooronderzoek dat het hoornvlies te dun is dan kan eventueel een andere methode voor een ooglaserbehandeling worden toegepast.

Lasek

Bij de Lasek ooglaserbehandeling wordt het bovenste laagje van het hoornvlies (het epitheel) losgeweekt met alcohol, waarna het wordt weggerold. Het blootliggende hoornvlies wordt gelaserd. Daarna wordt het laagje weer teruggerold. Omdat de Lasek ooglaserbehandeling meer aan de oppervlakte van het oog plaatsvindt geeft deze ooglaserbehandeling meer napijn dan de Lasik ooglaserbehandeling.

PRK

Bij de Prk ooglaserbehandeling vindt de ooglaserbehandeling net als bij de Lasek ooglaserbehandeling plaats aan de oppervlakte van het oog. In tegenstelling tot de Lasek ooglaserbehandeling wordt bij de Prk ooglaserbehandeling het bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) verwijderd en dus niet meer teruggerold. Hierdoor duurt het herstel langer en geeft de Prk ooglaserbehandeling meer napijn dan de Lasek ooglaserbehandeling.

Tissue Save

Tissue Save is een weefselbesparend programma bij een ooglaserbehandeling. Met behulp van dit programma worden metingen verricht en kan de ooglaserbehandeling worden volbracht door minder weefsel weg te laseren. Deze techniek kan gewoon in combinatie met de andere methoden voor een ooglaserbehandeling worden toegepast. Het voordeel van Tissue Save is dat een ooglaserbehandeling mogelijk wordt voor iemand die voor de normale ooglaserbehandeling een te dun hoornvlies heeft.

Epi-Lasik

Bij de Epi-Lasik ooglaserbehandeling wordt net als bij de gewone Lasik ooglaserbehandeling een flapje gemaakt echter deze is veel dunner dan bij de gewone Lasik ooglaserbehandeling. Bij de Epi-Lasik ooglaserbehandeling wordt een flapje gemaakt van alleen de buitenste laag van het hoornvlies (het epitheel dat slechts 10 % van het hoornvlies uitmaakt). Het flapje wordt niet zoals bij de gewone Lasik ooglaserbehandeling gesneden maar losgetrild van de onderlaag met behulp van een klein apparaat (epi-keratoom). De Epi-Lasik ooglaserbehandeling is wel gevoeliger dan de gewone Lasik ooglaserbehandeling maar weer minder gevoelig dan de Lasek ooglaserbehandeling.

Omdat bij de Epi-Lasik ooglaserbehandeling het flapje veel dunner is dan bij de traditionele Lasik ooglaserbehandeling is de kans op complicaties met het hoornvlies (stabiliteit flapje) geringer waardoor minder vaak een nabehandeling noodzakelijk is. Bovendien kunnen mensen met een dun hoornvlies met Epi-Lasik toch in aanmerking komen voor een ooglaserbehandeling.

Bij de Epi-Lasik ooglaserbehandeling blijven de cellen van het epitheelflapje nog 4 dagen leven. Dit in tegenstelling tot de Lasek/PRK ooglaserbehandeling waar de cellen van het epitheellaagje direct afsterven waardoor stoffen vrijkomen die de resultaten van de ooglaserbehandeling negatief kunnen beïnvloeden.

Intra-Lasik

Bij de Intra-Lasik ooglaserbehandeling vindt het maken van het flapje computergestuurd plaats door gebruik te maken van lasertechnologie. Hierdoor kunnen er bij de ooglaserbehandeling veel nauwkeuriger flapjes worden gemaakt en is de kans op problemen bij het maken van het flapje kleiner dan bij de gewone Lasik methode (waar het snijproces stil kan komen te liggen of niet tot de gewenste vorm van het flapje leidt). Ook is het met de Intra-Lasik ooglaserbehandeling mogelijk om het flapje veel dunner te maken zodat de kans op complicaties met het hoornvlies (stabiliteit flapje) geringer is en minder nabehandelingen noodzakelijk zijn. Verder maakt het dunnere flapje een ooglaserbehandeling mogelijk voor mensen met een dun hoornvlies.

Welke ooglaserbehandeling is het meest geschikt?

Voordat u een ooglaserbehandeling ondergaat worden uw ogen eerst uitgebreid onderzocht tijdens een vooronderzoek. De metingen die daarbij worden verricht bepalen in belangrijke mate of u voor één of meerdere technieken van een ooglaserbehandeling in aanmerking komt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat uw hoornvlies te dun is om de gewone Lasik ooglaserbehandeling toe te kunnen passen.

Verder kunnen klinieken zelf een voorkeur hebben voor bepaalde technieken voor een ooglaserbehandeling. Zo zijn er klinieken die de gewone Lasik ooglaserbehandeling niet meer gebruiken en uitsluitend de Epi-Lasik of Intra-Lasik ooglaserbehandeling toepassen omdat bij de gewone Lasik ooglaserbehandeling er een kans bestaat op problemen bij het maken van de flap en de flap kwetsbaar blijft waardoor vaker nabehandelingen nodig zijn. Andere klinieken wijzen er weer op dat de Intra-Lasik ooglaserbehandeling haar eigen specifieke complicaties kent die juist weer niet voorkomen bij de gewone Lasik ooglaserbehandeling! Deze klinieken passen daarom de Intra-Lasik ooglaserbehandeling niet toe of zijn daar terughoudend in. Zij vinden dat niet bewezen is dat de Intra-Lasik ooglaserbehandeling betere resultaten geeft.

Indien u niet goed weet wat u met deze discussie aan moet bedenk dan dat voor iedere ooglaserbehandeling geldt dat de resultaten goed zijn en dat de kans op de specifieke complicaties van een bepaalde ooglaserbehandeling zeer gering is. De discussie wordt dus eigenlijk “in de marge” gevoerd. Bedenk ook dat klinieken die een bepaalde ooglaserbehandeling niet in hun pakket hebben ook niet geneigd zullen zijn daar veel reclame voor te maken.

Gepersonaliseerde behandeling

Bij een gepersonaliseerde ooglaserbehandeling wordt weliswaar gewoon een van de beschreven technieken toegepast echter de ooglaserbehandeling wordt daarbij volledig toegespitst op de individuele vorm van uw oog. De kwaliteit van de ooglaserbehandeling kan hierdoor sterk verbeteren. Zo kunnen bepaalde onregelmatigheden worden weggewerkt die met een bril niet te corrigeren zijn waardoor het gezichtsvermogen beter wordt dan het met bril ooit is geweest. Bovendien kunnen bepaalde klachten zoals last met autorijden in het donker of gevoeligheid voor tegenlicht aanmerkelijk worden verminderd.

Mede afhankelijk van de klinieken die een individuele ooglaserbehandeling toepassen en de daarbij gebruikte apparatuur worden er diverse namen aan een individuele ooglaserbehandeling toegekend zoals Wavefront, Zijwave, Zijoptics, Customized Ablation etc.

Meestal is een individuele ooglaserbehandeling duurder dan de standaard ooglaserbehandeling. Of zo’n speciale ooglaserbehandeling noodzakelijk is zal uit het vooronderzoek moeten blijken. Dat hangt sterk af van de mate waarin uw oog specifieke afwijkingen heeft zoals