De informatie die u hier treft over het herstel (kort) na een ooglaserbehandeling of contactlensimplantatie is gebaseerd op wat klinieken hier als richtlijn voor aanhouden. Uw herstel kan hier uiteraard van afwijken en korter of langer duren.
hersteltijd oog laseren
Napijn treedt bij Lasik en een ooglaserbehandeling nauwelijks op. Bij Lasek/PRK moet u echter wel rekening houden met matige napijn en lichtgevoeligheid. Bij Epi-Lasik is er ook napijn maar die is minder dan bij Lasek/PRK. Verder moet u na Lasek/PRK en na Epi-Lasik gedurende enkele dagen een contactlens dragen ter bescherming. Dit is bij de Lasik methode en bij een implantatie meestal niet nodig.

Bij een correctie van bijziendheid (minglazen) treedt op de dag van de behandeling zelf een herstel op van 80%. Een verder herstel tot 100 % vindt plaats binnen enkele weken. Bij een correctie van verziendheid (plusglazen) kunt u binnen 1 dag weer lezen, maar wordt het zicht in de verte pas na enkele weken optimaal.

Bij een correctie van bijziendheid (minglazen) heeft u de eerste dagen wisselend zicht. Dit betekent dat gedurende een paar dagen het zicht kan verbeteren maar ook weer kan terugvallen. Binnen een week treedt er herstel op van 80 % en binnen enkele weken van 100%. Bij een correctie van verziendheid (plusglazen) heeft u ook de eerste dagen wisselend zicht. Zicht in de verte wordt pas na enkele weken weer optimaal.

Hier hangt het herstel af van het type lens dat gebruikt wordt. Indien er geen hechtingen aangebracht hoeven te worden treedt herstel van 80 % binnen 1 dag op en herstel tot 100 % binnen enkele weken. Wordt er wel met hechtingen gewerkt dan treedt herstel van 50 % binnen 1 dag op maar is volledig herstel pas mogelijk na zes weken als de hechtingen worden verwijderd.

Zoals aangegeven treedt volledig herstel van het zicht doorgaans vrij snel op. Een lichte terugval kan dan echter altijd nog voorkomen. Het duurt 1 tot enkele maanden voordat deze klachten afnemen en het zicht volledig stabiel is. In enkele gevallen duurt het 6 tot 9 maanden voordat het zicht stabiel is.

Hervatting van de normale bezigheden

U kunt weer autorijden zodra de gezichtsscherpte minstens 50 % is. Het is echter vooral van belang pas te gaan rijden als u zelf vindt dat het gaat. Op de dag van de behandeling wordt u in ieder geval afgeraden om zelf auto te rijden. Laat u daarom door iemand begeleiden. U wordt aangeraden om op de dag van de behandeling uw ogen zo veel mogelijk rust te geven en een zonnebril te dragen. Vanaf de tweede dag mag u lezen, televisie kijken, licht administratief werk doen, naar de kapper gaan, wandelen en fietsen (liefst met een zonnebril om stof te vermijden).

Uw werk kunt u binnen 1 a 2 dagen weer hervatten. Bij Lasek/PRK kunt u doorgaans pas na een week weer aan de slag. Zwemmen of een sauna gebruiken mag u na twee weken. Douchen kan maar de eerste twee weken mag er geen water of zeep in de ogen komen. Bepaalde sporten waarbij er een risico bestaat dat er iets in het oog terechtkomt (balsporten, judo, boksen etc) worden gedurende een maand afgeraden.

Het is van belang dat u nog enige tijd oogdruppels gebruikt volgens de afspraak met de kliniek en dat u de eerste weken niet in uw ogen wrijft (dus ook geen make-up gebruiken). Voor de nacht wordt een beschermende bril aangeraden om onbewust wrijven in het oog te voorkomen. Na een Lasek/PRK behandeling moet u gedurende 6 maanden uw ogen beschermen tegen UV licht. Na een Lasik behandeling is algehele voorzichtigheid gedurende 6 tot 12 maanden geboden omdat de ogen dan nog kwetsbaar kunnen zijn.

Welke complicaties kunnen er optreden?

Het is van belang om te weten dat de kans op echte serieuze complicaties in de zin dat uw gezichtsveld permanent wordt aangetast na een ooglaserbehandeling of contactlensimplantatie op de eerste plaats zeer gering is (minder dan 0,1 %) en op de tweede plaats niet groter is dan bij het dragen van een bril of lenzen! Daarbij komt dat u bij het dragen van een bril of lenzen voortdurend bloot staat aan dat risico terwijl dit bij refractieve oogchirurgie alleen tijdens de behandeling zelf het geval is. Toch wordt het dragen van een bril of lenzen als veilig ervaren!

Net als bij andere medische ingrepen kunnen er bij ooglaserbehandelingen en contactlensimplantaties wel tijdelijke complicaties optreden. De kans dat deze zich voordoen is zeer gering (minder dan 1 %). Zij vormen ook geen bedreiging voor het gezichtsveld. Deze effecten verdwijnen meestal vanzelf (als onderdeel van het normale herstelproces) óf worden middels een behandeling verholpen. Het gaat hierbij ondermeer om:

• Het ontstaan van schitteringen, kringen, lichtgevoeligheid of schaduwbeelden. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin dit zich voordoet dan altijd nog geringer is dan bij het dragen van lenzen. Bovendien verminderen of verdwijnen ze meestal in de loop der tijd. De kans op deze neveneffecten is groter bij wijde pupillen. Soms wordt dan ook op basis van het vooronderzoek een gepersonaliseerde behandeling geadviseerd om deze bijverschijnselen te voorkomen.

  • Het optreden van infecties. Deze zijn zeer zeldzaam en kunnen bij tijdige ontdekking goed met medicijnen worden behandeld.
  • Soms heeft de gezichtsscherpte na een behandeling niet de optimale kwaliteit. Het gaat dan slechts om een minimale beperking waardoor u bijvoorbeeld iets dichter bij een object moet zijn om goed te kunnen lezen. Het is echter zo minimaal dat dit geen last veroorzaakt. Bij een gepersonaliseerde behandeling is de kans hierop ook nog eens kleiner dan 0,1 %.
  • Complicaties met het flapje bij een Lasik behandeling (geheel loslaten tijdens de behandeling, niet het juiste formaat, ingroei van epitheel in het snijvlak, verschuiven). Al deze complicaties zijn goed te behandelen, waardoor gewoon het uiteindelijk beoogde resultaat wordt behaald.
  • Indien u voorheen lenzen droeg of als u veel gerookt heeft kunt u vier tot acht weken meer last ondervinden van droge ogen. Dit kan met oogdruppels worden behandeld maar soms kan het zes maanden duren voordat de klachten afnemen. Soms blijkt uit het vooronderzoek dat u te droge ogen heeft om voor bepaalde behandelingsmethoden in aanmerking te komen.
  • Bij Lasek/PRK kan littekenvorming optreden in het centrum van het hoornvlies. Deze heeft echter nauwelijks invloed op het gezichtsvermogen en verdwijnt geleidelijk binnen enkele weken.
  • In het eerste jaar na een Lasek/PRK behandeling kan bij blootstelling aan sterke UV straling het effect van de behandeling afnemen. Om deze reden is het belangrijk om bij felle zon een zonnebril te dragen. Bij gebruik van moderne apparatuur is de kans hierop echter zeer gering. Mocht dit effect toch optreden dan kan het zicht middels een bijbehandeling weer hersteld worden.
  • Na een contactlensimplantatie kan de oogdruk tijdelijk stijgen. Meestal is dit met medicatie te verhelpen. Soms is een kleine extra ingreep noodzakelijk.
  • Na een contactlensimplantatie kan het voorkomen dat de lens niet goed zit. Een nieuwe behandeling is dan nodig om de lens opnieuw te plaatsen of te verwisselen.
  • Een contactlensimplantatie geeft een licht verhoogde kans op staarvorming.Deze lijst met mogelijke complicaties kunt u een beetje vergelijken met de bijsluiter van medicijnen. Het is vooral bedoeld om wat betreft de informatievoorziening zo volledig mogelijk te zijn.