Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

oog bestralenWaarom een ooglaserbehandeling of lensimplantatie?

Meer dan de helft van de mensen in Nederland draagt een bril of lenzen. Steeds meer mensen overwegen een ooglaserbehandeling of lensimplantatie. Deze behandelingen staan bekend onder de naam refractieve oogchirurgie en worden in (privé)klinieken verricht. Na een ooglaserbehandeling of lensimplantatie hoeft u in principe nooit meer een bril of lenzen te dragen.

» De nadelen van een bril of van lenzen
» De extra voordelen van een ooglaserbehandeling

Bij een ooglaserbehandeling worden microscopisch kleine hoeveelheden weefsel van het hoornvlies door de laser verdampt. Daardoor wordt de vorm van het hoornvlies gewijzigd. De wijziging van de kromming van het hoornvlies zorgt ervoor dat de lichtstralen weer scherp op uw netvlies worden geprojecteerd. Met een ooglaserbehandeling kan bijziendheid (minglazen), verziendheid (plusglazen) en astigmatisme (cilinderglazen) worden gecorrigeerd. Bij een hogere brilsterkte moet er meer weefsel worden verdampt.

Meestal worden bij een ooglaserbehandeling beide ogen in één keer behandeld. De ogen worden met druppels verdoofd waardoor de ooglaserbehandeling volledig pijnloos is. U voelt wel dat er iets gebeurt. De ooglaserbehandeling zelf duurt hooguit 15 minuten per oog. Het verblijf in de kliniek voor een ooglaserbehandeling bedraagt ongeveer twee uur, een ooglaserbehandeling vindt daarom gewoon poliklinisch plaats.

Een ooglaserbehandeling kan op basis van verschillende methoden worden verricht waarvan de belangrijkste hier worden beschreven.
» Lasik ooglaserbehandeling
» Lasek ooglaserbehandeling
» PRK ooglaserbehandeling
» Tissue Save ooglaserbehandeling
» Epi-Lasik ooglaserbehandeling
» Intra-Lasik ooglaserbehandeling
» Welke techniek ooglaserbehandeling is het meest geschikt?
» Gepersonaliseerde ooglaserbehandeling

Is de behandeling gevaarlijk?

Veel mensen die een ooglaserbehandeling overwegen zijn bang dat daarbij ernstige complicaties optreden of vrezen eventuele effecten op lange termijn van een ooglaserbehandeling. De ultieme angst is dat men door een ooglaserbehandeling blind wordt. Vaak wordt deze angst gevoed door geruchten en onjuiste informatievoorziening over een ooglaserbehandeling. Het is daarom goed om de gevaren van een ooglaserbehandeling even in het juiste perspectief te plaatsen.

» Geen nadelige effecten op lange termijn van een ooglaserbehandeling
» De kans op ernstige complicaties bij een ooglaserbehandeling
» Tijdelijke complicaties bij een ooglaserbehandeling

» Kan ik na 1 ooglaserbehandeling al scherp zien?
» Is het resultaat van een ooglaserbehandeling blijvend?

Kunnen alle afwijkingen met een ooglaserbehandeling worden verholpen?

» De grenzen (bril sterkte)
» Lensimplantaties voor grotere afwijkingen
» T-cut
» Combinatie van technieken
» Blijft een leesbril nodig?
» Staar
» CLE
» Prisma

Hoe verloopt het herstel (kort) na een behandeling of implantatie?

De informatie die u hier treft over het herstel (kort) na een ooglaserbehandeling of contactlensimplantatie is gebaseerd op wat klinieken hier als richtlijn voor aanhouden. Uw herstel kan hier uiteraard van afwijken en korter of langer duren.

» Napijn en bescherming
» Herstel van het zicht bij Lasik
» Herstel van het zicht bij Lasek/PRK
» Herstel van het zicht na een contactlensimplantatie
» Stabiliteit van het zicht
» Hervatting van de normale bezigheden
» Preventieve zorg na de ingreep
» Welke complicaties kunnen er optreden?

oog laserenIs iedereen geschikt voor een ooglaserbehandeling?

» Leeftijdsgrenzen en vereiste stabiliteit van het oog
» Wanneer is een ooglaserbehandeling bij voorbaat uitgesloten?
» Uitsluiting ooglaserbehandeling op basis van het vooronderzoek
» Hoe verloopt een vooronderzoek voor een ooglaserbehandeling?
» Quickscan ooglaserbehandeling

Waar moet ik op letten als ik klinieken ga vergelijken?

» De prijs voor een ooglaserbehandeling en wat is begrepen in de prijs
» Kwaliteit van een ooglaserbehandeling
» Geboden technieken voor een ooglaserbehandeling

Wordt een ooglaserbehandeling vergoed door de ziektekostenverzekeraar?

Helaas komt het maar zelden voor dat u een vergoeding krijgt voor een ooglaserbehandeling van uw ziektekostenverzekeraar. De enkele maatschappijen die wel een vergoeding geven voor een ooglaserbehandeling doen dit meestal uitsluitend als er een zuivere medische indicatie voor de ooglaserbehandeling is. Daaraan zijn strenge voorwaarden verbonden. U moet dan o.a. denken aan grote oogafwijkingen of aan grote verschillen in afwijking tussen de beide ogen waardoor bij een bril grote beeldvervorming en gezichtsveldbeperking optreden. Soms kan een (gedeeltelijke) vergoeding voor een ooglaserbehandeling worden ontvangen op grond van een aanvullende verzekering. Om zeker te weten welke vergoeding voor een ooglaserbehandeling mogelijk is kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Sinds het jaar 2009 zijn uitgaven die het gezichtsvermogen ondersteunen zoals de uitgaven voor brillen, maar ook die voor ooglaseren en lensimplantaties niet meer aftrekbaar van de belasting.

Financiering van een ooglaserbehandeling

Meestal dient u reeds vóór de ooglaserbehandeling het gehele bedrag aan de kliniek over te maken dan wel op de dag van de ooglaserbehandeling zelf af te rekenen. Hebt u het geld niet maar u wilt de ooglaserbehandeling toch al graag ondergaan dan kunt u eventueel een financiering regelen. Een financiering wordt vaak ook door de kliniek waar u de ooglaserbehandeling ondergaat aangeboden. Bedenkt u echter wel dat over de bedragen die van of via de klinieken kunnen worden geleend doorgaans een zeer hoge rente wordt gevraagd. Percentages tussen de 10 % en 20 % zijn eerder regel dan uitzondering. Het kan daarom lonend zijn een andere financiering voor de ooglaserbehandeling te regelen, bijvoorbeeld via een hypotheekverhoging indien u deze om andere redenen (zoals een verbouwing) toch al van plan was. Hebt u geen eigen huis of is een hypotheekverhoging geen optie dan loont het vaak de moeite om goed de rentepercentages van aanbieders van persoonlijke leningen of doorlopende kredieten te vergelijken. Bedenkt u verder ook dat de rente over leningen die met dit doel worden afgesloten niet aftrekbaar is (zelfs niet wanneer dat via een verhoging van de hypotheek plaatsvindt).

Van belang is verder om bij het afsluiten van de financiering na te gaan of vervroegde aflossing mogelijk is zonder boete of kosten.