U wilt een neuscorrectie ondergaan en inmiddels is vast komen te staan dat u daarvoor geschikt bent. In dat geval moet er nog het één en ander gebeuren om goed voorbereid te zijn op de ingreep.

wat te doen neuscorrectieOmdat de neuscorrectie onder narcose plaatsvindt wordt voorafgaand aan de ingreep door een anesthesist beoordeeld welke risicos voor u daaraan verbonden zijn en hoe deze beperkt kunnen worden. Soms ontstaan op de narcose ongewenste (allergische) reacties. De anesthesist bespreekt uw medische conditie en uw eventuele medicijngebruik en schat op basis daarvan in wat de eventuele risicos zijn.

Om de kans op (na)bloedingen als gevolg van de neuscorrectie zo veel mogelijk te voorkomen moet u gedurende enige tijd stoppen met het gebruik van eventuele bloedverdunnende medicijnen. De kliniek zal u vooraf aangeven hoe lang u daarmee moet stoppen. Dat kan een dag of enkele dagen tot een week zijn.

Voor een goed herstel van de wond als gevolg van een neuscorrectie is het erg belangrijk dat u enkele weken vóór de ingreep stopt met roken. Ook ná de operatie moet u nog enkele weken wachten met roken. Dit is van groot belang om te voorkomen dat er een verstoorde wondgenezing gaat optreden. Dat kan namelijk het resultaat nadelig beïnvloeden omdat er dan lelijke littekens kunnen ontstaan. Hoe langer u voor en na de neuscorrectie stopt met roken hoe beter dat is. Sommige klinieken raden aan om gedurende acht weken voor en acht weken na de ingreep niet te roken.

Verder is het belangrijk dat u vooraf regelt dat iemand u naar de kliniek brengt en ook dat iemand u weer ophaalt. U mag na de ingreep beslist niet zelf autorijden. Omdat u de eerste dagen thuis absoluut rust moet houden en nog niets mag doen kan het nodig zijn huishoudelijke hulp en kinderopvang te regelen.

Voorafgaand aan de behandeling worden er fotos gemaakt van uw neus en gezicht voor uw medisch dossier. Deze kunnen later vergeleken worden met de fotos van het resultaat van de neuscorrectie zodra dit resultaat definitief is geworden. Het kan een jaar duren alvorens het definitieve resultaat van de neuscorrectie bereikt is.

Van de kliniek krijgt u vooraf instructies over de reiniging van uw gezicht. Dit om een goed  verloop van de behandeling te bevorderen.

Op de dag dat u in de kliniek komt voor het corrieseren van de neus moet u nuchter zijn. Tijdens de operatie mag u geen sieraden dragen, dus laat u deze gewoon thuis. Wanneer u een kunstgebit en/of contactlenzen draagt, moet u deze uitdoen. Verder is het belangrijk dat u kort voor de operatie nog even plast zodat uw blaas leeg is.