Om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen is het belangrijk dat u zich na een neuscorrectie houdt aan bepaalde leefregels. Wij zullen deze hieronder uiteenzetten.

Om te beginnen is het verstandig dat u de eerste weken na een neuscorrectie niet rookt. Dit is belangrijk omdat roken de kans op complicaties bij het herstellen van de wond vergroot.

herstellen na neuscorrectieDoor koude kompressen of een koelbril te gebruiken kunt u de zwelling tegengaan.

De eerste dag blijft u rustig op bed of op de bank liggen met uw hoofd op een extra kussen zodat uw hoofd hoog blijft liggen en daardoor het gebied van de ingreep zo weinig mogelijk belast wordt. Ook bij het slapen in de nacht gebruikt u in ieder geval de eerste week een extra kussen en is het beter om op uw rug te slapen teneinde uw gezicht zo veel mogelijk te ontlasten. De eerste dagen is het beter om overdag op te zitten of rustig rond te lopen. Daarmee bevordert u de bloedsomloop hetgeen goed is voor het herstel zonder dat u het gelaat te veel belast.

In overleg met de arts kan eventueel een antibioticazalf worden aangebracht onder aan de neus en aan de binnenzijde daarvan om de kans op infectie te verkleinen.

Over het algemeen valt het met de pijn na een neuscorrectie mee, maar mocht u er veel last van hebben dan is het voor een goed genezingsproces van belang om dit te onderdrukken. In dat geval kunt u de eerste dagen pijnstillers gebruiken. De eerste twee dagen vier maal daags twee tabletten paracetamol (dus om de zes uur), daarna gedurende twee dagen vier maal daags één tablet. Daarna gebruikt u de pijnstillers alleen zonodig bij pijn (twee tabletten per keer) en dit weer maximaal 4 maal per dag.

Gedurende de eerste week na de neuscorrectie mag u uw neus niet snuiten, niet bukken en ook niet zwaar tillen. U mag uw neus wel zachtjes ophalen. Wanneer u onverhoopt moet niezen dan moet u dat doen met de mond open. Wanneer u veel moet niezen kunt u beter daarvoor een geneesmiddel aan de huisarts vragen zodat de neus minder wordt belast.

Zolang de hechtingen nog niet zijn verwijderd (dus gedurende de eerste week na de ingreep) moet u de littekens droog houden. U mag de dag na de operatie wel even kort douchen mits de littekens droog blijven. Na een week mag u weer normaal douchen of in bad.

Belangrijk is dat u de eerste dagen tot een week voorkomt dat de bloedvaten van de neus zich door warmte gaan verwijden want dan kan een bloeding optreden. U voorkomt dit door:

  • Niet te heet te douchen en niet in een te heet bad te gaan liggen
  • Eten en drinken eerst iets te laten afkoelen
  • Geen gebruik te maken van sauna en/of zonnebank
  • De eerste dagen niet in de zon te gaan lopen of zitten

Draag de eerste weken geen kleding die over het hoofd moet worden aangetrokken om uw gelaat zo veel mogelijk te ontzien.

De eerste weken moet u geen bril dragen met een zwaar montuur omdat anders de nog zwakke neusrug kan vervormen.

Afhankelijk van de zwaarte van uw werk in fysieke zin kunt u doorgaans na één tot twee weken weer aan de slag gaan en u normale leven weer oppakken. Zware inspanning moet u echter de eerste twee tot drie weken vermijden. Met intensief sporten kunt u weer na vier tot zes weken geleidelijk aan beginnen.

Gedurende de eerste acht weken moet u de neus zo veel mogelijk met rust laten. Dus niet krabben, wrijven of pulken aan de neus. En dus ook uitkijken met cosmetica en bij het wassen van het gezicht. Een hele zachte massage van de huid van de neus kan wel goed zijn. De eerste acht weken mag u niet zonnebaden of onder de hoogtezon. Wel kunt u weer contactlenzen in doen wanneer u denkt dat u ze kunt verdragen. Het dragen van een bril kan lastig zijn. In ieder geval is dit een probleem als de spalk nog op de neus zit maar ook de weken daarna is het beter om de neusrug nog zo veel mogelijk te ontzien. Wat u kunt doen is de bril met een pleister op het voorhoofd plakken zodat deze niet op de neus zelf leunt.

Belangrijk is dat u overlegt met de plastisch chirurg wat voor uw situatie de beste leefregels zijn waar u zich aan moet houden omdat dit per geval kan verschillen. Het is namelijk sterk afhankelijk van de zwaarte en het verloop van de ingreep en de specifieke correcties die zijn aangebracht aan uw neus.

Tot slot is het belangrijk dat u in de maanden na de neuscorrectie regelmatig terugkomt voor controle. Er kan dan bijvoorbeeld gekeken worden naar het verloop van de wondgenezing en het algehele herstel.

Wanneer u van mening bent dat het herstel niet volgens verwachting verloopt en dat u symptomen heeft waarvan u vermoedt dat deze niet bij het normale herstelproces horen, wacht dan niet de reguliere controle af en neem contact op met de kliniek of de plastisch chirurg. Zo moet u bijvoorbeeld bij een neusbloeding of wanneer u een infectie vermoedt (en koorts heeft) direct contact opnemen met de kliniek. Dit moet u ook doen als de wondrand geheel rood en gezwollen is of als de neus na twee dagen nog steeds geheel verstopt is.