Zodra de neusspalk en het verband is weggehaald ziet u wel dat de neus veranderd is maar het resultaat van de ingreep is dan nog niet echt zichtbaar als gevolg van de zwellingen en bloeduitstortingen in uw gelaat. Door de zwellingen kan het ook lijken of het gezicht asymmetrisch is (ongelijk). Dat alles kan even een gevoel van teleurstelling geven. Dat is echter maar tijdelijk.

voor na neuscorrectieDe bloeduitstortingen hebben zon tien dagen nodig om weg te trekken. De zwellingen hebben een aantal weken nodig om weg te trekken. Met het herstel van uw gelaat wordt het resultaat van de neuscorrectie steeds beter zichtbaar. Na een paar weken zijn de meeste zwellingen verdwenen. U bent dan weer toonbaar en het resultaat begint zich al aardig af te tekenen. De vorm van de neus verbetert echter nog verder gedurende de maanden na de ingreep. Het kan tot een jaar duren voordat het resultaat van een neuscorrectie definitief en volledig zichtbaar is. Dat komt omdat de genezing een langzaam en geleidelijk proces is en bepaalde restzwellingen pas na enkele maanden verdwijnen, met name in de neustip.

Er worden fotos gemaakt van het eindresultaat zodra dit definitief is ten behoeve van uw medisch dossier en ter vergelijking met de vorm van de neus vóór de ingreep. Pas dan kan het resultaat worden beoordeeld en worden bepaald of dit resultaat tot tevredenheid stemt

Het resultaat van een neuscorrectie is dat de vorm van de neus verbetert. De onvrede die u had met de vorm van uw neus kan daardoor worden weggenomen. Een neuscorrectie kan echter meestal geen perfectie bieden. Belangrijk is dat u tevreden bent met de verbetering zodat u weer zelfvertrouwen krijgt.

De mate waarin een neuscorrectie slaagt wordt naast de kwaliteit van de weefsels van de neus  mede bepaald door de vakkundigheid van de plastisch chirurg maar het blijft mensenwerk en garanties over het resultaat kunnen nooit worden gegeven. Zo zal de vorm van de neus na een neuscorrectie nooit helemaal symmetrisch zijn. Ook kan voor uw gevoel de correctie niet groot genoeg zijn (ondercorrectie) of juist te ver zijn doorgevoerd (overcorrectie). Toch zullen meestal deze afwijkingen binnen de marges blijven en zijn de meeste mensen die een neuscorrectie hebben ondergaan gelukkig met het resultaat daarvan. U moet bedenken dat vrijwel geen enkele neus helemaal symmetrisch is of anderszins perfect is qua vorm.

Belangrijk is dat ú zelf tevreden bent met de wijziging van de vorm van de neus ook al zeggen de mensen in uw omgeving dat zij weinig verschil zien met de oude situatie. De operatie is geslaagd als ú daar tevreden mee bent. In een enkel geval is een tweede ingreep nodig omdat het resultaat niet voldoende in overeenstemming is met de verwachtingen. De kans hierop is groter naarmate de neuscorrectie complexer en ingrijpender is. Ook kan de werking van het littekenweefsel soms het resultaat van de neuscorrectie nadelig beïnvloeden, waardoor later een kleine correctie nog gewenst is.

Over het algemeen is het resultaat van een neuscorrectie blijvend. Voorwaarde is dat uw neus is uitgegroeid op het moment dat u de ingreep laat doen. Bij de meeste mensen is dat op ongeveer de 17 jarige leeftijd, maar dit moet uiteraard per persoon worden bekeken en het is verstandig om aan de veilige kant te blijven, bijvoorbeeld door de ingreep pas vanaf het 20ste jaar te doen. Het bijkomend voordeel daarvan is bovendien dat het besluit wellicht beter overwogen is. Het resultaat van de neuscorrectie is dus normaal gesproken blijvend. Met name op latere leeftijd kan de vorm van uw neus altijd nog wel iets veranderen maar dat zal doorgaans het resultaat van de ingreep niet dusdanig beïnvloeden dat een nieuwe neuscorrectie noodzakelijk wordt geacht.