Een neuscorrectie is een ingreep die u niet moet onderschatten. De neus is een belangrijke factor binnen het aangezicht van de mens. Belangrijk is dat u goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en de te behalen resultaten enerzijds maar ook over de risicos en mogelijke complicaties die een neuscorrectie met zich mee brengt. Dit doet u op de eerste plaats door algemene informatie over een neuscorrectie te bestuderen, zoals bijvoorbeeld op deze site.

neuscorrectie adviesDaarnaast is het echter heel belangrijk om ook voor een gesprek of consult naar één of meerdere klinieken te gaan. Dit is zo belangrijk omdat dan echt specifiek voor u de voordelen en nadelen van een neuscorrectie kunnen worden doorgenomen. Want voor iedere persoon is de medische situatie, de vorm van de neus en de kwaliteit van het neusweefsel weer anders.

Onderstaand geven wij aan wat er dan zoal tijdens een gesprek/consult of vooronderzoek ter sprake moet komen dan wel gedaan moet worden. Van belang is dat dit alles gedaan wordt door de plastisch chirurg die ook de neuscorrectie zal uitvoeren.

 • Het onderzoeken en bespreken van uw medische conditie en medicijngebruik enerzijds en de kwaliteit van het huidweefsel anderzijds om te beoordelen of u geschikt bent voor een neuscorrectie. Het is aan te bevelen dat de kliniek ook overleg pleegt met de huisarts of een medische specialist als deze u voor een bepaalde aandoening behandelt. Ook is van belang te weten of u in het verleden al eerder aan de neus bent geopereerd of dat u ooit een ongeval heeft gehad waarbij de neus is beschadigd.
 • Bespreken van uw beweegredenen voor en verwachtingen van een neuscorrectie. Soms moet geconcludeerd worden dat de ingreep geen (permanente) oplossing voor uw problemen zal zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u last heeft van BDD (Body Dismorphic Disorder).
 • Bespreken of de neuscorrectie de juiste cosmetische ingreep vormt of dat een kincorrectie wellicht beter zou zijn, of een combinatie van beiden.
 • Is er sprake van een aandoening aan de neus waarvoor een andere behandeling dan een neuscorrectie benodigd is, zoals rhinophyma (knobbelneus)?
 • Bent u niet te jong voor de neuscorrectie, ofwel is uw neus al helemaal uitgegroeid?
 • Het bespreken van de gewenste correcties aan de neus en het afstemmen van de gewenste vorm, het liefst met behulp van speciale computerprogrammatuur. Belangrijk is om goed na te gaan of de gehele neus gecorrigeerd moet worden of alleen een deel daarvan.
 • Gaat het om een neuscorrectie met een medische indicatie zodat er wellicht een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar aangevraagd kan worden?
 • Het doornemen van het gehele traject van de neuscorrectie. Dus de voorbereidingen, het verloop van de behandeling en het verblijf in de kliniek. De verwachte duur van het verblijf in de kliniek gezien de zwaarte van de ingreep. Het herstelproces en de leefregels daarbij. Wanneer u weer uw gewone leven kunt oppikken. Wanneer het resultaat definitief is en het verloop van de nazorg inclusief de controles.
 • Het bespreken van de risicos gezien de zwaarte van de ingreep en de mogelijke complicaties.
 • Het stoppen met roken gedurende een aantal weken vóór en ná de behandeling.
 • Welke techniek wordt gebruikt (de open of de gesloten techniek), welke verdoving wordt gebruikt of is geschikt en welke littekens mag u dan verwachten?
 • Wat worden de totale kosten van de ingreep?
 • Het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst voor de neuscorrectie inclusief de toestemmingsverklaring.