U komt pas in aanmerking voor een neuscorrectie als u uitgegroeid bent en uw gezicht en neus als het ware hun definitieve vorm hebben bereikt. De meeste neuscorrecties worden daarom pas na de 20-jarige leeftijd gedaan en een kwaliteitskliniek zal strikte regels hanteren als het gaat om de minimumleeftijd voor deze ingreep. Dit om te voorkomen dat ná de neuscorrectie alsnog de vorm van de neus verandert waardoor het resultaat van de ingreep negatief beïnvloedt kan worden en zelfs een extra ingreep nodig kan zijn.

aanmerking neuscorrectieDe leeftijd waarop de neus en het gezicht uitgegroeid zijn zal van persoon tot persoon verschillen. Dit kan bijvoorbeeld al op 16- of 17-jarige leeftijd het geval zijn. Ook voor die gevallen lijkt het echter toch beter om een ingrijpende operatie als een neuscorrectie nog even uit te stellen tot men wellicht beter in staat is om daar een weloverwogen besluit over te nemen. Een kwaliteitskliniek zal uiterst terughoudend zijn om op deze leeftijd al een neuscorrectie te doen en zal dat goed met u bespreken.

De meeste neuscorrecties worden gedaan tussen de 20 en 40 jarige leeftijd. Een echte maximum leeftijd bestaat niet voor een neuscorrectie maar bedacht moet wel worden dat op latere leeftijd het steeds moeilijker wordt om de verandering in de vorm van de neus te accepteren omdat u ondanks de onvrede over de vorm van uw neus deze toch al heel lang gewend was. Verder geldt net als bij andere chirurgische ingrepen dat de risicos op oudere leeftijd doorgaans groter zijn, het herstel moeizamer, en het resultaat minder kan zijn dan op jongere leeftijd. Een goede kliniek zal de mogelijke problemen die voortvloeien uit een neuscorrectie die gedaan wordt op latere leeftijd met u bespreken.

Voor een aanvaardbaar resultaat van een neuscorrectie is het belangrijk dat de huidstructuur van de neus goed is. Een goede huidstructuur wil zeggen dat de huid niet te dik is en ook niet te dun. Er moet dus sprake zijn van een normale dikte van de huid omdat er anders problemen kunnen ontstaan. Daarnaast moet de huid nog voldoende elasticiteit hebben. Ook zal de arts goed de huidige structuur en kwaliteit van het overige weefsel van de neus (inclusief het bot en het kraakbeen) en de vorm van uw gezicht analyseren. Dit is allemaal van belang voor het bepalen van de mogelijkheden voor een aanvaardbaar resultaat van de neuscorrectie en een goed herstel na de ingreep.

Soms kan blijken dat de onvrede over uw uiterlijk beter met een andere cosmetische ingreep verholpen kan worden. Zo kan het zijn dat u zich stoort aan uw neus omdat u deze groot vindt, maar ligt het feitelijke probleem bij de kin die te klein is, waardoor de neus groot overkomt. In dat geval kunt u wellicht beter een kincorrectie ondergaan, waarbij de kin wordt vergroot. Ook een combinatie van een neuscorrectie en een kincorrectie is denkbaar.

Een neuscorrectie is een chirurgische ingreep en net als voor andere chirurgische ingrepen geldt dat u daarvoor lichamelijk gezond moet zijn. Het is daarom belangrijk dat u naast het overleg met de kliniek ook overleg pleegt met uw eigen huisarts die immers alles weet over uw medische conditie dan wel deze kan (laten) onderzoeken. Ook is van belang of u al eens eerder bent geopereerd aan de neus of dat u ooit een ongeval heeft gehad waarbij de neus is beschadigd ook al is dit iets van jaren geleden. Daarnaast is informatie over eventuele allergieën, ademhalingsproblemen door de neus, medicijn- of drugsgebruik of gebruik van vitaminen belangrijk. Dat speelt allemaal een rol bij het beoordelen of en wanneer u geschikt bent voor een neuscorrectie en welke aanpassingen mogelijk of noodzakelijk zijn.

Rookt u en kunt u onmogelijk een aantal weken daarmee stoppen, dan bent u minder geschikt voor een neuscorrectie omdat het voor het herstel van de wond essentieel is dat u een aantal weken voor en na de ingreep niet rookt.

Wanneer u een neusverkoudheid heeft of veel moet hoesten met slijm dan wel koorts heeft of anderszins ziek bent zal de ingreep uitgesteld moeten worden tot u weer beter bent.

Een goede kliniek zal naast het bespreken en onderzoeken van uw lichamelijke conditie ook voldoende aandacht besteden aan uw specifieke beweegredenen en verwachtingen als het gaat om een neuscorrectie.

Wanneer u streeft naar perfectie van uw lichaam en uiterlijk dan is de kans groot dat u na de ingreep (uiteindelijk) teleurgesteld zult zijn in het resultaat en opnieuw een ingreep wenst. Uw verwachtingen zijn dan niet realistisch. Uw verlangen naar een neuscorrectie kan zelfs voortkomen uit een psychische aandoening genaamd BDD (Body Dismorphic Disorder). Daarbij liggen angst, onzekerheid en dwangmatigheid ten grondslag aan uw wens om een neuscorrectie of een andere correctie te laten doen. Op http://bdd-info.nl/ kunt u meer hierover lezen. De ervaring leert dat wanneer u dwangmatige perfectie nastreeft een neuscorrectie geen oplossing is en psychologische begeleiding dan uitkomst kan bieden.

Bent u echter tevreden en gelukkig met een (geringe) verbetering van de vorm van uw neus zonder dat u perfectie nastreeft dan bent u waarschijnlijk wel geschikt voor een neuscorrectie. Vaak gaat het erom het optische effect van een voor u hinderlijke eigenschap van uw neus weg te werken. Daarbij is belangrijk dat u dit zelf graag wilt en dat u niet een neuscorrectie laat doen omdat u beoogt de omgang met anderen daardoor te beïnvloeden. Zo is een neuscorrectie geen oplossing voor relatieproblemen.