neus verlagenOp de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimerer.

 

Een neuscorrectie kan mannen en vrouwen helpen die zich ergeren aan de vorm of grootte van hun neus. Een neuscorrectie is doorgaans een chirurgische ingreep maar sommige neuscorrecties kunnen zonder operatie worden gedaan. Over het algemeen wordt een neuscorrectie om zuiver esthetische redenen gedaan en worden de kosten daarom meestal niet vergoed door de zorgverzekering.

Waarom een neuscorrectie?

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit ontevredenheid over de vorm van de neus. Deze ontevredenheid kan uw zelfvertrouwen sterk verminderen en voor sommige mensen leidt het zelfs tot sociaal isolement. De vorm van de neus is immers vaak zeer bepalend voor het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig. Met behulp van een neuscorrectie kan de vorm van de neus worden verbeterd en meer op uw wensen worden afgestemd. Hierdoor kan uw uiterlijk en daarmee uw zelfvertrouwen sterk verbeteren.

De neus kan op vele manieren afwijken van de gewenste vorm waardoor een storend beeld ontstaat. Zo kan de middellijn van de neus scheef lopen of is de neus te breed waardoor deze niet tussen de twee lijnen ligt die vanuit de binnenste ooghoeken recht naar beneden lopen. De neusrug kan krom zijn of een bobbel of bochel hebben. De neustip kan te dik zijn of te veel naar beneden hangen of juist te veel omhoog staan (wipneus). De neus als geheel kan te groot of juist te klein zijn in verhouding tot het gezicht. Naast een scheve neus kan een neus ook anderszins asymmetrisch zijn (niet gelijk aan beide kanten). Een neus kan ook ingezakt zijn waardoor deze te laag ligt. Verder kunnen de neusvleugels te breed of te wijd zijn waardoor de neusgaten ook te groot zijn.

Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende om de totale uitstraling van het gezicht te verbeteren. Streven naar perfectie is dus niet nodig en is bovendien ongewenst omdat dit tot te hoge verwachtingen en dus tot teleurstelling zal leiden.

Veelal wordt een neuscorrectie dus gedaan uit cosmetische overwegingen. Soms echter liggen er ook zuiver medische redenen ten grondslag aan de wens om een neuscorrectie te laten doen. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Het verhelpen van een aangeboren afwijking.
 • De gevolgen van een ongeval herstellen.
 • Het verhelpen van ademhalingsproblemen c.q. verstoppingen.
 • Het verhelpen van klachten over hoofdpijn.

Klachten over chronische verstoppingen, ademhalingsproblemen en hoofdpijn houden meestal verband met een afwijkende vorm (scheefstand) van het neustussenschot (septum). In dat geval moet bij de neuscorrectie het neustussenschot worden rechtgezet (septumcorrectie).

De technische term voor een neuscorrectie is rhinoplastiek. Dit woord is ontleend aan het Grieks en betekent letterlijk: “opnieuw vormen van de neus”. En dat is precies waar het bij een neuscorrectie om gaat: de vorm van de neus wordt aangepast.

Wat is allemaal mogelijk

Er kunnen vele redenen zijn waarom u ontevreden bent over de vorm van uw neus. Het is voor u uiteraard belangrijk om te weten of úw klacht over de vorm van uw neus ook verholpen kan worden. Gelukkig is bij een neuscorrectie veel mogelijk waaronder de volgende aanpassingen:

 • Het aanpassen van de vorm van alleen de neustip. De neustip kan te groot of te grof zijn, te blokkig van vorm zijn of juist te puntig, te scheef staan of een te opvallende spleet in het midden hebben, maar soms ook te klein zijn.
 • Het aanpassen van de vorm van alleen de neusrug (bijvoorbeeld om een ongewenste bobbel of bochel weg te werken).
 • Het verhogen/ophogen van de neusrug.
 • Het versmallen van de neusrug.
 • Het verlagen van de neusrug.
 • Het versmallen of verkleinen van de neusvleugels en de neusgaten.
 • De hoek tussen de neus en de bovenlip aanpassen (zodat de neustip weer op de gewenste hoogte komt). Hierdoor kan een hangende neuspunt of juist een wipneus worden gecorrigeerd.
 • Het rechtzetten van een scheefstaande of ingezakte neus of het corrigeren van een andere asymmetrie in de vorm van de neus.
 • Combinaties van bovenstaande correcties zoals het verkleinen of vergroten van de gehele neus. Dat wordt vaak een totale neuscorrectie genoemd.

Het is wel belangrijk dat u weet dat er grenzen zijn aan de mate waarin de vorm van de neus gecorrigeerd kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld niet van een hele grote neus een hele kleine neus worden gemaakt. De ervaring leert echter dat kleine correcties vaak al het gewenste effect hebben.

Neus rechtzetten

Veel mannen en vrouwen die een scheve neus hebben willen hun neus recht laten zetten. Een neus rechtzetten kan gedaan worden tijdens een operatieve ingreep in een ziekenhuis of in een privékliniek. Wij geven u hieronder wat informatie en aandachtspunten wanneer u een dergelijke neuscorrectie overweegt.
De oorzaak van de scheef staande neus

Vaak wordt het scheef staan van de neus veroorzaakt door een scheef tussenschot. Het neusschot rechtzetten is dan de correctie die aan de neus gedaan moet worden. Het scheef groeien van het neustussenschot kan aangeboren zijn, maar kan ook het gevolg zijn van een ongeval waarbij de neus breekt of waarbij de neus een harde klap krijgt.

scheve neusWelke problemen geeft een scheve neus?

Een scheve neus kan problemen geven bij de ademhaling door de neus. Ook chronische verkoudheid, vermoeidheid en hoofdpijn zijn bekende klachten. Daarnaast is de neus een zeer gezichtsbepalend deel van het gelaat. Als de neus opvallend scheef staat geeft dat veel onvrede over het uiterlijk. De neus rechtzetten middels een neusoperatie is dan de aangewezen oplossing.

Hoe werkt het rechtzetten van de neus?

De operaties waarbij mannen en vrouwen hun neus recht laten zetten worden meestal gedaan onder algehele narcose. In overleg met de arts kunt u soms ook kiezen voor een plaatselijke verdoving. U merkt dan wel dat u geopereerd wordt maar voelt geen pijn.

Het neusschot rechtzetten is een inwendige ingreep. Dat wil zeggen dat de chirurg aan de binnenkant van de neus opereert. U houdt daarom geen zichtbare littekens over aan de operatie. Na de behandeling krijgt u vaak tampons in de neus om het nabloeden op te vangen. Verder worden er pleisters op de neus geplakt met daar overheen een kapje. Dit dient als bescherming en om het herstel van de neus te bevorderen. Het kapje moet ongeveer een week blijven zitten.

Na de operatie

De eerste dagen na de ingreep kunt u last hebben van zwelling van de neus en blauwe verkleuring van de huid rond de neus en rond de oogleden. De neus kan ook de eerste weken wat dof aanvoelen. Het duurt ongeveer 6 weken voordat het bot van de neus weer is vastgegroeid. Gedurende deze periode moet u extra voorzichtig zijn en stevig contact met de neus vermijden. Anders kan de neus weer scheef gaan staan.

Kunnen er complicaties optreden?

De neus rechtzetten is een operatieve ingreep en net als bij andere chirurgische ingrepen is er altijd een kleine kans op complicaties. U kunt dan denken aan een infectie of nabloeding. Gelukkig komen complicaties zelden voor en zijn ze bovendien goed te behandelen.

Welk resultaat mag verwacht worden?

Mensen die hun neus recht laten zetten zijn over het algemeen zeer tevreden over het resultaat van de neuscorrectie. Wanneer de neus scheef staat als gevolg van een ongeval worden de beste resultaten geboekt wanneer de operatie zo snel mogelijk daarna wordt uitgevoerd. Het blijft echter altijd mogelijk dat na verloop van tijd de stand van de neus weer verandert. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van littekenvorming in de neus. In sommige gevallen kan dan een tweede ingreep na verloop van tijd nodig zijn.

De kosten voor het recht laten zetten van de neus

Het neusschot rechtzetten is geen goedkope ingreep. De operatie kost al gauw € 2.000 tot € 3.000 afhankelijk van de soort verdoving die gebruikt wordt en van de kliniek waar u de behandeling laat doen. Het is zinvol om klinieken voor neuscorrecties te vergelijken op de prijs voor het recht laten zetten van de neus.

Op onze site Neuscorrectie Vergelijking kunt u klinieken vergelijken op de prijs, maar ook op kwaliteit en praktische zaken.

Wordt deze neuscorrectie vergoed?

De neus rechtzetten is een operatie die alleen vergoed wordt uit de basisverzekering als er sprake is van een medische indicatie. Dat wil zeggen dat het scheef staan van de neus direct het gevolg is van een ongeval of dat de scheve neus aantoonbare lichamelijke klachten geeft zoals problemen bij de ademhaling. Voor goedkeuring van de vergoeding heeft u een verklaring van een KNO arts nodig dat er inderdaad medische indicaties voor het rechtzetten van de neus bestaan.

Mannen en vrouwen die geen medische klachten hebben maar wel hun neus recht laten zetten vanwege onvrede over hun uiterlijk krijgen geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Wel zijn er soms aanvullende pakketten van waaruit een beperkte tegemoetkoming van de kosten van een neuscorrectie zonder medische indicaties mogelijk is.

Meer weten voor uw persoonlijke situatie

Wilt u uw neus recht laten zetten en heeft u vragen over uw persoonlijke situatie? U kunt via deze site bij een kliniek of bij meerdere klinieken vrijblijvend meer informatie opvragen. U kunt een aanvraag indienen voor een informatiepakket of voor telefonisch overleg met de kliniek over uw situatie. U kunt ook vrijblijvend een consult aanvragen

Neustipcorrectie

De neustipcorrectie is een ingreep die gedaan wordt bij mannen en vrouwen die een probleem hebben met de stand, de vorm, of de grootte van hun neustip. Neustipcorrecties kunnen de enige correctie aan de neus zijn tijdens een operatie, maar vaak worden ze ook gecombineerd met een correctie van de neusrug.

Waarom een neustipcorrectie?

De neus is zeer bepalend voor het uiterlijk. Als de grootte, de stand of de vorm van de neustip wat afwijkend is dan kan dat een te opvallende invloed hebben op de gehele gelaatsuitdrukking. Neustipcorrecties worden bijvoorbeeld gedaan vanwege een te grote of te dikke neustip, een neustip die te puntig is, een spleet in de neustip, of een afwijkende stand van de neustip. Wat dat laatste betreft: de neustip kan te ver naar beneden hangen, of juist te ver naar boven staan (de zogenaamde wipneus).

Hoe werkt een neustipcorrectie?

De meeste neustipcorrecties worden gedaan onder algehele narcose. Op basis van persoonlijke voorkeur kan ook een plaatselijke verdoving gebruikt worden, mits de operatie niet te ingrijpend is. Een tussenvorm is de sedatie waarbij de plaatselijke verdoving wordt aangevuld met een slaaproesje.

De neustipcorrectie wordt gedaan via de binnenkant van de neus zodat u geen zichtbare littekens overhoudt aan de ingreep. Een uitzondering is wellicht de correctie van een spleet in de neustip. Het aanpassen van de vorm van de neustip wordt gedaan door kraakbeen te verwijderen dan wel te verplaatsen. Soms wordt bij een verkleining van de neustip ook de huid gereduceerd zodat deze weer mooi op de nieuwe structuur van de neustip past.

De hoek tussen de neustip en de bovenlip kan worden aangepast door het neustussenschot te bewerken. Deze correctie wordt altijd gedaan voorafgaand aan een benodigde correctie aan de neusrug. Dit om ervoor te zorgen dat de neusrug en de neustip met elkaar in de juiste balans blijven.

De kosten van een neustipcorrectie

De kosten van neustipcorrecties variëren van € 2.000 voor een beperkte neustipcorrectie tot € 3.500 voor de meer complexe ingrepen. De prijzen voor bepaalde correcties aan de neustip kunnen bovendien sterk verschillen van kliniek tot kliniek. Het is daarom nuttig om klinieken voor neuscorrecties op de prijs te vergelijken.

Onze site Neuscorrectie Vergelijking vergelijkt klinieken voor neuscorrecties zoals neustipcorrecties op de prijs. Daarnaast vergelijken we ook een aantal kwaliteitsaspecten, en brengen we praktische informatie in kaart. Zo kunnen mannen en vrouwen die een correctie van de neustip overwegen een persoonlijke keuze van de kliniek maken.

Worden neustipcorrecties vergoed?

Een neustipcorrectie wordt vrijwel altijd gedaan vanwege onvrede over het uiterlijk. Er ontbreekt daarom een medische indicatie voor de neusoperatie en dan worden de kosten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Een uitzondering kan zijn een situatie waarbij de neustip als gevolg van een ongeval of een aandoening misvormd is geraakt.

Soms worden cosmetische ingrepen zonder medische indicatie wel voor een beperkt deel vergoed vanuit een aanvullend pakket. Wel moet dan goed bij de zorgverzekeraar nagevraagd worden of neustipcorrecties daar ook onder vallen.

Neus bobbel verwijderen

Het verwijderen van een bobbel of een bochel op de neus is een veel gedane neuscorrectie. Een bobbel of een bultje in de neusrug kan een grote invloed hebben op het uiterlijk en daarom leiden tot veel irritatie. Het beoogde resultaat is dan ook om weer een mooie rechte neusrug te krijgen.

Hoe werkt het verwijderen van een bobbel in de neus?

Wanneer het om een relatief kleine oneffenheid in de neusrug gaat zou de ingreep onder lokale verdoving gedaan kunnen worden. De meer complexe neusoperaties worden onder algehele narcose gedaan.

Meestal kan het weghalen van een bobbel op de neus vanuit de binnenkant van de neus worden gedaan zodat u geen zichtbare littekens krijgt. Een klein bultje op de neusrug kan door de chirurg of KNO arts met een vijltje worden weggeschaafd. Voor een grotere bochel kan een beitel worden gebruikt om bot te verwijderen en de vorm van de neusrug aan te passen.

Na de operatie worden er pleisters en een kapje over de neus geplaatst. Het kapje geeft bescherming en bevordert het herstel onder meer door het tegenhouden van de zwellingen. U moet het kapje een week lang dag en nacht dragen.

Resultaat van het weghalen van een bobbel of bochel

Het resultaat van de neusoperatie is dat de neusrug weer een mooie rechte lijn naar beneden heeft. Het is belangrijk dat u vooraf goed met de chirurg afstemt of de neusrug een gehele rechte lijn moet hebben die overgaat aan het eind in de neustip, of dat de lijn licht naar binnen buigt bij de overloop naar de neustip. Dat is namelijk een persoonlijke voorkeur.

Een complicatie die na het verwijderen van een bobbel in de neusrug wel eens voorkomt is dat er door littekenvorming toch weer een klein bultje terugkomt. Dat is dan meestal wel met een geringe tweede ingreep te corrigeren.

De kosten van de correctie van de neusrug

Een neusoperatie waarbij een bobbel in de neusrug wordt verwijderd kost al gauw € 2.500 tot € 4.000 afhankelijk van de kliniek waar u de neusoperatie laat doen. Het loont dus om klinieken op de prijs voor de neuscorrectie te vergelijken.

Op de site Neuscorrectie Vergelijking kunt u klinieken voor neuscorrecties vergelijken. Naast de prijs kunt u ook kwaliteitsaspecten bekijken en praktische informatie.

Wordt de correctie van de neusrug vergoed?

De kosten voor het weghalen van een bobbel op de neus worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, tenzij de bobbel het gevolg zou zijn van een of andere aandoening. Meestal wordt de operatie echter uit zuiver cosmetische overwegingen gedaan en ontbreekt er daarom een medische indicatie voor de neuscorrectie. Goed om te weten is dat psychisch lijden onder een kromme neus door de zorgverzekeraar niet als een medische indicatie wordt gezien.

Soms is het wel mogelijk om vanuit een aanvullende verzekering een beperkte vergoeding te ontvangen voor neuscorrecties zonder medische indicatie.

Neusverkleining

De neus is zeer bepalend voor het uiterlijk. Wanneer de neus te groot is wordt daarom vaak een neusverkleining overwogen. De neus verkleinen is mogelijk tijdens een operatieve ingreep. Wij geven u hieronder wat aandachtspunten wanneer u een dergelijke neuscorrectie wilt ondergaan.

Neus verkleinen of kin vergroten?

Een belangrijk aspect is de grootte van de neus in verhouding tot de stand en vorm van de kin. Wanneer een kin ver naar achteren staat en erg klein is, lijkt een neus al gauw te groot. In zon situatie kan een kinvergroting een betere oplossing zijn dan een neusverkleining. Maar ook een combinatie van beide ingrepen kan dan zinvol zijn om het gewenste effect te krijgen.

Hoe werkt een neusverkleining?

Een neuscorrectie waarbij de neus wordt verkleind zal over het algemeen onder algehele narcose worden gedaan. Bij een neusverkleining wordt vaak zowel de neusrug als de neustip gecorrigeerd. Men spreekt daarom ook wel van een totale of volledige neuscorrectie.

Het corrigeren van de neusrug komt meestal neer op het verwijderen van een bobbel of bochel in de neusrug zodat deze kleiner, smaller, en ook rechter wordt. Hiervoor moet botweefsel uit de neusrug worden verwijderd. Het verkleinen van de neustip wordt gedaan door stukjes kraakbeen te verwijderen. Meestal is het mogelijk om deze correcties via de binnenkant van de neus te doen zodat er geen zichtbare littekens ontstaan.

U kunt vaak op de dag van de ingreep weer naar huis. De eerste week moet u dag en nacht een kapje over de neus dragen voor de bescherming en een goed herstel.

Het resultaat van een neusverkleining

Klinieken die een neus verkleinen geven over het algemeen aan dat het drie en soms wel zes maanden kan duren voordat het definitieve resultaat beoordeeld kan worden. De zwellingen hebben deze tijd nodig om volledig weg te trekken. Dan kan ook pas goed bekeken worden of de verhouding van de neustip en de neusrug na de neuscorrectie in orde is. Soms kan littekenvorming het uiterlijk van de neus nog beïnvloeden. Het komt dan ook wel eens voor dat een tweede (kleine) ingreep nodig is.

De kosten van het laten verkleinen van de neus

Een neus verkleinen is geen goedkope ingreep. De neusverkleining kost al gauw € 4.000 tot € 5.000. Deze bandbreedte komt door de verschillen in de prijs voor deze neuscorrecties die klinieken aanbieden. Wanneer de neuscorrectie nogal complex is kunnen de kosten nog verder oplopen richting € 6.000.

Wordt het verkleinen van de neus vergoed?

Een neusverkleining wordt gedaan uit onvrede over het uiterlijk. Dat zijn cosmetische overwegingen. Omdat een medische indicatie ontbreekt wordt deze neuscorrectie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Psychisch lijden wordt over het algemeen door de zorgverzekeraar niet gezien als een medische indicatie.

Soms zijn er aanvullende pakketten die een gedeeltelijke (beperkte) vergoeding geven van neuscorrecties zonder medische indicatie.

Tot slot wijzen wij u op onze eigen nuttige vergoeding na een neuscorrectie.

Neusvleugels verkleinen

Het verkleinen of versmallen van de neusvleugels is een correctie die vaak als onderdeel van een totale neusverkleining wordt gedaan. Soms vormen te grote of te brede neusvleugels de enige klacht over de neus, en dan richt de neuscorrectie zich uitsluitend daarop.

Hoe werkt het versmallen of verkleinen van de neusvleugels?

Wanneer deze correctie de enige ingreep is kan die prima onder lokale verdoving plaatsvinden. Wanneer het een onderdeel van een totale neuscorrectie is dan wordt meestal de ingreep onder algehele narcose gedaan.

Het verkleinen van de neusvleugels wordt gedaan door bij de neusvleugels en eventueel bij de neustip stukjes huid te verwijderen. De neusvleugels worden dan kleiner en de neusgaten komen dichter bij elkaar te liggen. De littekens komen aan de buitenkant van de neus te liggen tussen de neusvleugel en de wang en eventueel aan de buitenkant onderin het neustussenschot. Uiteindelijk zullen deze littekens nauwelijks zichtbaar zijn.

De kosten van het verkleinen van de neusvleugels

Op de meeste sites van klinieken voor neuscorrecties wordt de prijs voor het verkleinen van de neusvleugels niet vermeld. Uit de paar klinieken die dat wel doen, kunnen we afleiden dat de kosten rond de 1.500 Euro bedragen, maar u moet er rekening mee houden dat deze prijzen van kliniek tot kliniek sterk kunnen verschillen.

Wanneer het verkleinen van de neusvleugels extra wordt gedaan naast andere correcties aan de neus dan zal de meerprijs daarvoor 500 tot 750 Euro bedragen.

Wordt de operatie vergoed?

Nee, u krijgt de kosten niet vergoed vanuit uw zorgverzekering. Althans, in ieder geval niet uit uw basisverzekering. Er ontbreekt namelijk een medische indicatie voor deze neuscorrectie. Soms is het wel mogelijk om voor dit soort ingrepen zonder medische indicatie een kleine uitkering uit een aanvullend pakket te krijgen.

Het bepalen van de gewenste vorm van de neus

Wanneer u een neuscorrectie overweegt is het erg belangrijk dat u duidelijk aangeeft wat u precies stoort bij de huidige vorm van uw neus. De plastisch chirurg kan dan aangeven wat daaraan gedaan kan worden. Vervolgens moet u voor u zelf een goed beeld kunnen krijgen van de gewenste vorm van de neus en met de plastisch chirurg afstemmen of dat haalbaar is. Belangrijk is dat u met de plastisch chirurg op één lijn zit als het gaat om het gewenste resultaat van de neuscorrectie. Dan weet u immers dat u naar alle waarschijnlijkheid tevreden zult zijn over dit resultaat maar ook dat het volgens de plastisch chirurg haalbaar is.

Belangrijk is dat een kliniek beschikt over toereikende hulpmiddelen om zo exact mogelijk aan te kunnen geven wat de gewenste vorm van de neus is. Sommige klinieken beschikken over computergestuurde programmas om dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo kan er bijvoorbeeld een digitale foto van uw gezicht worden gemaakt welke foto vervolgens met speciale software wordt bewerkt zodat vrij nauwkeurig de gewenste vorm kan worden bepaald. Zo kan ook vrij goed worden beoordeeld of de gehele neus gecorrigeerd moet worden of dat de correctie van een deel daarvan volstaat.

Bedenkt u echter wel dat het uiteindelijke resultaat altijd (wat) af kan wijken van de vooraf besproken vorm. De neuscorrectie zelf is immers nog altijd mensenwerk. Daarom is het aan te bevelen om bij het bepalen van de gewenste vorm te kijken of u bij kleine afwijkingen daarvan ook met het resultaat kunt leven om zo eventuele teleurstellingen te voorkomen.

dikke neusHet behandelen van een knobbelneus (rhinophyma)

De behandeling van rhinophyma of knobbelneus wijkt sterk af van de tot nu toe besproken neuscorrecties. Een knobbelneus is een aandoening van de huid op de neus. Door een constante aangroei van talgklieren ontstaat een plompe vorm van de neus en krijgt deze een onregelmatig oppervlak. De huid raakt dooraderd als gevolg van het feit dat kleine bloedvaatjes onder de huid heel wijd open gaan staan.

De behandeling van deze aandoening ligt in de eerste plaats op het terrein van een dermatoloog. Wanneer de medicatie die de dermatoloog voorschrijft niet (meer) helpt kan een esthetische ingreep nodig zijn. In dat geval zou de huid onder plaatselijke of volledige verdoving afgeschaafd kunnen worden. Een dergelijke correctietechniek valt eigenlijk meer onder de technieken van een rimpelbehandeling.

Kosten neuscorrectie

Wat kan een neuscorrectie kosten? De prijzen voor neuscorrecties lopen uiteen van € 1.500 tot € 5.000. Deze sterke bandbreedte heeft twee oorzaken. De eerste is dat de prijs van de ingreep sterk afhankelijk is van de complexiteit van de ingreep. De tweede is dat er grote verschillen tussen de klinieken bestaan als het gaat om de kosten van een bepaalde aanpassing aan de neus.

Hieronder geven wij u een overzicht van aandachtspunten voor de kosten van een neuscorrectie en voor het vergelijken van klinieken op de prijs. De bandbreedte die wij hierbij vermelden is steeds het gevolg van de sterke prijsverschillen tussen klinieken.

Invloed van complexiteit op kosten neuscorrectie

De complexiteit van de neuscorrectie bepaalt in grote mate de kosten van de ingreep. De kosten van een hele simpele neuscorrectie bedragen € 1.000 a € 2.000. U moet dan denken aan een neuscorrectie waarbij uitsluitend een kleine aanpassing van de neustip wordt gedaan of uitsluitend een klein bobbeltje op de neusrug wordt verwijderd. Wanneer tijdens de ingreep zowel een eenvoudige neustipcorrectie als een eenvoudige neusrugcorrectie wordt gedaan, dan zullen de totale neuscorrectie kosten € 1.500 a € 3.000 kunnen bedragen.

Voor een neustipcorrectie die wat complexer is bedragen de kosten al gauw € 2.000 a € 4.000. Dat geldt ook voor een neusrugcorrectie die wat complexer is. Een meer complexere neustipcorrectie is bijvoorbeeld een ingreep waarbij zowel de grootte en de vorm wordt aangepast als de stand van de neustip wordt gecorrigeerd. Een meer complexere neusrugcorrectie is een ingreep waarbij een kromme neusrug of een grote bult op de neusrug gecorrigeerd moet worden. Wanneer tijdens de ingreep zowel een complexere neustipcorrectie als een complexere neusrugcorrectie wordt gedaan kunnen de kosten in totaal € 3.000 a € 5.000 bedragen.

Voor hele ingrijpende neuscorrecties kunnen de kosten nog hoger zijn en bijvoorbeeld oplopen naar € 6.000. Een voorbeeld daarvan is een neuscorrectie waarbij de gehele neus verkleind moet worden. Dus de neustip, de neusvleugels en de neusrug, waarbij de neusrugcorrectie tot stand komt door deze te verlagen ten opzichte van het gezicht.

Kosten neuscorrectie bij corrigeren van het neustussenschot (het septum)

Wanneer bij een neuscorrectie naast andere correcties ook het tussenschot van de neus wordt gecorrigeerd, dan zijn de extra kosten voor het aanpassen van het tussenschot € 300 a € 700. Maar soms is de aanpassing van het septum de enige correctie die gedaan wordt tijdens de ingreep. In dat geval zullen de kosten € 1.500 a € 3.000 bedragen.

Neuscorrectie kosten voor het versmallen van de neusvleugels

Wanneer bij een neuscorrectie uitsluitend de neusvleugels worden versmald dan zullen de kosten daarvan € 1.000 a € 2.500 bedragen. Vaak staat echter het versmallen van de neusvleugels of het verkleinen van de neusgaten niet op zichzelf maar is het een onderdeel van een neuscorrectie waarbij ook de neustip en/of de neusrug wordt gecorrigeerd. In dat geval zal de meerprijs voor het tevens verkleinen van de neusvleugels rond de € 500 bedragen.

Kosten neuscorrectie zijn ook afhankelijk van de gebruikte verdoving

De neuscorrectie kosten zijn mede afhankelijk van de gebruikte verdoving. De eenvoudige neuscorrecties kunnen onder lokale verdoving worden gedaan. De meer complexere ingrepen zullen onder algehele narcose worden gedaan. De meerprijs voor het doen van een neuscorrectie onder algehele narcose kan € 500 a € 750 bedragen.

U moet er goed op letten hoe de kliniek de prijzen van de neuscorrectie vermeldt op haar site. De ene kliniek vermeldt de prijzen op basis van een lokale verdoving en geeft afzonderlijk op wat de meerprijs voor algehele anesthesie is. De andere kliniek vermeldt de prijzen op basis van algehele narcose. Iets om rekening mee te houden wanneer u klinieken op de prijs voor een neuscorrectie gaat vergelijken.

Vraag om gerichte prijsinformatie voor uw neuscorrectie

Wanneer u op zoek gaat naar prijzen voor een neuscorrectie bij klinieken, dan zult u merken dat er een groot verschil is in de kwaliteit van deze informatie. Sommige klinieken vermelden maar 1 bedrag alsof het niet uitmaakt wat er precies aan de neus gedaan moet worden. Andere klinieken geven wat meer informatie door een onderverdeling te maken in de soort aanpassingen van de neus. Vaak is dat een onderscheid in een neustipcorrectie, een neusrug- of neusbultcorrectie, en een totale neuscorrectie.

Wanneer u een neuscorrectie overweegt is het daarom verstandig om met meerdere klinieken contact te zoeken en te vragen of voor de bij u benodigde correctie een concrete schatting van de kosten gegeven kan worden. Pas dan lukt het om klinieken goed op prijs te vergelijken.

Vergelijken van klinieken op neuscorrectie kosten

De kosten van een bepaalde correctie aan de neus kunnen sterk verschillen van kliniek tot kliniek. Het is dus zinvol om de klinieken op de neuscorrectie kosten te vergelijken. Kliniek BON is daarom gestart met de site Neuscorrectie Vergelijking.

Wij proberen met deze site betere informatie te geven over het aanbod en de prijzen. Maar tegelijkertijd geven we ook hele praktische informatie over de kliniek en over de kwaliteit, zodat een persoonlijke keuze mogelijk is.

Vergoeding

Wanneer is een neuscorrectie vergoeding mogelijk? We geven hieronder aan in welke situaties de kosten van een neuscorrectie worden vergoed.

Vergoeding neuscorrectie vanuit de basisverzekering

zorgverzekering neuscorrectieEen neuscorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk als de neuscorrectie noodzakelijk is om aantoonbaar lichamelijke klachten weg te nemen. Er is dan sprake van een medische noodzaak of een medische indicatie voor de neuscorrectie.

Een bekend voorbeeld hiervan is een neuscorrectie die gedaan moet worden om de lichamelijke problemen op te lossen die het gevolg zijn van een scheve neus of een scheef tussenschot in de neus. Wanneer de stand van de neus of van het neustussenschot niet goed is, kunnen er problemen ontstaan bij de ademhaling. Ook kan iemand daardoor chronisch verkouden zijn of altijd hoofdpijn hebben. In die situaties is het mogelijk een vergoeding te ontvangen vanuit de basisverzekering. U moet wel altijd via de kliniek een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer de neuscorrectie uitsluitend wordt gedaan om uw uiterlijk te verbeteren (we spreken dan van een esthetische of cosmetische neuscorrectie) dan wordt de ingreep niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is alleen anders wanneer de neus ernstig misvormd is geraakt door een ongeval of door bijvoorbeeld een aangeboren afwijking of een later ontwikkelde aandoening.

Het kan natuurlijk voorkomen dat bij een neuscorrectie een lichamelijk klacht wordt verholpen (zoals een probleem met de ademhaling), maar tegelijkertijd ook een esthetische correctie plaatsvindt (zoals het verwijderen van een bobbel op de neusrug). In dat geval komen alleen de kosten die gemaakt worden voor het verhelpen van de lichamelijke klachten in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. De kosten van de neuscorrectie moeten dan dus gesplitst worden in een medisch en een cosmetisch deel.

Vergoeding neuscorrectie vanuit de aanvullende verzekering

Voor neuscorrecties die uitsluitend gedaan worden om het uiterlijk te verbeteren kunt u soms een gedeeltelijke vergoeding ontvangen vanuit uw aanvullende verzekering. Een zorgverzekeraar biedt meestal meerdere aanvullende pakketten aan. Een gedeeltelijke neuscorrectie vergoeding voor esthetische correcties is meestal alleen mogelijk bij het duurste aanvullende pakket. De neuscorrectie vergoeding kan dan bijvoorbeeld zijn 250 Euro per 3 jaar, of een eenmalige maximale vergoeding van 1.000 Euro. Kijk in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar welke vergoeding deze geeft voor cosmetische neuscorrecties.

Is een neuscorrectie aftrekbaar voor de belasting?

Wanneer is een neuscorrectie aftrekbaar van de belasting? Wij hebben hieronder informatie opgenomen over de aftrekbaarheid van de kosten van een neuscorrectie.
Neuscorrecties uit esthetische overwegingen zijn niet aftrekbaar

De meeste neuscorrecties worden gedaan uit cosmetische overwegingen. Dat wil zeggen dat de ingreep de onvrede van de patiënt over de vorm van de neus moet wegnemen. De kosten van een neuscorrectie uit cosmetische overwegingen zijn niet aftrekbaar voor de belasting.

Neuscorrecties met een medische indicatie kunnen aftrekbaar zijn

Wanneer een neuscorrectie in direct verband staat met een lichamelijke of psychische stoornis en dus een medische indicatie heeft, dan zijn de kosten van de behandeling wel aftrekbaar. Uiteraard kunt u alleen dat deel aftrekken dat niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een eigen risico op de polis. Het kan ook zijn dat de kliniek waar u de neuscorrectie liet doen geen contract heeft met de zorgverzekeraar, en dat er daarom een marktconforme vergoeding is vastgesteld die lager is dan de kosten van de ingreep.

Bij een neuscorrectie met een medische indicatie moet u denken aan de onderstaande voorbeelden:

 • De neus is misvormd door een ongeval of als gevolg van een aangeboren afwijking.
 • Er zijn ademhalingsproblemen of andere klachten zoals hoofdpijn als gevolg van de stand van de neus of de vorm of grootte van het bot van de neusrug.
 • Er is sprake van een zodanige psychische stoornis of psychisch lijden dat om die reden de ingreep medisch noodzakelijk is.

Overleg al vooraf met de belastingdienst

Wanneer u denkt dat de neuscorrectie een medische indicatie heeft en dus van de belasting kan worden afgetrokken is het belangrijk dat u voorafgaand aan de ingreep een uitspraak hierover van de belastingdienst aanvraagt zodat u daar zekerheid over verkrijgt. Dit om teleurstelling achteraf te voorkomen. U zult bij deze aanvraag verklaringen en rapportages van medische specialisten moeten bijvoegen of ter inzage geven om kans van slagen te hebben.

Het claimen van aftrek van de kosten van een neuscorrectie op grond van psychisch lijden is zeer lastig. Daarvoor heeft u toereikende verklaringen en rapportages van een psycholoog en/of psychiater nodig waaruit onomstotelijk blijkt dat de neuscorrectie de juiste aanpak vormt om het psychisch leed te stoppen of te verminderen. Dit zijn moeizame procedures die soms tot aan de Hoge Raad worden uitgevochten.

De financiering

De financiering van een neuscorrectie kan lastig zijn. De neuscorrectie wordt immers vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. Niet iedereen heeft voldoende middelen om de ingreep te kunnen betalen. Om de neuscorrectie dan toch mogelijk te maken kunt u er voor kiezen om de kosten daarvan te financieren middels een lening. Wanneer u overweegt een lening af te sluiten is er een aantal aandachtspunten dat u in deze overweging moet meenemen.

De rente over een lening voor een neuscorrectie is niet aftrekbaar

De rente die u betaalt over een lening ter financiering van een neuscorrectie is niet aftrekbaar, ook niet wanneer u de financiering heeft geregeld door uw hypotheek te verhogen. De belastingdienst kijkt naar de besteding van het geleende geld en als die besteding niet de eigen woning betreft is de rente over de lening niet aftrekbaar.

Neuscorrectie op afbetaling via de kliniek

Vaak biedt een kliniek zelf ook de mogelijkheid voor een neuscorrectie op afbetaling. Meestal loopt de afbetaling dan via een financieringsinstelling waar de kliniek mee samenwerkt.

Soms is het zelfs mogelijk om de prijs voor de neuscorrectie in een aantal termijnen te betalen zonder dat daarbij interest in deze termijnen is begrepen. Wel zult u dan deze termijnen in een betrekkelijk korte periode moeten betalen.

Het loont de moeite om bij meerdere klinieken de mogelijkheden en de voorwaarden op te vragen. Is een neuscorrectie op afbetaling mogelijk of kan er in termijnen betaald worden zonder rente? Daarbij bekijkt u zaken als de hoogte van de rente, de looptijd van de lening, en bijvoorbeeld de mogelijkheid tot boetevrij extra aflossen.