Nog altijd zijn de chirurgische technieken voor liposculptuur het meest effectief als het gaat om de verbetering van de contouren van uw lichaam. Ondanks het feit dat deze vet verwijderenchirurgische technieken de afgelopen jaren veel veiliger zijn geworden blijven het operaties die niet geheel zonder risico zijn. Sommige mensen hebben dan ook moeite om met behulp van zon operatieve ingreep cosmetische correcties te laten verrichten. Voor deze mensen zijn de technieken voor het verwijderen van vet zonder operatie een mogelijk alternatief.

Belangrijk is wel dat u vooraf goed wordt geïnformeerd over de resultaten die met liposculptuur zonder operatie kunnen worden behaald. Deze zijn over het algemeen wat minder dan die van chirurgische liposculptuur en ook wat minder voorspelbaar. Sommige mensen hebben daar echter vrede mee en laten het feit dat geen operatie benodigd is zwaarder wegen dan het wat mindere resultaat. De technieken voor liposculptuur zonder operatie zijn doorgaans met name geschikt voor de wat kleinere vetophopingen en voor de behandeling van de sinaasappelhuid (cellulitis). Voor de grotere vetophopingen moet goed vooraf besproken worden of de te behalen resultaten met liposculptuur zonder operatie voor u voldoende en dus zinvol zijn. Vaak zal blijken dat voor grotere vetophopingen chirurgische liposculptuur noodzakelijk is.

Onderstaand zullen wij de meest voorkomende technieken voor liposculptuur zonder operatie toelichten.

Lipolyse (injecties) als techniek voor liposculptuur zonder operatie

Bij lipolyse wordt door middel van kleine prikjes de stof Phosphatidylcholine (kortweg PPC genoemd) geïnjecteerd in het vetweefsel. PPC is een natuurlijk bestanddeel dat uit sojabonen wordt gewonnen en zorgt ervoor dat het vet wordt afgebroken en vloeibaar wordt gemaakt. Vervolgens wordt het vet op een natuurlijke wijze via de urine en de ontlasting afgevoerd. Net als bij de chirurgische technieken voor liposculptuur is ook hier het resultaat blijvend omdat de vetcellen daadwerkelijk worden verwijderd.

Lipolyse is met name geschikt voor de wat kleinere vetophopingen die na het volgen van een dieet niet willen verdwijnen en is ook zeer geschikt voor het behandelen van de sinaasappelhuid (cellulitis). Voor grotere vetophopingen blijven de chirurgische technieken voor liposculptuur meestal de voorkeur genieten.

De meeste mensen ervaren de prikjes niet als pijnlijk, maar als u dat wilt kan er vooraf een verdovende zalf worden gesmeerd over het te behandelen gebied. De injecties worden ongeveer om de 1,5 cm gedaan met behulp van een dun naaldje. Een behandeling duurt gemiddeld slechts 15 minuten en vereist geen specifieke voorbereidingen.

De ongemakken na lipolyse kunnen zijn:

  • Jeuk of een branderig gevoel in het behandelde gebied gedurende de eerste uren.
  • Lichte zwelling, roodheid en warmte of het gevoel van spierpijn in het behandelde gebied gedurende enige dagen tot een week.
  • Bloeduitstortingen die na enige dagen tot een week weer wegtrekken.

Deze ongemakken zijn tamelijk onschuldig en de meeste mensen kunnen na de behandeling hun normale werk of andere activiteiten weer hervatten. Wel kunnen de ongemakken natuurlijk enige tijd zichtbaar zijn wanneer het gezicht is behandeld. Verder wordt zonnebaden of gebruik van zonnebank of sauna de eerste week na de behandeling afgeraden. Sporten en douchen is echter wel direct weer mogelijk.

Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling maar ook de dagen daarna veel water drinkt. Als u dat niet doet zult u na de behandeling een grieperig gevoel krijgen dat veroorzaakt wordt door de warmte die vrijkomt bij de afbraak van het vet. De kliniek kan u verder aanraden om het behandelde gebied voorzichtig te masseren.

Het resultaat van lipolyse is niet direct zichtbaar na een behandeling. Het proces waarbij de vetcellen worden afgebroken gaat tot nog zon acht weken na de injecties door. Het effect wordt dus geleidelijk aan bereikt waarbij na twee weken meestal de eerste resultaten zichtbaar worden. Voor het bereiken van het gewenste resultaat zijn vaak meerdere behandelingen nodig, waarbij het aantal behandelingen tot zes of meer kan oplopen. Gemiddeld gaat het om twee tot vier behandelingen. Tussen de behandelingen door wordt een pauze van ongeveer zes tot acht weken aangehouden. Het gehele behandelplan kan dus meerdere maanden en zelfs meer dan een half jaar in beslag nemen.

De behandeling heeft tevens meestal een gunstige invloed op het collageen in de huid die daardoor strakker en steviger kan worden. Dit effect wordt wel eens lipolift genoemd. Klinieken die lipolyse toepassen geven aan dat 80 % tot 95 % van de patiënten tevreden is over het uiteindelijke resultaat.

De vraag kan gesteld worden of lipolyse wel veilig is. In dit verband is het goed om te weten dat recent de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft gewaarschuwd voor de vervelende bijwerkingen die lipolyse kunnen veroorzaken, zoals het beschadigen van omliggende huid- en spierweefsel. Aanleiding voor de waarschuwing zijn twee personen die ernstige schade opliepen na de behandeling. Sommige klinieken bieden lipolyse om die reden niet meer aan ook al waren de resultaten tot nu toe goed te noemen. Overigens is het gebruik van de stof Lipostabill bij lipolyse in Nederland verboden.
Niet iedereen is geschikt voor het ondergaan van lipolyse. De behandeling mag niet worden toegepast bij kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ook diabetici zijn uitgesloten. Behoort u niet tot die groepen die uitgezonderd zijn en wilt u de behandeling ondergaan dan is wel een grondige medische screening noodzakelijk. Wij raden ook aan om niet alleen met de kliniek maar ook met uw eigen huisarts of specialist deze behandeling door te spreken om te bezien of deze gezien uw medische conditie geen verhoogd risico geeft.

Lipolyse zou in principe ook toegepast kunnen worden voor plaatselijke vetbultjes of vetbobbels die ook wel lipomen worden genoemd. Meestal zijn dit onschuldige bultjes maar ze kunnen soms wel storend zichtbaar zijn. U doet er verstandig aan om eerst goed te laten onderzoeken of de lipomen inderdaad goedaardige vetbultjes zijn voordat u besluit om ze met lipolyse te laten bestrijden. Een alternatief dat wellicht veiliger is kan zijn het operatief laten verwijderen van lipomen in een ziekenhuis waarbij dan tevens uitsluitsel over de aard van de bult kan worden gegeven.

Ultrageluid zonder operatie

Het gebruik van ultrageluid is niet alleen een verbeterde methode voor chirurgische liposculptuur maar kan ook als techniek worden gebruikt voor liposculptuur zonder operatie.

De ultrageluid frequenties worden dan uitgezonden via een handstuk dat over de buitenkant van het te behandelen oppervlak wordt bewogen. Er zijn geen incisies nodig en ook geen verdoving. De behandeling is pijnloos en comfortabel. Na de behandeling kunt u direct uw normale werkzaamheden weer oppakken. Er zijn geen bijwerkingen, er is geen napijn en dus is er ook geen herstelperiode. Hoe groter het oppervlak hoe langer de behandeling duurt, maar gemiddeld moet u uitgaan van 1 tot 1,5 uur per behandeling waarbij u rustig op een comfortabele bank ligt.

Het ultrageluid zorgt ervoor dat de vetcellen worden vernietigd en de inhoud daarvan vrijkomt. Het laat echter het omliggende weefsel geheel intact. Dus bindweefsel, bloedvaten en zenuwen worden niet beschadigd. Het vrijgekomen vet wordt vervolgens door het lichaam afgevoerd en door de lever verwerkt net zoals dat met vet van normale voeding wordt gedaan.

Het resultaat van een behandeling is uiteraard niet direct zichtbaar omdat het lichaam tijd nodig heeft om het vrijgekomen vet af te voeren en te verwerken. Ongeveer een maand na de behandeling is het resultaat zichtbaar en voelbaar. De methode claimt dat na één behandeling de lichaamsomtrek met gemiddeld 2 cm kan verminderen. Gemiddeld kunnen er drie behandelingen nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Alhoewel deze techniek een aantrekkelijk alternatief vormt voor mensen die af willen van hardnekkige vetophopingen maar een chirurgisch ingreep niet zien zitten, moet wel bedacht worden dat de resultaten wat minder goed voorspelbaar zijn dan die van chirurgische liposculptuur. Dat komt omdat het vet niet direct wordt weggezogen maar door het lichaam wordt afgevoerd. Dit geeft wisselende resultaten. Anderzijds kan een extra behandeling wellicht het resultaat verder verbeteren. Bovendien weegt voor sommige mensen een wat minder (voorspelbaar) resultaat niet zo zwaar als het feit dat geen chirurgische ingreep nodig is. Omdat net als bij de chirurgische liposculptuur het vetweefsel echt wordt afgebroken is het resultaat blijvend.

Naar de techniek met ultrageluid zou uitgebreid onderzoek zijn gedaan waarbij is aangetoond dat het omliggende weefsel intact blijft en dat het zichtbare resultaten geeft. Bovendien wordt het vrijgemaakte vet op een natuurlijke manier door het lichaam verwerkt. Dat er ook geen nadelige effecten op de lange termijn zijn kan niet met zekerheid worden gezegd omdat daarvoor de techniek nog te kort wordt toegepast.

Vaak wordt de ultrageluid techniek als liposculptuur zonder operatie aangeboden onder een bepaalde (merk)naam. Het kan zijn dat de gebruikte technologie c.q. het daarbij te gebruiken apparaat gepatenteerd is en dat niet zo maar iedere kliniek deze mag aanbieden. Een voorbeeld is de UltraShape behandeling die op deze techniek gebaseerd is. Alleen bepaalde geselecteerde klinieken en artsen die daarvoor een speciale training hebben gehad mogen de UltraShape behandeling uitvoeren.