Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

Waarom liposuctie?

vet weghalenVoor veel mensen is het volgende probleem erg herkenbaar: het lukt wel om af te vallen maar op sommige plekken van het lichaam blijven er ongewenste vetophopingen zichtbaar.

Het gaat hierbij steeds weer om dezelfde plekken waar de verstorende vetophopingen zich bevinden. Bekende plekken zijn bijvoorbeeld de vetrol over de gehele breedte van de onderbuik, het vet op de heupen (de zogenaamde “rijbroek-vetophoping”), het vet aan de zijkanten ter hoogte van de taille (de zogenaamde “zwembandjes”), het vet in de billen en op de dijen en het bovenbeen.

Ook bij mensen die niet hoeven af te vallen omdat zij al een “normaal” gewicht hebben is er vaak onvrede over het overtollig vet op de “bekende plekken” van het lichaam.

Zelfs met de meest hardnekkige diëten, fitnesstrainingen of sporten kunnen deze plaatselijke vetophopingen aanhouden. Voor sommige mensen is het erg frustrerend dat ze wel zo sterk kunnen afvallen dat ze in hun gezicht gaan tekenen waardoor ze er eigenlijk niet gezond uitzien terwijl op andere plekken van het lichaam de vetophopingen gewoon zichtbaar blijven.

De oorzaak van de hardnekkigheid van deze vetophopingen moet gezocht worden in het feit dat op die plekken van het lichaam nu eenmaal genetisch of hormonaal is bepaald dat daar zich veel vetcellen bevinden. Het gevolg is dat zelfs wanneer deze vetcellen wat minder gevuld zijn als gevolg van het afvallen, het vet (door de enorme hoeveelheid aan vetcellen) toch zichtbaar blijft.

Het bovenstaande geeft bij veel mensen onvrede over de contouren van hun lichaam. Deze onvrede kan echter met behulp van liposculptuur worden weggenomen. Liposculptuur is de benaming voor cosmetische behandelingen waarbij hardnekkige vetophopingen worden verwijderd.

Dat liposculptuur ook echt werkt is eenvoudig te verklaren. Bij deze ingreep wordt namelijk het vetweefsel verwijderd. De oorzaak van het probleem wordt dus letterlijk weggenomen. Daarbij is het goed om te weten dat eenmaal verwijderde vetcellen ook niet meer terugkomen, dus het bereikte effect is duurzaam.

Het zijn overigens niet alleen vrouwen die liposculptuur laten doen. Ook mannen ondergaan steeds vaker deze behandeling, niet alleen op de voor de hand liggende plekken zoals de buik en de “zwembandjes” rond de taille maar ook het vet in de kin en de borsten wordt vaak bij mannen verwijderd middels liposculptuur.

Liposculptuur kan op alle plekken van het lichaam waar ongewenste vetophopingen zich bevinden worden toegepast. Naast de bekende probleemgebieden zoals de buik, de zwembandjes, de heupen en de billen kunt u ook denken aan de bovenarmen, de rugrollen onder de behaband, de hals en nek, de schouderbladen, de knieën, de (onder)kin en nog vele andere plekken.

Liposculptuur is géén behandeling bedoeld om overgewicht te bestrijden. Om voor liposculptuur in aanmerking te komen mag u juist geen overgewicht hebben. Heeft u wel overgewicht dan moet u eerst afvallen voordat liposculptuur kan worden toegepast. Liposculptuur is immers bedoeld om alleen de hardnekkige vetophopingen (die ook na het afvallen aanwezig en zichtbaar blijven) weg te nemen.

Meestal liggen aan liposculptuur dus cosmetische motieven ten grondslag. Maar soms wordt liposculptuur ook gedaan om de gevolgen van een ziekte te bestrijden. Bijvoorbeeld die van de chronische ziekte lipoedeem. Deze ziekte veroorzaakt (forse) ongewenste ophopingen van vet en van vocht met allerlei bijbehorende klachten die verder reiken dan alleen de klachten over de contouren van het lichaam.

Het verschil tussen liposuctie en de moderne liposculptuur

De gebruikte terminologie voor de behandeling waarbij hardnekkige vetophopingen worden verwijderd is nogal eens verwarrend. Wij zullen voor u daarom het een en ander verduidelijken.

Op de eerste plaats wordt liposculptuur ook vaak geschreven als liposculpture. Beide schrijfwijzen worden gebruikt maar de betekenis is volkomen gelijk. Het is de verzamelnaam voor alle technieken waarbij storende vetophopingen worden verwijderd (“lipo” betekent ook “vet”).

Liposuctie betekent letterlijk “(weg)zuigen van vet” en is dus de techniek waarbij het vet wordt verwijderd door dit weg te zuigen. Toen deze techniek zon dertig jaar geleden voor het eerst werd toegepast werd gebruik gemaakt van grote zuigbuizen die tijdens een algehele narcose werden ingebracht en met behulp van een vacuüm pomp het diep gelegen vet wegzogen. Deze methode voor het wegzuigen van het vet kende vele nadelen. De resultaten waren zeker niet optimaal en er waren behoorlijke risicos aan verbonden. Zo was de kans groot dat het omliggende bindweefsel, de bloedvaten of de zenuwen werden aangetast.

Tegenwoordig zijn de meeste technieken die toegepast worden bij liposculptuur nog steeds gebaseerd op het principe van liposuctie. Daarom worden deze begrippen ook nog gewoon door elkaar heen gebruikt. Echter de technieken voor het wegzuigen van vet zijn de laatste jaren zeer sterk verbeterd. Hierdoor zijn niet alleen de resultaten veel beter geworden maar zijn tevens de risicos aanzienlijk verminderd.

Zo wordt er gebruik gemaakt van veel dunnere zuigbuisjes en zijn er methoden ontwikkeld om het vet eerst los te weken alvorens het weggezogen wordt. Daardoor behoeft de zuigkracht niet meer zo sterk te zijn als vroeger zodat de kans op beschadiging van bindweefsel, bloedvaten en zenuwen veel geringer is geworden. Bovendien kan de plastisch chirurg veel nauwkeuriger te werk gaan zodat het resultaat zo optimaal mogelijk wordt. Het minder diep gelegen vet kan nu ook worden verwijderd waardoor bovendien de huid na de behandeling beter aan gaat sluiten op de onderliggende weefsellagen hetgeen een veel mooier en regelmatiger resultaat geeft. Tevens komen nu ook andere plekken zoals de kin of de knieholte in aanmerking voor een behandeling. Omdat de behandeling veel minder ingrijpend is geworden kan deze nu vaak onder plaatselijke verdoving worden gedaan wat ook een groot voordeel is ten opzichte van de algehele narcose.

Geleidelijk aan maakt de term “liposuctie” dan ook steeds meer plaats voor de term “liposculptuur”. De redenen hiervoor zijn:

• Aan de term “liposuctie” is bij veel mensen nog onlosmakelijk het beeld verbonden van de oude en ruwe methode voor het wegzuigen van vet. Dit slechte imago is niet terecht omdat geen enkele kliniek deze oude methode nog toepast.
• De benaming “liposculptuur” doet meer recht aan de verfijnde verbeteringen die tegenwoordig met de moderne technieken in de contouren van het lichaam kunnen worden aangebracht.
• Liposculptuur omvat ook ándere technieken voor het verwijderen van vet dan alleen het wegzuigen daarvan.

Chirurgische technieken

De meest toegepaste technieken voor liposculptuur zijn gebaseerd op het wegzuigen van vet met behulp van een fijne canule (zuignaald) tijdens een chirurgische ingreep. De technieken Liposculptuurlaatste jaren zijn de technieken voor het wegzuigen van vet sterk verbeterd wanneer deze worden vergeleken met de vroeger gebruikte liposuctie techniek (zie hoofdstuk: “Het verschil tussen liposuctie en de moderne liposculptuur”).

Deze moderne technieken voor liposculpuur worden tegenwoordig in vrijwel alle klinieken toegepast, geven zeer bevredigende resultaten en zorgen er bovendien voor dat de behandeling veel minder ingrijpend is. Dat laatste is prettig want dat betekent dat de risicos minimaal zijn geworden. Zo is er weinig kans meer op beschadiging van omliggende weefsels en kan er meestal onder plaatselijke verdoving gewerkt worden.

Onderstaand wordt in detail uiteengezet hoe de behandeling verloopt en worden alle aspecten van de moderne technieken toegelicht. De duur van een behandeling hangt af van het aantal te behandelen plekken en de grootte daarvan maar zal gemiddeld 1 tot 2,5 uur bedragen. Meestal kunt u redelijk snel na de behandeling (dus dezelfde dag nog) naar huis.

» De voorbereiding voor chirurgische liposculptuur
» Het gebruik van tumescente vloeistof bij chirurgische liposculptuur
» Het verloop van de ingreep bij de tumescente methode voor chirurgische liposculptuur
» Combinatie van chirurgische liposculptuur met massages
» Verbeterde technieken voor chirurgische liposculptuur
» Het gebruik van vibratietechniek bij chirurgische liposculptuur
» Het gebruik van ultrasound energie bij chirurgische liposculptuur
» Het gebruik van een invasieve laser bij chirurgische liposculptuur
» Namen en combinaties van verbeterde technieken voor chirurgische liposculptuur

Het herstel na chirurgische liposuctie

Na de ingreep worden de kleine incisies afgeplakt met een wondpleister of er worden kleine hechtingen aangebracht. Bij hele kleine incisies volstaan de wondpleisters, bij de wat grotere wordt er gehecht. De hechtingen of de wondpleisters worden na ongeveer een week weer verwijderd (vaak tijdens een eerste controle) tenzij het gaat om oplosbare hechtingen.

Direct na de behandeling krijgt u een elastische broek of bandage dat u twee tot zes weken moet dragen, in het begin dag en nacht. U moet dit zien als een stevige elastische steunpanty (soms ook wel de lipopanty genoemd). Deze is nodig omdat op de plaatsen waar vet is weggezogen wondvocht zich ophoopt waardoor zwellingen ontstaan. Het wondvocht wordt in de loop der tijd door het lichaam verwerkt waardoor de zwellingen geleidelijk aan wegtrekken. De steunpanty of elastische broek bevordert dit proces vanwege de tegendruk die het uitoefent en is dus belangrijk voor een beter/sneller herstel. Daarnaast is de elastische broek belangrijk voor het uiteindelijke resultaat van de ingreep omdat die er voor zorgt dat de huid zo gelijkmatig mogelijk weer vastgroeit op de onderliggende weefsels.

Nadat de wondpleisters of de hechtingen zijn aangebracht rust u nog even uit in de kliniek waarbij u wat mag drinken. Meestal kunt u kort na de behandeling weer naar huis. U mag echter niet zelf autorijden dus zorg ervoor dat iemand u naar huis kunt brengen.

De eerste uren na de behandeling kan er nog vocht uit de wondjes lekken. Dat komt met name door restanten van de tumescente vloeistof die gebruikt is en ook kan er wat wondvocht bij zitten. Dat nalekken is normaal voor de behandeling en zal snel afnemen. U wordt aangeraden om de eerste 24 uur op speciale matjes te zitten (ook in de auto!) en te liggen en daarbij ook oude kleding te dragen.

De ongemakken die na chirurgische liposculptuur optreden zijn:

• Napijn: dat verschilt sterk van persoon tot persoon. Het verdovende effect van de tumescente vloeistof werkt ook na de behandeling nog een paar uur door. Daarna is indien nodig een paracetamol voldoende om napijn te bestrijden.
• Bloeduitstortingen en stijfheid (gevoel van lichte spierpijn).
• Gevoeligheid van het behandelde gebied.
• Een slap gevoel. Dit komt omdat de vochthuishouding als gevolg van het inbrengen van de tumescente vloeistof even verstoord kan zijn. Het regelmatig drinken van water, thee of bouillon en vaak plassen bevordert het wegtrekken van dat gevoel.
• Zwellingen als gevolg van ophopingen van wondvocht.
• Gevoelloosheid van de huid.
• Vochtophoping rond de enkels.
• Plaatselijke verhardingen.

De meeste ongemakken zullen doorgaans binnen een paar dagen of anders binnen één of enkele weken verdwenen zijn. Dat geldt echter niet voor de zwellingen, de plaatselijke verhardingen en de vochtophoping rond de enkels. Het kan meerdere weken en soms zelfs enkele maanden duren voordat deze klachten geheel zijn verdwenen.

Naast het dragen van de steunpanty (lipopanty) kan ook massagetherapie helpen om na de behandeling de afvoer van vocht en afvalstoffen te stimuleren zodat de zwelling wordt tegengegaan. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van manuele lymfedrainage (massagetechniek die door een huidtherapeut of door een fysiotherapeut wordt toegepast). Ook endermologie is mogelijk. Bij endermologie wordt gebruik gemaakt van een speciaal apparaat om de huid te masseren.

De mate waarin de ongemakken van chirurgische liposculptuur zich zullen voordoen en de snelheid van het herstel is sterk afhankelijk van de techniek die gebruikt wordt. Bij de verbeterde technieken (vibratietechniek, ultrasound techniek, en lasertechniek) zal de behandeling minder ingrijpend zijn en het herstel vlotter verlopen. Tot slot kan het slikken van extra vitamines en mineralen na de ingreep het herstel versnellen.

» Hervatting van de gebruikelijke activiteiten na chirurgische liposculptuur

De resultaten

Over het algemeen zijn de mensen die chirurgische liposculptuur hebben ondergaan zeer tevreden over het daarmee behaalde resultaat. Bovendien is dit resultaat duurzaam. De tevredenheid over de resultaten zijn te danken aan de sterk verbeterde technieken voor chirurgische liposculptuur. De storende vetophopingen zijn verdwenen, de huid herstelt goed en hecht zich mooi aan de onderliggende weefsels. Het behandelde oppervlak bevat hierdoor geen of nauwelijks nog ongelijkmatigheden zoals dat vroeger met de oude liposuctie methode nog wel vaak het geval was. Bovendien zorgen de verbeterde technieken ook voor een liftende werking van de huid waardoor deze strakker en dus mooier wordt. Het duurt echter wel enige tijd voordat al deze resultaten zichtbaar worden.

Om u verder goed te kunnen informeren over de resultaten van chirurgische liposculptuur gaan wij hieronder in op diverse vragen die hierover kunnen bestaan.

» Wanneer worden de resultaten van chirurgische liposculptuur zichtbaar?
» Waarom is het resultaat behaald met chirurgische liposculptuur duurzaam?
» Hoeveel behandelingen zijn nodig bij chirurgische liposculptuur?
» Ontstaat er geen huidoverschot na chirurgische liposculptuur?

Is chirurgische ingreep wel veilig?

Het wegzuigen van vet tijdens een chirurgische ingreep wordt al vele tientallen jaren gedaan. Vanuit deze jarenlange ervaring is niet gebleken dat de behandeling op de lange termijn nadelige effecten heeft.

Met de komst gedurende de laatste tien jaar van de verbeterde technieken voor chirurgische liposculptuur is de behandeling zelf bovendien veel veiliger geworden. Moderne liposculptuur is veel minder ingrijpend dan vroeger toen de ouderwetse liposuctie methode werd toegepast. De voordelen van de moderne technieken voor liposculptuur als het gaat om de veiligheid zijn:

• Het gebruik van zeer dunne zuigcanules.
• Kleine incisies en kleine littekentjes.
• In plaats van algehele narcose wordt gebruik gemaakt van lokale verdovingen.
• Er behoeft veel minder zuigkracht gebruikt te worden om het vet weg te zuigen zodat de omliggende weefsels (bloedvaten, bindweefsel, zenuwen) minder snel beschadigd worden.
• Kortere duur van de ingreep en een sneller herstel met minder kans op complicaties.

De nieuwe technieken voor chirurgische liposculptuur hebben de behandeling dus relatief veilig gemaakt. Voorwaarde is wel dat er voldaan wordt aan bepaalde voorschriften. Deze veiligheidseisen hebben wij hieronder verder toegelicht. Daarnaast geven wij een overzicht van (mogelijke) complicaties en risicos van chirurgische liposculptuur.

» Veiligheidseisen gesteld aan de moderne chirurgische liposculptuur
» Complicaties en risico’s van chirurgische liposculptuur

Is iedereen geschikt?

operaties LiposculptuurLiposculptuur wordt niet toegepast als alternatief voor een dieet om af te vallen! De behandeling is bedoeld om storende vetophopingen weg te halen bij personen die verder juist geen groot overgewicht hebben. Het zijn de hardnekkige vetophopingen die ook na het volgen van een dieet niet of niet geheel willen verdwijnen en vaak op bepaalde plekken zichtbaar blijven.

Heeft u een te groot overgewicht dan zult u eerst moeten afvallen om voor liposculptuur in aanmerking te komen. Dit heeft zowel medische als cosmetische achtergronden. Indien u wilt weten of uw gewicht een behandeling toelaat kunt u de zogenaamde Broca-index als richtlijn hiervoor gebruiken. Daarbij trekt u van uw lengte in centimeters 100 cm af. Het getal dat resteert is het normgewicht in kilogrammen. Uw werkelijke gewicht mag daar maximaal 15 % van afwijken. Blijft u binnen deze bandbreedte dan kunt u in principe de behandeling ondergaan (mits er geen andere belemmeringen zijn).

Een ander aspect dat bekeken moet worden is of de klachten over de contouren van uw lichaam wellicht een andere oorzaak heeft dan vetophopingen zoals slappe spieren of een huidoverschot bij de buik (bijvoorbeeld na een zwangerschap). In dat geval is niet liposculptuur de aangewezen behandeling maar kan wellicht een (mini)buikwandcorrectie dit verhelpen. Kliniekbon geeft afzonderlijk informatie over de buikwandcorrectie. Soms is een combinatie van liposculptuur en een buikwandcorrectie de aangewezen oplossing.

De beste resultaten bij liposculptuur worden bereikt wanneer de huid nog een zekere mate van elasticiteit en stevigheid heeft. In dat geval trekt de huid namelijk na de behandeling weer strak samen over de nieuwe onderliggende weefselstructuren. Naarmate u ouder wordt neemt de elasticiteit van de huid af en dus zullen de resultaten dan minder fraai worden. Dat wil echter niet zeggen dat ouderen voor liposculptuur niet geschikt zouden zijn. Ook bij ouderen worden nog hele behoorlijke resultaten geboekt wat mede komt door het gebruik van verbeterde technieken die een liftend effect op de huid hebben. Bovendien kan wanneer de huid onverhoopt niet goed herstelt het daaruit volgende huidoverschot operatief worden verwijderd. Vaak kan de plastisch chirurg vooraf al redelijk inschatten of dat nodig is.

Liposculptuur heeft verder pas zin als het lichaam geen (nieuwe) vetcellen meer aanmaakt. In dat geval worden de verwijderde vetcellen immers niet meer vervangen. Het lichaam maakt echter al vanaf de pubertijd geen nieuwe vetcellen meer aan. Dit betekent dat liposculptuur in principe technisch gezien al op zeer jonge leeftijd mogelijk is. Een zichzelf respecterende kliniek zal echter ethische grenzen hanteren die een hogere minimumleeftijd inhouden als eis om voor de behandeling in aanmerking te komen.

Tot slot moet u voor chirurgische liposculptuur net als voor iedere andere operatieve ingreep een goede algemene gezondheid hebben. Uw medische conditie en eventuele medicijngebruik moet daarom goed doorgelicht en onderzocht worden evenals eventuele eerdere operaties op de te behandelen gebieden.

Technieken voor het verwijderen van vet zonder operatie

Nog altijd zijn de chirurgische technieken voor liposculptuur het meest effectief als het gaat om de verbetering van de contouren van uw lichaam. Ondanks het feit dat deze chirurgische technieken de afgelopen jaren veel veiliger zijn geworden blijven het operaties die niet geheel zonder risico zijn. Sommige mensen hebben dan ook moeite om met behulp van zon operatieve ingreep cosmetische correcties te laten verrichten. Voor deze mensen zijn de technieken voor het verwijderen van vet zonder operatie een mogelijk alternatief.

Belangrijk is wel dat u vooraf goed wordt geïnformeerd over de resultaten die met liposculptuur zonder operatie kunnen worden behaald. Deze zijn over het algemeen wat minder dan die van chirurgische liposculptuur en ook wat minder voorspelbaar. Sommige mensen hebben daar echter vrede mee en laten het feit dat geen operatie benodigd is zwaarder wegen dan het wat mindere resultaat. De technieken voor liposculptuur zonder operatie zijn doorgaans met name geschikt voor de wat kleinere vetophopingen en voor de behandeling van de sinaasappelhuid (cellulitis). Voor de grotere vetophopingen moet goed vooraf besproken worden of de te behalen resultaten met liposculptuur zonder operatie voor u voldoende en dus zinvol zijn. Vaak zal blijken dat voor grotere vetophopingen chirurgische liposculptuur noodzakelijk is.

Onderstaand zullen wij de meest voorkomende technieken voor liposculptuur zonder operatie toelichten.

» Lipolyse (injecties) als techniek voor liposculptuur zonder operatie
» Ultrageluid als techniek voor liposculptuur zonder operatie

Liposculptuur en zwangerschap

Uiteraard wordt liposculptuur tijdens de zwangerschap niet gedaan. De vraag is echter of het beter is om vóór of ná de zwangerschap liposculptuur te laten doen. De meningen hierover zijn verdeeld.

Sommigen vinden het beter om liposculptuur vóór de zwangerschap te laten doen omdat dan de elasticiteit van de huid veel beter is dan ná de zwangerschap en deze elasticiteit belangrijk is voor een mooi herstel van de huid na de behandeling en dus mede bepalend is voor het resultaat.

Het nadeel van liposculptuur vóór de zwangerschap is dat de contouren van uw lichaam ná de zwangerschap opnieuw zullen veranderen. Dat wordt dan weliswaar niet meer door hardnekkig vetweefsel veroorzaakt maar wel door verslapte buikspieren, bindweefsel en een huidoverschot. Als dat opnieuw leidt tot onvrede over uw lichaam dan zou u een buikwandcorrectie moeten ondergaan om dat te verhelpen. Dan zou het wellicht beter zijn geweest om alle benodigde correcties pas na de zwangerschap te laten doen gedurende één ingreep.

Probleem is dat het altijd moeilijk in te schatten is in welke mate de contouren van uw buik door de zwangerschap beïnvloed gaan worden en ook in welke mate u daar moeite mee heeft. Dat verschilt zeer sterk van vrouw tot vrouw. Het verdient aanbeveling deze keuze goed door te spreken met meerdere klinieken die daar ervaring mee hebben. Met name is het interessant te praten met klinieken die veel ervaring hebben met liposculptuur vóór de zwangerschap en de situatie van deze vrouwen ná de zwangerschap.

liposuctie en borstverkleining

Het is goed om te weten dat liposculptuur ook gebruikt kan worden als techniek voor een borstverkleining. Een voorwaarde is dat de borsten relatief gezien voldoende vetweefsel hebben omdat anders de resultaten niet toereikend zijn. Een borstverkleining is echter een cosmetische ingreep waarvoor naast liposculptuur meerdere technieken bestaan en heeft eigen specifieke kenmerken. Daarom geeft Kliniekbon afzonderlijk informatie over de borstverkleining waarbij liposculptuur als een mogelijke methode daarvoor wordt toegelicht naast de andere technieken.

Kan het de sinaasappelhuid (cellulitis) bestrijden?

Liposculptuur is een cosmetische behandeling gericht op het verwijderen van hardnekkige vetophopingen die ook na het volgen van een dieet niet willen verdwijnen. Het verbetert derhalve de contouren van uw lichaam. De technieken voor liposculptuur zijn niet ontwikkeld met het doel om de sinaasappelhuid ofwel cellulitis te bestrijden en zij bieden daarvoor ook geen soelaas (een lichte verbetering hier en daar uitgezonderd).

Een uitzondering vormt lipolyse. Deze liposculptuur techniek (zonder operatie) is ook een goede methode om de sinaasappelhuid te verbeteren. Omdat cellulitis meer als een huidprobleem wordt gezien hebben wij de specifieke behandelingen daarvoor verder beschreven onder “informatie over rimpelbehandelingen”.

Helpt het tegen lipoedeem?

Liposculptuur verbetert de contouren van uw lichaam door hardnekkig vet te verwijderen dat na het volgen van een dieet niet wil verdwijnen. Het gaat daarbij om de plekken waarvoor domweg genetisch is bepaald dat daar meer vetcellen zitten. Denk aan de buik, de bovenbenen, de heupen etc. Deze concentraties van vetcellen behoren derhalve tot de normale lichaamsopbouw.

Vetophopingen kunnen echter ook door lipoedeem worden veroorzaakt. Lipoedeem is een chronische ziekte die vrijwel uitsluitend bij vrouwen voorkomt en waar erfelijke factoren een belangrijke rol vormen. Lipoedeem geeft een verstoring in de aanmaak van vetweefsel en belemmert de afvoer van vocht via de lymfevaten. De gevolgen zijn onderhuidse ophopingen van vet en van vocht. De ziekte ontwikkelt zich meestal bij een hormoonwisseling zoals bij de pubertijd, een zwangerschap of de menopauze. Ook een aandoening zoals een schildklierafwijking kan een rol spelen. De ziekte wordt niet veroorzaakt door te veel eten.

Lipoedeem komt vrijwel altijd symmetrisch voor op de heupen, billen, bovenbenen en knieën. Kenmerkend is dat ook na het afvallen deze plekken dik blijven. Hoe weet u nu echter of deze vetophopingen het gevolg zijn van de ziekte lipoedeem. Welnu de ziekte heeft naast de symmetrische zichtbare vetophopingen nog andere symptomen waarvan de meest voorkomende zijn:

• Een pijnlijk en drukkend gevoel in de benen.
• Benen voelen zwaar en vermoeid aan.
• Snel blauwe plekken.
• De kleding van het bovenlichaam en van het onderlichaam verschilt twee tot drie maten.
• De huid is gevoelig voor druk van buitenaf.
• Ontstaan van sinaasappelhuid (cellulitis).
• Vetophopingen zijn slap (blubberbenen).

Belangrijk is dat lipoedeem vroegtijdig onderkend wordt zodat de juiste behandeling kan worden vastgesteld. Als lipoedeem niet tijdig wordt behandeld worden de symptomen erger en ontstaan bijkomende klachten. Deze kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat minder wordt bewogen hetgeen de klachten verder versterkt. Er ontstaat derhalve een vicieuze cirkel.

Nu is de behandeling van lipoedeem niet eenvoudig. Er bestaan geen medicijnen voor. Vaak wordt getracht de klachten te verminderen door voldoende lichaamsbeweging in combinatie met massagetechnieken, het dragen van steunkousen en het volgen van intensieve verbandtherapie.

Soms wordt (ook) liposculptuur gebruikt om lipoedeem te bestrijden. Immers met liposculptuur kan overtollig vet worden verwijderd. Zorgverzekeraars staan echter niet te trappelen om de behandeling van lipoedeem met liposculptuur te vergoeden. Klinieken menen hiermee echter wel goede resultaten te behalen. Het verdient dus in iedere geval aanbeveling om de mogelijkheden van liposculptuur als behandeling tegen lipoedeem te bespreken bij een kliniek die daar ervaring mee heeft en bij uw zorgverzekeraar. Betrek bij dit overleg ook de specialist die u normaliter begeleidt bij deze ziekte.

Het consult/vooronderzoek voorafgaande aan behandeling

Voordat u besluit over te gaan tot liposculptuur zorgt u ervoor dat u goed geïnformeerd bent over de behandeling. Deze site helpt u bij deze oriëntatie. Vervolgens kunt u dan goed voorbereid naar de kliniek voor een consult en vooronderzoek die voorafgaande aan de behandeling nodig zijn. De punten die hierbij aan de orde moeten komen zijn ondermeer:

• Zijn chirurgische technieken noodzakelijk of zou liposculptuur zonder operatie mogelijk zijn gezien de locaties en de hoeveelheid vet?
• Bespreken en onderzoeken van uw medische conditie en verleden en eventuele medicijngebruik. Ook bloedafname en onderzoek daarvan behoort tot een goede voorbereiding. Dit om medische risicos zoals bijvoorbeeld een verhoogde kans op trombose zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten.
• Het bepalen van de te behandelen plekken om de gewenste contouren te krijgen.
• Nagaan of alle plekken tijdens één behandeling kunnen worden gedaan of dat deze verdeeld moeten worden over meerdere behandelingen om medische risicos te verkleinen.
• De plastisch chirurg moet vooraf de te behandelen plekken onderzoeken. Van belang daarbij is de elasticiteit en stevigheid van de huid, de verdeling van het onderhuidse vet en de opbouw van het spierweefsel.
• Liggen aan de klachten over de contouren geen andere oorzaken dan vetophoping ten grondslag? Bijvoorbeeld slappe spieren die de buik een ongewenste vorm geven. In dat geval moet een buikwandcorrectie worden gedaan al dan niet in combinatie met liposculptuur.
• Het bespreken van mogelijke technieken en bepalen van de meest geschikte techniek voor de behandeling mede op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek en uw eventuele voorkeur.
• Het bespreken van het verloop van de ingreep, alle mogelijke risicos en complicaties inclusief de normale bijwerkingen en het verloop van het herstel mede gezien de gekozen techniek.
• Het bespreken van de cosmetische resultaten die op basis van het vooronderzoek en inschatting en ervaring door de plastisch chirurg verwacht worden van liposculptuur in uw situatie. Belangrijk is dat u en de plastisch chirurg daar een éénduidig beeld van hebben en dat u met die verwachtte resultaten op voorhand tevreden bent. Hierbij moet ook aandacht worden geschonken aan een mogelijk huidoverschot na de ingreep.
• Het opstellen van een behandelingsoverenkomst waar alles in vastgelegd wordt en die door u en de kliniek wordt ondertekend.

Het vergelijken van klinieken

Een belangrijk onderdeel van uw oriëntatie op liposculptuur is het nagaan bij welke kliniek u de ingreep laat doen. Er zijn drie gebieden waarop het zinvol is om vergelijkingen tussen klinieken te maken. Op de eerste plaats is dat de kwaliteit van de kliniek. U vertrouwt uw lichaam immers niet zomaar toe aan de eerste de beste kliniek zonder dat u weet dat deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast is het natuurlijk zinvol om de klinieken op prijs te vergelijken. Als laatste categorie voor het maken van de vergelijking noemen wij de technieken die klinieken kunnen aanbieden voor de behandeling. Onderstaand geven wij u voor wat betreft kwaliteit, prijs en geboden technieken voor liposculptuur de nadere criteria voor de vergelijking van klinieken.

» Het vergelijken van de kwaliteit van klinieken voor liposculptuur
» Het vergelijken van de prijs van klinieken voor liposculptuur
» De aangeboden technieken door klinieken voor liposculptuur

Wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?

Liposculptuur zorgverzekeringLiposculptuur is vrijwel altijd een cosmetische ingreep en dus geen behandeling met een medische indicatie. U laat het doen omdat u de contouren van uw lichaam wilt verfraaien. Behandelingen die geen medische indicatie hebben worden doorgaans niet vergoed. Dat geldt dus ook voor liposculptuur. Wel bestaat er vaak een mogelijkheid om de kosten van massages die u laat doen ná de behandeling (om de vochtafvoer en daarmee het herstel te bespoedigen) vergoed te krijgen. Doe hierover echter altijd eerst navraag bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Soms wordt liposculptuur wel gedaan vanwege een medische indicatie bijvoorbeeld ter bestrijding van de ziekte lipoedeem (een chronische ziekte die zorgt voor ongewenste vet- en vochtophoping en bijbehorende klachten). Ook deze behandelingen worden echter meestal niet vergoed door zorgverzekeraars. Het is echter wel zinvol om daarvoor altijd een verzoek in te dienen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar in samenwerking met de kliniek die de behandeling kan verzorgen. Niet geschoten is immers altijd mis.

Aftrekbaar voor de belastingen?

Het bedrag dat u betaalt voor liposculptuur is niet aftrekbaar van de belastingen. Dat heeft te maken met het feit dat liposculptuur meestal een zuivere cosmetische behandeling is en niet wordt gedaan vanwege een bepaalde medische indicatie zoals een ziekte of aangeboren afwijking.

Een uitzondering hierop kan zijn wanneer liposculptuur wel wordt toegepast ter bestrijding van de gevolgen van een ziekte zoals bijvoorbeeld lipoedeem. Lipoedeem is een chronische ziekte die voor ongewenste ophoping van vet en vocht zorgt en tevens andere klachten zoals zware en vermoeide benen, een gevoelige huid etc. Zorgverzekeraars zijn niet genegen om liposculptuur ter bestrijding van lipoedeem te vergoeden ondanks de medische indicatie. In dat geval zijn de kosten voor de behandeling wellicht aftrekbaar voor de belastingen als ziektekosten (onder de categorie buitengewone lasten van de aangifte). U moet dit echter altijd vooraf verzoeken aan de belastingdienst vergezeld van medische verklaringen mede om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

De financiering van de behandeling

De kosten voor liposculptuur worden niet vergoed door een ziektekostenverzekeraar en zijn ook niet aftrekbaar voor de belastingen. U moet ze derhalve geheel zelf ophoesten. Hoe hoog de kosten voor liposculptuur zullen zijn hangt sterk af van de vragen welke plekken worden behandeld en het aantal plekken dat u laat behandelen. De kosten kunnen dusdanig oplopen dat u daarvoor niet (direct) de eigen middelen heeft om die te kunnen betalen. Een overweging kan dan zijn om daarvoor een financiering te regelen zodat u de behandeling toch kunt ondergaan. Hiervoor bestaan grofweg drie mogelijkheden.

• Een regeling via de kliniek zelf.
• Een persoonlijke lening of doorlopend krediet bij een financieringsinstelling.
• Een verhoging van de hypotheek op de eigen woning.

Bij het maken van een keuze tussen deze mogelijkheden zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

• Vaak biedt een kliniek een betalingsregeling aan van een bepaald bedrag per maand gedurende een overeengekomen aantal maanden. Niet altijd wordt daarbij expliciet het rentetarief vermeld dat daarbij inbegrepen is. Dit tarief kan echter zeer hoog zijn. Informeer daar naar zodat u dat tarief kunt vergelijken met alternatieven. Sommige klinieken bieden de mogelijkheid aan van gespreide betaling zonder rente.
• Het verhogen van de hypotheek kan een aantrekkelijke optie zijn omdat de rente veelal lager is en bovendien de aflossing over een langere periode kan worden verdeeld en er soms zelfs aflossingvrij kan worden geleend. Een verhoging van de hypotheek brengt daarentegen vaak eenmalige kosten met zich mee en is daarom alleen een aantrekkelijke optie indien u toch al van plan was om dat te doen bijvoorbeeld vanwege een verbouwing of andere uitgaven naast die voor de behandeling zelf.

Tot slot is het goed om te weten dat de rente die u betaalt over een lening die is afgesloten om een cosmetische behandeling te financieren niet aftrekbaar is van de belasting zelfs niet als het om een verhoging van de hypotheek gaat. Voor het gedeelte van een hypotheekverhoging dat betrekking heeft op de financiering van liposculptuur is de rente dus niet aftrekbaar.