De meest gebruikte techniek door klinieken voor een kincorrectie is een kinvergroting waarbij een kinprothese, dus een implantaat wordt ingebracht. Op deze wijze wordt een te korte kin c.q. een te ver naar achteren staande kin (die vrijwel overgaat in de hals) gecorrigeerd en weer in evenwicht met de rest van het gelaat gebracht. Omdat dit de meest uitgevoerde vorm van een kincorrectie is wordt met name hierover (uitgebreide) informatie gegeven op deze site.

Onderstaand geven wij voor de volledigheid echter ook informatie over andere technieken die bij een kincorrectie gebruikt kunnen worden. Het is belangrijk dat voor uw eigen situatie de meest geschikte techniek wordt bepaald in overleg met een kliniek die meerdere technieken aanbiedt.

Een kinvergroting met behulp van injectables

Een kinvergroting kan ook gedaan worden door de kin in te spuiten met een injectable zoals Radiesse of Restylane. Om de pijn van het injecteren te verminderen wordt vooraf gedurende dertig minuten een lokale verdovingssubstantie in een dikke laag onder een plastic folie op de huid aangebracht. Het injecteren zelf duurt ongeveer een half uur. Na afloop wordt het behandelde gebied gekoeld en er wordt een speciale gel aangebracht. Dit om eventuele zwellingen en bloeduitstortingen te voorkomen.

Deze techniek werd oorspronkelijk gebruikt om alleen lijntjes en rimpels in de kin weg te werken, maar tegenwoordig kan hiermee ook een ingetrokken of een te kleine kin worden gecorrigeerd door simpelweg grotere hoeveelheden op de benodigde plekken in te spuiten.

Deze techniek heeft een paar belangrijke voordelen maar ook nadelen die we hieronder even noemen.

Een belangrijk voordeel is dat de ingreep veel minder ingrijpend en minder pijnlijk is dan een chirurgische ingreep. U kunt na de behandeling direct weer uw gewone leven oppakken. Alleen het gebruik van sauna en warmtetherapie moeten de eerste vijf dagen na de behandeling worden gemeden. Met het gebruik van bloedverdunners moet u een week voor de behandeling en een (kleine) week daarna stoppen. Verder wordt tijdens de zwangerschap deze techniek afgeraden.

Een ander voordeel is dat vrij nauwkeurig tijdens de behandeling zelf kan worden bepaald hoeveel er ingebracht moet worden om de juiste grootte en vorm van de kin te krijgen. Mocht dat nog niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan een tweede behandeling al na een paar weken het resultaat verder optimaliseren.

Een groot nadeel is dat het resultaat van deze techniek slechts tijdelijk is. Het effect van Restylane houdt slechts negen maanden tot één jaar aan en dat van Radiesse ongeveer twee jaar. Dit komt doordat deze stoffen geleidelijk aan weer worden afgebroken en afgevoerd door het lichaam. Er bestaan ook wel injectables die permanent aanwezig blijven maar inmiddels is gebleken dat de risicos van deze permanente vulmiddelen (fillers) zo groot zijn dat het gebruik hiervan ten zeerste wordt afgeraden en kwaliteitsklinieken deze ook niet meer zullen gebruiken. Het voordeel van de tijdelijke fillers is juist dat het gebruik daarvan doorgaans geen complicaties met zich mee brengt. Zij zijn wat men noemt biocompatibel en worden daarom door het lichaam en het immuunsysteem geaccepteerd. Ook een allergietest is dan vaak niet nodig.

Soms wordt ook lipofilling toegepast voor een kinvergroting. In dat geval wordt lichaamseigen vet gebruikt voor het injecteren. Dit vet wordt dan eerst uit een ander deel van het lichaam gehaald (vaak de onderbuik). Ook dit resultaat is niet blijvend. In de loop der tijd wordt het vet weer geleidelijk aan door het lichaam afgevoerd. De behandeling zal daarom later weer herhaald moeten worden. Dat moet doorgaans na één of enkele jaren maar dat hangt sterk af van de vraag of de persoon in kwestie het effect van de eerste behandeling nog toereikend vindt of niet.

Een nadeel van het gebruiken van injectables of lipofilling is dat het minder geschikt is voor kinvergrotingen waarbij de benodigde correctie vrij groot is. Voor de grotere kincorrecties ontkomt u meestal niet aan een chirurgische ingreep.

Voor mensen die nog twijfelen of zij een permanente kinvergroting middels een chirurgische ingreep wensen kan een tijdelijke kinvergroting met behulp van injectables of lipofilling een uitkomst zijn. Zij kunnen dan eerst eens bezien of het effect van zon kinvergroting aan de verwachtingen voldoet. Als dat het geval is kan later worden gekozen voor een permanente oplossing. Valt het echter tegen dan is er geen man overboord want dan zal het effect vanzelf verdwijnen. In het bijzonder voor oudere mensen die een kinvergroting willen kan dit erg handig zijn omdat het moeilijk kan zijn om op latere leeftijd aan een andere grootte of vorm van de kin nog te wennen.

Een kinvergroting met behulp van sliding genioplastiek

Sliding genioplasty is een techniek voor een kinvergroting die in dagverpleging wordt uitgevoerd onder algehele anesthesie. Bij deze techniek wordt in het mondslijmvlies een kleine insnede gemaakt. Via deze insnede wordt het voorste gedeelte van de onderkaak los gemaakt en naar voren geplaatst (zodat de kin ook meer naar voren komt te staan). De segmenten van de onderkaak worden in deze nieuwe positie weer aan elkaar vast gemaakt door er ijzerdraadjes tussen te plaatsen. Soms worden metalen plaatjes hiervoor gebruikt. Zo blijft de onderkaak en dus ook de kin permanent een stukje naar voren verplaatst. Maximaal kan op deze wijze de kin tot anderhalve centimeter worden verlengd. Belangrijk bij deze ingreep is dat de zenuw die onder de snijtanden loopt niet beschadigd wordt. Deze zenuw zorgt voor het gevoel van de huid van de kin.

Deze techniek geeft geen uitwendig litteken. Ook van de geplaatste ijzerdraadjes is aan de buitenkant van de kaak niets te zien. Ook anderszins zullen de ijzerdraadjes niet of nauwelijks voelbaar of merkbaar zijn. De ijzerdraadjes worden dan ook niet later weer verwijderd. De dag na de ingreep kan de kaak al weer zonder belemmeringen gebruikt worden.

Het voordeel van deze techniek voor een kinvergroting is dat net als bij het gebruik van een implantaat het resultaat permanent is maar dan zonder dat u last heeft van de risicos van een prothese die nooit voor 100 % kunnen worden uitgesloten.

Het nadeel echter van deze techniek vergeleken met het gebruik van een prothese is dat de kin uitsluitend verlengd wordt en daardoor meer naar voren komt te staan maar de vorm verder ongewijzigd blijft. Bij het gebruik van een prothese zijn er meer mogelijkheden om ook de vorm van de kin aan te passen.

Technieken voor een kinverkleining

Meestal gaat het bij een kincorrectie om een kinvergroting omdat de kin te kort is of direct overgaat in de hals. Maar het komt uiteraard ook voor dat u ontevreden bent over uw kin juist omdat deze te ver naar voren staat, te groot is of bijvoorbeeld te puntig. Voor die gevallen is een kinverkleining gewenst. Hiervoor bestaan verschillende technieken.

Een kin die te ver naar voren staat kan het gevolg zijn van een verhoudingsgewijs te ver naar voren staande onderkaak. Vaak ontstaat er dan een zogenaamde onderbeet. Naast het cosmetische probleem ontstaan er dan ook vaak tandheelkundige problemen of spraakproblemen. De techniek die dan gebruikt wordt voor de kincorrectie ligt veelal op het vlak van de kaakchirurgie. Onder algehele narcose wordt de onderkaak door een kaakchirurg losgemaakt en zo bewerkt en bevestigd dat de onderkaak meer naar achteren komt te staan (en de kin dus ook). Dat zijn redelijk ingrijpende operaties waarbij u meerdere dagen in het ziekenhuis moet verblijven. Deze ingrepen worden veelal ook vergoed omdat er meestal (ook)  medische indicaties voor bestaan.

Wanneer een te grote kin niet zozeer te wijten is aan een te lange onderkaak dan kan eventueel nog een andere en minder ingrijpende techniek voor een kinverkleining worden toegepast. Deze is geschikt als de benodigde correctie niet al te groot is en met name de vorm van de kin aangepast moet worden. Bij deze techniek wordt vanuit de mond gewerkt en met een speciale zaagtechniek wordt dan de kin verkleind c.q. de vorm aangepast. Dit kan door als het ware botweefsel weg te schaven. Zo kan bijvoorbeeld een te puntige kin ronder worden gemaakt. Ook is het mogelijk kleine stukjes kaakbot weg te halen.

Tot slot kan een te grote kin ook het gevolg zijn van ongelmatigheden in de huidstructuur van de kin zoals plaatselijke vetophopingen. Deze vetophopingen kunnen worden verwijderd c.q. het vet kan eventueel worden verspreid zodat een gelijkmatiger huidstructuur het gewenste effect geeft.