implantaten kinDe meest voorkomende kincorrectie die door klinieken wordt uitgevoerd is de kinvergroting met behulp van een implantaat (prothese). Een veel gehoorde klacht over de kin is namelijk dat men vindt dat deze te kort is of vrijwel geheel overgaat in de hals. Het plaatsen van een prothese is dan een relatief eenvoudige maar effectieve manier om de kin de gewenste grootte en vorm te geven. De prothese bestaat uit vaste siliconen en is beschikbaar in vele verschillende vormen en grootten.

Het plaatsen van de prothese kan onder algehele narcose worden gedaan maar ook door gebruik te maken van een plaatselijke verdoving. Dit verschilt van kliniek tot kliniek. Sommige klinieken hebben een voorkeur voor een algehele narcose, andere klinieken doen de ingreep liever onder een plaatselijke verdoving. Bij veel klinieken kunt u ook uw eigen voorkeur mee laten wegen. Bij een algehele narcose merkt u van de ingreep helemaal niets, maar kunt u zich na het wakker worden wel wat slapjes voelen en soms wat misselijk. Bij het gebruik van een plaatselijke verdoving heeft u daar minder last van. Een plaatselijke verdoving kan ook worden gecombineerd met een licht slaapmiddel zodat u de ingreep zeer ontspannen meemaakt. De prikjes voor een plaatselijke verdoving kunnen even pijnlijk zijn, maar van de ingreep voelt u daarna geen pijn, hooguit wat lichte druk of beweging. U moet verder ook weten dat een kincorrectie onder algehele narcose vaak duurder is dan een kincorrectie onder een plaatselijke verdoving.

Voor het inbrengen van het implantaat bestaan twee technieken. Bij de eerste techniek wordt de prothese geplaatst via een incisie die onder de kin (dus aan de buitenkant) wordt gemaakt. De tweede techniek is die waarbij de prothese via de binnenzijde van de mond wordt geplaatst. Er wordt dan een incisie gemaakt ter hoogte van de kaak tussen de ondertanden en de onderlip. Het voordeel van de plaatsing via de binnenzijde van de mond is dat de littekens niet zichtbaar zijn. Overigens zal meestal het litteken bij plaatsing van buiten af via de onderkant van de kin relatief klein en onopvallend zijn. Het nadeel van het plaatsen via de binnenzijde van de mond is dat de kans op infectie wat groter is en dat er de eerste dagen tot weken wat meer ongemakken zijn. De meeste klinieken bieden beide technieken aan. De mate waarin u het belangrijk acht dat er geen zichtbare littekens zullen zijn bepaalt doorgaans de keuze. De grootte van de incisie en dus ook van het litteken hangt af van de grootte van de prothese die moet worden ingebracht maar zal gemiddeld 1,5 tot 2 cm bedragen.

Via het sneetje onder de kin of in de mond maakt de plastisch chirurg eerst ruimte op de plek waar de prothese moet komen. Vervolgens wordt de prothese onder de kinspiertjes en onder het botvlies op het bot van de kaak geplaatst. Soms wordt met hechtingen het implantaat vastgezet. Hierna wordt de incisie (het sneetje) gehecht. Uw kin wordt daarna nog enige tijd gekoeld om zwellingen tegen te gaan.

Er wordt een ondersteunend verband of pleisterverband aangebracht dat gedurende de eerste week dag en nacht moet worden gedragen. Dit verband zorgt voor bescherming van het behandelde gebied. Tevens zorgt het ervoor dat de zwellingen verder worden afgeremd en dat het implantaat niet verschuift.

De ingreep zelf neemt een half uur tot een uur in beslag. Wordt er gebruik gemaakt van een plaatselijke verdoving dan kunt u vrij snel na de ingreep weer naar huis. Bij een kincorrectie onder algehele narcose zult u na de ingreep minimaal nog enkele uren in de kliniek moeten verblijven, maar ook dan kunt u meestal op de dag van de ingreep zelf nog naar huis.

Is een kincorrectie met een implantaat veilig?

De belangrijkste vraag is of het gebruik van siliconen op de lange termijn nadelige effecten heeft op welke wijze dan ook op de gezondheid van de mens. Uit onderzoek is niet gebleken dat dit het geval is. Siliconen worden al vele jaren gebruikt bij cosmetische ingrepen (bijvoorbeeld bij borstvergrotingen) en een verband tussen het gebruik van siliconen en het optreden van bepaalde ziekten zoals bijvoorbeeld kanker is wetenschappelijk onderzocht en daarbij niet gebleken.

Wel kunnen er bepaalde ongemakken optreden bij het gebruik van een prothese voor een kincorrectie. Deze geven wij hieronder weer. Het is goed om te weten dat deze ongemakken zelf geen grote gezondheidsrisicos met zich mee brengen.

Een kinimplantaat is een prothese van vaste siliconen. Nadat het is geplaatst in de kin ziet het lichaam deze prothese als een lichaamsvreemde substantie. Als reactie daarop gaat het lichaam bindweefsel aanmaken rondom de prothese. Dat is een volstrekt normale reactie van het lichaam en heet kapselvorming. Hierdoor blijft de prothese ook beter op de plek zitten die bedoeld is voor de kinvergroting. In sommige gevallen echter reageert het lichaam wat te heftig op de prothese door deze te sterk in te kapselen. Dat kan leiden tot zichtbare plooien in de kin die het resultaat dus nadelig beïnvloeden. In dat geval moet de prothese worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst. Dat kan enkele weken na de eerste ingreep plaatsvinden.

Omdat de prothese gemaakt is van vaste siliconen lost deze niet in het lichaam op en kan er geen verspreiding plaatsvinden van kleine deeltjes in het gelaat. Als dat wel zou gebeuren dan zouden er rondom deze kleine deeltjes allemaal bultjes ontstaan vanwege het daar omheen gevormde bindweefsel. Dat zou uiteraard een zeer nadelig effect op het resultaat van de ingreep hebben. Maar omdat voor een kincorrectie vaste siliconen worden gebruikt kan dit niet gebeuren.

Vaste siliconen kennen over het algemeen geen afstotingsverschijnselen. Het kan echter niet voor 100 % worden uitgesloten dat het lichaam de prothese afstoot. Ook in dat geval moet de prothese opnieuw worden geplaatst. Of de kans dan groot is dat bij de tweede keer wederom de prothese zal worden afgestoten is niet bekend. Dat kunt u dan het beste met uw plastisch chirurg overleggen.

Soms is de inkapseling door het lichaam juist niet voldoende en is de kans op verschuiving van het implantaat daardoor groter. Eventueel is dan ook een tweede ingreep nodig. Soms wordt de prothese extra vastgehecht nadat deze geplaatst is om verschuiving te voorkomen.

Tot slot kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat er een infectie optreedt bij de prothese. Ook dan zal de prothese worden verwijderd en nadat de infectie is behandeld kan dan de prothese opnieuw worden geplaatst.

Het gebruik van Goretex bij een kincorrectie met een implantaat

In sommige gevallen wordt naast een prothese van vaste siliconen ook een Goretex implantaat gebruikt. Met een Goretex implantaat kan de vorm van de kin zo natuurlijk mogelijk worden gemaakt. Dat kan zinvol zijn wanneer de vorm van de siliconen prothese zelf niet helemaal optimaal is voor de gewenste correctie. Met het Goretex implantaat kan dan het resultaat worden geoptimaliseerd.

Van Goretex is bekend dat het relatief veilig is. Infecties en/of afstotingen zijn zeldzaam, maar kunnen dus ook niet voor 100 % worden uitgesloten.