wanneer kincorrectieEen kincorrectie heeft pas zin als u uitgegroeid bent en uw gezicht en kin hun definitieve vorm hebben gekregen. Een kincorrectie wordt daarom meestal pas gedaan na de 20-jarige leeftijd. Weliswaar kunnen het gezicht en de kin al eerder uitgegroeid zijn, bijvoorbeeld al op de 17-jarige leeftijd, maar een kwaliteitskliniek zal dan toch adviseren om nog even te wachten. Op de eerste plaats omdat er wellicht toch nog (belangrijke) wijzigingen in de contouren van het gezicht optreden en op de tweede plaats omdat men op latere leeftijd doorgaans beter in staat om een weloverwogen besluit te nemen over een ingrijpende operatie als een kincorrectie.

Het hanteren van een minimumleeftijd is van belang om te voorkomen dat ná de kincorrectie de contouren van het gezicht nog gaan veranderen waardoor het effect van de kincorrectie (deels) teniet wordt gedaan en wellicht zelfs een tweede ingreep nodig is om dat weer te herstellen. Wordt een kincorrectie gedaan na de 20 jarige leeftijd dan is dit risico veel geringer. Op latere leeftijd kunnen weliswaar ook nog wel veranderingen optreden in de contouren van het gelaat maar deze zijn doorgaans zo gering dat een tweede ingreep dan veelal niet noodzakelijk worden geacht.

De meeste kincorrecties worden gedaan tussen de 20 en 40 jarige leeftijd. Alhoewel er geen echte maximum leeftijd bestaat waarop een kincorrectie nog gedaan kan worden, is het wel zo dat op oudere leeftijd de kans gaat toenemen dat u moeite heeft om de nieuwe vorm van de kin te accepteren, omdat u al zo lang gewend was aan uw oude uiterlijk. Ondanks het feit dat u de kincorrectie wel wilde bent u dan toch niet tevreden met het resultaat daarvan. Dit heeft te maken met het gezichtbepalende karakter van de vorm en grootte van de kin. Daarnaast geldt dat op oudere leeftijd de resultaten van cosmetische correcties minder kunnen zijn, het herstel moeizamer en de risicos groter. Een kwaliteitskliniek zal al deze aspecten met u bespreken wanneer u wat meer op leeftijd bent.

Bedacht moet worden dat de verhouding in vorm en grootte tussen de kin en de neus heel belangrijk is om te bepalen of u geschikt bent voor een kincorrectie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw neus te groot is waardoor het lijkt of uw kin te klein is. In dat geval is een neuscorrectie waarbij de neus verkleind wordt de meest voor de hand liggende ingreep en niet de kincorrectie. In sommige gevallen zou zowel een kincorrectie als een neuscorrectie kunnen helpen om de verhoudingen weer te herstellen.

In een enkel geval kan het helpen om een kinvergroting te combineren met liposculptuur van de hals. Een door vetophoping te dikke hals kan optisch gezien een kin kleiner doen lijken. Door liposculptuur van de hals toe te passen worden de verhoudingen weer genormaliseerd en zal de benodigde kinvergroting kleiner uitpakken en in sommige gevallen wellicht niet eens meer nodig geacht worden. Een kincorrectie kan om vergelijkbare redenen ook gecombineerd worden met een halslift.

Een kincorrectie is een chirurgische ingreep en net als voor andere chirurgische ingrepen geldt dat uw lichamelijke conditie goed moet zijn. Het is daarom verstandig om naast een bezoek aan de kliniek ook met uw eigen huisarts vooraf te overleggen. Hij is bij uitstek op de hoogte van uw medische conditie of kan deze nog eens (laten) onderzoeken. Daarnaast is het belangrijk om te laten weten of u ooit eerder aan de kaak of kin geopereerd bent geweest of dat u ooit een ongeval heeft gehad waarbij de kaak of kin betrokken is geweest. Dat kan allemaal een rol spelen bij het beoordelen of u geschikt bent voor een kincorrectie en welke technieken en aanpassingen daarbij mogelijk zijn. Zo is bij overgewicht en/of suikerziekte de kans op een vertraagde of verstoorde wondgenezing groter.

Wanneer u rookt en u het lastig vindt om gedurende meerdere weken niet te roken dan bent u niet of minder geschikt voor een kincorrectie. Voor een goed herstel van de wond is het namelijk belangrijk dat u een aantal weken vóór de ingreep en een aantal weken ná de ingreep stopt met roken.

Een goede kliniek zal niet alleen uw lichamelijke conditie bespreken of onderzoeken maar tevens vragen naar de beweegredenen voor de kincorrectie en wat de verwachtingen daarbij zijn. Het is belangrijk dat u een kincorrectie overweegt omdat u dat zelf wilt en niet omdat een ander u dat opdraagt. Een dergelijke ingreep is dan ook geen oplossing voor problemen in welke relatie dan ook. Uw verwachtingen moeten verder realistisch zijn. Dat betekent dat wanneer u streeft naar perfectie de kans groot is dat het resultaat gaat tegenvallen en u opnieuw een ingreep wenst.

Sommige mensen zijn niet geschikt voor een kincorrectie of een andere cosmetische ingreep omdat zij last hebben van een stoornis in de lichaamsbeleving. Zij kunnen zichzelf lelijk vinden terwijl dit “objectief” gezien eigenlijk helemaal niet het geval is en wensen om die reden een cosmetische ingreep. Deze blijkt dan vaak niet de oplossing van het probleem te zijn. Psychische begeleiding en therapie vormen dan meestal de aangewezen behandeling. Deze psychische aandoening heet BDD (Body Dismorphic Disorder) en u kunt daar meer over lezen op http://bdd-info.nl/

Streeft u echter niet naar perfectie en bent u gelukkig met een (geringe) verbetering van de vorm van uw kin dan bent u waarschijnlijk wel geschikt voor een kincorrectie. Een kleine correctie kan namelijk al voldoende zijn om het optische effect van een ongewenste eigenschap van de kin weg te nemen.