Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

 

kin veranderenDe kin is zeer bepalend als het om de contouren van uw gezicht gaat. Wanneer de vorm of grootte van de kin niet in balans is met de rest van het gelaat dan valt dit direct op. Sommige mensen kunnen daar mee leven maar voor anderen kan dit leiden tot onvrede over het eigen uiterlijk wat onzekerheid en zelfs (een bepaalde mate van) sociaal isolement kan betekenen.

De meest voorkomende klacht is die van een te kleine kin, waardoor deze in verhouding te ver naar achteren staat en dus schuin naar achteren loopt. Hierdoor is het onderscheid tussen de lijn van de hals en die van de kin onvoldoende. De kin gaat als het ware direct over in de hals.

Maar ook een te grote, dus een te veel naar voren staande kin, kan een reden zijn om een kincorrectie te laten doen.

Ook kan men problemen hebben met de vorm van de kin. De kin kan bijvoorbeeld te puntig zijn, of juist te breed. Over het algemeen willen vrouwen een mooie slanke kin en mannen een stoere brede kin. Maar voor beiden geldt dat de kin mooi in balans moet zijn met de contouren van de rest van het gelaat.

Klachten over de stand van de kin ontstaan doorgaans wanneer de kin niet op de verticale lijn ligt die denkbeeldig langs de lippen naar beneden kan worden getrokken.

Een kincorrectie kan helpen om klachten over de grootte, de stand of de vorm van de kin weg te nemen. Een kincorrectie kan een grote verbetering betekenen omdat een paar millimeter verschil in de vorm of stand van de kin optisch een groot verschil kan uitmaken. De verhouding met de rest van het gelaat komt weer in balans zonder dat er naar perfectie gestreefd hoeft te worden. De verhouding tussen de kin en de neus speelt daarbij mede een grote rol. Zo kan een kinvergroting de neus in verhouding kleiner maken waardoor deze minder opvalt.

Naast cosmetische klachten kunnen er ook medische redenen bestaan voor een kincorrectie. U moet dan met name denken aan kincorrecties die voortkomen uit een ongewenste stand van de kaken. Deze kunnen tot medische klachten leiden die liggen op het terrein van de kaakchirurgie en tandheelkunde. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn de overbeet en de onderbeet (in de volksmond de centenbak genoemd).

De medische term voor een kincorrectie is mentoplastiek.

Wat kunt u verwachten?

Wanneer u besloten heeft een kincorrectie te laten doen en u bent daar ook geschikt voor bevonden dan zijn er nog een paar zaken die uw aandacht vragen teneinde zo goed mogelijk voorbereid te zijn. We zetten deze hieronder even uiteen voor u.

Wanneer u rookt zult u enige weken vóór de kincorrectie én enige weken ná deze ingreep moeten stoppen met roken. Omdat nicotine de bloedvaten vernauwt kan dat problemen geven bij het herstellen van de wond. Sommige klinieken geven aan dat enkele weken stoppen ervoor en erna voldoende is maar anderen raden aan om zelfs acht weken ervoor en acht weken erna met roken te stoppen. In ieder geval is het zo dat hoe langer u stopt des te minder kans er is op stoornissen bij de wondgenezing. Bedacht moet worden dat deze stoornissen naast de ongemakken die het met zich mee brengt ook kan leiden tot lelijke littekenvorming.

Het kan zijn dat u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. U zult met het innemen daarvan enkele dagen tot een week vóór de kincorrectie moeten stoppen. Dit om de kans op bloedingen tijdens en na de ingreep te verminderen. De kliniek zal precies aangeven hoe lang u daarmee moet stoppen. Overlegt u zekerheidshalve ook met de specialist die deze medicijnen voorschrijft.

Voorafgaand aan de kincorrectie worden fotos gemaakt ten behoeve van uw medische dossier. Zodra het resultaat van de ingreep definitief is worden opnieuw fotos gemaakt zodat een goed beeld ontstaat van de wijzigingen in de contouren van uw kin en de verhoudingen ten opzichte van het gehele gelaat.

Net als bij vele andere chirurgische ingrepen wordt u afgeraden om na de ingreep zelf naar huis te rijden. Zorgt u daarom vooraf dat iemand u kan begeleiden op die dag en u in ieder geval naar huis kunt brengen. Eventueel moet u ook voor de eerste dagen thuis (kinder)opvang of ondersteuning regelen zodat u zo zelf zo goed mogelijk volgens de regels kunt herstellen van de ingreep.

Het kan zijn dat het ondersteunend verband dat na de kincorrectie wordt aangebracht vooraf door u zelf besteld moet worden. Het kan geen kwaad om vooraf even te informeren of dat goed gegaan is omdat dit steunverband belangrijk is voor het herstel na de ingreep. Ook is het raadzaam om vooraf 2 coldpacks aan te schaffen die u na de ingreep thuis kunt gebruiken om uw gezicht te koelen tegen de zwelling en pijn.

Wanneer u de kincorrectie ondergaat onder een algehele narcose dient u nuchter te zijn voor de ingreep. Bij het gebruik van een plaatselijke verdoving hoeft dat niet. Bij een algehele narcose moet bovendien vooraf een onderzoek/gesprek plaatsvinden bij de anesthesist. Deze zal uw medische verleden met u doornemen en met name beoordelen of dat extra risicos kan geven ten aanzien van het gebruik van de narcose. U wordt dan ook aangesloten op bewakingsapparatuur zodat tijdens de ingreep de belangrijkste functies van uw lichaam in de gaten kunnen worden gehouden.

Er wordt van u verwacht dat u van tevoren geen make-up of crèmes gebruikt. Uw gezicht wordt schoongemaakt en met steriele doeken afgedekt. Zorg er verder voor dat u kleding aan trekt waarin u zich prettig voelt. Doe die dag geen sieraden om. Ga kort voor de ingreep nog even naar de WC zodat uw blaas leeg is. Wanneer u een kunstgebit heeft zult u deze vooraf uit moeten doen. Draagt u contactlenzen en zult u slapen tijdens de ingreep dan moet u de lenzen vooraf uit doen. Het is handig om voor deze dag even een bril mee te nemen.

Aanvragen vooronderzoek of gesprek

Het hangt van de gebruikte techniek af of de kincorrectie met behulp van een implantaat tot zichtbare littekens leidt of niet. De prothese kan via de binnenzijde van de mond worden ingebracht. In dat geval zijn er uiteraard aan de buitenzijnde geen littekens zichtbaar. Wordt echter de prothese via de onderzijde van de kin ingebracht dan zal daar een litteken ontstaan.

Dat litteken zit echter dan wel op een niet direct in het oog springende plek en bovendien zal de plastisch chirurg altijd proberen om de incisie zo mooi mogelijk te hechten en deze zo veel mogelijk in een bestaande plooi te laten vallen zodat het litteken minder opvalt. De eerste weken of maanden kan het litteken nog erg vurig van kleur zijn maar geleidelijk aan neemt het steeds meer de kleur van de omliggende huid aan zodat het nauwelijks nog opvalt.

De grootte van het litteken hangt af van de grootte van het implantaat dat ingebracht moet worden maar gemiddeld zal dat 1,5 tot 2 cm zijn.

Het is voorstelbaar dat u kiest voor het inbrengen van het implantaat via de binnenzijde van de mond in plaats van via de onderkant van de kin omdat er dan geen zichtbaar litteken zal zijn. Wat u wel bij deze keuze moet bedenken is dat het plaatsen via de binnenzijde van de mond een wat grotere kans op infectie geeft en wat meer ongemakken met zich mee kan brengen gedurende de eerste dagen of weken.

Narcose

Wanneer de kincorrectie onder algehele narcose heeft plaatsgevonden dient u eerst hiervan bij te komen. Na de ingreep zult in dat geval eerst nog enige tijd moeten uitslapen van de narcose tot u goed wakker bent. Ook dan nog kunt u zich wat slapjes en moe voelen en wellicht een beetje misselijk. Sommige klinieken werken met speciale medicatie die moet voorkomen dat u erg misselijk wordt van de narcose. U wordt door gespecialiseerde verpleegkundigen verzorgd en zodra u wakker bent komt de plastisch chirurg u even controleren. Samen met de anesthesist wordt dan besloten of u naar huis mag.

Wordt de kincorrectie gedaan onder plaatselijke verdoving dan zult u meestal vrij snel na de ingreep naar huis kunnen. De verdoving zal nog 1 tot 2 uur werken.

Zodra de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn hebben aan de wond en door de zwellingen. Deze kan met pijnstillers echter goed onderdrukt worden.

Gedurende de eerste dagen na de kincorrectie kan de kin gezwollen zijn. Ook kunnen er bloeduitstortingen optreden die in de vorm van blauwe plekken zichtbaar zijn. De bloeduitstortingen kunnen met een paar dagen tot een week weer verdwenen zijn maar de zwellingen hebben een paar weken nodig om weg te trekken. De eerste dagen kan uw kin wat stijf aanvoelen.

Omdat tijdens de ingreep het vrijwel onvermijdelijk is dat er zenuwen worden geraakt kan het gevoel in de onderlip verminderd zijn. Dit zal normaal gesproken binnen enkele weken weer herstellen.

Gedurende de eerste dagen kunnen eten en slikken lastig en gevoelig zijn. Met name geldt dit wanneer de prothese via de binnenzijde van de mond is ingebracht. Het is daarom kincorrectie zorgverzekeringbeter om de eerste tijd zo veel mogelijk vloeibare of zachte voeding te gebruiken.

Om het behandelde gebied na een kincorrectie te beschermen en te ondersteunen en de zwellingen zo veel mogelijk tegen te gaan, maar ook om er voor te zorgen dat het implantaat niet verschuift wordt direct na de ingreep een steunverband of pleisterverband aangelegd.

Dit verband bevordert het herstel en wordt na ongeveer een week weer verwijderd. Ook worden dan de hechtingen er weer uit gehaald. Het steunverband kan wat ongemakkelijk aanvoelen.

De meeste mensen kunnen na een week weer aan de slag, maar het volledige herstel zal ongeveer een maand in beslag nemen. Na een maand is ook het resultaat van de ingreep pas definitief en goed zichtbaar.

Welke complicaties kunnen optreden bij een kincorrectie met een implantaat?

Om te beginnen is het belangrijk dat u beseft dat een kincorrectie met een implantaat een chirurgische ingreep is en net als bij alle andere chirurgische ingrepen kunnen er algemene complicaties optreden. Weliswaar is de kans daarop niet groot en is bovendien een kincorrectie met een implantaat niet de meest ingrijpende operatie van alle cosmetische ingrepen die gedaan kunnen worden. Een kincorrectie met een implantaat wordt door de meeste klinieken als een low-risk ingreep aangemerkt. Toch moet u zich van de algemene risicos bewust zijn. U moet daarbij denken aan:

 • Infecties
 • Bloedingen
 • Trombose
 • Een gestoorde wondgenezing
 • Een gevoelloze huid
 • Weefselversterf
 • Een (ongewenste) reactie op de gebruikte verdoving/narcose

Verder moet u beseffen dat er altijd een kans bestaat dat het resultaat van de kincorrectie met een implantaat tegenvalt. Hoe kundig en ervaren de plastisch chirurg ook is en hoe goed de voorbereiding ook was, het kan toch zijn dat er sprake is van een ondercorrectie of van een overcorrectie. Ook is het mogelijk dat de vorm van de kin niet voldoende symmetrisch is na de ingreep. Soms is dan ook een tweede ingreep nodig om het resultaat te optimaliseren.

Specifiek voor een kincorrectie met behulp van een implantaat zijn de complicaties die met de ingebrachte prothese kunnen ontstaan. Deze prothese bestaat uit vaste siliconen. Deze worden in ieder geval als relatief veilig gezien in die zin dat er niet zoals bij vloeibare siliconen resten daarvan in het lichaam kunnen gaan rondzweven. Het lichaam ziet de prothese echter wel als een lichaamsvreemde substantie en gaat daarom de prothese inkapselen. Dat is een volstrekt normale reactie van het lichaam en deze zorgt er bovendien voor dat de prothese op de gewenste plek blijft. De complicaties die hierbij toch kunnen voorkomen zijn:

 • Over het algemeen vertonen siliconen geen afstotingsverschijnselen maar het kan niet geheel worden uitgesloten dat dit toch gebeurt.
 • De prothese gaat verschuiven, bijvoorbeeld omdat het inkapselen niet goed verloopt.
 • De kapselvorming is te heftig waardoor plooien rondom het implantaat zichtbaar c.q. te opvallend worden waardoor het resultaat van de ingreep niet acceptabel is.
 • Er ontstaat een infectie bij/rondom het implantaat.

Voor al deze complicaties geldt dat een tweede ingreep nodig is om de problemen te verhelpen. Dat kan enkele weken na de eerste ingreep plaatsvinden. Alhoewel dit uiteraard niet prettig is geldt wel dat deze herstelingrepen net als de eerste ingreep zelf niet zeer ingrijpend zijn maar relatief eenvoudig.

Wanneer de prothese via de binnenkant van de mond is ingebracht is de kans op infectie groter dan wanneer het implantaat via de onderkant van de kin is ingebracht. Dat komt doordat de wond in de mond veel meer bloot staat aan infectiegevaar door etensresten en/of het niet goed hygiënisch verzorgen van de mond. Met een goede hygiëne en met voorzichtigheid bij het poetsen van de tanden en door op te letten wat je eet kan de kans op infectie fors worden teruggebracht.

Resultaten

Als het gaat om het resultaat dat na een kincorrectie met een implantaat bereikt kan worden zijn meerdere aspecten van belang. Deze zetten wij hieronder voor u op een rijtje.

Als eerste merken we op dat het ongeveer een maand duurt voordat het definitieve resultaat van de kincorrectie bereikt is en daarmee goed zichtbaar is geworden. De eerste week kunt u nog vrijwel niets zien van het effect van de ingreep omdat u dan nog dag en nacht een steunverband moet dragen. Maar ook de weken daarna zullen de zwellingen het resultaat nog vertekenen. Het heeft gemiddeld genomen een maand nodig om het uiteindelijke resultaat te kunnen beoordelen. Ook dan pas worden de fotos daarvan genomen voor uw medische dossier en ter vergelijking met de fotos van uw gelaat en kin vóór de ingreep.

Het is belangrijk om te weten dat bij een kincorrectie met een implantaat zeer mooie resultaten te bereiken zijn. Over het algemeen zijn de mannen en vrouwen die dit hebben laten doen zeer content met het resultaat van de ingreep. Een kleine correctie aan de kin kan al een grote tevredenheid geven over het effect daarvan. Maar specifiek voor een kincorrectie met een implantaat geldt dat het implantaat in zeer veel maten en vormen beschikbaar is en daarom vrijwel op maat gemaakt kan worden voor de specifiek benodigde correctie. Daar komt nog bij dat (mits er geen complicaties optreden) dit implantaat niet als afzonderlijk deel van de kin zichtbaar of voelbaar zal zijn zodat ook een heel natuurlijk ogend resultaat kan worden behaald. Het implantaat voelt ook aan als een natuurlijk hard weefsel net als bot zelf.

Ook belangrijk is het feit dat het resultaat van een kincorrectie met een implantaat blijvend is. Dit omdat de vaste siliconen waaruit de prothese bestaat niet oplost of anderszins wordt afgebroken. Wanneer de prothese eenmaal goed is ingekapseld is en het resultaat van de ingreep bevredigend dan is het daarmee ook een permanent resultaat geworden.

Doorgaans is één ingreep voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Een enkele keer kan het voorkomen dat er sprake is van een ondercorrectie, overcorrectie of een te grote asymmetrie van de vorm van de kin zodat een tweede ingreep nodig wordt geacht om het resultaat te optimaliseren.

Een tweede ingreep kan ook noodzakelijk zijn wanneer het lichaam te heftig de prothese inkapselt waardoor er plooien rondom het implantaat ontstaan die het resultaat negatief beïnvloeden.

Tot slot kan het voorkomen dat u niet kunt wennen aan de nieuwe vorm van de kin ook al is de ingreep op zichzelf geslaagd. Vooral wanneer de ingreep op oudere leeftijd wordt gedaan is de kans hierop aanwezig. Het voordeel van een kincorrectie met een implantaat is dat deze er ook weer relatief simpel uitgehaald kan worden. Dus het is fijn te weten dat indien nodig het resultaat weer ongedaan kan worden gemaakt ook al was dat niet de oorspronkelijke opzet van de ingreep.

Het gesprek/consult bij een kliniek voorafgaande aan een kincorrectie

Een kincorrectie is een ingreep waarvoor u goed voorbereid moet zijn. De kin is een belangrijke factor binnen het aangezicht van de mens. Belangrijk is dat u goed geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en de te behalen resultaten enerzijds maar ook over de risicos en mogelijke complicaties die een kincorrectie met zich mee brengt. Dit doet u op de eerste plaats door algemene informatie over een kincorrectie te bestuderen, zoals bijvoorbeeld op deze site.

Daarnaast is het echter heel belangrijk om ook voor een gesprek of consult naar één of meerdere klinieken te gaan. Dit is zo belangrijk omdat dan echt specifiek voor u de voordelen en nadelen van een kincorrectie kunnen worden doorgenomen. Want voor iedere persoon is de medische situatie en de stand en vorm van de kin weer anders.

Onderstaand geven wij aan wat er dan zoal tijdens een gesprek/consult of vooronderzoek ter sprake moet komen dan wel gedaan moet worden. Van belang is dat dit alles gedaan wordt door de plastisch chirurg die ook de kincorrectie zal uitvoeren.

 • Het onderzoeken en bespreken van uw medische conditie en medicijngebruik om te beoordelen of u geschikt bent voor een kincorrectie. Het is aan te bevelen dat de kliniek ook overleg pleegt met de huisarts of een medische specialist als deze u voor een bepaalde aandoening behandelt. Ook is van belang te weten of u in het verleden al eerder aan de kin bent geopereerd of dat u ooit een ongeval heeft gehad waarbij de kin is beschadigd.
 • Bespreken van uw beweegredenen voor en verwachtingen van een kincorrectie. Soms moet geconcludeerd worden dat de ingreep geen (permanente) oplossing voor uw problemen zal zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u last heeft van BDD (Body Dismorphic Disorder).
 • Bespreken of de kincorrectie de juiste cosmetische ingreep vormt of dat een neuscorrectie of liposculpture van de hals wellicht beter zou zijn, dan wel een combinatie van deze behandelingen.
 • Bent u niet te jong voor de kincorrectie, ofwel hebben uw kin en gelaat al helemaal de definitieve vorm bereikt en kunt u een verantwoord besluit over de ingreep nemen?
 • Het bespreken van de gewenste correcties aan de kin en het afstemmen van de gewenste vorm en grootte, het liefst met behulp van speciale computerprogrammatuur.
 • Kan een kinvergroting met een implantaat worden gedaan of is een andere techniek beter voor uw situatie? Wordt bij een implantaat deze via de mond of via de onderkant van de kin ingebracht? Welke verdoving wordt gebruikt of is geschikt? En welke littekens mag u verwachten?
 • Gaat het om een kincorrectie met een medische indicatie zodat er wellicht een vergoeding van de ziektekostenverzekeraar aangevraagd kan worden?
 • Het doornemen van het gehele traject van de kincorrectie. Dus de voorbereidingen, het verloop van de behandeling en het verblijf in de kliniek. De verwachte duur van het verblijf in de kliniek gezien de zwaarte van de ingreep. Het herstelproces en de leefregels daarbij. Wanneer u weer uw gewone leven kunt oppikken. Wanneer het resultaat definitief is en het verloop van de nazorg inclusief de controles.
 • Het bespreken van de risicos gezien de zwaarte van de ingreep en de gebruikte techniek en de mogelijke complicaties.
 • Het stoppen met roken gedurende een aantal weken vóór en ná de behandeling.
 • Wat worden de totale kosten van de ingreep?
 • Het opstellen en ondertekenen van de overeenkomst voor de kincorrectie inclusief de toestemmingsverklaring.

Vergelijken klinieken kincorrectie

De prijzen voor een kincorrectie kunnen sterk verschillen van kliniek tot kliniek. Het is dus zeker zinvol om klinieken op de prijs te vergelijken. Bij het vergelijken van klinieken voor een kincorrectie moet u echter niet alleen naar de prijs kijken. Ook informatie over de kwaliteit van de klinieken is belangrijk om te vergelijken.

De site Kincorrectie Vergelijking is onderdeel van Kliniek BON en brengt in kaart op welke aspecten u klinieken voor een kincorrectie kunt vergelijken. Daarin vergelijken wij ook hele praktische aspecten zoals de mogelijkheid van een consult in de avonduren of in het weekend. Maar ook laten we zien of er via de kliniek een financiering mogelijk is van de kosten van de kincorrectie.

Een belangrijk punt waarop klinieken ook kunnen worden vergeleken is de locatie waar de behandeling zelf gedaan wordt. Dat kan zijn in de eigen privé-kliniek, in een zelfstandig behandelcentrum of in ruimte die wordt gehuurd in een ziekenhuis. Voor sommigen is deze locatie doorslaggevend voor de keuze van de kliniek. Daarom vermelden wij tevens de locatie.