facelift methodesBij een facelift wordt onder verdoving een incisie (snee) gemaakt bij het oor. Vanuit deze incisie wordt (huid)weefsel richting het oor strak getrokken en vastgehecht. Overtollig (huid)weefsel wordt daarbij weggenomen. Indien nodig wordt tijdens de ingreep ook het onderliggende spierweefsel aangespannen.

Voor een facelift bestaan diverse methoden die verschillen wat betreft de techniek en de specifieke gebieden van het gezicht en de hals waar de effecten van de facelift zichtbaar worden. Wij zullen deze technieken en de daarbij gebruikte namen onderstaand verder toelichten.

De S-lift of minilift als techniek voor een facelift.

De S-lift is een techniek voor een facelift waarbij voornamelijk de bovenste huidlaag wordt aangespannen richting de incisie bij het oor. Deze incisie loopt langs de gehele voorkant van het oor en heeft daardoor de vorm van de letter S, hetgeen de naam van deze techniek verklaart. Een andere veel gebruikte benaming is een minilift omdat het effect ervan veelal beperkt blijft tot met name de wangen. Het is mogelijk om een S-lift onder lokale verdoving te laten doen.

Deze techniek voor een facelift is met name geschikt om de eerste tekenen van de verslapping van de huid op de wangen weg te nemen. De S-lift is minder ingrijpend dan de andere technieken en kent daardoor een sneller herstel en een vlottere hervatting van de normale bezigheden. De duurzaamheid van het resultaat is echter geringer dan die van de andere technieken.

Wanneer de huid verder gaat verslappen en zeker wanneer dat ook op andere gebieden dan de wangen gaat plaatsvinden raakt het resultaat van de S-lift uitgewerkt en is deze techniek ook niet (meer) toereikend. Voor het gewenste effect moet dan ook de onderliggende weefsellaag gelift worden. Deze techniek staat bekend als de MACS-lift en wordt hieronder toegelicht.

De MACS-lift als techniek voor een facelift

Wanneer met de jaren de huid verder gaat verslappen verdwijnt de veerkracht die nodig is om het gewicht van het onderliggende weefsel op te vangen. Voor een goede en duurzame correctie van de rimpels en plooien is het dan niet meer toereikend om alleen de bovenste huidlaag aan te trekken, maar moet ook het onderliggende weefsel worden aangespannen.

Deze techniek staat bekend als de MACS-lift. MACS staat voor “Minimal Access Cranial Suspension“. Bij een MACS-lift wordt via een incisie bij het oor de huid losgemaakt van het onderliggende bind- en spierweefsel (ook wel SMAS genoemd). Dit onderhuidse weefsel heeft veel meer gewicht dan de bovenste huidlaag en zorgt daarmee voor de uitwendige kenmerken van de verslapping van de huid (diepe rimpels en plooien). Door ook deze onderliggende weefsellaag los te maken, aan te trekken in de richting van het oor en daar te bevestigen wordt dit effect weggenomen. Met speciale hechtingen worden de onderliggende aangezichtsspieren aangetrokken, ingekort en vastgezet. Het overtollige weefsel wordt weggenomen waarna de huid weer wordt gehecht.

De MACS-lift is een techniek voor een facelift met een veel duurzamer resultaat dan de S-lift omdat ook de onderhuidse weefsellaag en de daarin liggende spieren worden aangespannen.

Met deze techniek is het bovendien mogelijk om het natuurlijke en bij die persoon passende karakter van de gezichtsuitdrukking te laten behouden, terwijl de uitstraling veel jonger en energieker is geworden. Omdat de onderhuidse weefsellaag wordt aangespannen kan bovendien de bovenste huidlaag met minder spanning worden gehecht waardoor de littekens mooi genezen. Ook behoeft er van de bovenste huidlaag een minder groot deel los te worden gemaakt om het gewenste effect te bereiken en kan de incisie beperkter blijven vergeleken met de traditionele technieken. Dat is gunstig voor het herstel na de facelift.

De grootte van de incisie bij het oor is verder bij de MACS-techniek afhankelijk van de grootte van het gebied dat behandeld moet worden. Voor behandeling van uitsluitend de wangen en de kaaklijnen is een kleine incisie net voor het oor al voldoende. Moeten ook de plooien in de mondhoeken en tussen neus en lippen worden gecorrigeerd dan zal deze incisie naar boven tot in de haargrens worden verlengd. Dan moet er uiteraard ook wat meer huid worden losgemaakt.

Geregeld wordt deze techniek aangeduid als de facelift wanneer uitsluitend gebieden in het gelaat worden gecorrigeerd. Wanneer ook de huid van de hals op deze wijze wordt behandeld dan is sprake van een facelift in combinatie met een halslift, ook wel kortweg face/halslift genoemd.

De combinatie van een facelift met een halslift met behulp van de MACS-techniek

Wanneer de verslapping van de huid niet alleen in het gezicht maar ook in de hals zichtbaar wordt kan de facelift worden gecombineerd met een halslift. Ook daar geldt voor dat met de MACS-techniek de beste resultaten worden behaald.

Een gecombineerde face/halslift is mogelijk door de incisie die bij de MACS techniek wordt gemaakt te verlengen tot achter het oor zodat ook de huid en het onderliggende weefsel van de hals gecorrigeerd kan worden.

Uiteraard is dit een meer ingrijpende operatie dan alleen een facelift waardoor het herstel ook langer zal duren.

De afzonderlijke halslift

Meestal wordt een halslift in combinatie met een facelift gedaan. Soms wordt alleen een halslift uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als in eerste instantie alleen voor een facelift is gekozen en dan later de verschillen tussen de huid in het gelaat en die van de hals te veel gaan opvallen. Ook kan het voorkomen dat de verslapping van de huid in de hals veel heftiger en opvallender is dan die van het gezicht waardoor wel een halslift maar (nog) geen facelift nodig wordt geacht. De afzonderlijke halslift wordt ook wel hals-kaaklift genoemd omdat ook de kaaklijn erdoor verbetert.

Een afzonderlijke halslift kan het hele gebied van de hals beslaan, dus zowel het gebied direct onder de kin als dat aan de zijkanten van de hals. Dan is sprake van een uitgebreide halslift. Een beperkte halslift behandelt alleen het gebied van de hals dat direct onder de kin ligt.

Voor een uitgebreide halslift zijn er twee technieken mogelijk. De eerste is de techniek die ook gebruikt wordt bij de S-lift waarbij uitsluitende de bovenste huidlaag wordt gelift. De tweede is de MACS-techniek waarbij mede de onderliggende weefsellagen worden gelift en spieren worden verstevigd. De incisie wordt voor beide technieken onder en achter het oor gemaakt. Een halslift met de MACS-techniek zal vaak het meest natuurlijke en meest duurzame resultaat geven.

Wanneer alleen de huid onder de kin aan de voorzijde van de hals verslapt is of zelfs gaat hangen (men spreekt dan van een kalkoennek) kan een (tot dit gedeelte) beperkte halslift worden gedaan. De incisie wordt dan gemaakt in de onderkant van de kin en dus niet bij het oor. Vaak kan dat onder plaatselijke verdoving. Hier zijn twee verschillende technieken mogelijk.

Bij de eerste techniek die Z-plastiek heet wordt de incisie in de vorm van een Z gemaakt en vanuit die incisie wordt de huid strakgetrokken en overtollige huid weggenomen, waarna de wond weer wordt gehecht. Deze techniek geeft alleen een goed resultaat als de onderliggende halsspieren niet verslapt zijn.

De tweede techniek wordt gebruikt als de huid onder de kin gaat hangen (de kalkoennek) als gevolg van een verslapte halsspier. Via een kleine incisie worden deze halsspieren strakgetrokken, bij elkaar gebracht en vastgehecht. Het effect daarvan kan voldoende zijn zodat er geen huid hoeft te worden weggenomen. Een andere naam voor deze halsspier is de platysmaspier en daarom wordt de correctie daarvan ook wel de platysmaplastiek genoemd.

Zowel bij de Z-plastiek als bij de correctie van de halsspier kan de ingreep gecombineerd worden met het weghalen van overtollig vet in de kin middels liposculptuur zodat de normale contouren hersteld worden en het resultaat van de ingreep mooier wordt.

De voorhoofdslift

Met de technieken die tot nu toe zijn beschreven voor de facelift kunnen niet de rimpels op het voorhoofd worden weggenomen. Om deze rimpels duurzaam te verwijderen is een andere chirurgische ingreep nodig namelijk de voorhoofdslift. Hierbij wordt onder verdoving de huid van het voorhoofd naar boven glad getrokken vanuit een incisie die langs de gehele haargrens van het voorhoofd wordt gemaakt. Bij een endoscopische voorhoofdslift worden maar een paar kleine incisies gemaakt en vervolgens met behulp van een klein cameraatje de ingreep gedaan. Voor het doen van een voorhoofdslift kunnen verschillende redenen bestaan.

Wanneer iemand een facelift heeft laten doen dan wel een gecombineerde face/halslift dan kan het zijn dat de rimpels in het voorhoofd te veel gaan opvallen. Deze rimpels kunnen bovendien een boze of vermoeide indruk geven. In dat geval kan een voorhoofdslift nuttig zijn om deze rimpels weg te nemen. Dit is echter lang niet altijd noodzakelijk. Veel mensen nemen de rimpels in het voorhoofd voor lief en vinden de resultaten van de facelift alleen voldoende. Daar komt bij dat na een voorhoofdslift de rimpels niet geheel zullen verdwijnen en dat met name rimpels die het gevolg zijn van uw gelaatsexpressie zoals fronsen en het voorhoofd optrekken zichtbaar blijven. Deze laatste kunnen wellicht beter met een Botox rimpelbehandeling worden bestreden. Die moet dan wel om de zes tot negen maanden worden herhaald.

Er is echter vaak een hele andere reden dan rimpels in het voorhoofd die ten grondslag ligt aan de keuze voor een voorhoofdlift. En dat zijn laaghangende wenkbrauwen die drukken op de oogleden en daardoor hangende oogleden veroorzaken. Dit geeft een vermoeide uitstraling maar het kan ook lichamelijke klachten geven en soms zelfs het zicht belemmeren. Deze laaghangende wenkbrauwen kunnen ook met een zogenaamde wenkbrauwlift gecorrigeerd worden maar dat geeft een zichtbaar litteken boven de wenkbrauw en dat kan een reden zijn om dan voor de voorhoofdslift te kiezen. Wij verwijzen u naar de informatie op deze site over de ooglidcorrectie waar de verdere beschrijving over de wenkbrauwlift en voorhoofdslift is opgenomen omdat deze dus vaak gedaan worden om de oogleden te ontlasten.

Uiteraard kan de keuze voor een voorhoofdslift ook bewust worden gemaakt om zowel hangende wenkbrauwen als de rimpels in het voorhoofd te corrigeren.