De draadlift wordt ook wel APTOS lift, Suspensielift, Featherlift of Silhouettelift genoemd en is een vrij nieuwe techniek die gebruikt kan worden om met de facelift vergelijkbare resultaten te realiseren zonder daarbij weefsel los te maken en te verwijderen.

hals strakker makenHet voordeel van deze techniek is dat de behandeling veel minder ingrijpend is dan de gebruikelijke technieken voor een facelift. Het herstel duurt veel korter en gaat met veel minder zwellingen en bloeduitstortingen gepaard. Ook verband na de ingreep is vaak niet nodig.

Het nadeel van de draadlift is echter wel dat het effect van de ingreep veel minder duurzaam is dan dat van een facelift namelijk enkele jaren tot maximaal 5 jaar. Daarnaast is de draadlift een vrij nieuwe methode waarvan de resultaten wel goed lijken maar over de effecten op de lange termijn en de mogelijke complicaties bestaat nog geen zekerheid.

De draadlift is geschikt voor die mensen die op zoek zijn naar een beter en langduriger effect dan dat van een rimpelbehandeling maar liever nog geen facelift willen ondergaan volgens de gebruikelijke op deze site beschreven technieken omdat zij dat een te ingrijpende operatie vinden. Dat het effect van een draadlift minder duurzaam is dan dat van een facelift en dat later eventueel alsnog voor een facelift moet worden gekozen nemen ze dan voor lief. Dit zijn immers persoonlijke afwegingen.

Een draadlift wordt onder plaatselijke verdoving gedaan die met kleine prikjes wordt aangebracht. De verdoving werkt vrij snel. Via een kleine incisie in de haargrens bij de slaap worden met behulp van holle naalden hechtdraden onder de huid gebracht. Aan deze hechtdraden zitten weerhaakjes die open gaan als een soort paraplu en de huid ondersteunen. De hechtdraden worden gebruikt om de huid strak te trekken en daarna worden ze onderhuids bevestigd aan een ankerpunt. Daarna worden de incisies gehecht.

Afhankelijk van het te behandelen gebied en het gewenste resultaat worden maar enkele of juist meerdere hechtdraden gebruikt per kant van het gezicht. Tijdens de ingreep wordt steeds goed beoordeeld of het resultaat voldoende symmetrisch is. De behandeling duurt gemiddeld een uur maar dat hangt af van het aantal hechtdraden dat gebruikt wordt.

De hechtdraden worden door het lichaam als een vreemde substantie gezien. Als natuurlijke reactie daarop gaat het lichaam bindweefsel aanmaken rondom de hechtdraden. Hierdoor blijven de draden goed verankerd in de huid waardoor het liftend effect in stand blijft. Belangrijk is dat dit proces niet wordt verstoord gedurende de eerste weken omdat dan het effect van de behandeling deels teniet kan gaan. Daarom mag u bijvoorbeeld de eerste vier weken de wangen niet masseren of stevig zoenen, omdat anders de kans bestaat dat de behandeling moet worden overgedaan.

De zwellingen en bloeduitstortingen zullen na een draadlift veel geringer zijn dan na een facelift. Het herstel gaat sneller, dus u bent ook weer sneller toonbaar. Door de zwelling kan in het begin het gezicht asymmetrisch overkomen, maar die ongelijkheid trekt dus vrij snel weg. Over specifieke complicaties na een draadlift is nog niet zo veel bekend. Een enkele maal is het voorgekomen dat er na de ingreep sprake was van hevige gezichtspijn waarvan men niet de oorzaak kon vinden en wat later wel is weggetrokken.

Direct na de ingreep is het resultaat van de verstrakking al een beetje zichtbaar. Met het wegtrekken van de zwellingen wordt het resultaat duidelijker zichtbaar. Het uiteindelijke resultaat is na ongeveer drie maanden te zien.

De littekens zullen na verloop van tijd nog slechts kleine witte stipjes of streepjes zijn die (mist de littekens mooi genezen) nauwelijks opvallen.

Net als een facelift kan ook een draadlift met andere cosmetische correcties gecombineerd worden.