Kliniekbon is een onderdeel van Krachtkoop, waarvoor de onderstaande bepalingen gelden.

Copyright

Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook informatie van deze website over te nemen en openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Krachtkoop. Als er toestemming wordt verleend dan zal dat alleen gedaan worden onder de voorwaarden dat de bron wordt vermeld en (als het om een website gaat) dat er een link naar deze site wordt geplaatst.

Lay-out site

De vormgeving van deze site is speciaal voor Krachtkoop ontworpen en mag onder geen enkele voorwaarde worden nagemaakt.

Merk

Kliniekbon ® is een Benelux gedeponeerd merk en mag derhalve niet door andere organisaties dan Krachtkoop worden gebruikt in welke uitingen dan ook.

Links naar sites van Krachtkoop

Indien andere websites links naar onze sites willen plaatsen zouden wij het op prijs stellen als daar eerst vooraf overleg over wordt gepleegd. Dit om te voorkomen dat er links worden geplaatst door sites waar wij niet mee geassocieerd willen worden en om te bepalen naar welke plek op de site de link het beste geplaatst kan worden.