manieren buikwandcorrectieBij een buikwandcorrectie wordt met behulp van een chirurgische ingreep overtollige huid in de buikstreek met het direct daaronder oppervlakkig gelegen vet verwijderd. Indien nodig worden tijdens deze ingreep ook de buikspieren verstevigd.

Het verwijderen van de overtollige huid wordt ook wel een buikhuidcorrectie en het verstevigen van de spieren een buikspiercorrectie genoemd. Soms is alléén een buikspiercorrectie voldoende om de klachten te verhelpen. Dat is het geval bij een bolle buik als gevolg van verslapte buikspieren terwijl er geen sprake is van een storend huidoverschot.

Een buikwandcorrectie vindt meestal plaats onder algehele narcose maar wordt soms gedaan met behulp van een ruggenprik. Afhankelijk van de toegepaste techniek(en) voor de buikwandcorrectie neemt deze gemiddeld 1 tot 3 uur in beslag. Bij een lichte buikwandcorrectie kan de ingreep soms via een dagbehandeling plaatsvinden. Voor de meer ingrijpende buikwandcorrecties zal het echter nodig zijn om één of meerdere nachten in de kliniek of het ziekenhuis te verblijven.

Het kan voorkomen dat een buikwandcorrectie gecombineerd wordt met liposculptuur.

Onderstaand geven wij gedetailleerde informatie over het verloop van een buikwandcorrectie. Daarbij komen de voorbereiding en de verschillende technieken voor een buikwandcorrectie uitgebreid aan de orde.

De voorbereiding op een buikwandcorrectie

Een buikwandcorrectie is nog altijd een chirurgische ingreep die niet onderschat moet worden. Een buikwandcorrectie is van alle cosmetische ingrepen één van de meest ingrijpende. Belangrijk is dat u geen overgewicht heeft omdat dan de risicos te groot worden en het resultaat nadelig wordt beïnvloed. Bij overgewicht zult u dus eerst moeten afvallen. Voordat u een buikwandcorrectie ondergaat moet bovendien uw algemene gezondheid worden onderzocht en een bloedonderzoek worden gedaan. Voor sommige mensen kan hieruit blijken dat een buikwandcorrectie voor hen niet mogelijk is. Zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk Is iedereen geschikt voor een buikwandcorrectie?”

Met de arts wordt vooraf uw eventuele medicijngebruik doorgenomen. Voor bepaalde medicijnen geldt dat u deze een aantal dagen tot een week voorafgaande aan de ingreep niet meer mag slikken. Met name geldt dit voor bloedverdunnende medicijnen zoals aspirine of Ascal. Overleg is hierbij nodig met de behandelend arts die deze medicijnen voorschrijft.

Verder moet u minimaal één dag voor de ingreep stoppen met het nuttigen van alcohol.

Omdat een buikwandcorrectie meestal onder algehele verdoving plaatsvindt wordt voorafgaand aan de ingreep uw medische conditie met de anesthesist doorgesproken zodat eventuele risicos verbonden aan de narcose zo goed mogelijk kunnen worden ingeschat. Ook wordt besproken of de behandeling eventueel met een ruggenprik kan plaatsvinden.

Roken zorgt voor vernauwing van de bloedvaten. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met de wondgenezing na een buikwandcorrectie. Daarom moet u minstens zes weken voor de ingreep stoppen met roken. Ook is het om die reden verstandig om gedurende een paar weken ná een buikwandcorrectie niet te roken.

Een buikwandcorrectie is een operatie en daarvoor moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur ofwel vanaf middernacht niet meer mag eten. Wordt u in de ochtend geopereerd dan mag u tot 06.00 uur nog wel wat drinken. Wordt u in de middag geholpen dan kunt u nog tot ongeveer 10.00 uur in de ochtend wat drinken. Dat mogen uitsluitend helder vloeibare dranken zijn zoals water, thee met of zonder suiker, zwarte koffie met of zonder suiker, bouillon, appelsap, druivensap en limonadesiroop. Alcohol mag niet genuttigd worden.

Voorafgaand aan de ingreep wordt er veelal preventieve medicatie toegediend. Zo kunt u een injectie krijgen ter voorkoming van trombose (stolling van het bloed). Ook kunnen medicijnen worden gegeven die de kans op infecties moet beperken. Soms wordt dat tegelijkertijd met het toedienen van de narcose gedaan.

Voor een goed herstel moet u na een buikwandcorrectie een stevige steunpanty, step-in of ondersteunend korset dragen. U bestelt deze drukkleding enige tijd voorafgaand aan de ingreep en neemt deze mee bij opname.

Voor de buikwandcorrectie plaats vindt worden er fotos gemaakt voor het medisch dossier. Zodra het resultaat van de ingreep definitief en goed zichtbaar is (dat kan een jaar duren) worden er opnieuw fotos gemaakt voor de vergelijking van de situatie vóór en ná de operatie.

De volledige buikhuidcorrectie als techniek voor een buikwandcorrectie

Deze ingreep wordt ook wel een totale of uitgebreide buikwandcorrectie dan wel totale of uitgebreide buikwandplastiek genoemd. Wanneer men spreekt over buikwandplastiek of buikwandcorrectie zonder verdere aanduiding dan wordt meestal deze uitgebreide variant bedoeld. Dit is de meest ingrijpende techniek voor een buikhuidcorrectie. Daarom moet u ook één of meerdere keren in de kliniek overnachten. De ingreep vindt plaats onder algehele narcose en kan 2 tot 3 uur in beslag nemen.

Een volledige buikhuidcorrectie wordt gedaan indien zowel de huid onder de navel als de huid boven de navel verslapt is en gecorrigeerd moet worden. Er is dan sprake van een huidoverschot in de gehele buikstreek dus zowel in de onderbuik als in de bovenbuik.
Bij deze ingreep moet de navel los worden gemaakt van de buikhuid voordat het huidoverschot wordt verwijderd. Na het verwijderen van de overtollig huid wordt de navel via een opening in de resterende en strak getrokken buikhuid weer vastgehecht. Daarmee komt de navel weer op haar natuurlijke plaats te zitten.

Aan de ingreep houdt u een litteken over rond de navel en een litteken horizontaal laag over de onderbuik. Het litteken horizontaal in de onderbuik ligt net boven de haargrens en daardoor net onder de bikinilijn en kan dus meestal worden bedekt door ondergoed of een bikinibroekje. Bovendien wordt geprobeerd om het litteken in een natuurlijke huidplooi te laten uitkomen. Het litteken is meestal wel langer dan dat van bijvoorbeeld een keizersnede.

Hieronder geven wij een gedetailleerde beschrijving van het verloop van een totale buikhuidcorrectie.

Voor de ingreep zal de plastisch chirurg nauwkeurig de te verwijderen buikhuid met een tekening markeren. Er wordt een incisie (snede) gemaakt horizontaal laag in de onderbuik (net onder de bikinilijn). Eventueel is het mogelijk om een bestaand litteken op die plek bijvoorbeeld die van een keizersnede te gebruiken om deze incisie te maken zodat de behandeling geen extra litteken oplevert.

Vanuit de gemaakte incisie wordt de huid samen met het onderhuidse vet (ook wel het aanhangend vet genoemd) los gemaakt van de onderliggende spierlaag en het overige weefsel. Dit losmaken van de huid en de onderhuidse vetlaag vindt plaats over de gehele buikstreek dus tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt hierbij rondom uitgesneden en losgemaakt van de huid. De navel zit dan nog vast aan de onderliggende buikspieren. De plastisch chirurg trekt vervolgens de huid (samen met de onderhuidse vetlaag) strak naar beneden en verwijdert dan het overtollige deel daarvan. Vaak is dit alle huid onder de navel.

De strak getrokken huid wordt vervolgens onder in de buik bij de gemaakte incisie gehecht. De navel zit dan nog ónder de strak getrokken huid. Om de navel weer naar buiten te laten komen wordt een klein sneetje gemaakt in de buikhuid op de natuurlijke plaats van de navel. Deze wordt als het ware weer opgevist en vervolgens op die plek vastgehecht aan de huid.

Tijdens de ingreep brengt de chirurg meestal twee drains in. Dit zijn dunne slangetjes die er voor zorgen dat overtollig wondvocht en bloed uit het behandelde gebied wordt afgevoerd naar een drainpotje. Deze drains moeten blijven zitten totdat er minder dan 30 cc vocht per etmaal vrijkomt. Meestal duurt dit twee tot drie dagen.

De gebruikte hechtingen zijn vaak oplosbaar. Als dat niet zo is komt u na twee weken weer terug om deze te laten verwijderen.

De mini-buikhuidcorrectie als techniek

Deze ingreep wordt ook wel aangeduid als mini-buikwandplastiek, mini-buikwandcorrectie of een beperkte buikwandcorrectie. Een mini-buikhuidcorrectie is minder ingrijpend dan een volledige buikhuidcorrectie. Meestal hoeft u daarom maar één nacht in de kliniek te verblijven of wordt de ingreep zelfs middels een dagopname gedaan. Een mini-buikhuidcorrectie neemt gemiddeld ongeveer 1 tot 2 uur in beslag en vindt plaats onder algehele narcose of met behulp van een ruggenprik.

mini buikhuidcorrectieEen mini-buikhuidcorrectie wordt gedaan indien alleen de huid onder de navel verslapt is. Alleen de onderbuik heeft dan een huidoverschot dat gecorrigeerd moet worden. De navel zelf hoeft niet los te worden gesneden zoals bij een totale buikhuidcorrectie zodat u rond de navel geen litteken krijgt. Wel houdt u aan een mini-buikhuidcorrectie een litteken over dat horizontaal laag in de onderbuik loopt. Dit litteken ligt net boven de haargrens en daardoor net onder de bikinilijn en kan dus meestal worden bedekt door ondergoed of een bikinibroekje. Bovendien wordt geprobeerd om het litteken in een natuurlijke huidplooi te laten uitkomen. Het litteken is meestal wel langer dan dat van bijvoorbeeld een keizersnede.

Hieronder geven wij een verdere beschrijving van het verloop van een mini-buikhuidcorrectie.

Voor de ingreep zal de plastisch chirurg nauwkeurig aftekenen hoeveel buikhuid verwijderd kan worden. Er wordt een incisie (snede) gemaakt horizontaal laag in de onderbuik (net onder de bikinilijn). Eventueel is het mogelijk om een bestaand litteken op die plek bijvoorbeeld die van een keizersnede te gebruiken om deze incisie te maken zodat de behandeling geen extra litteken oplevert.

Vanuit de gemaakte incisie wordt de huid samen met het onderhuidse vet (ook wel het aanhangend vet genoemd) los gemaakt van de onderliggende spierlaag en het overige weefsel. Dit losmaken van de huid en de onderhuidse vetlaag vindt plaats tot aan de navel. De plastisch chirurg trekt vervolgens de huid (samen met de onderhuidse vetlaag) strak naar beneden en verwijdert dan het overtollige deel daarvan. De strak getrokken huid wordt vervolgens onder in de buik bij de gemaakte incisie gehecht.

Tijdens de ingreep brengt de chirurg meestal twee drains in. Dit zijn dunne slangetjes die er voor zorgen dat overtollig wondvocht en bloed uit het behandelde gebied wordt afgevoerd naar een drainpotje. Deze drains moeten blijven zitten totdat er minder dan 30 cc vocht per etmaal vrijkomt. Meestal duurt dit twee tot drie dagen.

De gebruikte hechtingen zijn vaak oplosbaar. Als dat niet zo is komt u na twee weken weer terug om deze te laten verwijderen.

De buikspiercorrectie

Zowel bij een volledige buikhuidcorrectie als bij een mini-buikhuidcorrectie kan tijdens de ingreep tegelijkertijd een buikspiercorrectie worden gedaan.

Een buikspiercorrectie is nodig indien de twee rechte buikspieren te veel zijn opgerekt bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap en daardoor te slap zijn geworden. Het verslappen van deze spieren kan ook spontaan ontstaan, ook bij mannen. Normaal gesproken zorgen deze spieren er voor dat het middelste deel van de buik beschermd wordt. Als deze spieren echter zijn opgerekt en daardoor uit elkaar zijn geweken valt deze bescherming (deels) weg en gaat de buik over de gehele middellijn van boven naar beneden een zwakke plek krijgen. Het gevolg is dat de buik boller gaat staan en eerder zal gaan hangen. De verzwakte buikspieren kunnen tevens een holle rug veroorzaken.

Bij een buikspiercorrectie worden de twee uitgerekte rechte buikspieren weer strak naar elkaar toe gehecht zodat de beschermende werking van het middelste deel van de buik weer wordt hersteld. Soms is een buikspiercorrectie alleen al voldoende om de contouren van de buik te verbeteren. Er wordt dan geen huid verwijderd. Dit kan alleen indien er geen storend huidoverschot is maar de buik wel uitwijkt naar buiten door de verslapte buikspieren.

Een buikwandcorrectie waarbij uitsluitend een buikspiercorrectie nodig is vindt plaats onder algehele narcose middels een kijkoperatie en vereist doorgaans een overnachting in de kliniek. Hierbij wordt een incisie (sneetje) van ongeveer 4 cm bij de navel en een kleine incisie laag in de buik (onder de bikinilijn) gemaakt. Een dergelijke buikspiercorrectie is minder ingrijpend dan een buikhuidcorrectie en de littekens relatief klein.

Wigexcisie techniek

Bij een buikwandcorrectie wordt overtollige huid samen met de direct daaronder gelegen vetlaag verwijderd. Eventueel worden ook de buikspieren verstevigd. Bij sommige mensen is het huidoverschot zo extreem dat er als het ware een vetschort aan de buik hangt. Dit komt vaak voor wanneer een persoon eerst een sterk overgewicht had en daarna enorm is afgevallen. Ook een dergelijk vetschort kan met een buikwandcorrectie worden verwijderd. Voorwaarde voor iedere buikwandcorrectie is echter dat er geen sprake meer is van overgewicht. Een dergelijke chirurgische ingreep geeft bij overgewicht namelijk een grotere kans op complicaties en het te behalen resultaat wordt door het overgewicht nadelig beïnvloed.

Veel mensen die een vetschort hebben danken deze juist aan het feit dat zij hun overgewicht zijn kwijtgeraakt en zouden dus in principe voor een buikwandcorrectie in aanmerking kunnen komen. Er zijn echter ook mensen die én (nog) overgewicht hebben én een vetschort. Het vervelende voor deze mensen is dat zij de normale buikwandcorrectie niet mogen ondergaan vanwege hun overgewicht terwijl zij wel veel last hebben van het vetschort. Met name het smetten van de huid is een dagelijks probleem. Indien zij om wat voor reden dan ook niet van het overgewicht afkomen blijft dit dilemma bestaan.

Voor deze mensen is het mogelijk om toch van het storende vetschort af te komen namelijk door een zogenaamde wigexcisie te laten doen. Bij een wigexcisie wordt tijdens een chirurgische ingreep en onder volledige narcose uitsluitend het overhangende vetschort verwijderd. De resterende huid wordt niet strak getrokken en behoeft dus ook niet losgemaakt te worden van de onderliggende spierlaag. Dit maakt de correctie minder ingrijpend. Er is immers een relatief klein wondoppervlak (vergeleken met de standaard buikwandcorrectie). Omdat de kans op complicaties veel kleiner is kan ook iemand met overgewicht in principe een wigexcisie laten doen.

Bij een wigexcisie gaat het primair om het verwijderen van het vetschort. Het overgewicht en een dikke buik als gevolg daarvan wordt dus met een wigexcisie niet opgelost. Nadelen van een wigexcisie zijn verder dat soms ook de navel verwijderd moet worden en de littekens niet altijd mooi weggewerkt kunnen worden.

De omgekeerde buikhuidcorrectie als techniek voor een buikwandcorrectie

Een buikhuidcorrectie wordt normaal gesproken uitgevoerd vanuit een incisie laag horizontaal in de onderbuik (net onder de bikinilijn). Wanneer de huid alleen in de onderbuik te slap is dan volstaat een mini-buikhuidcorrectie. Is ook de huid in de bovenbuik te slap dan moet er een totale buikhuidcorrectie gedaan worden. Beide ingrepen vinden dus normaliter plaats vanuit de gemaakte incisie laag in de onderbuik. Een groot voordeel van deze plek om de incisie te maken is dat het litteken door ondergoed of zwemkleding bedekt kan worden en daarmee uit het zicht blijft.

Soms doet zich wel eens een omgekeerde situatie voor namelijk dat er geen huidoverschot in de onderbuik voorkomt maar juist wel in de bovenbuik. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een liposculptuur behandeling van de buikstreek als de huid van de bovenbuik niet mooi strak wil herstellen en die van de onderbuik wel.

Indien er alleen een huidoverschot in de bovenbuik bestaat dan is het mogelijk om dit te laten corrigeren middels een zogenaamde omgekeerde buikhuidcorrectie. Dit wordt ook wel “omgekeerde buikwandcorrectie” of “omgekeerde buikwandplastiek” genoemd.

Bij een omgekeerde buikhuidcorrectie wordt de overtollige huid verwijderd via een incisie in de bovenbuik onder de borsten. Indien er in het verleden een borstcorrectie is uitgevoerd kunnen de oude littekens daarvan gebruikt worden om deze incisies te maken. Maar ook mensen die nog geen littekens onder de borsten hebben kunnen voor deze techniek opteren. Overwegingen daarbij zijn dat de incisies onder de borsten vaak in een natuurlijke huidplooi worden gemaakt zodat de littekens relatief onopvallend kunnen zijn. Daarnaast is het corrigeren van de bovenbuik van “boven af” minder ingrijpend dan helemaal van “onder uit”.