Belangrijk is dat u een realistisch verwachtingspatroon heeft van de resultaten van een buikwandcorrectie. De volmaakte vorm van uw buik uit uw jonge jaren krijgt u niet terug maar de contouren van uw buik zullen zichtbaar verbeteren en u bent verlost van eventuele  lichamelijke en psychische klachten die een verslapte buikwand kan geven.

slank buikwandcorrectieIndien tijdens de ingreep ook de buikspieren zijn verstevigd zal de vorm van de buik mooier (lees: platter) zijn geworden. Een bolle of (iets) uitstaande buik hoeft echter niet altijd het gevolg van verslapte buikspieren te zijn. Het kan ook worden veroorzaakt door te veel dieper gelegen vet in de buik en een buikspierversteviging lost dan de bolle buik niet op.

Bedacht moet worden dat een buikwandcorrectie nog altijd mensenwerk is en het resultaat dus sterk afhankelijk is van de inschattingen en de kundigheid van de betreffende plastisch chirurg. Zo is absolute symmetrie van de buikwand na de ingreep niet te garanderen. Bovendien is de buikwand ook vaak vóór de ingreep niet symmetrisch.

Met name wanneer er een tamelijk groot huidoverschot of een vetschort wordt weggehaald en ook de buikspieren worden verstevigd zodat een wat bolle buik wordt gecorrigeerd moet u vooraf goed bedenken dat de verhoudingen van de contouren van uw lichaam daardoor sterk veranderen. De buik kan op zichzelf qua contouren sterk verbeteren maar heeft u tevens dikke heupen dan zullen deze heupen ná de buikwandcorrectie in verhouding nog dikker lijken. Dat kan er toe leiden dat u ook de heupen alsnog wilt laten corrigeren.

Verder moet u bedenken dat u blijvende littekens aan de ingreep overhoudt. Over het algemeen zijn echter de mensen die een buikwandcorrectie hebben ondergaan tevreden met het daarmee bereikte resultaat omdat er een duidelijke verbetering is opgetreden in de contouren van de buik.

Onderstaand geven wij een aantal aandachtspunten die van belang zijn als het gaat om het  resultaat van een buikwandcorrectie.

Wanneer is het resultaat van een buikwandcorrectie zichtbaar?

Direct na de ingreep kunt u weliswaar zien dat de vorm van de buik(huid) veranderd is maar de zwellingen maken het lastig om het resultaat al goed te beoordelen. Zodra de zwellingen volledig zijn verdwenen (en dat kan twee tot zes weken in beslag nemen) is het resultaat van de buikwandcorrectie een stuk beter te beoordelen. Het definitieve resultaat wordt echter pas bereikt als de wond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn en daar kan een half jaar tot een jaar overheen gaan.

Is 1 ingreep voldoende om het gewenste resultaat te behalen?

Normaal gesproken volstaat één ingreep om het gewenste resultaat van een buikwandcorrectie te bereiken. In een enkel geval kan een tweede ingreep noodzakelijk zijn omdat de resultaten van de buikwandcorrectie duidelijk afwijken van hetgeen gewenst en verwacht werd. Zo kan blijken dat er te weinig huid is weggehaald of dat het resultaat te asymmetrisch is en daardoor storend overkomt.
Een reden voor een tweede ingreep die wat vaker voorkomt is dat enige tijd na de buikwandcorrectie blijkt dat er nog wat overtollige huid resteert bij de heupen. Dit worden ook wel “dog-ears (hondenoren)” genoemd. Soms trekt dit vanzelf weg maar ook kan het nodig blijken om deze operatief te verwijderen. Dat kan echter meestal onder plaatselijke verdoving en poliklinisch plaatsvinden.
Een andere reden om een tweede ingreep te doen is om opgetreden complicaties te verhelpen zoals een nabloeding of een infectie. Alhoewel de aanleiding dan meer ligt op het vlak van het beperken van de medische risicos voorkomt een dergelijke correctie natuurlijk ook dat de cosmetische resultaten eventueel te veel onder die complicaties gaan leiden.
Tot slot kan het nodig zijn om aanvullend op bepaalde plekken nog wat overtollig vet weg te laten halen met behulp van liposculptuur om zodoende de contouren van de buik verder te optimaliseren.

Is het resultaat van een buikwandcorrectie blijvend?

Bij een buikwandcorrectie wordt overtollige huid verwijderd en eventueel de buikspieren verstevigd. Wat is verwijderd kan uiteraard niet meer terugkomen dus in dat opzicht kunnen de resultaten van een buikwandcorrectie duurzaam worden genoemd. Uiteraard neemt met het ouder worden wel de huidelasticiteit af maar dat is op zichzelf meestal geen reden om opnieuw een behandeling te ondergaan.

Wel is het voorstelbaar dat na een buikwandcorrectie er opnieuw (om uiteenlopende redenen) grote spanning op de buikhuid komt te staan zodat de huid en de buikspieren opnieuw worden opgerekt. Na vermindering van die spanning kan dan opnieuw een huidoverschot of verslapte buikspieren ontstaan alhoewel de mate waarin dit gebeurt minder zal zijn dan vóór de ingreep. Nieuwe klachten kunnen ontstaan door een (onverwachte) zwangerschap of door het sterk aankomen in gewicht waarna een dieet wordt gevolgd om af te vallen. Of er dan opnieuw een buikwandcorrectie nodig is zal per geval verschillen en mede sterk afhangen van de persoonlijke wensen als het om het uiterlijk gaat.

Welke littekens houd ik over van een buikwandingreep?

Meestal wordt bij een buikwandcorrectie een incisie laag horizontaal in de onderbuik gemaakt, dus daar houdt u een blijvend litteken aan over. Dit is een groot litteken dat loopt van de buitenkant van ene heup via de bovenkant van het schaambeen naar de buitenkant van de andere heup. Ondanks de grootte van dit litteken kan deze (zoveel mogelijk) bedekt worden door ondergoed of  bikini. Bij een volledige buikwandcorrectie wordt tevens de navel verplaatst waardoor er rondom de navel ook een blijvend litteken zal achterblijven. Het litteken rondom de navel is echter meestal minder opvallend.
Bij een omgekeerde buikwandcorrectie wordt de incisie in de borstplooi gemaakt en komen de littekens dus in een natuurlijke plooi te liggen. Ook is het mogelijk om hierbij de oude littekens van een eventuele eerdere borstcorrectie te gebruiken zodat er geen nieuwe littekens bijkomen. Een omgekeerde buikwandcorrectie kan worden overwogen wanneer er met name in de bovenbuik een huidoverschot is.
De littekens kunnen de eerste maanden na de buikwandcorrectie vrij vurig en rood zijn en bij sommige mensen ook breder worden. Na verloop van tijd zal het litteken echter meer en meer de kleur van de huid aannemen en daardoor minder zichtbaar worden. Voorwaarde is wel dat u de littekens met name het eerste jaar niet blootstelt aan de zon of zonnebank omdat ze dan kunnen inbranden en daardoor meer zichtbaar blijven. Complicaties met het littekenweefsel zoals allergische reacties, infecties of overtollig littekenweefsel kunnen het litteken minder mooi maken. Eventueel is het mogelijk om een jaar na de buikwandcorrectie lelijke littekenvorming te laten herstellen.
De huid rondom en boven de littekens zal gedurende langere tijd gevoelloos blijven. Soms is de gevoelloosheid permanent. Dit geeft echter doorgaans geen verdere klachten behalve de nodige gewenning daaraan.
Tot slot is het mogelijk dat net boven het litteken dat horizontaal laag in de onderbuik ligt een richeltje ontstaat ook wel een kussentje genoemd. Dit komt omdat de buikwand net boven het litteken wat meer onderhuids vet heeft dan het schaamgebied onder het litteken. Dit “blousend effect” kan eventueel via liposculptuur worden gecorrigeerd (soms volstaat lipolyse als techniek daarvoor).

Het verwijderen van huidafwijkingen zoals striae en oude littekens

Meer dan de helft van de vrouwen die zwanger zijn geweest hebben last van striae (Latijns voor “striemen”). Dit zijn lijnvormige littekens die ontstaan als de huid sterk opgerekt wordt en daardoor gaat scheuren. Ook tieners kunnen er last van hebben als zij in korte tijd snel groeien of aankomen. De een heeft meer last van striae dan de ander waarbij hormonen en erfelijke aanleg ook een rol spelen. De littekens kunnen wel 20 centimeter lang worden. In het begin zijn ze paarsrood van kleur maar later worden ze minder vurig en dus ook minder zichtbaar. Toch kunnen ze de buikhuid blijvend ontsieren.

Een bijkomend voordeel van een buikwandcorrectie is dat huidafwijkingen zoals de bovengenoemde striae maar ook oude littekens van eerdere operaties die liggen in het gebied waar de overtollige huid wordt weggenomen (dat is het gebied onder de navel) automatisch verdwijnen. Voor striae en andere huidafwijkingen die bóven de navel liggen gaat dit dus niet op. Sterker nog: deze kunnen juist een belemmering vormen voor een buikwandcorrectie.