wanneer buikwandcorrectieEen buikwandcorrectie kan voor veel mensen die last hebben van een storend huidoverschot en/of verslapte buikspieren een uitkomst betekenen. Belangrijk is echter wel dat u een realistisch beeld heeft van de resultaten die met een buikwandcorrectie behaald kunnen worden. Bij te hoog gespannen verwachtingen bent u wellicht niet geschikt voor de ingreep. Zie verder het hoofdstuk “De resultaten van een buikwandcorrectie“. Heeft u wel de juiste verwachtingen van een buikwandcorrectie dan kunnen er nog andere omstandigheden zijn waardoor u toch (nog) niet geschikt bent voor de ingreep. Deze worden hieronder verder beschreven.

Een buikwandcorrectie is een behoorlijke chirurgische ingreep. Het hebben van een goede gezondheid is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het ondergaan van deze ingreep omdat anders de risicos te groot worden. Daarom is een buikwandcorrectie niet geschikt voor mensen met bepaalde aandoeningen of bepaald medicijngebruik. Zo kunnen mensen met suikerziekte geen buikwandcorrectie ondergaan. Maar ook mensen met serieuze hart- en longproblemen, met ernstige vormen van astma, met leveraandoeningen, of met een verhoogde kans op trombose zijn niet geschikt voor een buikwandcorrectie.

Roken?

Roken heeft als bijwerking dat de bloedvaten gaan vernauwen. Dit heeft tot gevolg dat de doorbloeding vermindert waardoor het herstel van de wond na een buikwandcorrectie in gevaar komt. Hierdoor kunnen allerlei complicaties ontstaan en kan er zelfs huidweefsel afsterven. Bovendien kunnen stugge rokers na een dergelijke ingreep longproblemen krijgen. Het is daarom van het grootste belang dat u een aantal weken voor en na de ingreep stopt met roken. Het is wel opvallend dat bij de ene kliniek drie weken voor en na de ingreep stoppen met roken voldoende worden geacht en andere klinieken praten over minimaal acht weken voor en na de buikwandcorrectie. Wat dus een veilige termijn is blijft wat onduidelijk maar uiteraard geldt wel dat hoe langer u stopt hoe veiliger dat is.

Bij overgewicht geen buikwandcorrectie mogelijk

Bij een buikwandcorrectie wordt overtollige huid verwijderd en de resterende huid weer strak over de buik getrokken. Het resultaat is een mooiere, gladdere en strakkere huid in de buikstreek. Een buikwandcorrectie is beslist niet bedoeld om overtollig gewicht kwijt te raken. Sterker nog: mensen die overgewicht hebben mogen geen buikwandcorrectie ondergaan omdat de kans op complicaties zoals infecties, nabloedingen en stoornissen bij de wondgenezing dan te groot wordt. Heeft u overgewicht dan zult u dus eerst moeten afvallen om voor een buikwandcorrectie in aanmerking te komen. Het resultaat van de ingreep zal dan ook beter zijn.

Oude littekens die een operatie verhinderen

Sommige mensen hebben in het verleden al andere operaties gehad aan de buik en hebben daardoor al meerdere littekens. Als gevolg daarvan is veelal de bloedvoorziening aan de huid verstoord. Met name wanneer deze littekens zich boven de navel bevinden is het dan niet verantwoord om een buikwandcorrectie te laten doen omdat de kans dat een deel van de buikhuid dan afsterft te groot wordt. Wanneer de oude littekens zich echter onder de navel bevinden in dat deel van de huid dat verwijderd wordt bij de buikwandcorrectie dan vormt dat voor de ingreep meestal geen belemmering en kunnen deze oude littekens op die wijze juist mooi worden weggenomen hetgeen dan een bijkomend voordeel van een buikwandcorrectie is. Soms wordt een bestaand litteken gebruikt om de buikwandcorrectie te doen bijvoorbeeld het litteken van een keizersnede om te voorkomen dat er een extra litteken bij komt.

Uitstellen tot na de zwangerschap

Een reden om een buikwandcorrectie te laten doen kan zijn het wegnemen van een huidoverschot dat is ontstaan na het verliezen van veel gewicht als gevolg van het volgen van een dieet. Vrouwen die dit overwegen moeten echter ook nagaan of zij nog een zwangerschapswens hebben. Een eventuele toekomstige zwangerschap zal immers het effect van een eerdere verrichte buikwandcorrectie (groten)deels weer teniet kunnen doen. Het is dan verstandiger de ingreep uit te stellen tot een geschikt moment na de zwangerschap.