Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

Waarom een buikwandcorrectie?

Veel mensen hebben een buikwand die ernstig verslapt is. Verslapping van de huid van de buik (met het direct daaronder gelegen vetweefsel) komt tot uiting door een zichtbaar huidoverschot in de vorm van (diepe) huidplooien. Bij verslapping van de buikspieren kan de buik bovendien gaan hangen waarvan het zichtbare effect sterker wordt bij overgewicht.

buikwandcorrectie overgewichtHet verslappen van de buikwand kan gewoon het gevolg zijn van het ouder worden. De huid verliest in de loop der jaren haar elasticiteit en de buikspieren worden slapper. Voor veel mensen levert dat geen problemen op omdat zij deze natuurlijke verandering aan het lichaam kunnen accepteren zeker wanneer dat binnen bepaalde grenzen blijft. Niet ieder mens is echter gelijk. Zo kan de verslapping van de buikwand als gevolg van het ouder worden bij de één veel opvallender zijn dan bij de ander en bovendien stelt iedere persoon verschillende eisen aan de contouren van zijn of haar lichaam. Of iemand bij het ouder worden veel last gaat krijgen van een verslapte buikwand hangt af van genetische factoren zoals de lichaamsbouw maar ook van de leefwijze (iemand die zijn of haar buikspieren regelmatig traint zal een betere buikcontour houden).

Naast het ouder worden kan de buikwand ook gaan verslappen doordat deze gedurende een bepaalde periode aan een extreme spanning bloot heeft gestaan. De huid, het onderhuidse vet en de buikspieren worden daardoor sterk opgerekt. Op het moment dat die spanning dan weer wegvalt kan de huid met het onderhuids vet in een uitgerekte toestand blijven. Hetzelfde kan gebeuren met de buikspieren. Een en ander leidt tot een zichtbaar huidoverschot en een hangbuik. Anders dan bij het ouder worden treedt deze verslapping dus in zeer korte tijd op.

Het meest bekende voorbeeld van spanning op de buik is de zwangerschap. Na de bevalling valt de spanning weg hetgeen bij veel vrouwen tot onvrede over de contouren van hun buik leidt. Een ander voorbeeld van spanning op de buik is (extreem) overgewicht. Zodra men gaat afvallen verdwijnt de spanning maar ontstaan wel vaak de genoemde klachten. Bij extreme vermagering ontstaat er zelfs een zogenaamd vetschort. De overtollige huid met het onderhuids vetweefsel hangt dan als een soort schort op de onderbuik.

Een verslapte buikwand leidt dus tot een zichtbaar huidoverschot en een hangende buik. De klachten die hieruit volgen liggen met name op het cosmetische vlak, namelijk de onvrede over de contouren van de buik. In de meer extreme gevallen zoals bijvoorbeeld het genoemde “vetschort” komen er ook psychische klachten bij zoals schaamte voor het uiterlijk. Tot slot kunnen er ook lichamelijke klachten zijn. Zo kan een extreem huidoverschot leiden tot het smetten van de huid, tot rugklachten vanwege het gewicht daarvan of tot beperkingen in de beweging omdat de huidplooi over de bovenbenen hangt.

Het vervelende van een verslapte buikwand is dat wanneer u deze eenmaal heeft er door u zelf niet zo veel meer aan te doen is. Zelfs intensief sporten zal vaak maar deels de contouren van uw buik verbeteren. Daarom kiezen steeds meer mensen met deze klachten voor een buikwandcorrectie.

Een buikwandcorrectie is een operatieve ingreep waarbij een uitgerekte en daardoor verslapte buikwand wordt gecorrigeerd. De gebleken overtollige huid (met het onderhuids oppervlakkig gelegen vet) wordt daarbij verwijderd. Indien nodig worden ook de buikspieren verstevigd. Een gladdere en een plattere buik is het resultaat van deze ingreep. De medische term voor een buikwandcorrectie is buikwandplastiek of ook wel abdominoplastiek.

Het verwijderen van de overtollige huid wordt ook wel een buikhuidcorrectie genoemd en het verstevigen van de buikspieren een buikspiercorrectie. Bij de meeste buikwandcorrecties vindt een buikhuidcorrectie plaats al dan niet in combinatie met een buikspiercorrectie wanneer ook deze verslapt zijn. Een enkele keer is er niet zo zeer sprake van een huidoverschot maar wel van uitgerekte buikspieren waardoor een bolle buik ontstaat. Dat kan door een zwangerschap zijn maar soms treedt dit spontaan op of door ouderdom. In die gevallen is alleen een buikspiercorrectie voldoende om de klachten te verhelpen.

Een bijkomend voordeel van een buikwandcorrectie kan zijn dat bepaalde huidafwijkingen zoals littekens en striae verdwijnen omdat die zich onder de navel bevinden in het gebied waar de huid wordt verwijderd.

Een buikwandcorrectie is beslist niet bedoeld om overgewicht te corrigeren. Bij een buikwandcorrectie wordt alleen overtollige huid verwijderd zodat de resterende huid weer strak kan worden getrokken. Sterker nog: bij overgewicht komt u niet eens in aanmerking voor een buikwandcorrectie omdat dan de risicos te groot worden. U zult bij overgewicht dus eerst moeten afvallen. Bovendien worden de cosmetische resultaten van de buikwandcorrectie dan veel mooier.

Buikwandcorrectie of liposculptuur of een combinatie?

Een buikwandcorrectie wordt gedaan als de buikwand dusdanig verslapt is dat er een huidoverschot zichtbaar is geworden en de buik gaat hangen. Bij deze ingreep wordt de overtollige huid met de onderhuids oppervlakkig gelegen vetlaag weggenomen en worden eventueel de buikspieren weer verstevigd.

Bij liposculptuur (van de buik) worden hardnekkige vetophopingen verwijderd die ondanks afvallen en sporten op bepaalde plekken aanwezig blijven. Daarbij kan het gaan om het onderhuids vet maar ook om het dieper gelegen vetweefsel. Bij liposculptuur wordt dus geen huid verwijderd. Over liposculptuur geeft Kliniekbon afzonderlijk informatie.

Voorwaarde voor liposculptuur is dat er géén huidoverschot is en bovendien dat de huid nog voldoende elasticiteit heeft om ná het verwijderen van het vetweefsel weer voldoende strak over de nieuwe onderliggende weefselstructuren te herstellen. Zou de huid niet voldoende elasticiteit hebben dan kan ná liposculptuur namelijk wel een huidoverschot gaan ontstaan. Soms moet dan ook in een later stadium dit huidoverschot middels een buikwandcorrectie worden gecorrigeerd.

Bij liposculptuur is het dan ook heel belangrijk dat de arts vooraf goed inschat of er een huidoverschot gaat ontstaan. Wanneer vooraf tamelijk zeker is dat dit gaat gebeuren is het wellicht zinvoller om tijdens één ingreep de liposculptuur met een buikwandcorrectie te combineren zodat deze laatste in een later stadium niet meer nodig is.

Een combinatie van een buikwandcorrectie met liposculptuur kan ook aan de orde zijn in de volgende situaties:

• U heeft een zichtbaar huidoverschot maar tegelijkertijd zijn er in dat gebied ook hardnekkige vetophopingen die dieper liggen dan het oppervlakkig gelegen onderhuids vet en dus met een buikwandcorrectie alleen niet verwijderd kunnen worden.
• De buikwandcorrectie wordt aangevuld met liposculptuur voor het verwijderen van hardnekkige vetophopingen in die gebieden die net buiten het bereik van de buikwandcorrectie vallen zoals de flanken of de bovenbuik bij een mini-buikwandcorrectie (dat is een buikwandcorrectie voor uitsluitend de onderbuik).

Zowel een buikwandcorrectie als liposculptuur van de buik hebben als doel het verbeteren van de contouren van de buikstreek. Voor beide ingrepen geldt dat zij niet bedoeld zijn om overgewicht te bestrijden. Bij overgewicht komt u zelfs niet voor deze ingrepen in aanmerking vanwege de verhoogde risicos die het overgewicht bij dergelijke ingrepen geeft.

De technieken voor een buikwandoperatie

Bij een buikwandcorrectie wordt met behulp van een chirurgische ingreep overtollige huid in de buikstreek met het direct daaronder oppervlakkig gelegen vet verwijderd. Indien nodig worden tijdens deze ingreep ook de buikspieren verstevigd.

Het verwijderen van de overtollige huid wordt ook wel een buikhuidcorrectie en het verstevigen van de spieren een buikspiercorrectie genoemd. Soms is alléén een buikspiercorrectie voldoende om de klachten te verhelpen. Dat is het geval bij een bolle buik als gevolg van verslapte buikspieren terwijl er geen sprake is van een storend huidoverschot.

Een buikwandcorrectie vindt meestal plaats onder algehele narcose maar wordt soms gedaan met behulp van een ruggenprik. Afhankelijk van de toegepaste techniek(en) voor de buikwandcorrectie neemt deze gemiddeld 1 tot 3 uur in beslag. Bij een lichte buikwandcorrectie kan de ingreep soms via een dagbehandeling plaatsvinden. Voor de meer ingrijpende buikwandcorrecties zal het echter nodig zijn om één of meerdere nachten in de kliniek of het ziekenhuis te verblijven.

Het kan voorkomen dat een buikwandcorrectie gecombineerd wordt met liposculptuur. Hier kunt u meer over lezen in het hoofdstuk ” Buikwandcorrectie of liposculptuur of een combinatie?”

Onderstaand geven wij gedetailleerde informatie over het verloop van een buikwandcorrectie. Daarbij komen de voorbereiding en de verschillende technieken voor een buikwandcorrectie uitgebreid aan de orde.

» De voorbereiding op een buikwandcorrectie
» De volledige buikhuidcorrectie als techniek voor een buikwandcorrectie
» De mini-buikhuidcorrectie als techniek voor een buikwandcorrectie
» De buikspiercorrectie als onderdeel van of techniek voor een buikwandcorrectie
» Wigexcisie als techniek voor een buikwandcorrectie
» De omgekeerde buikhuidcorrectie als techniek voor een buikwandcorrectie

Het herstel na de operatie

Een buikwandcorrectie is een behoorlijke ingreep die niet onderschat moet worden. De totale herstelperiode kan al gauw 4 tot 6 weken in beslag nemen. Van invloed op de duur van het herstel en de ongemakken daarbij is de gehanteerde techniek(en) voor de buikwandcorrectie. Zo is een mini-buikwandcorrectie minder ingrijpend dan een volledige buikwandcorrectie en zal dus het herstel wat vlotter kunnen gaan. Wanneer bij een buikwandcorrectie naast het verwijderen van overtollige huid (buikhuidcorrectie) ook de buikspieren worden verstevigd (buikspiercorrectie) dan zal dit na de ingreep meer ongemakken geven.

slanke buikDe toegepaste techniek bepaalt ook mede de duur van het verblijf in de kliniek. Een mini-buikwandcorrectie waarbij géén buikspiercorrectie is gedaan kan soms in een dagbehandeling plaatsvinden of men moet daarbij één nacht in de kliniek verblijven. Bij de andere meer ingrijpende correcties van de buikwand kan een verblijf van meerdere dagen tot een week noodzakelijk zijn. Belangrijk is dat ontslag uit de kliniek altijd een verantwoord besluit is dat gezamenlijk door de plastisch chirurg en de anesthesist wordt genomen. U moet er altijd voor zorgen dat iemand u naar huis brengt omdat u zelf nog geen auto mag rijden.

Direct na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Daar kunt u rustig wakker worden uit de narcose. Hierbij kunt u zich slap en moe voelen. Ook kunt u misselijk zijn van de narcose, maar dit verschilt sterk van persoon tot persoon. Veel klinieken gebruiken bovendien speciale medicatie om de kans op misselijkheid te verkleinen. Over het algemeen heeft u weinig pijn na de ingreep. Soms kan er wat napijn zijn gedurende enkele dagen na de ingreep waarvoor u pijnstillers kunt krijgen.

Na het ontwaken uit de narcose mag u eventueel wat drinken. Doet u dat met mate want u kunt van de narcose nog misselijk zijn. Wanneer u goed gedronken heeft en niet misselijk bent kan het infuus worden verwijderd.

Met name de eerste dagen na de ingreep is het van belang dat er zo weinig mogelijk spanning op de wond komt te staan. Daarom moet men één of meerdere dagen op bed liggen met de knieën gebogen. Wanneer tijdens de buikwandcorrectie ook de buikspieren verstevigd zijn dan moet u de eerste dag na de ingreep strikte bedrust houden. Soms is het dan nodig tijdelijk van een blaaskatheter gebruik te maken. Als er geen buikspiercorrectie is verricht dan mag u de dag na de operatie wel af en toe uit bed komen.

De drains (dunne slangetjes) die tijdens de ingreep zijn ingebracht om het overtollige wondvocht af te voeren worden na twee tot drie dagen weer verwijderd. Afhankelijk van de benodigde duur van het verblijf in de kliniek moet u hiervoor al dan niet speciaal terugkomen.

Zoals gezegd is er meestal geen of nauwelijks sprake van pijn na een buikwandcorrectie. Wel zijn er de volgende “gebruikelijke” ongemakken na de ingreep:

• Zwellingen door wondvocht in het behandelde gebied. Na drie dagen tot een week neemt de zwelling sterk af, maar pas na twee tot zes weken is deze volledig verdwenen.
• Bloeduitstortingen. Deze hebben één tot een paar weken nodig om weer te verdwijnen, maar soms kan dit ook vier weken duren.
• De eerste dagen zal het lopen en zitten lastig zijn omdat u hinder ervaart bij het aanspannen van de buikspieren dat daarbij nodig is. Om het behandelde gebied te ontzien is het de eerste dagen beter om iets gebogen te lopen en de rug dus niet helemaal te strekken.
• De huid van de onderbuik kan tijdelijk gevoelloos worden. Soms blijft dat zo en soms herstelt dit weer. Ook kan een gedeeltelijk herstel optreden waarbij het gebied dat gevoelloos is na verloop van jaren kleiner wordt. Een blijvende gevoelloosheid geeft doorgaans echter geen klachten.
• Overgevoeligheid van de navel waardoor met name de verzorging ervan onprettig aanvoelt. Tijdens de herstelperiode zal dit wegtrekken.

Naast de bovengenoemde min of meer “normale” reacties van het lichaam na een buikwandcorrectie kunnen er ook complicaties optreden. Informatie hierover hebben wij opgenomen in het hoofdstuk “Risicos en complicaties van een buikwandcorrectie”

Na een buikwandcorrectie moet u gedurende één tot soms wel zes weken dag en nacht compressie- of drukkleding dragen zoals een korset, een step-in of een ondersteunende pantybroek. Deze drukkleding moet doorlopen tot ver boven de navel en zorgt ervoor dat de zwellingen worden tegengegaan én dat de huid weer mooi aangroeit tegen de onderliggende weefsellagen. Het is dus van belang voor zowel het herstel na de ingreep als het cosmetische resultaat daarvan. Soms heeft de kliniek voor de eerste week na de ingreep een hechtpleisterverband met gazen daar overheen aangebracht. Deze wordt dan na een week weer verwijderd en pas daarna begint u dan met het dragen van de compressiekleding.

Wanneer er geen gebruik is gemaakt van oplosbare hechtingen worden deze na één tot twee weken weer verwijderd. Hiervoor moet u dus terugkomen naar de kliniek. Veelal zal dit gecombineerd worden met een eerste controle na de ingreep. Soms wordt onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen en uitwendig met niet-oplosbare hechtingen. In andere gevallen wordt er alleen gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen.

De eerste maanden kunnen de littekens behoorlijk vurig van kleur zijn. Verder hebben zij soms de neiging na enige tijd wat breder te worden. Later zullen de littekens geleidelijk aan weer dunner worden en meer de kleur van de huid aannemen en dus minder opvallend worden. De littekens blijven echter altijd (enigszins) zichtbaar. Alhoewel de werking ervan niet wetenschappelijk is bewezen kan het u helpen om de eerste maanden de littekens met een crème te behandelen. Bij een mini-buikwandcorrectie heeft u alleen een litteken horizontaal in de onderbuik die (grotendeels) onder de bikinilijn zal vallen. Bij een totale buikwandcorrectie heeft u naast dit litteken ook een litteken rondom de navel, die meestal wat minder opvallend is.

U moet zich verder strikt houden aan bepaalde leefregels wat betreft het hervatten van de normale bezigheden. Deze regels zijn er om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen. Zij worden hieronder verder uiteengezet.

Leefregels voor hervatting normale bezigheden na de correctie

Om het herstel na een buikwandcorrectie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en om complicaties te voorkomen dient u zich aan de onderstaande leefregels te houden. Dit zijn algemene richtlijnen. Voor iedere persoon kunnen de regels anders uitpakken. Belangrijk is daarbij de zwaarte van de ingreep en het overleg met de arts over het herstel in uw situatie.

U mag na de ingreep niet zelf autorijden. U moet dus regelen dat iemand u van de kliniek naar huis brengt. Ook de eerste weken thuis mag u nog geen autorijden om het behandelde gebied en het litteken zo veel mogelijk te ontzien. Let er ook op dat sommige verzekeraars eisen dat u na een dergelijke ingreep gedurende een aantal weken niet mag autorijden. Dat kan (bijvoorbeeld) gaan om een periode van zes weken. Kijk dus goed uw verzekeringspapieren na.

De eerste week of twee weken moet u de littekens zo veel mogelijk met rust laten. U mag ze niet aanraken en ze mogen ook niet nat worden. De wonden moeten dagelijks verzorgd worden. Na een week of twee weken, of wanneer de hechtingen verwijderd zijn, kunt u weer normaal douchen. Met in bad gaan moet u dan nog wel voorzichtig zijn omdat het water als dat te heet is extra zwellingen kan veroorzaken.

Belangrijk is dat u niet alleen vóór de ingreep maar ook ná de ingreep gedurende een aantal weken stopt met roken. Roken vergroot namelijk de kans op complicaties bij het herstellen van de wond.

U moet er van uitgaan dat u minimaal één tot twee weken rust moet nemen. Hiermee wordt niet bedoeld dat u alleen maar op bed moet blijven liggen maar wel dat u nog geen werkzaamheden (hoe licht deze ook zijn) mag verrichten. Dit kan betekenen dat u (vooraf) huishoudelijke hulp moet regelen. Om het behandelde gebied zo veel mogelijk te ontzien is het verstandig om tijdens het lopen de rug niet helemaal te strekken en dus iets gebogen te lopen en bij het liggen de knieën nog opgetrokken te houden (ook snachts).

In de tweede of de derde week kunt u weer beginnen met lichte werkzaamheden maar daarbij mag u niet al te veel lopen en u moet vermijden dat er druk of spanning op uw buik komt te staan. Weer een week verder kunt u meer van uw dagelijkse werkzaamheden weer oppakken maar daarbij moet u nog wel zware lichamelijke of geestelijke inspanning, zwaar persen of (intensief) sporten vermijden. Of u dan al weer kunt werken hangt dus sterk af van de functie die u heeft. Gemiddeld genomen duurt het vier tot zes weken voordat u weer volledig actief bent.

Gedurende het eerste jaar mag u de littekens niet aan de zon of zonnebank blootstellen. Doet u dat wel dan kunnen de littekens gaan “inbranden” waardoor zij juist meer zichtbaar zullen worden. Houdt u de littekens daarom bedekt of gebruik een zeer hoge beschermingsfactor. Ook na een jaar blijft het raadzaam om de littekens slechts met mate aan de zon bloot te stellen zodat ze minder zichtbaar blijven.

Risico’s en complicaties

Een buikwandcorrectie moet niet onderschat worden. Het is een behoorlijk zware ingreep, immers er wordt een vrij grote incisie gemaakt en het wondgebied is vrij groot. Ook een mini-buikwandcorrectie is nog steeds ingrijpend ook al is daar het wondgebied wat kleiner. Het duurt na een buikwandcorrectie dan ook gemiddeld vier tot zes weken voordat u weer volledig actief bent. Het is goed dat u zich bewust bent van de risicos en mogelijke complicaties van een buikwandcorrectie. Onderstaand geven wij gedetailleerd weer wat de algemene risicos zijn van een buikwandcorrectie (die op kunnen treden bij iedere chirurgische ingreep) en wat de specifieke complicaties zijn van een buikwandcorrectie.

» Algemene risico’s en complicaties van een buikwandcorrectie
» Specifieke risico’s en complicaties van een buikwandcorrectie

Is iedereen geschikt voor een correctie?

wanneer buikwandcorrectieEen buikwandcorrectie kan voor veel mensen die last hebben van een storend huidoverschot en/of verslapte buikspieren een uitkomst betekenen. Belangrijk is echter wel dat u een realistisch beeld heeft van de resultaten die met een buikwandcorrectie behaald kunnen worden. Bij te hoog gespannen verwachtingen bent u wellicht niet geschikt voor de ingreep. Zie verder het hoofdstuk “De resultaten van een buikwandcorrectie”. Heeft u wel de juiste verwachtingen van een buikwandcorrectie dan kunnen er nog andere omstandigheden zijn waardoor u toch (nog) niet geschikt bent voor de ingreep. Deze worden hieronder verder beschreven.

» Medicijngebruik en aandoeningen die een buikwandcorrectie verhinderen
» Roken en een buikwandcorrectie
» Bij overgewicht geen buikwandcorrectie mogelijk
» Oude littekens die een buikwandcorrectie verhinderen
» Een buikwandcorrectie uitstellen tot na de zwangerschap

De resultaten van de operatie

Belangrijk is dat u een realistisch verwachtingspatroon heeft van de resultaten van een buikwandcorrectie. De volmaakte vorm van uw buik uit uw jonge jaren krijgt u niet terug maar de contouren van uw buik zullen zichtbaar verbeteren en u bent verlost van eventuele lichamelijke en psychische klachten die een verslapte buikwand kan geven.

Indien tijdens de ingreep ook de buikspieren zijn verstevigd zal de vorm van de buik mooier (lees: platter) zijn geworden. Een bolle of (iets) uitstaande buik hoeft echter niet altijd het gevolg van verslapte buikspieren te zijn. Het kan ook worden veroorzaakt door te veel dieper gelegen vet in de buik en een buikspierversteviging lost dan de bolle buik niet op.

Bedacht moet worden dat een buikwandcorrectie nog altijd mensenwerk is en het resultaat dus sterk afhankelijk is van de inschattingen en de kundigheid van de betreffende plastisch chirurg. Zo is absolute symmetrie van de buikwand na de ingreep niet te garanderen. Bovendien is de buikwand ook vaak vóór de ingreep niet symmetrisch.

Met name wanneer er een tamelijk groot huidoverschot of een vetschort wordt weggehaald en ook de buikspieren worden verstevigd zodat een wat bolle buik wordt gecorrigeerd moet u vooraf goed bedenken dat de verhoudingen van de contouren van uw lichaam daardoor sterk veranderen. De buik kan op zichzelf qua contouren sterk verbeteren maar heeft u tevens dikke heupen dan zullen deze heupen ná de buikwandcorrectie in verhouding nog dikker lijken. Dat kan er toe leiden dat u ook de heupen alsnog wilt laten corrigeren.

Verder moet u bedenken dat u blijvende littekens aan de ingreep overhoudt. Over het algemeen zijn echter de mensen die een buikwandcorrectie hebben ondergaan tevreden met het daarmee bereikte resultaat omdat er een duidelijke verbetering is opgetreden in de contouren van de buik.

Onderstaand geven wij een aantal aandachtspunten die van belang zijn als het gaat om het resultaat van een buikwandcorrectie.

» Wanneer is het resultaat van een buikwandcorrectie zichtbaar?
» Is 1 ingreep voldoende om het gewenste resultaat van een buikwandcorrectie te behalen?
» Is het resultaat van een buikwandcorrectie blijvend?
» Welke littekens houd ik over van een buikwandcorrectie?
» Het verwijderen van huidafwijkingen zoals striae en oude littekens bij een buikwandcorrectie

Het consult/vooronderzoek voorafgaande

Een buikwandcorrectie is een ingreep die u niet zo maar laat doen. U moet zich goed op de hoogte laten stellen van de mogelijkheden, de verwachte resultaten en de mogelijke risicos en dat allemaal specifiek voor uw situatie. Daarom is het van belang dat u eerst voor een consult en een vooronderzoek een bezoek brengt aan de kliniek.

Hieronder geven wij een overzicht van de aandachtspunten die tijdens het consult en het vooronderzoek aan de orde moeten komen en dan toegespitst op uw situatie zodat u een verantwoord besluit kunt nemen:

• Zijn er omstandigheden waardoor u ongeschikt bent voor een buikwandcorrectie (zoals overgewicht, bepaalde aandoeningen en medicijngebruik of littekens van eerdere operaties op bepaalde plekken waardoor de risicos te groot worden)?
• Geeft de uitslag van het voorafgaande bloedonderzoek geen belemmeringen voor de ingreep?
• Bespreken van de periode vóór en na de buikwandcorrectie gedurende welke u niet mag roken en eventueel moet stoppen met het innemen van bloedverdunnende medicijnen.
• Heeft u een duidelijk beeld gekregen van de resultaten die verwacht mogen worden en van de littekens die u aan een buikwandcorrectie overhoudt?
• Is een volledige buikwandcorrectie noodzakelijk of kan volstaan worden met een beperkte buikwandcorrectie?
• Zijn er andere technieken noodzakelijk en mogelijk zoals een omgekeerde buikwandcorrectie of een wigexcisie.
• Kunnen eventuele huidafwijkingen zoals striae en oude littekens worden verwijderd tijdens de ingreep?
• Kan een reeds bestaand litteken bijvoorbeeld die van een keizersnede worden gebruikt voor een buikwandcorrectie?
• Moet de behandeling gecombineerd worden met liposculptuur?
• Is het verloop en de duur van de behandeling, van het verblijf in de kliniek en van de nazorg met u doorgenomen?
• Zijn alle mogelijke complicaties en risicos met u besproken?

Uiteindelijk moet één en ander resulteren in een toestemmingsverklaring waarin tevens de mogelijke risicos en complicaties in vastgelegd worden en die zowel door u als door de plastisch chirurg wordt ondertekend. Bovendien moet u vooraf een duidelijke prijsopgave krijgen voor al hetgeen in het behandelplan is opgenomen.

Het vergelijken van klinieken

Wie een buikwandcorrectie overweegt moet naast het lezen van algemene informatie hierover ook nagaan bij welke kliniek hij of zij dat het beste kan laten doen. Bij het vergelijken van klinieken voor een redelijk zware ingreep als een buikwandcorrectie is de kwaliteit van de kliniek het belangrijkste criterium. Een tweede vergelijkingspunt is de prijs die u voor de buikwandcorrectie moet betalen met name ook omdat deze ingreep doorgaans niet vergoed zal worden. Tot slot is het van belang dat u klinieken ook beoordeelt op de technieken die zij voor een buikwandcorrectie kunnen bieden.

Onderstaand geven wij u per criterium de aandachtspunten voor een goede vergelijking van klinieken voor een buikwandcorrectie.

» Het vergelijken van de kwaliteit van klinieken voor een buikwandcorrectie
» Het vergelijken van de prijs van klinieken voor een buikwandcorrectie
» De geboden technieken door klinieken voor een buikwandcorrectie

slanke vrouwWordt de operatie vergoed door de zorgverzekeraar?

Een buikwandcorrectie is doorgaans een cosmetische ingreep en wordt daarom meestal niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Alleen wanneer er bepaalde aantoonbare lichamelijke klachten zijn die alleen door een buikwandcorrectie kunnen worden verholpen kan de ingreep wellicht vergoed worden hetgeen altijd ter beoordeling van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar zal zijn. Hiervoor worden bepaalde regels gehanteerd die hieronder worden beschreven.

Een vergoeding is mogelijk indien de buikwandcorrectie wordt gedaan omdat de buikstreek duidelijk is verminkt als gevolg van een ziekte, ongeval of een medische verrichting. Het overhangen van de buik alleen wordt niet als een verminking gezien.

Een andere mogelijkheid voor een vergoeding bestaat wanneer de buikwandcorrectie nog de enige oplossing is voor het voortdurende smetten in de huidplooien van het huidoverschot. Hierbij moet aangetoond kunnen worden dat het zonder operatie niet afdoende kan worden tegengegaan.

Tot slot is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor een buikwandcorrectie indien het huidoverschot een ernstige bewegingsbeperking veroorzaakt. Hiervan wordt echter pas uitgegaan als het buikschort (de plooi) in staande positie minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen mag u niet te veel wegen. Uw zogenaamde Body Mass Index (BMI) mag niet hoger zijn dan 30 en moet bovendien 12 maanden stabiel zijn. De BMI wordt berekend door het gewicht (in kilogrammen) te delen door lengte maal lengte (in meters).

Wanneer er op basis van het bovenstaande een mogelijkheid voor een vergoeding bestaat dien dan samen met de kliniek een verzoek daarvoor in voordat u de behandeling ondergaat zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Is een buikwandcorrectie aftrekbaar voor de belasting?

De belastingdienst hanteert de algemene regel dat alleen kosten van ingrepen die in rechtstreeks verband staan met lichamelijke of psychische stoornissen in aanmerking komen voor aftrek en dan uiteraard alleen voor dat deel dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dus voor eigen rekening komt.

Meestal liggen er zuiver cosmetische motieven ten grondslag aan een buikwandcorrectie zodat de kosten niet aftrekbaar zijn voor de belasting. Klachten die wel een basis kunnen vormen voor aftrek van de kosten zijn:

• Beperkingen in de beweging door een overhangende huidplooi.
• Het smetten in de huidplooien.
• Huidoverschot of verslapte buikspieren als gevolg van een ziekte, ongeval of een eerdere medische ingreep.
• Psychische klachten door de contouren van de buik.

Om teleurstellingen achteraf te voorkomen kunt u het beste vooraf een verzoek indienen bij de belastingdienst waarbij u toestemming vraagt om de kosten van de ingreep te mogen aftrekken. Dat heeft uiteraard alleen zin als een vergoeding door de zorgverzekeraar (deels) is afgewezen. Daarbij zult u bewijsmateriaal moeten overleggen om de klachten te onderbouwen. Over het algemeen zijn dit moeilijke trajecten die soms ontaarden in jarenlang procedures voeren. Maar niet geschoten is altijd mis.

Zou de belastingdienst op grond van uw situatie een aftrekpost accepteren dan kunt u de kosten van de behandeling opvoeren als ziektekosten onder de buitengewone lasten. Voor de aftrek van buitengewone lasten bestaat een zogenaamde aftrekdrempel die hoger is naarmate het inkomen van u en uw partner hoger is. Het gevolg van deze drempel is meestal dat u slechts een deel van de gemaakte kosten voor de buikwandcorrectie kunt aftrekken. De aftrek vindt plaats in het jaar dat u de kosten betaald heeft. Zou u de buikwandcorrectie gespreid betalen zonder dat er sprake is van een leningsovereenkomst dan moet u uitkijken dat deze termijnen niet verdeeld worden over twee kalenderjaren want dan komt de aftrekpost vanwege de genoemde aftrekdrempel die voor beide jaren geldt in gevaar.

Soms is het mogelijk om de buikwandcorrectie zo te plannen dat de kosten daarvan tot een zo hoog mogelijke (toegestane) aftrek leidt. Hierbij moet u denken aan een jaar waarin u ook andere eenmalige ziektekosten maakt zodat door de cumulatie de aftrekdrempel makkelijk wordt overschreden. Of bijvoorbeeld aan een jaar waarin om wat voor reden dan ook uw inkomen wat lager is zodat de aftrekdrempel ook lager uitpakt.

De financiering van de correctie

Een buikwandcorrectie is een dure ingreep die bovendien meestal niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Het is voor veel mensen niet eenvoudig om dat bedrag zo even op tafel te leggen. De kosten kunnen oplopen tot € 3.000,- á € 5.000,-. Heeft u onvoldoende eigen geld maar u wilt de behandeling wel graag ondergaan dan kunt u overwegen om daarvoor een lening af te sluiten.

Voor een financiering van een buikwandcorrectie bestaan de volgende mogelijkheden:

• Een regeling bij of via de kliniek zelf.
• Het afsluiten van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.
• Het verhogen van uw hypotheek

Soms wordt door de kliniek de mogelijkheid geboden om gespreid te betalen in een paar termijnen zonder rente te vergoeden. Meestal gaat het echter om regelingen waarbij gedurende een langere periode maandelijks een bedrag moet worden betaald waarin wel rente is begrepen. Deze rente kan behoorlijk hoog zijn. Vraag daarom altijd naar het (effectieve) rentetarief dat gehanteerd wordt.

Vanwege het rentetarief kan het lonend zijn om meerdere kredietinstellingen te vergelijken waarbij u ook naar de mogelijkheden voor boetevrij (vervroegd) aflossen kunt kijken.

Het verhogen van uw hypotheek kan een goede optie zijn vanwege het feit dat de rente daarop veelal lager is dan bij leningen zonder hypothecaire zekerheid en omdat u de aflossing over een langere periode kunt spreiden of u wellicht zelfs aflossingvrij kunt lenen. Omdat een verhoging van de hypotheek echter meestal gepaard gaat met eenmalige kosten (zoals afsluitprovisie, taxatiekosten en eventueel notariskosten) heeft deze alleen zin als u de verhoging toch al van plan was bijvoorbeeld om een verbouwing aan uw huis te financieren.

Bedenkt u wel dat de rente die u betaalt over een lening om een buikwandcorrectie te financieren niet aftrekbaar is ook al gaat het om een verhoging van de hypotheek.