wie borstverkleiningIn principe kan bij iedere vrouw bij wie het lichaam volgroeid is een borstverkleining worden gedaan. Tot op hoge leeftijd is deze ingreep mogelijk. Toch kunnen er omstandigheden zijn die een vrouw voor een borstverkleining (voorlopig) ongeschikt maakt. Deze omstandigheden lichten wij hieronder toe.

Vrouwen die overgewicht hebben moeten eerst gaan afvallen voordat zij de ingreep mogen ondergaan. Hier bestaan twee redenen voor. Op de eerste plaats kan het effect van de borstverkleining teniet worden gedaan indien u ná de borstverkleining gaat afvallen. In dat geval zullen de borsten weer behoorlijk gaan verslappen. De tweede reden om af te vallen vóór de ingreep is dat de kans op complicaties bij een borstverkleining voor vrouwen die overgewicht hebben groter is. Zo is het risico op een slecht>e wondgenezing groter als de vrouw overgewicht heeft. Om te bepalen of er sprake is van overgewicht kunnen klinieken richtlijnen hanteren voor de verhouding lengte en toegestane gewicht.

Het resultaat van een borstverkleining wordt het mooist als de vrouw op haar ideale gewicht zit.

Geen realistische verwachtingen

Een borstverkleining maakt het mogelijk om de cupmaat enkele maten te verkleinen. Zo kan bijvoorbeeld een cupmaat F,G of H teruggebracht worden naar cupmaat D en een cupmaat DD of E teruggebracht worden naar cupmaat C. Vrouwen die een grotere reductie voor ogen hebben dan technisch of medisch haalbaar is moeten zich afvragen of zij zich voldoende kunnen neerleggen bij de genoemde beperkingen. Is dat niet het geval dan zijn zij niet geschikt voor de ingreep. Wel is het zinvol om hierover bij meerdere klinieken navraag te doen, omdat de mogelijkheden afhangen van de toegepaste techniek voor de borstverkleining.

Voorkeur voor een bepaalde techniek voor een borstreductie

Het kan zijn dat u uw borsten wilt laten verkleinen en daarbij een voorkeur heeft voor een bepaalde techniek. Deze voorkeur kan verband houden met de mate van littekenvorming of de mate van risicos die een bepaalde techniek met zich mee brengt.

Het is echter heel goed mogelijk dat u voor de techniek van uw keuze niet geschikt bent omdat die in uw specifieke geval niet het gewenste resultaat kan geven. Zo is bijvoorbeeld liposculpture als techniek voor een borstverkleining voor veel vrouwen niet weggelegd omdat daarmee de gewenste reductie en versteviging niet altijd bereikt kan worden.

Vooronderzoek voor een borstverkleining

Net als bij iedere andere chirurgische ingreep is het ook voor een borstverkleining van belang dat de medische condities daarvoor geschikt zijn. Daarom zult u in het gesprek of consult vooraf onderzocht en ondervraagd worden. Uw huidige gezondheid moet goed zijn. Verder zijn eventuele aandoeningen aan de borsten van belang en tevens welke andere operaties in het verleden hebben plaatsgevonden. Uw bloed zal veelal vooraf afgenomen en onderzocht worden.
De plastisch chirurg onderzoekt verder uw borsten op de volgende punten:

  • de kwaliteit van de huid
  • de kwaliteit en hoeveelheid van het borstklierweefsel
  • eventuele onregelmatigheden in de borstklier

Tevens wordt de omvang van de borsten gemeten. Op basis van het onderzoek wordt bepaald of u voor een borstverkleining in aanmerking komt en welke techniek daarbij het meest geschikt is. Indien de plastisch chirurg bepaalde onregelmatigheden vermoedt zal daar eerst verder onderzoek naar gedaan worden alvorens wordt bepaald of de borstverkleining kan worden gedaan. Om uit te sluiten dat er indicaties voor borstkanker zijn wordt een mammografie gemaakt tenzij dit recentelijk nog gedaan is.

Het kan overigens nooit kwaad om naast de kliniek waar u de borstverkleining wilt laten doen ook een onafhankelijk oordeel van uw eigen huisarts of specialist te vragen over de vraag of u geschikt bent voor de ingreep en of er voor u specifieke risicos aan kleven gezien uw medische verleden.

Verkleining en zwangerschap

Vrouwen die een borstverkleining overwegen en in de (nabije) toekomst (nog meer) kinderen wensen moeten bedenken dat de kans groot is dat na een borstverkleining geen borstvoeding meer kan worden gegeven. Indien dat voor u ook zou gelden kan dus overwogen worden om (voorlopig) af te zien van de ingreep. Afhankelijk van de mate van overlast die de te grote borsten geven kan uitstel een optie zijn, zeker wanneer de zwangerschap op korte termijn mag worden verwacht. Bedacht moet echter ook worden dat tijdens de zwangerschap de overlast van de borsten verder toe zal nemen. Iedere vrouw zal de voor- en nadelen anders wegen en tot haar eigen besluit komen.