hoe lang herstellen borstverkleiningNa de ingreep blijft u in de uitslaapruimte tot u goed wakker bent en tot alle controles (bloeddruk, polsslag, ademhaling en pijn) goed zijn. Dan wordt u naar de verpleegafdeling gebracht waar u ook nog regelmatig gecontroleerd wordt op genoemde punten en op de doorbloeding van de tepelhof. Afhankelijk van uw klachten over misselijkheid mag u vrij snel beginnen met het drinken van water.
Na de operatie heeft u nog een infuus in uw arm. Deze zorgt ervoor dat u voldoende vocht krijgt. Zodra blijkt dat u op de dag van de operatie in de avond weer zelf kunt eten en drinken en alle controles goed zijn wordt het infuus de volgende dag verwijderd.

Via een injectie krijgt u bloedverdunners toegediend om trombose te voorkomen. Gebruikte u zelf al bloedverdunners dan kan het zijn dat de injectie niet nodig is en in plaats daarvan u het gebruik van deze bloedverdunners weer opstart.
Normaal is dat de plastisch chirurg met u doorspreekt hoe de operatie is verlopen en met u doorneemt wat u wel en niet mag doen. Zo mag u meestal een dag na de operatie uit bed. Eventueel wordt u geholpen met de verzorging.

De eerste 24 uur na de ingreep kunnen de borsten wat pijnlijk zijn. Ook kunt u misselijk zijn van de narcose. Tegen de misselijkheid kunt u eventueel medicijnen krijgen.

De borsten kunnen strak en gespannen aanvoelen. Dat strakke gevoel zal geleidelijk aan verdwijnen.
Er bevinden zich één of meerdere drains (slangetjes) in het wondgebied die verbonden zijn aan vacuüm flesjes en die er voor zorgen dat bloed en vocht uit de wond wordt afgevoerd. De wonden worden regelmatig gecontroleerd. De drains blijven ongeveer twee dagen zitten. Als er nog maar weinig wondvocht wordt afgevoerd worden de drains verwijderd. Dit geeft een vreemd en soms ook pijnlijk gevoel. Een aantal uren na het verwijderen van de drains worden tevens de eventuele nietjes in de wond verwijderd.

Na de operatie zijn de borsten stevig verbonden met gazen en steunverband. Dit verband wordt na een paar dagen verwijderd waarna u overgaat tot het dragen van een stevige BH zonder beugel en het liefst met een voorsluiting. Bedenkt u hierbij dat weliswaar de cupmaat van de BH door de borstverkleining kleiner is geworden maar de basis niet. Zo wordt cupmaat 75 E voorafgaand aan de ingreep bijvoorbeeld 75 C na de operatie.

De duur van het verblijf in het ziekenhuis of de kliniek kan per vrouw verschillen maar gemiddeld genomen mag u de tweede of de derde dag naar huis mits er geen complicaties zijn opgetreden. Zelf mag u geen auto rijden dus zorg dat u naar huis gebracht kunt worden. De eerste controle zal weer over enkele weken daarna worden gepland waarbij zonodig de hechtingen worden verwijderd. In de tussentijd houdt u zich na het vertrek uit de kliniek of ziekenhuis streng aan de hieronder genoemde leefregels.

Belangrijke leefregels bij hervatting activiteiten na een borstverkleining

U zult merken dat na de borstverkleining er een sterke spanning ontstaat in de weefsels van de borsten. Het kan vier tot acht maanden duren voordat de definitieve vorm van de borsten is bereikt. Belangrijk is dat u zich de eerste weken en maanden houdt aan bepaalde leefregels die ervoor zorgen dat de littekens zo mooi mogelijk genezen.

Over het algemeen geldt dat u na ongeveer twee tot drie weken uw normale dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten met inachtneming van de hierna vermelde leefregels. Zeker voor de eerste week na thuiskomst is het verstandig om hulp te regelen.

De genoemde leefregels zijn:

  • Een goede pijnbestrijding helpt het genezingsproces. Heeft u ondanks de vooraf gekregen medicatie te veel pijn dan kunt u de eerste twee tot vier dagen om de zes uur  paracetamol nemen. Eerst twee tabletten van 500 mg en later één tablet. Daarna neemt u alleen paracetamol als dat vanwege de pijn nodig is. Bedenkt u wel dat pijn ook het gevolg kan zijn van het niet houden aan de leefregels of van een ontsteking.
  • Gedurende de eerste zes weken draagt u dag en nacht een stevige BH zonder beugel.
  • Niet of zo weinig mogelijk roken omdat nicotine een verhoogde kans geeft op stoornissen bij de wondgenezing en dus ook op lelijke littekenvorming.
  • Gedurende vier weken na de operatie mag u niet fietsen.
  • Gedurende twee weken na de ingreep mag u niet autorijden. Heeft uw auto geen stuurbekrachtiging dan mag u de eerste vier weken niet autorijden.
  • De eerste zes weken mag u niet in bad of zwemmen.
  • Zodra de drains verwijderd zijn mag u douchen. Na het douchen moet u de wondjes droogdeppen. Het droog houden van de wond bevordert een goede wondgenezing. Daarom is het beter om geen afsluitende pleister op de wondjes te gebruiken.
  • U kunt met crème of lotion de littekens masseren om deze sneller soepel te maken. Dit mag echter alleen als de wond voldoende genezen is. Gemiddeld is dat na ongeveer drie weken, maar uw plastisch chirurg heeft daarover het laatste woord.
  • De eerste zes weken mogen uw borsten niet worden blootgesteld aan de zon of zonnebank. Het eerste halfjaar daarna mag u niet topless zonnen tenzij u voor de littekens een zonnebrandcrème gebruikt met een goede beschermingsfactor (15 tot 20).
  • U mag de eerste zes weken niet zwaar tillen, niet sporten, niet vooroverbuigen, geen rek/strek/duwbewegingen maken, niet op uw buik liggen, en in het algemeen geen bewegingen maken die veel kracht eisen zoals zwaar huishoudelijk werk dan wel beroepsmatig zwaar lichamelijk werk.

Wat betreft het hervatten van uw beroepsmatige werkzaamheden is het belangrijk dat de bedrijfsarts op de hoogte wordt gebracht van de borstverkleining en de beperkingen die deze de eerste weken geeft. U kunt de plastisch chirurg toestemming geven informatie over de ingreep en de afloop daarvan aan de bedrijfsarts door te geven zodat de afspraken over de hervatting van uw werk zo soepel mogelijk verlopen.