Zodra u met uw arts heeft besloten een borstverkleining te ondergaan dan zullen er een aantal zaken worden afgehandeld ter voorbereiding op de ingreep. Deze worden hieronder toegelicht.

borstverkleining voorbereidenMedische fotograaf

Voorafgaand aan de ingreep zullen er fotos worden gemaakt van uw borsten. Een aantal maanden na de ingreep kunnen er dan weer fotos worden gemaakt zodat het resultaat van de ingreep goed zichtbaar kan worden gemaakt. De fotos zijn voor het medische dossier. Soms worden ze gebruikt als promotiemateriaal voor een kliniek, maar dat gebeurt uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft.

Anesthesie

Een borstverkleining wordt verricht onder algehele narcose. Deze verdoving zorgt ervoor dat u slaapt en tijdens de operatie geen pijn voelt. Omdat een algehele verdoving nooit geheel zonder risicos is neemt een anesthesist vooraf met u door welke risicos in uw geval aan de anesthesie verbonden zijn.

Bloedverdunnende medicijnen

Uw plastisch chirurg zal u vragen om drie tot tien dagen voor de borstverkleining te stoppen met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen. Hoe lang u van te voren moet stoppen hangt af van het soort medicijn. Voorbeelden hiervan zijn Ascal, APC, Asprobruis, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom en zelfs kinderaspirine. Uiteraard doet u dit in overleg met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven. U stopt dus nooit op eigen initiatief. Het stoppen met innemen van bloedverdunners is noodzakelijk om hevige bloedingen tijdens de ingreep te voorkomen.

Verder moet u opgeven welke andere medicijnen u allemaal gebruikt zodat bepaald kan worden of deze in combinatie met de medicatie die u ten behoeve van de ingreep ontvangt gevaren opleveren. U kunt dit doen door de medicatie in originele verpakking bij de opname mee te nemen of door een lijst mee te nemen die is opgesteld door uw vaste apotheek.

Stoppen met roken

Omdat nicotine de kans op problemen bij de wondgenezing vergroot wordt u dringend aangeraden om enkele weken voor de borstverkleining volledig te stoppen met roken. Ook de eerste weken na de ingreep mag u om dezelfde reden niet roken. Wellicht een goed moment om er helemaal mee te stoppen.

Nuchter zijn

Doorgaans wordt u op de dag van de operatie opgenomen. Omdat de borstverkleining onder algehele narcose plaatsvindt is het nodig dat u nuchter bent als u naar het ziekenhuis of de kliniek gaat. In het voorafgaande consult of gesprek over de ingreep krijgt u hiervoor instructies. Soms is vereist dat u een dag voor de operatie al wordt opgenomen bijvoorbeeld bij bepaalde medische complicaties. Meestal hoeft u die dag dan nog niet nuchter te zijn.

Voorafgaande medicatie

Voor de operatie wordt gestart met de pijnmedicatie. Dit heeft tot doel ervoor te zorgen dat de pijnbestrijders na de borstverkleining meer effect hebben. Ook krijgt u voorbereidende medicatie voor de anesthesie.

Scheren van de oksels

Ten behoeve van de ingreep dient u thuis voorafgaand aan de opname uw oksels te scheren. Eventueel kan dit ook nog op de verpleegafdeling.

Mee te nemen spullen

Naast de voor iedere ingreep gebruikelijk spullen zoals een kamerjas, pantoffels en eventueel lectuur zijn er voor een borstverkleining twee specifieke zaken die u mee moet nemen.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat uw kleding een voorsluiting bevat zodat uw borsten zonder veel moeite de gebruikelijk nazorg kunnen krijgen in het ziekenhuis of de kliniek. Dit geldt uiteraard ook voor de nachtkleding.

Verder is het van belang dat u een stevige BH meeneemt zonder beugels of baleinen en het liefst met een voorsluiting.

Bewakingsapparatuur

Voorafgaand aan de borstverkleining wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur zodat tijdens de ingreep uw lichaamsfuncties zoals bloeddruk, hartslag, en ademhaling goed geobserveerd kunnen worden.