Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

borsten verkleinenWaarom een borstverkleining?

Veel vrouwen hebben last van borsten die te zwaar zijn of te veel hangen (te slap zijn). Bij sommige vrouwen is daarbij bovendien sprake van belangrijke asymmetrie van de borsten dat wil zeggen dat de borsten uitgesproken van omvang en/of vorm verschillen.

De klachten die het gevolg zijn van te zware borsten of borsten die te veel hangen zijn van psychische aard en van lichamelijke aard.

Psychische klachten kunnen ontstaan omdat de vrouw het (abnormale) model van haar borsten als beschamend en afstotend ervaart. Daar komt bij dat het vinden van passende kleding vaak problemen oplevert.

Bij de lichamelijke gevolgen als gevolg van te zware borsten en/of borsten die te veel hangen moet u denken aan de volgende klachten:

• het gewicht van de borsten veroorzaakt pijn in de schouders, de rug en de hals.
• de bandjes van de BH trekken diep in de huid van de schouders hetgeen pijn en irritatie geeft.
• de borsten kunnen gevoelig of zelfs pijnlijk zijn.
• de borsten hangen voortdurend tegen de huid aan waardoor deze gaat smetten.
• de borsten hangen in de weg bij een groot aantal sporten.

In sommige gevallen wordt een borstverkleining alleen om cosmetische redenen gedaan. De borsten veroorzaken dan weliswaar geen lichamelijke of psychische klachten maar zijn wel te groot in verhouding tot de rest van het lichaam. Vaak valt bovenkleding dan ook niet mooi.

Met een borstverkleining kunnen de bovengenoemde klachten worden verholpen. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 4.000 borstverkleinende operaties uitgevoerd.

Omdat bij een borstverkleining niet alleen het volume van de borsten wordt verminderd door het verwijderen van weefsel en huid maar veelal tevens de tepelhof hoger wordt geplaatst zullen de borsten een betere projectie krijgen en minder gaan hangen. De vorm van de borsten verbetert dus ook. Daarom wordt ook vaak gesproken van een borstversteviging.

Een betere projectie van borsten die te slap zijn en daardoor te veel hangen is soms ook mogelijk met uitsluitend een borstlift. Bij een borstlift volstaat het hoger plaatsen van de tepelhof en het verwijderen van overtollige huid om het hangen van de borsten te corrigeren en de borst steviger te maken. Bij een borstlift wordt dan verder geen weefsel uit de borst verwijderd. Voorwaarde voor een goed resultaat van een borstlift is dat de borsten niet te zwaar zijn. Over de borstlift geeft Kliniekbon op deze site afzonderlijk informatie.

Hoe werkt een mammareductie?

Een borstverkleining is een chirurgische ingreep waarbij het volume van de borst wordt verkleind door weefsel uit de borst te verwijderen. Bij de meeste technieken wordt ook huid verwijderd en de tepelhof naar boven verplaatst zodat de vorm van de borst verbetert. Deze wordt steviger en krijgt een betere projectie naar voren omdat de borst minder gaat hangen. Vanwege dit effect wordt vaak ook gesproken van een borstversteviging. Een andere term die regelmatig gebruikt wordt is borstreductie.

Vaak wordt bij de ingreep ook de tepelhof verkleind zodat de verhouding ten opzichte van de verkleinde borst optimaal wordt of blijft. Een gebruikelijke doorsnede van de tepelhof is ongeveer 4 cm.

Bij een borstverkleining wordt niet het overtollig vet verwijderd dat bij sommige vrouwen loopt van de oksel naar de rug.

De borstverkleining vindt plaats onder algehele narcose en kan afhankelijk van de zwaarte van de ingreep één tot drie uur in beslag nemen. De kleinere borstreducties kunnen soms via een dagopname gedaan worden. Voor een grotere borstreductie zal een opname van twee en soms nog meer dagen benodigd zijn. De meeste technieken laten zichtbare littekens achter. Verder is de kans groot dat borstvoeding na de ingreep niet meer mogelijk is, met name bij de grotere borstreducties.

De nieuwe vorm van de borst komt uiteindelijk tot stand door inwendige verplaatsing van vet en borstklierweefsel. Het kan vier tot acht maanden duren voordat de borsten hun definitieve vorm hebben gekregen. Dit komt door de sterke spanning in het borstweefsel na de ingreep die de vorm gedurende de eerste maanden beïnvloedt. Pas na verloop van tijd neemt die spanning af en gaan de borsten wat soepeler worden en door wat uit te zakken hun definitieve vorm krijgen.

Welke techniek voor een borstverkleining geschikt is hangt heel sterk af van de mate waarin de borst verkleind moet worden. Hieronder geven wij u hier verdere informatie over. We beginnen met de “ankermethode” wat voor de grotere borstreducties de meest toegepaste techniek is. Daarnaast geven we de technieken die voor de kleinere borstreducties zouden kunnen volstaan.

In een afzonderlijk hoofdstuk: “Een alternatieve techniek voor een borstverkleining: liposculpture” wordt een techniek beschreven die geheel anders te werk gaat. Hierbij wordt namelijk uitsluitend vetweefsel uit de borsten verwijderd (door vetcellen weg te zuigen met speciale apparatuur). Klierweefsel en huid worden niet verwijderd. Deze techniek kent een aantal belangrijke voordelen op het gebied van complicaties en herstel vergeleken met de hier beschreven meer chirurgische technieken maar niet alle vrouwen zijn ervoor geschikt en meestal wordt deze techniek ook niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Daarom geldt over het algemeen dat financieel gezien deze techniek pas interessant wordt als de borstverkleining middels de “gebruikelijke” chirurgische methode ook niet vergoed zou worden.

» De borstverkleining met behulp van de “ankermethode”
» De borstverkleining met een L-vormig litteken
» De borstverkleining met behulp van de sleutelgatmethode (I-methode)
» De borstverkleining met een schuin litteken
» De borstverkleining met alleen een litteken rond de tepelhof

Een alternatieve techniek: liposculpture

Bij de meeste borstverkleiningen wordt gebruik gemaakt van een techniek waarbij huid van de borst, en vet en klierweefsel uit de borst wordt verwijderd en bovendien de (al dan niet verkleinde) tepelhof naar boven wordt verplaatst. De grootte en vorm van het litteken hangt daarbij af van de mate waarin huid en weefsel moet worden verwijderd om het gewenste resultaat te krijgen.

Er bestaat echter ook een geheel andere methode om een borstverkleining te laten doen en dat is het gebruiken van de liposculpture techniek. Bij deze techniek wordt uitsluitend vet weggezogen uit de borst. Er wordt geen huid en ook geen klierweefsel weggehaald en de tepel hoeft niet verplaatst te worden. Deze techniek kent dan ook een aantal belangrijke voordelen in vergelijking tot de traditionele chirurgische borstverkleining namelijk:

• Er worden slechts een paar kleine sneetjes in de huid gemaakt die hooguit minuscule littekens achterlaten.
• De ingreep wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.
• Ondanks de verkleining en het liftend effect blijven de borsten er heel natuurlijk uitzien.
• Het blijft mogelijk om borstvoeding te geven na de borstverkleining.
• Er is geen ziekenhuisopname benodigd, na de behandeling kunt u in principe direct naar huis.
• Latere schommelingen in lichaamsgewicht hebben een beperktere invloed op het resultaat van de borstverkleining.
• Het herstel gaat sneller dus u kunt uw dagelijkse activiteiten sneller weer oppakken.
• De kans op complicaties zoals gevoelloosheid van de tepel, bloedingen, infecties en die van een algehele narcose is veel geringer.

De reden waarom deze techniek ondanks deze belangrijke voordelen minder vaak wordt toegepast dan de traditionele chirurgische technieken is dat niet alle vrouwen geschikt zijn voor deze techniek. Welke vrouwen er wel geschikt voor zijn en overige details over liposculpture als techniek voor een borstverkleining worden hieronder uiteengezet.

» Hoe werkt liposculpture als techniek voor een borstverkleining?
» De resultaten van liposculpture als techniek voor een borstverkleining
» Is het resultaat van liposculpture als techniek voor een borstverkleining blijvend?
» Hoeveel behandelingen zijn er nodig bij een borstverkleining middels liposculpture?
» Welke vrouwen zijn geschikt voor liposculpture als techniek voor een borstverkleining?
» Hoe wordt bepaald of voldoende vet in de borsten aanwezig is voor liposculpture?
» De voorbereiding op liposculpture als techniek voor een borstverkleining
» Het herstel na liposculpture als techniek voor een borstverkleining
» Liposculpture als techniek voor een borstverkleining en borstkanker
» Wordt liposculpture als techniek voor een borstverkleining vergoed?

Is iedereen geschikt voor een borstverkleining?

In principe kan bij iedere vrouw bij wie het lichaam volgroeid is een borstverkleining worden gedaan. Tot op hoge leeftijd is deze ingreep mogelijk. Toch kunnen er omstandigheden zijn die een vrouw voor een borstverkleining (voorlopig) ongeschikt maakt. Deze omstandigheden lichten wij hieronder toe.

» Borstverkleining en overgewicht
» Geen realistische verwachtingen
» Voorkeur voor een bepaalde techniek voor een borstverkleining
» Vooronderzoek voor een borstverkleining
» Borstverkleining en zwangerschap

Waar kunt u een borstreductie laten doen?

Een borstverkleining kunt u zowel laten doen in een ziekenhuis als in een privé-kliniek. Ook is het mogelijk dat de borstverkleining weliswaar met een privé-kliniek wordt overeengekomen, maar dat de ingreep zelf in een ziekenhuis plaatsvindt. De privé-kliniek gebruikt in dat geval voor de borstverkleining de faciliteiten van het ziekenhuis. De keuze hiervoor is evident omdat normaliter een ziekenhuis de snelste en beste zorg kan bieden ingeval er ernstige complicaties zouden optreden. Gezegd moet wel worden dat ernstige complicaties bij een borstverkleining uiterst zeldzaam zijn.

Sommige privé-klinieken hebben de status van Zelfstandig Behandel Centrum. Deze klinieken zijn door de overheid officieel erkend. U kunt ze dan ook het beste vergelijken met kleine ziekenhuizen die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde behandelingen. Iedere ZBC heeft haar eigen specifieke aanbod wat betreft behandelingen. Hierbij kan het zowel om verzekerde zorg gaan als om niet verzekerde zorg. Wanneer een dergelijke ZBC borstverkleiningen in haar behandelaanbod heeft dan kunt u de ingreep dus ook daar laten doen in plaats van in een ziekenhuis.

Er zijn ook veel privé-klinieken die niet de status van ZBC hebben maar toch de borstverkleiningen in hun eigen kliniek verrichten. Zij gebruiken dan dezelfde faciliteiten als die van een ziekenhuis zoals speciale operatiekamers en bewakingsapparatuur. Wanneer de ingreep in de privé-kliniek zelf gedaan wordt in plaats van in een ziekenhuis of ZBC dan komt de vraag op of dan de (na)zorg en veiligheid voldoende is gewaarborgd. Vragen die dan een rol spelen zijn:

• Heeft de kliniek een samenwerking met een ziekenhuis in de buurt en kan daar snel naar worden uitgeweken ingeval van eventuele complicaties?
• Heeft de kliniek een keurmerk van een gezaghebbend instituut zoals het ZKN keurmerk of een ISO certificering?
• Is de kliniek recent nog bezocht en goedgekeurd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg?

Bij de keuze tussen ziekenhuis en privé-kliniek (al dan niet ZBC) is verder van belang dat veel privé-klinieken gericht zijn op behandelingen met hooguit één overnachting die al dan niet zijn uitbesteed aan een nabij gelegen zorghotel. Wanneer naar verwachting meerdere overnachtingen noodzakelijk zijn dan is dat niet bij iedere privé-kliniek mogelijk. De zwaarte van de ingreep speelt een belangrijke rol. Bij grote borstreducties kan een opname van meerdere dagen noodzakelijk zijn. Want hoe meer weefsel en huid wordt weggehaald hoe groter de kans op complicaties en hoe belangrijker en langer de nazorg wordt. Deze zwaardere borstverkleiningen zullen dan ook meestal in een ziekenhuis plaatsvinden.

Naast het aspect van de veiligheid speelt bij de keuze tussen ziekenhuis en privé-kliniek ook de vraag waar men de beste cosmetische resultaten behaalt. Alhoewel daar geen harde gegevens over bekend zijn lijkt het wel aannemelijk dat men in een privé-kliniek juist vanwege de specialisatie en de gerichtheid op dat cosmetische aspect tot gemiddeld betere resultaten komt en ook beter op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen die dat cosmetische resultaat kunnen verbeteren. Ook zal men in een privé-kliniek op dat punt doorgaans meer tijd hebben voor het informeren en begeleiden van de vrouw dan in een ziekenhuis waar een tekort aan uren vaak een structureel probleem vormt. Bovendien kan de ervaring met de borstverkleiningen in een privé-kliniek vanwege die specialisatie daarin groter zijn dan in een ziekenhuis.

Een nadeel van een privé-kliniek als keuze voor een borstverkleining is echter dat het lastiger zal zijn om de behandeling vergoed te krijgen in vergelijking tot een ziekenhuis. Zie verder informatie hierover onder “Wordt een borstverkleining vergoed?”

De voorbereiding op een borstoperatie

Zodra u met uw arts heeft besloten een borstverkleining te ondergaan dan zullen er een aantal zaken worden afgehandeld ter voorbereiding op de ingreep. Deze worden hieronder toegelicht.

» Medische fotograaf
» Anesthesie
» Bloedverdunnende medicijnen
» Stoppen met roken
» Nuchter zijn
» Voorafgaande medicatie
» Scheren van de oksels
» Mee te nemen spullen
» Bewakingsapparatuur

Het herstel na een borstreductie

Na de ingreep blijft u in de uitslaapruimte tot u goed wakker bent en tot alle controles (bloeddruk, polsslag, ademhaling en pijn) goed zijn. Dan wordt u naar de verpleegafdeling gebracht waar u ook nog regelmatig gecontroleerd wordt op genoemde punten en op de doorbloeding van de tepelhof. Afhankelijk van uw klachten over misselijkheid mag u vrij herstelperiode borstverkleiningsnel beginnen met het drinken van water.

Na de operatie heeft u nog een infuus in uw arm. Deze zorgt ervoor dat u voldoende vocht krijgt. Zodra blijkt dat u op de dag van de operatie in de avond weer zelf kunt eten en drinken en alle controles goed zijn wordt het infuus de volgende dag verwijderd.

Via een injectie krijgt u bloedverdunners toegediend om trombose te voorkomen. Gebruikte u zelf al bloedverdunners dan kan het zijn dat de injectie niet nodig is en in plaats daarvan u het gebruik van deze bloedverdunners weer opstart.

Normaal is dat de plastisch chirurg met u doorspreekt hoe de operatie is verlopen en met u doorneemt wat u wel en niet mag doen. Zo mag u meestal een dag na de operatie uit bed. Eventueel wordt u geholpen met de verzorging.

De eerste 24 uur na de ingreep kunnen de borsten wat pijnlijk zijn. Ook kunt u misselijk zijn van de narcose. Tegen de misselijkheid kunt u eventueel medicijnen krijgen.
De borsten kunnen strak en gespannen aanvoelen. Dat strakke gevoel zal geleidelijk aan verdwijnen.

Er bevinden zich één of meerdere drains (slangetjes) in het wondgebied die verbonden zijn aan vacuüm flesjes en die er voor zorgen dat bloed en vocht uit de wond wordt afgevoerd. De wonden worden regelmatig gecontroleerd. De drains blijven ongeveer twee dagen zitten. Als er nog maar weinig wondvocht wordt afgevoerd worden de drains verwijderd. Dit geeft een vreemd en soms ook pijnlijk gevoel. Een aantal uren na het verwijderen van de drains worden tevens de eventuele nietjes in de wond verwijderd.

Na de operatie zijn de borsten stevig verbonden met gazen en steunverband. Dit verband wordt na een paar dagen verwijderd waarna u overgaat tot het dragen van een stevige BH zonder beugel en het liefst met een voorsluiting. Bedenkt u hierbij dat weliswaar de cupmaat van de BH door de borstverkleining kleiner is geworden maar de basis niet. Zo wordt cupmaat 75 E voorafgaand aan de ingreep bijvoorbeeld 75 C na de operatie.

De duur van het verblijf in het ziekenhuis of de kliniek kan per vrouw verschillen maar gemiddeld genomen mag u de tweede of de derde dag naar huis mits er geen complicaties zijn opgetreden. Zelf mag u geen auto rijden dus zorg dat u naar huis gebracht kunt worden. De eerste controle zal weer over enkele weken daarna worden gepland waarbij zonodig de hechtingen worden verwijderd. In de tussentijd houdt u zich na het vertrek uit de kliniek of ziekenhuis streng aan de hieronder genoemde leefregels.

» Belangrijke leefregels bij hervatting activiteiten na een borstverkleining

Complicaties en risico’s van een borstverkleining

Een borstverkleining is een tamelijk uitgebreide chirurgische ingreep en kent in ieder geval dezelfde algemene risicos als vele andere operaties. De betreffende algemene complicaties komen niet vaak voor maar moeten wel vermeld worden. Voorbeelden daarvan zijn:

• Nabloedingen
• Infecties
• Trombose
• Reacties op de anesthesie

De kans op algemene en specifieke complicaties is normaal gesproken groter naarmate er meer weefsel en huid verwijderd moet worden.

De specifieke complicaties en risicos van een borstverkleining staan hieronder weergegeven. Over de gevolgen van een borstverkleining voor het geven van borstvoeding is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

• In zeldzame gevallen is de doorbloeding in de wondranden onvoldoende en kan een deel van het borstweefsel afsterven. Het kan hierbij gaan om slechts kleine wondrandjes maar soms gaat het om grotere gebieden. Dit wordt necrose genoemd. Ook de tepel en tepelhofhof kunnen gedeeltelijk of geheel afsterven. Bij rokers is het risico op afsterven van weefsel groter dan bij niet rokers.
• Bij een tekort schietende bloedcirculatie kunnen in de tepel pigmentveranderingen optreden.
• Een horizontale litteken onder de borst kan soms vrij ver doorlopen richting de oksel en daarbij bovendien dik, rood en gevoelig worden. Na verloop van tijd wordt dit weer beter: dan neemt de gevoeligheid en roodheid af en wordt het litteken dunner, maar in sommige gevallen wordt het litteken nog breder. Het is dus niet altijd mogelijk dit horizontale litteken onder de BH te verbergen.
• Na de borstverkleining kan het gevoel in één of in beide tepels verminderd zijn of zelfs geheel verdwenen zijn. In veel gevallen komt het gevoel weer terug maar het herstelt niet altijd volledig.
• In sommige gevallen ontstaan onderhuidse verdikkingen. Deze kunnen pijnklachten geven en moeten soms operatief worden verwijderd.
• De wond kan iets opengaan, met name net onder de tepel en midden onder de borst in de plooi. Daarbij kan dan tevens wat wondvocht of oud bloed naar buiten komen. Meestal groeit de wond vanzelf weer dicht. Eventueel kan dit gestimuleerd worden met pleistertjes of steunhechtingen. Littekens kunnen als gevolg hiervan breder worden.
• Bij sommige vrouwen ontstaan na de ingreep kleine zweertjes rond de tepelhof. Dit kan met een antibiotische zalf worden behandeld.
• Er kunnen stoornissen bij de wondgenezing optreden zoals overtollige littekenvorming (littekenhypertrofie) of infecties. De uiteindelijke littekens worden daardoor lelijker en dikker. Dit heeft dus direct gevolgen voor het resultaat van de borstverkleining. Rokers hebben een grotere kans op stoornissen bij de wondgenezing.
• Gevoelloosheid van de huid rondom de littekens. Dit kan geheel of gedeeltelijk weer herstellen.

Het geven van borstvoeding na de operatie

Belangrijk is de vraag of de vrouw na een borstverkleining nog wel borstvoeding kan geven. Uiteraard is dit met name van belang om te weten ingeval de vrouw nog zwanger wil worden na de borstverkleining. Vrouwen die last hebben van te grote borsten maar tevens op niet al te lange termijn zwanger willen worden moeten het volgende in overweging nemen:

• De kans dat na een borstverkleining geen borstvoeding meer kan worden gegeven is vrij groot.
• Bij zwangerschap na een borstverkleining kan het resultaat van de borstverkleining deels weer teniet worden gedaan.

Deze overwegingen zouden ervoor pleiten om de borstverkleining pas na de zwangerschap te laten doen. Bedacht moet dan wel worden dat de borsten gedurende de zwangerschap en de borstvoeding nog meer last kunnen geven dan zij al deden.

Of borstvoeding nog mogelijk is na een borstverkleining is sterk afhankelijk van de mate waarin de borst gereduceerd wordt en welke techniek daarbij wordt gebruikt. Over het algemeen geldt daarbij dat hoe meer borstweefsel wordt weggehaald hoe kleiner de kans is dat na de ingreep nog borstvoeding mogelijk is.

Specifiek zijn de volgende punten van invloed op de kans dat borstvoeding nog mogelijk blijft:
• Bij het verplaatsen van de tepelhof wordt gekeken of het mogelijk is de tepel verbonden te laten via een steeltje aan het borstweefsel zodat de melkgangen, de bloedtoevoer en sommige zenuwen intact blijven. Is deze techniek een optie dan blijft borstvoeding wellicht mogelijk na de operatie mits er niet te veel beschadigingen zijn opgetreden.
• Wordt de tepel ten behoeve van de verplaatsing geheel losgesneden dan is volledige borstvoeding geven doorgaans niet meer mogelijk. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij de melkkanaaltjes opnieuw waren aangegroeid.
• Als er klierweefsel onder tepel zelf wordt verwijderd is borstvoeding niet meer mogelijk.

Tijdens het consult of gesprek voorafgaand aan de borstverkleining kunt u voor uw specifieke situatie geïnformeerd worden over de gevolgen voor het geven van borstvoeding.

Borstverkleining en borstkanker

Helaas geldt dat één op de negen vrouwen in Nederland borstkanker krijgt. Het is daarom goed om ook stil te staan bij een aantal aspecten over een borstverkleining in relatie tot borstkanker.

» Kans op borstkanker na een borstverkleining
» Onderzoek naar borstkanker voor, tijdens, en na een borstverkleining

Het resultaat

Over het algemeen zijn vrouwen tevreden over het resultaat van een borstverkleining. De borsten zijn kleiner, steviger en hebben een betere projectie. Dat er zichtbare littekens achter zullen blijven is bij een goede voorlichting vooraf al bekend en wordt daarbij doorgaans goed geaccepteerd.

De littekens kunnen in het begin vrij dik, rood en gevoelig zijn. Na verloop van enkele maanden worden de littekens meestal smaller en witter maar blijven dus wel goed zichtbaar. Soms worden de littekens zelfs nog breder. Soms genezen de littekens zo mooi dat ze later nauwelijks zichtbaar zijn. Voor het mooi genezen van de littekens is het belangrijk om u te houden aan de leefregels voor de eerste weken na de ingreep.

Direct na de ingreep is natuurlijk zichtbaar dat de borsten kleiner zijn geworden. De zwellingen van de borsten door de ingreep zullen in de eerste weken geleidelijk verdwijnen. Dan is echter het definitieve resultaat van de ingreep nog niet bereikt. Gedurende de maanden daarna gaat de vorm van de borsten nog veranderen. Het definitieve resultaat kan pas na vier tot acht maanden bereikt zijn. Dit heeft te maken met de sterke spanning in het borstweefsel direct na de ingreep die de vorm van de borsten op dat moment nog beïnvloedt. Gedurende de maanden na de ingreep neemt die spanning af. De borsten worden dan soepeler en gaan iets uitzakken. De definitieve vorm van de borst komt tot stand door inwendige verplaatsing van vet en borstklierweefsel.resultaat borstoperatie

Vaak heeft een vrouw met te grote borsten ook een overschot aan weefsel onder de oksels en doorlopend tot aan de rug. Het is belangrijk om te weten dat er geen correctie van dit weefseloverschot plaatsvindt bij een borstverkleining.

In de meeste gevallen kan binnen bepaalde grenzen rekening worden gehouden met de gewenste cupmaat. Meestal komt de wens van de vrouw redelijk overeen met het oordeel van de plastisch chirurg daarover op basis van zijn kennis en ervaring. Meestal is het mogelijk de cupmaat enkele maten te verkleinen. Er zijn dus beperkingen in de te bereiken reductie van de borsten echter de reductie die wel bereikt kan worden betekenen voor de meeste vrouwen wel een bevredigend resultaat. Zo kan bijvoorbeeld een cupmaat F,G of H teruggebracht worden naar cupmaat D en een cupmaat DD of E naar cupmaat C. De basisbreedte blijft echter gelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld door de borstverkleining van cupmaat 75 E naar cupmaat 75 C gaan.
Over de te bereiken cupmaat kan geen garantie vooraf worden gegeven.

Een belangrijk aspect als het gaat om het resultaat van een borstverkleining is dat volledige symmetrie van de borsten na de ingreep niet gegarandeerd kan worden. Hoe deskundig en ervaren plastische chirurgen ook zijn er kunnen altijd verschillen optreden tussen de linker en de rechter borst als het gaat om de grootte, de vorm en de stand van de tepels. Waar het om gaat is dat deze asymmetrie binnen de aanvaardbare grenzen blijft. Hierbij moet u bedenken dat bij 80 % van de vrouwen asymmetrie van de borsten voorkomt.

Voor de meeste borstverkleiningen geldt dat één ingreep volstaat om het gewenste resultaat te bereiken. Het komt echter ook voor dat een tweede ingreep noodzakelijk is om het resultaat te optimaliseren. Bijvoorbeeld als de borsten een grotere asymmetrie vertonen dan gewenst .

Tot slot moet nog de vraag beantwoord worden hoe duurzaam het resultaat is van een borstverkleining. Bedacht moet dan worden dat de grootte en vorm van de borsten in de loop der jaren weer kan veranderen. Zo kan door het gebruik van de pil het volume van de borsten weer toenemen. Een toename van de grootte van de borsten kan optreden bij gewichtstoename of door veranderingen van hormonen zoals in de menopauze. Met het toenemen van de leeftijd kunnen de borsten weer slapper worden al dan niet versterkt door eventuele gewichtsafname. Ook een eventuele zwangerschap na de ingreep doet de borsten verslappen. Toch zal het resultaat van de borstverkleining en -versteviging doorgaans voldoende zijn om deze latere veranderingen te kunnen opvangen in die zin dat een nieuwe ingreep meestal niet noodzakelijk wordt geacht.

Het vergelijken van klinieken voor een borstreductie

Als u een borstverkleining laat doen komt uiteraard de vraag op bij welke kliniek dat het beste kan gebeuren. Belangrijk zijn hierbij de kwaliteit van de kliniek, de kosten van de ingreep en de door de kliniek geboden technieken. Kliniekbon heeft voor u per aandachtsgebied hieronder de punten opgesomd waar u op moet letten als u klinieken gaat vergelijken.

Heeft u een voorkeur voor een bepaalde kliniek dan is het zaak om na te gaan of de behandeling juist bij deze kliniek wel door uw eigen ziektekostenverzekeraar wordt vergoed. Zie hiervoor verder onze informatie onder “Wordt een borstverkleining vergoed?”

» Het vergelijken van de kwaliteit van klinieken voor een borstverkleining
» Het vergelijken van de prijs voor een borstverkleining
» De geboden technieken voor een borstverkleining

Wordt een borstverkleining vergoed?

De redenen voor een borstverkleinende operatie liggen vaak in het medische vlak. Immers een borstverkleining wordt meestal gedaan omdat de borsten te zwaar zijn en/of te veel hangen en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten geven. Een medische indicatie kan ook bestaan indien de linker en rechter borst opvallend zichtbaar in volume en vorm verschillen. In sommige gevallen zal een borstverkleining wellicht alleen maar uit cosmetische overwegingen gedaan worden. In dat geval geven de borsten geen medische klachten maar vindt de betreffende vrouw (wat) kleinere borsten mooier.

Zodra de redenen voor een borstverkleinende operatie in het medische vlak liggen dan bestaat de mogelijkheid dat de ziektekostenverzekeraar de ingreep geheel of gedeeltelijk vergoedt zij het dat daarvoor dan wel een aanvullende verzekering moet zijn afgesloten. Niet iedere maatschappij biedt echter aanvullende verzekeringen aan waarin een dekking voor medisch geïndiceerde borstverkleiningen is opgenomen. Kijk dit goed na in uw eigen polis of doe navraag hiernaar bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. Bovendien kan voor de vergoeding een plafond bestaan. Dit kan zijn een maximaal bedrag dat vergoed wordt of een maximaal percentage van de te maken kosten of een combinatie daarvan.

Als vuistregel voor het bestaan van een medisch toereikende indicatie wordt nogal eens genoemd het hebben van minimaal cupmaat D. Dit is echter slechts een globale richtlijn. Het definitieve besluit over de vergoeding ligt altijd bij de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar bij wie een onderbouwde aanvraag voor de vergoeding moet worden ingediend. Naar ieder geval wordt afzonderlijk gekeken en het is mogelijk dat bij een lagere cupmaat toch de klachten dusdanig zijn dat een vergoeding wordt toegekend.

Wanneer voor de borstreductie liposculpture als techniek wordt gebruikt zal de borstverkleining vaak niet vergoed worden. Liposculpture is kennelijk voor de ziektekostenverzekeraars nog geen algemeen geaccepteerde techniek voor een borstverkleining. Zorg daarom bij overweging van deze techniek dat u dat goed afstemt met uw eigen ziektekostenverzekeraar of zoek een maatschappij die wel bereid is deze techniek te vergoeden. Indien de borstverkleining onvoldoende medische indicatie heeft om voor de klassieke methode een vergoeding te krijgen dan maakt de keuze voor liposculpture wat dat betreft geen verschil.

Zoals gezegd, uiteindelijk beslist altijd de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar of de borstverkleining wordt vergoed. Eventueel moet u op het spreekuur van deze medisch adviseur verschijnen. Indien er sprake is van overgewicht kan men eisen dat u voor de ingreep eerst gaat afvallen. Want als u ná de ingreep gaat afvallen kunnen de borsten teveel gaan verslappen.

Valt de borstverkleining uiteindelijk onder de verzekerde zorg dan is het vervolgens zeer belangrijk om goed na te gaan hoe u verzekerd bent bij uw eigen ziektekostenverzekeraar. Dit bepaalt namelijk vaak wáár u de ingreep kunt laten doen en welk gedeelte vergoed wordt. In dit verband is het mede van belang te weten of u een naturapolis heeft of een restitutiepolis. Wij leggen deze begrippen hieronder uit.

Bij een naturapolis heeft u het recht om de behandeling op kosten van uw verzekeraar te laten doen bij die ziekenhuizen of klinieken waarmee deze verzekeraar een contract heeft afgesloten. Voor u is het dus zaak om na te gaan of de kliniek waar u de borstverkleining wilt laten doen bij uw ziektekostenverzekeraar is aangesloten. Vaak moeten de aangesloten ziekenhuizen en klinieken voldoen aan eisen wat betreft de te hanteren declaratiesystemen. Met name privé-klinieken kunnen daar niet altijd aan voldoen en zijn daarom mogelijk niet bij die verzekeraar aangesloten. Soms is het dan nog wel mogelijk om de borstverkleining bij die privé-kliniek te laten doen maar de kans is dan groot dat u moet bijbetalen.

Bij een restitutiepolis worden de voor de borstverkleining gemaakte kosten vergoed mits deze kosten niet een marktconform bedrag overschrijden. Bij te hoge kosten kan het voorkomen dat u een deel zelf moet betalen. Bij een restitutiepolis wordt meestal niet met contracten gewerkt maar er kunnen wel bepaalde afspraken over de prijzen en de kwaliteit gemaakt worden. Het is dus zaak om goed vooraf na te gaan of de door u beoogde kliniek voor de borstverkleining aan deze eisen voldoet.

Is een borstverkleining aftrekbaar?

Voor het kunnen aftrekken van de kosten van een borstverkleining moet voldaan worden aan twee eisen:

• De borstverkleining moet een medische indicatie hebben dat wil zeggen dat lichamelijke en/of psychische klachten aan de ingreep ten grondslag liggen.
• De kosten van de ingreep worden niet of niet geheel vergoed door de ziektekostenverzekeraar.
• De belastingdienst gaat akkoord met de vermeende aftrekpost. Zorg ervoor dat u dit voorafgaand aan de ingreep met de belastingdienst afstemt. Hierbij kan zij bepaalde medische informatie verlangen.

Indien een zorgverzekeraar geen vergoeding geeft vanwege het ontbreken van een medische indicatie dan zal normaliter de belastingdienst ook geen aftrekpost accepteren. Wel kan een aftrekpost ontstaan als er wel een vergoeding wordt gegeven maar deze niet alle kosten dekt bijvoorbeeld vanwege een eigen risico of omdat er een plafond is voor de vergoeding en de kliniek waar u de ingreep het liefst laat doen een bedrag boven dit plafond berekent. Ook kan een aftrekpost ontstaan wanneer de kliniek geen contract heeft met uw eigen ziektekostenverzekeraar zodat de ingreep ondanks een medische indicatie geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening wordt gedaan. Pleeg in die gevallen echter altijd vooraf overleg met de belastingdienst om zekerheid over de aftrekpost te krijgen.

Voldoet u aan de eisen om (een deel van) de kosten van een borstverkleining te kunnen aftrekken bedenkt u dan dat deze kosten vallen onder de zogenaamde regeling “buitengewone lasten”. Voor deze aftrekpost bestaat een drempel en alleen het meerdere boven deze drempel mag daadwerkelijk van uw inkomen worden afgetrokken. In de praktijk komt het er daardoor op neer dat slechts een deel van de gemaakte kosten voor de borstverkleining kan worden afgetrokken. Hoe groot dat gedeelte is hangt af van de hoogte van uw inkomen en dat van uw partner (hoe hoger uw gezamenlijk inkomen des te hoger is de genoemde aftrekdrempel) en van de hoogte van andere kosten die mogen worden afgetrokken als buitengewone lasten (zoals de premies voor de ziektekostenverzekering).

De financiering van de operatie

Omdat veel borstverkleiningen gedaan worden vanwege een medische indicatie wordt de ingreep mogelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Uiteraard zorgt u ervoor dat u hierover voorafgaand aan de ingreep uitsluitsel heeft. Bij een volledige vergoeding van de borstverkleining vormt de financiering uiteraard geen probleem.

Wordt de behandeling niet vergoed en heeft u geen eigen geld om de ingreep te betalen dan kunt u overwegen deze toch mogelijk te maken door een financieringsregeling te treffen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden zoals:

• Een betalingsregeling of lening bij of via de kliniek zelf.
• Het afsluiten van een doorlopend krediet of persoonlijke lening bij een kredietinstelling.
• Het verhogen van uw hypotheek.

Soms bieden klinieken aan om de rekening via een aantal termijnen gespreid te betalen dus zonder dat er rente wordt berekend. In andere gevallen echter bieden zij een regeling waarbij er in het termijnbedrag een forse rente is begrepen. Vraag altijd naar het rentetarief dat feitelijk gebruikt wordt bij de bepaling van het termijnbedrag.

Het verhogen van uw hypotheek is met name een optie indien u dit toch al van plan was in verband met bijvoorbeeld een verbouwing. De rente is doorgaans lager dan die van de andere genoemde financieringsvormen. Om de hypotheek alleen te verhogen om de kosten van de ingreep te kunnen betalen is echter vaak een dure oplossing vanwege de eenmalige kosten die er veelal aan verbonden zijn zoals afsluitprovisie, taxatiekosten en eventuele notariskosten.

Vergeet verder niet dat de rente op leningen voor een chirurgische ingreep niet aftrekbaar is ook al gaat het om een verhoging van de hypotheek op het eigen huis.

Naast de rente is het ook belangrijk om te weten of het mogelijk is de lening boetevrij vroegtijdig af te lossen.