Indien u een borstvergroting of borstreconstructie overweegt dan wilt u natuurlijk weten of siliconen borstimplantaten een veilige mogelijkheid zijn en welke alternatieven er zijn. De onderstaande informatie is daarom van belang.

Reeds langdurige ervaring met siliconen borstimplantaten

Siliconen borstimplantaten worden al ongeveer veertig jaar wereldwijd gebruikt voor borstvergrotingen of borstreconstructies. Er zijn al enkele miljoenen vrouwen met een siliconen borstimplantaat. In Nederland zijn er naar schatting 40.000 vrouwen met een borstprothese en komen er jaarlijks ongeveer 5.000 bij.

Wetenschappelijk onderzoek weerlegt gezondheidsrisico’s

siliconen veiligIn het verleden waren er in de media en in de politiek regelmatig bezorgde geluiden te horen over de gevolgen van het dragen van siliconen borstimplantaten.

Er zijn vrouwen met siliconen borstimplantaten die last hebben van onder meer chronische vermoeidheid, reumatische aandoeningen, oogklachten, maagklachten, huidproblemen en ontstekingen. Zij wijten die klachten aan het siliconenimplantaat, maar tot nu toe hebben wetenschappelijke onderzoeken dat verband niet bevestigd.

Er zijn meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken geweest waaruit gebleken is dat er geen verband kan worden aangetoond tussen het dragen van siliconen borstimplantaten en het ontstaan van bepaalde ziektes. Uit deze onderzoeken is ook gebleken dat een siliconen borstimplantaat geen verhoogde kans op borstkanker geeft.

Inmiddels is het bovenstaande aanleiding geweest tot het officiële standpunt in Nederland dat toepassing van siliconen prothesen is toegestaan omdat het verband met gezondheidsklachten wetenschappelijk niet duidelijk is aangetoond.

Hoe werkt zo’n wetenschappelijk onderzoek?

Bij een wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk verband tussen siliconen borstimplantaten en het risico van borstkanker wordt gedurende een periode een groep vrouwen die een siliconen borstprothese hebben laten implanteren gevolgd. Gekeken wordt  hoeveel van deze vrouwen borstkanker krijgen en dat wordt vergeleken met het percentage borstkanker bij vrouwen die geen siliconen prothese dragen. Indien het percentage bij de onderzochte groep vrouwen niet significant hoger ligt dan het gemiddelde dan stelt men dat er geen verband bestaat tussen siliconen borstprotheses en borstkanker.

Uiteraard moet voor een betrouwbare uitspraak de groep onderzochte vrouwen groot genoeg zijn en de periode gedurende welke deze gevolgd worden lang genoeg. Anders kan men ook niet spreken van een wetenschappelijk onderzoek. Zo heeft men ooit drieduizend vrouwen die tussen 1973 en 1995 een borstprothese kregen gevolgd en daarbij geconstateerd dat binnen deze groep niet significant meer gevallen van borstkanker voorkwamen dan bij andere vrouwen die geen borstprothese hadden. Bij dit onderzoek was de opvolgingsperiode voor de oudste plastische ingrepen 30 jaar.

Steunpunt voor vrouwen met klachten na een borstvergroting

Voor vrouwen die na implantatie van een siliconen borstprothese bepaalde klachten hebben gekregen is het feit dat deze wetenschappelijk gezien geen verband kunnen hebben met de ingreep zelf een schrale troost en voor hen ook moeilijk te accepteren. Voor deze vrouwen bestaat er een steunpunt. Het gaat om het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten (SVS) in Lelystad. Indien u een borstvergroting middels siliconen overweegt is het belangrijk om te weten dat bepaalde klachten kennelijk voorkomen, ook al is niet aangetoond dat deze door de siliconen worden veroorzaakt.

 

Onderzoek naar borstkanker na een implantatie van siliconen

Belangrijk om te weten is of het implanteren van siliconen borstprotheses invloed heeft op de effectiviteit van het onderzoek naar borstkanker.

U kunt met siliconen borstimplantaten evengoed als anders zelfonderzoek doen. Wat betreft het gebruikelijke bevolkingsonderzoek moet bedacht worden dat de daarbij gebruikte röntgenstralen niet door de siliconen implantaten worden doorgelaten. Daardoor is het niet mogelijk om de gehele borst op de foto te bekijken en te beoordelen op afwijkingen. Dus bestaat er een grote kans dat bij het normale bevolkingsonderzoek tumoren niet ontdekt worden.

Daarom moeten vrouwen die een siliconen borstprothese dragen apart onderzocht worden op borstkanker. Dit is mogelijk maar vergt speciale technieken waarbij vanuit verschillende kanten meerdere opnames worden gemaakt. Dit kan echter niet bij het bevolkingsonderzoek. Daarvoor moet u via de huisarts naar het ziekenhuis. Informeer dan wel vooraf of een dergelijk speciaal onderzoek wordt vergoed!

Bedacht moet worden dat bij bepaalde onderzoekstechnieken de druk op de borsten tijdens het maken van de opnames behoorlijk kan zijn en dat er dan een verhoogde kans is dat de protheses stuk gaan.

Als de prothese zou gaan lekken en er siliconengel in het borstweefsel terechtkomt dan zullen er allemaal kleine bindweefselknobbeltjes ontstaan rondom de gelekte siliconengel. Dit kan het onderzoek naar borstkanker in ernstige mate verder frustreren.

Invloed van siliconen borstimplantaten op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het dragen van siliconen borstimplantaten heeft geen invloed op de vruchtbaarheid of de zwangerschap. Ook borstvoeding blijft in principe mogelijk. Wel is bij het plaatsen van de borstprothese via de tepel er altijd een kleine kans dat daarbij de melkklier beschadigd wordt.

Overwegingen voor en tegen siliconen borstimplantaten en de alternatieven

Naast de veiligheid van de siliconen zelf zijn er ook belangrijke andere aandachtspunten die u moet betrekken in uw overweging om daarmee een borstvergroting te laten doen. De belangrijkste zijn:

  • Het gaat om een chirurgische ingreep die dezelfde algemene risicos kent als andere chirurgische ingrepen zoals nabloedingen, infecties, reacties op de narcose etc.
  • Er bestaan ook specifieke complicaties waarvan overmatige kapselvorming en lekkage de bekendste zijn. Ook al hoeven deze complicaties niet gevaarlijk te zijn en is de kans daarop niet groot, ze geven wel een hoop ongemak en vereisen vaak een hersteloperatie waarbij u uiteraard opnieuw aan de algemene risicos daarvan blootstaat.
  • Protheses hebben een beperkte levensduur. Ook de moderne protheses die lang mee gaan (soms meer dan 20 jaar) moeten een keer worden vervangen zeker als er klachten optreden. De daarvoor benodigde ingreep geeft uiteraard de genoemde algemene risicos van een chirurgische ingreep.

Tegenover deze mogelijk nadelen staan ook voordelen. Het grootste voordeel is dat over het algemeen vrouwen zeer tevreden zijn met het resultaat van de borstvergroting met siliconen protheses en dat door ontwikkeling en onderzoek deze resultaten steeds beter worden. Veel vrouwen zijn er echt mee geholpen. Uiteindelijk zal iedere vrouw zelf na goed geïnformeerd te zijn de voordelen en nadelen afwegen en tot een besluit komen.

Bij deze afweging speelt ook nog een rol welke alternatieven er zijn voor het verkrijgen van een positiever lichaamsbeeld. Hierbij kunt u denken aan minder ingrijpende oplossingen zoals uitwendige borstprotheses of speciale BHs met vullingen. Soms kan een training om meer zelfvertrouwen of een positiever zelfbeeld te krijgen dusdanig helpen dat u afziet van verdergaande ingrepen.

Een chirurgisch alternatief voor borstprotheses is de transplantatie van eigen lichaamsweefsel. Dit kan een alternatief zijn voor vrouwen die ondanks de vermeende veiligheid geen siliconen en dus geen lichaamsvreemde stoffen willen dragen. Meestal echter komen deze alternatieven pas in beeld als er sprake is van een borstreconstructie na een al dan niet gehele amputatie van de borst als gevolg van borstkanker. Kliniekbon geeft afzonderlijk informatie hierover in het volgende hoofdstuk “Borstreconstructie na borstkanker: alternatieve technieken”.