Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

Waarom een borstvergroting?

Voor sommige vrouwen speelt de vorm of grootte van hun borsten geen grote rol in hun leven. Ook als de vorm of grootte niet helemaal perfect is kunnen zij daar eenvoudig in berusten. Toch zijn er steeds meer vrouwen die een borstvergroting laten uitvoeren. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

borsten vergroten Een toenemend zelfbewustzijn met aandacht voor de uiterlijke vormen.
• Verbeterde technieken voor een borstvergroting.
• Een geleidelijke acceptatie in de maatschappij van cosmetische ingrepen.

Een borstvergroting heeft soms nog een slecht imago omdat het wordt geassocieerd met (jonge) vrouwen die streven naar perfectie, die door de media of zelfs door hun partner wordt opgedrongen. Er kunnen echter ook heel aanvaardbare redenen bestaan om een borstvergroting te laten uitvoeren namelijk:

• De borstomvang is dermate klein (mede in verhouding tot de rest van het lichaam) dat het de vrouw het gevoel geeft in haar vrouwelijkheid belemmerd te zijn. Dit kan leiden tot allerlei sociale problemen en zelfs psychische klachten.
• De borsten hebben na de zwangerschap en na het geven van borstvoeding veel aan stevigheid verloren. Dit kan echter ook optreden of versterkt zijn door het ouder worden.
• De borsten hebben aan volume en stevigheid ingeboet als gevolg van gewichtsverlies bijvoorbeeld na een vermageringsdieet.
• De borsten verschillen duidelijk zichtbaar onderling van volume of vorm. Dit heet asymmetrie van de borsten.
• Herstellen van de (vorm of grootte van de) borst(en) na een borstingreep als gevolg van borstkanker of mastopathie.
• De borsten hebben veel stevigheid verloren door het niet dragen van een beha bij sportbeoefening.

Eigenlijk is het beter om te spreken van een borstcorrectie omdat de ingreep niet alleen met het volume van de borst te maken heeft maar vaak (ook) met de (natuurlijke) vorm daarvan. Soms is een borstvergroting alleen ook niet afdoende om de gewenste correctie te bereiken. Zo kunnen de borsten na een zwangerschap en het geven van borstvoeding dermate verslapt zijn dat de borstvergroting moet worden gecombineerd met een borstlift.

Bij een borstlift worden de borst en de tepel weer op een hoger gelegen natuurlijke plek gebracht. In sommige gevallen is een borstlift alleen al voldoende om de gewenste correctie te krijgen. Een borstlift is een cosmetische ingreep met een geheel andere techniek. Daarom geeft Kliniekbon over de borstlift afzonderlijk informatie op deze site.

Hoe werkt een borstvergroting?

De meest gebruikte techniek voor een borstvergroting is het implanteren van protheses. Dit zijn implantaten waarvan het omhulsel uit siliconen bestaat. Er bestaan vele soorten protheses. Via een incisie (sneetje) worden de protheses geplaatst in de borst. Vooraf wordt er ruimte gemaakt (een holte) in de borst om de prothese te kunnen plaatsen. Deze holte wordt ook wel de pocket genoemd. Er zijn meerdere plaatsen mogelijk voor het maken van de incisie. Ook de plek waar de protheses geplaatst worden in de borst kan verschillen.

Kliniekbon geeft in afzonderlijke hoofdstukken informatie over de soorten protheses, de mogelijke plaatsen voor de incisie en voor de plekken waar de prothese geplaatst kan worden inclusief de voordelen en nadelen van de verschillende mogelijkheden.

De borstvergroting vindt meestal plaats onder algehele verdoving (algemene anesthesie) maar kan ook in sedatie (een soort roesslaap) in combinatie met een plaatselijke verdoving uitgevoerd worden.

Er kunnen eventueel drains in het wondgebied worden geplaatst. Dit zijn dunne slangetjes die verbonden zijn met vacuümflesjes en zodoende wondvocht kunnen afzuigen. Deze worden dan weer verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt afgevoerd. Meestal is dat het geval voordat u weer naar huis gaat echter een enkele keer moet u met de drains naar huis en worden deze pas de volgende dag of de dag daarna verwijderd.

De borstvergrotende operatie duurt gemiddeld één tot twee uur. Meestal mag u enkele uren na de ingreep weer naar huis.

Zijn siliconen implantaten veilig?

Indien u een borstvergroting of borstreconstructie overweegt dan wilt u natuurlijk weten of siliconen borstimplantaten een veilige mogelijkheid zijn en welke alternatieven er zijn. De onderstaande informatie is daarom van belang.

» Reeds langdurige ervaring met siliconen borstimplantaten
» Wetenschappelijk onderzoek weerlegt gezondheidsrisico’s
» Hoe werkt zo’n wetenschappelijk onderzoek?
» Steunpunt voor vrouwen met klachten na een borstvergroting
» Onderzoek naar borstkanker na een implantatie van siliconen
» Invloed van siliconen borstimplantaten op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
» Overwegingen voor en tegen siliconen borstimplantaten en de alternatieven

Na borstkanker: alternatieve technieken

De meest toegepaste techniek voor een borstvergroting is die waarbij middels een chirurgische ingreep siliconen borstprotheses worden geïmplanteerd. De meeste vrouwen die kiezen voor deze techniek doen dat omdat ze grotere borsten willen of de grootte en vorm van de borsten terugwillen die zij hadden voor de zwangerschap.

Ongeveer 20 % echter heeft een borstreconstructie als doel. Het gaat dan meestal om vrouwen die een of beide borsten missen vanwege borstkanker (al dan niet als preventieve maatregel omdat zij draagster zijn van een gen voor borstkanker) of bijvoorbeeld vanwege mastopathie (veel knobbeltjes in de borst).

Vrouwen bij wie één of beide borsten zijn afgezet kunnen kiezen uit de volgende alternatieven:

• Er bewust voor kiezen om helemaal niets te doen en te berusten in het feit dat de borsten zijn afgezet.
• Het dragen van een uitwendige kunststofprothese die op de huid geplakt kan worden en indien gewenst er ook weer afgehaald kan worden.
• Het dragen van een BH met vulling.
• Het ondergaan van een chirurgische borstreconstructie.

Voor het ondergaan van een chirurgische borstreconstructie (nadat de borsten zijn afgezet) bestaan weer meerdere mogelijkheden. Deze zijn hieronder beschreven.

» Borstreconstructie met behulp van siliconen protheses
» Borstreconstructie met lichaamseigen materiaal (rugspier en huid) en een prothese
» Borstreconstructie met lichaamseigen materiaal (buikspier en huid) zonder prothese
» Reconstructie van de tepel
» Borstreconstructie middels liposculpture (vetinjecties)
» Op welk moment kan een borstreconstructie gedaan worden?
» Resultaten van een borstreconstructie

mogelijkheden borstvergrotingWelke protheses zijn er voor een borsten vergroting?

Er bestaan vele soorten protheses voor een borstvergroting. Het is belangrijk om te weten op welke eigenschappen gelet moet worden bij het selecteren van een borstprothese. Onderstaand worden deze eigenschappen beschreven.

» Het materiaal en de vulling van protheses voor een borstvergoting
» Ruwe of gladde protheses voor een borstvergroting
» Ronde of druppelvormige protheses voor een borstvergroting
» De grootte van een prothese voor een borstvergroting (cupmaat)

De mogelijkheden van moderne protheses

Uiteraard worden de resultaten van een borstvergroting voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten en de mogelijkheden van de gebruikte protheses. De eigenschappen van protheses zijn als gevolg van onderzoek en ontwikkeling door de fabrikanten daarvan de laatste jaren zeer sterk verbeterd. Moderne protheses slijten minder snel (sommigen gaan meer dan 20 jaar mee). De buitenwand van sommige protheses is opgebouwd uit meerdere lagen (multi-layer pocket) en gaat daarom minder snel voortijdig stuk. Het gebruik van cohesieve siliconengel voorkomt dat de prothese snel gaat lekken als de buitenwand onverhoopt toch kapot gaat en het gebruik van geruwde protheses heeft de kans op overmatige kapselvorming aanzienlijk verkleind.

Een ander voordeel van recente ontwikkelingen is dat er een grote keuze is aan afmetingen en vormen van protheses zodat voor iedere vrouw de meest geschikte prothese kan worden gebruikt waarbij met de specifieke eigenschappen van de borsten, de borstkas, en wensen van die vrouw dienaangaande rekening kan worden gehouden. Soms kunnen daardoor zelfs verschillen tussen de rechter en de linker borst (deels) worden gecorrigeerd (asymmetrie).

Tot slot is het goed om te weten dat nieuwe ontwikkelingen er voor zorgen dat het zichtbare resultaat van de borstvergroting steeds beter wordt. Zo worden tegenwoordig protheses gemaakt die twee verschillende siliconengels gebruiken. Centraal zit een stevige gel die de tepelhof goed ondersteunt en garandeert dat de natuurlijke vorm gehandhaafd blijft ongeacht de druk die er op uitgeoefend wordt. Deze stevige centrale massa zorgt tevens voor een liftend effect. In sommige gevallen is deze voldoende om te voorkomen dat naast de borstvergroting ook een borstlift (met bijbehorende littekens) noodzakelijk is. Rondom de centrale stevige massa is een meer soepele zachte gel aangebracht in de prothese die er voor zorgt dat de borst zacht en natuurlijk aanvoelt en bovendien het implantaat op een natuurlijke wijze laat doorzakken.

Andere voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn protheses waarbij de randen sterk afgeplat zijn zodat de overgang van het implantaat op het lichaam vloeiender wordt en de randen daardoor minder zichtbaar of voelbaar zijn. Dit maakt het voor meer vrouwen die een dunnere huid hebben mogelijk om toch de prothese boven de borstspier te plaatsen.
Tot slot zijn nieuwe protheses soms aan de achterkant zo uitgehold dat zij perfect passen op de borstkaswand.

De meest gehoorde merknamen en marktleiders als het gaat om protheses voor borstvergrotingen zijn Mentor en McGhan.

Kapselvorming na een vergroting met siliconen

Kapselvorming is op zichzelf een normaal verschijnsel na een borstvergroting waarbij gebruik wordt gemaakt van protheses. De protheses worden door het lichaam als lichaamsvreemd materiaal gezien. Na het inbrengen van de prothese wordt deze daarom omringd door een vliesdun laagje littekenachtig bindweefsel dat door het lichaam wordt aangemaakt. Dit wordt het kapsel genoemd. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam.

De kapselvorming zorgt er voor dat de prothese goed gaat hechten aan het omringende weefsel zodat deze daarna niet meer kan uitzakken, draaien of anderszins kan verplaatsen.

Het inkapselen van de prothese vindt plaats gedurende ongeveer zes weken na de borstvergroting. Als tijdens deze inkapselingfase de weefsels rondom de prothese te veel bewegen ten opzichte van de prothese kan de gewenste inkapseling niet (goed) plaatsvinden. De prothese kan dan gaan verplaatsen. Daarom is het van groot belang om de eerste zes weken de borstspier te ontzien en sporten, stofzuigen en strijken etc. te vermijden.

Bij sterk geruwde protheses kan de benodigde inkapselingfase slechts enkele weken bedragen en kunnen deze activiteiten derhalve sneller hervat worden.
Kapselvorming is dus een normaal verschijnsel en het heeft een belangrijke functie. Echter bij ongeveer vijf procent van de vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan is er sprake van overmatige kapselvorming. Het lichaam gaat dan langer door met het maken van het kapsel. Het kapsel wordt dan te dik en gaat bovendien samentrekken. Dit wordt kapselcontractie of ook wel kapselfibrose genoemd. Door het samentrekken wordt de prothese ingeklemd, wordt deze harder en kan ook gaan vervormen. Het kapsel om de prothese wordt hierdoor voelbaar en in sommige gevallen wordt deze ook zichtbaar. In extreme gevallen treedt er ook pijn op.

Als overmatige kapselvorming optreedt dan is dat meestal binnen drie maanden tot een jaar na de operatie. Daarna wordt de kans op overmatige kapselvorming veel kleiner maar incidenteel kan het ook pas na vijf jaar voorkomen. Hieronder kunt u meer lezen over overmatige kapselvorming.

» Wanneer treedt overmatige kapselvorming op?
» De behandeling van overmatige kapselvorming

Hoe lang gaan protheses mee?

Voor die vrouwen die een borstvergroting overwegen is het belangrijk te weten hoe lang de protheses die daarvoor gebruikt worden mee gaan.

Van de met water gevulde protheses is bekend dat de levensduur beperkt is tot gemiddeld tussen de zeven en twaalf jaar. Tegenwoordig worden deze protheses echter niet vaak meer gebruikt. De met siliconengel gevulde protheses hebben een langere levensduur van gemiddeld 15 tot meer dan 20 jaar waarbij de protheses met een cohesieve gel doorgaans langer mee gaan dan die gevuld met vloeibare siliconengel. Alle protheses zijn echter aan slijtage onderhevig en moeten daarom op den duur worden vervangen. Hierbij heeft de vraag of deze slijtage gepaard gaat met bepaalde klachten invloed op het moment van vervanging.

Soms moeten protheses vroegtijdig worden vervangen vanwege een defect. De kwaliteit van de protheses op dit punt is echter wel in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zo sterk zelfs dat op sommige moderne protheses een levenslange garantie wordt afgegeven op breuk en lekkage als gevolg van een productiefout. Bedacht moet wel worden dat (vroegtijdige) vervanging van een prothese ook het gevolg kan zijn van andere factoren dan alleen de kwaliteit daarvan. Zo kan er overmatige kapselvorming optreden. In sommige gevallen kan dit leiden tot vervanging van de prothese zelf. Ook is het mogelijk dat bij bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een ander incident waarbij de borsten een harde klap of stoot krijgen de protheses beschadigd raken en daarom vervangen moeten worden.

Een beschadiging aan de prothese zoals een breuk of een scheur kan ontdekt worden als er een duidelijke verandering optreedt in de vorm van de borst of eventueel de hardheid daarvan. Het is echter niet altijd zeker dat een bepaalde beschadiging ook (direct) opgemerkt wordt. Het is daarom van belang om geregeld (bijvoorbeeld jaarlijks) voor controle terug te komen. In geval van twijfel kan desnoods met behulp van daarvoor geschikte apparatuur een eventuele beschadiging opgespoord worden.

Waar worden bij de protheses geplaatst?

Er zijn in principe drie plekken waar de protheses geplaatst kunnen worden. De prothese kan boven, onder of tussen de grote borstspier geplaatst worden. Hieronder wordt iedere methode verder toegelicht.

» Borstvergroting met plaatsing van de prothese boven de borstspier
» Borstvergroting met plaatsing van de prothese onder de borstspier
» Borstvergroting met plaatsing van de prothese tussen de borstspier

Waar wordt de incisie gemaakt voor een vergroting?

De incisie is de insnede die gemaakt moet worden om de protheses in de borst te kunnen plaatsen. Deze incisie kan op verschillende plaatsen worden gemaakt. Meestal wordt de incisie in de borstplooi gemaakt maar soms wordt hier een andere plaats voor gebruikt. De plaatsen worden hieronder besproken waarbij eventuele specifieke voor of nadelen worden vermeld.

» Incisie bij een borstvergroting via de tepel
» Incisie bij een borstvergroting via de borstplooi
» Incisie bij een borstvergroting via de oksel

Het bepalen van de gewenste vorm en het volume van de prothese

Iedere vrouw die een borstvergroting wenst weet wel ongeveer welk resultaat zij daarbij voor ogen heeft. Het is echter heel lastig om vooraf het resultaat van een bepaalde prothese te kunnen voorstellen laat staan te bepalen of dat dan voldoet aan het gewenste resultaat.

Gelukkig hebben de meeste klinieken technieken in huis om vooraf het resultaat van bepaalde protheses zichtbaar te maken ter ondersteuning van de keuze.

De meest simpele methode hierbij is het plaatsen van een echte prothese in de BH. Het nadeel hiervan is echter dat hiermee niet een erg nauwkeurige voorspelling van het resultaat van de ingreep wordt verkregen. Bovendien zijn de randen van het implantaat hierbij duidelijk zichtbaar terwijl deze bij daadwerkelijke plaatsing in de borst dusdanig worden afgevlakt dat deze niet zichtbaar zijn. Deze methode geeft dus niet echt een realistisch beeld.

Het nadeel van de hoge boorden van de prothese wordt ondervangen door gebruik te maken van speciale pasprotheses. Deze externe protheses zijn zo gemaakt dat de randen zeer dun zijn en daardoor een realistischer beeld geven van het effect van de borstvergroting.

Een nog veel betere methode is het gebruik van een scanner waarbij een driedimensionaal model van de vrouw in de computer wordt ingevoerd en vervolgens diverse protheses virtueel geplaatst kunnen worden om daarvan direct het resultaat te kunnen zien op het scherm. Deze uitstekende simulatie vooraf biedt uiteraard een betrouwbare ondersteuning bij het maken van de keuze van de grootte en vorm van de prothese. Daarnaast kan de scanner ook nuttig gebruikt worden ná de borstvergroting door een scandossier aan te leggen zodat vroegtijdig lekkage, (overmatige) kapselvorming of uitzakking kan worden vastgesteld.

Voor het bepalen van de juiste vorm en grootte van de prothese en de meest geschikte plaats van de prothese (boven, onder of tussen de borstspier) is niet alleen de afstemming van het gewenste resultaat van belang maar ook het opmeten van de borst. Deze metingen geven belangrijke informatie over bijvoorbeeld de dikte van de huid, de breedte van de borst, de vorm van het ribbenrooster, en de stand van de borstkaswand. Deze informatie is van invloed op zaken als het ideale volume en de meest geschikte plek om de prothese te plaatsen. Uiteraard kan dan ook blijken dat het ideale volume en de plaats van de prothese op grond van deze metingen niet geheel overeenstemt met het gewenste resultaat dat u in gedachten had.

Bij het bepalen van de gewenste vorm en volume van de protheses speelt ook eventuele asymmetrie van de borsten een belangrijke rol. Dit betekent dat er een verschil bestaat tussen de linker en de rechter borst als het gaat om de vorm, het volume, of bijvoorbeeld de stand van de tepels. Ook de borstkaswand kan asymmetrisch zijn. Bij maar liefst 80 % van de vrouwen komt dit in mindere of meerdere mate voor. Met behulp van de 3D-scan kunnen de verschillen tussen links en rechts zeer nauwkeurig opgemeten worden. Met deze metingen kan vervolgens rekening worden gehouden bij het bepalen van de juiste prothese voor de linker en de rechter borst. Tegenwoordig zijn er dusdanig veel verschillende protheses voorhanden wat betreft vormen en maten dat bepaalde asymmetrie met behulp van een borstvergroting opgelost kan worden. Sommige vormen van asymmetrie zijn echter niet of nauwelijks te verhelpen. Zo is het zeer lastig zo niet onmogelijk om afwijkende tepelstanden met een borstvergroting te corrigeren.

Het gesprek of consult voorafgaand aan een borstvergroting

aanmerking borstvergrotingVoor een belangrijke cosmetische ingreep als een borstvergroting is het uiteraard noodzakelijk tijdens een gesprek of consult alle aspecten daarvan door te nemen.

Van de kliniek zult u te horen krijgen dat indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt u hiermee minimaal een week voordat u de behandeling ondergaat moet stoppen. Tevens zal de kliniek aangeven hoe lang van te voren u nuchter moet zijn.

Omdat nicotine niet goed is voor het genezingsproces moet u enkele weken voor en na de behandeling daarmee stoppen. Wellicht een goed moment dus om er helemaal mee te stoppen?

Andere aspecten die tijdens het consult aan de orde moeten komen zijn ondermeer:

• De reden(en) voor de gewenste borstvergroting.
• Is de borstvergroting alleen voldoende om het gewenste resultaat te krijgen of is tevens een borstlift noodzakelijk?
• Welke mogelijkheden zijn er om een eventuele asymmetrie van de borsten te corrigeren?
• Zijn er aandoeningen aan de borsten die de kans op bepaalde complicaties of risicos beïnvloeden dan wel de ingreep bij voorbaat uitsluiten? En verkeert u ook overigens in goede gezondheid? Gebruikt u bepaalde medicijnen die de ingreep belemmeren?
• Is een borstvergroting met siliconen mogelijk of zijn er andere technieken vereist gezien het medische verleden van de vrouw.
• Het bepalen van de gewenste vorm en volume van de prothese, de meest geschikte plaats (onder, tussen of boven de borstspier) en de plek voor de incisie.
• Ervaringscijfers over zaken als de kans op breuk en lekkage en de kans op overmatige kapselvorming bij bepaalde protheses.
• Wordt er gewerkt met een algehele narcose of een sedatie (een soort roesslaap) in combinatie met een plaatselijke verdoving?
• Wordt er gewerkt met een of meerdere drains?
• Hoe lang duurt de ingreep en hoe lang is het totale verblijf in de kliniek?
• De kosten van de ingreep.

Het herstel na de borstoperatie

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u misselijk, slap en moe zijn. Sommige klinieken werken met speciale middelen die voorkomen dat u misselijk wordt na de narcose.

U kunt de kliniek verlaten zodra de plastisch chirurg en de anesthesist dat verantwoord vinden. Gemiddeld is dat enkele uren na de ingreep. Denk er aan dat u na de ingreep geen auto mag rijden. U moet er dus voor zorgen dat iemand u naar huis kunt brengen.

Na de operatie zullen de borsten gezwollen zijn, lichte bloeduitstortingen hebben en gespannen aanvoelen. Hiervan kunt u wat napijn hebben. Deze kan echter veelal met een lichte pijnstiller onderdrukt worden. Sommige klinieken hebben vooraf een pijnbestrijdingsmiddel in de borstholte gespoten dat nog enige dagen doorwerkt.

Meestal krijgt u medicijnen om de zwellingen tegen te gaan. Tevens moet u de eerste vier weken dag en nacht een sportbeha dragen om de zwelling tegen te gaan en om de borsten te ondersteunen. In sommige gevallen vindt de arts het noodzakelijk om gedurende enkele weken tevens een elastische band te dragen die de implantaten fixeren. De zwellingen zijn normaal gesproken na een paar dagen al een stuk minder geworden maar zij verdwijnen pas geheel in de loop van twee tot zes weken. Het gespannen gevoel van de borsten zal na een paar dagen nog niet minder zijn. Dit verdwijnt pas geleidelijk gedurende een paar maanden omdat uw huid zich moet aanpassen aan de nieuwe contouren.

Na ongeveer een week gaat u terug naar de kliniek voor controle en om de hechtingen te laten verwijderen. Sommige klinieken werken met oplosbare hechtingen zodat u alleen voor controle hoeft terug te komen. De eerste maanden kunnen de littekens nog vrij vurig gekleurd zijn en nog dik en hard zijn. Soms helpt het om de littekens voorzichtig te masseren met een crème zodat ze wat soepeler worden. De plastisch chirurg bepaalt wanneer u daarmee mag beginnen. Op den duur zullen de littekens steeds meer de kleur van uw huid aannemen en zodoende minder zichtbaar worden.

Als gevolg van de ingreep kunnen de tepels minder gevoelig of gevoelloos zijn of juist extra gevoelig tot zeer gevoelig. Dit verschilt sterk van persoon tot persoon. In de meeste gevallen is het “normale” gevoel na enkele maanden weer terug maar bij sommige personen kan dit langer duren en soms is dit effect blijvend.

De resultaten van een vergroting

Veel vrouwen zijn tevreden over de resultaten van een borstvergroting die zij al dan niet in combinatie met een borstlift hebben ondergaan. Het effect van de borstvergroting is in principe direct na de ingreep waar te nemen. Het resultaat wordt echter pas goed zichtbaar als de zwellingen en blauwe plekken zijn verdwenen.

Met het verbeteren van de kwaliteit van de protheses zijn de resultaten van de borstvergrotingen ook sterk verbeterd. De moderne protheses zorgen namelijk niet alleen voor grotere borsten maar tevens voor natuurlijke vormen en voor borsten die zo natuurlijk mogelijk aanvoelen en passen bij de vorm van de borstkas. Bovendien kunnen vanwege de vele soorten en maten en speciale vormen van protheses in sommige gevallen ook verschillen tussen de linker borst en de rechter borst wat betreft vorm en/of grootte (asymmetrie) worden gecorrigeerd. Ook zijn er binnen bepaalde randvoorwaarden veel mogelijkheden om aan persoonlijke wensen tegemoet te komen.

Garanties voor een goed resultaat of voor volledige symmetrie van de borsten zullen doorgaans niet worden gegeven. Over het algemeen blijkt wel dat in de meeste gevallen één ingreep volstaat om een goed resultaat te realiseren. In een enkel geval is een tweede operatie noodzakelijk om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kan te maken hebben met:

• Een (te) onnatuurlijk resultaat.
• De grootte of de vorm voldoet niet aan de verwachting of prognose.
• Het verplaatsen van de protheses na de implantatie.
• Verschillen tussen de borsten (asymmetrie) zijn onvoldoende verminderd of juist toegenomen.
• Ongewenste rimpels of vouwen of zichtbare randen in de borsten als gevolg van de prothesen (vooral bij vrouwen met weinig eigen borstweefsel).

» Hoe duurzaam is het resultaat van een borstvergroting?
» Zijn er nadelige effecten op lange termijn van een borstvergroting?

Is iedereen geschikt?

In principe kunnen alle vrouwen vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor een borstvergroting mits zij verkeren in een goede algemene gezondheid. Ook vrouwen bij wie vanwege borstkanker of mastopathie één of beide borsten (gedeeltelijk) zijn afgezet kunnen daarna weer voor een borstvergroting in aanmerking komen alhoewel het beter is om dan te spreken van een borstreconstructie. Soms worden daarvoor andere technieken toegepast dan de standaardtechniek met (uitsluitend) inwendige siliconen protheses.

Bij specifieke aandoeningen aan de borsten is het raadzaam om vooraf eerst aan uw eigen arts of specialist te vragen of deze aandoeningen een bezwaar vormen tegen het ondergaan van deze ingreep. Bijvoorbeeld omdat daardoor de kans op bepaalde complicaties wellicht groter is.

Verder is van belang dat de verwachtingen over het resultaat van de borstvergroting realistisch zijn. Zo kunnen bepaalde vormen van asymmetrie (ongelijkheid) van de borsten niet worden gecorrigeerd met een borstvergroting. En een vrouw met echte hangborsten mag niet verwachten dat deze alleen met een borstvergroting geholpen zal zijn, in dat geval zal ook een borstlift noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te krijgen.

De aanleiding voor de gewenste borstvergroting speelt ook een belangrijke rol. Op de eerste plaats moet een vrouw zelf de ingreep willen ondergaan en niet omdat haar partner dat graag zou willen. Een borstvergroting vormt over het algemeen niet de oplossing voor relatieproblemen. Verder moet een borstvergroting niet worden ingegeven door uitsluitend een streven naar perfectie. Een goede kliniek zal in het gesprek vooraf ook dit soort aspecten met u bespreken.

Complicaties en risico’s

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, waarvan vrijwel alle plastisch chirurgen in Nederland lid zijn, is van mening dat een borstvergroting met siliconen een verantwoorde medische ingreep is. Echter net als bij iedere andere operatie moeten de voordelen worden afgewogen tegen de mogelijke nadelen. Daarom is het goed om alle complicaties en risicos van een borstvergroting te vermelden ook al is de kans op sommige daarvan zeer gering. Van groot belang is dat u zich geregeld laat controleren om te bezien of bepaalde complicaties zich hebben voorgedaan.

Op de eerste plaats is een borstvergroting een operatie die dezelfde algemene risicos kent als andere chirurgische ingrepen. Hierbij moet u denken aan zaken als de normale risicos van bijvoorbeeld een narcose (allergische reacties) of de geringe kans op trombose.

Belangrijk zijn echter vooral de complicaties en risicos die specifiek zijn voor een borstvergroting. De meest bekende is de kans op overmatige kapselvorming. Vanwege het belang van dit risico hebben wij een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan dit probleem. Zie hiervoor “Kapselvorming na een borstvergroting met siliconen”.

Hieronder worden de overige specifieke complicaties van een borstvergroting uiteengezet.

» Nabloedingen (vergroot de kans op overmatige kapselvorming)
» Infecties bij de prothese
» Breuk en lekkage
» Gevoelsstoornissen
» Problemen met de littekenvorming
» Afstoting door het lichaam van de prothese
» Invloed op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
» Verplaatsing van de prothese

Vergelijken van klinieken

Een borstvergroting is een ingreep die een vrouw niet zomaar laat doen. Belangrijk is dat u zich goed oriënteert. Allereerst is het belangrijk dat u goed en objectief geïnformeerd wordt over de behandeling zelf. Kliniekbon tracht daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Voor de meer gedetailleerde vragen zult u echter uiteindelijk met een kliniek moeten afspreken.

Ook bij het selecteren van de kliniek voor een borstvergroting wil Kliniekbon u graag helpen door aan te geven op welke punten u hierbij moet letten. Drie categorieën van aandachtspunten zijn van belang namelijk de kwaliteit van de kliniek, de prijs (de totale kosten) van de borstvergroting, en tot slot de door de kliniek geboden technieken en soorten protheses voor een borstvergroting. Per categorie helpen wij u met een lijst van vragen.

» De kwaliteit van de kliniek voor een borstvergroting
» De prijs van een borstvergroting
» De geboden technieken en soorten protheses voor een borstvergroting

Wordt een borstvergroting vergoed?

In de meeste gevallen wordt een borstvergroting niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dit is het gevolg van het feit dat borstvergrotingen veelal worden verricht om cosmetische redenen en deze vormen geen basis voor een vergoeding.

In sommige situaties wordt de ingreep wel vergoed. Dit is het geval als het gaat om een borstreconstructie na een (al dan niet gedeeltelijke) verwijdering van de borst als gevolg van het constateren van borstkanker of mastopathie.

Een andere reden voor een vergoeding kan gelegen zijn in de omstandigheid dat de vrouw gedurende de pubertijd nauwelijks borsten heeft ontwikkeld en zich daardoor in haar vrouw zijn sterk voelt aangetast. Een beroep kan dan worden gedaan op de psychologische en sociale problemen die daar mogelijk het gevolg van zijn.

Om uitsluitsel te krijgen over de vraag of de borstvergroting in uw geval wordt vergoed is uiteraard overleg met uw eigen ziektekostenverzekeraar noodzakelijk (inclusief de te volgen procedures daarbij).

Is de behandeling aftrekbaar voor de belastingen?

Wil een borstvergroting aftrekbaar zijn voor de belastingen dan moet er aan twee belangrijke voorwaarden worden voldaan:

• De borstvergroting moet in verband staan met een bepaalde aandoening of ziekte.
• De kosten van de borstvergroting moeten door u gedragen worden en dus niet voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking komen.

Omdat de meeste borstvergrotingen om zuiver cosmetische redenen worden ondergaan zijn de kosten daarvan meestal niet aftrekbaar voor de belasting. Pas als er een medische indicatie is voor de borstvergroting zoals bijvoorbeeld bij het afzetten van de borst als een noodzakelijke ingreep bij borstkanker of bij psychische redenen wordt dit anders. Voor aftrek is dan echter wel vereist dat de ziektekostenverzekeraar de borstvergroting niet of niet geheel heeft vergoed. Daar komt bij dat u altijd vooraf overleg hierover met de belastingdienst moet plegen om af te stemmen of aftrek mogelijk is en onder welke voorwaarden. Vaak moet u dan ook bepaalde verklaringen of rapportages van deskundigen overleggen. Daarmee voorkomt u in ieder geval financiële teleurstellingen achteraf.

 

financiering borstvergroting

 

Alhoewel aftrek van de kosten van een borstvergroting voor de belastingen niet vaak zal voorkomen is het goed om te weten dat áls u voor aftrek in aanmerking komt de kosten dan vallen onder de zogenaamde buitengewone lasten. Voor deze aftrek bestaat echter een aftrekdrempel. Alleen het meerdere van deze uitgaven boven de aftrekdrempel kunt u daadwerkelijk van uw inkomen aftrekken. Dat leidt er meestal toe dat u niet het gehele bedrag kunt aftrekken maar slechts een deel daarvan. Hoe groot dat deel is zal voor iedereen verschillend zijn. Dit hangt namelijk af van de hoogte van uw inkomen en dat van uw partner (hoe hoger het gezamenlijke inkomen des te hoger is de aftrekdrempel) en de hoogte van andere aftrekbare ziektekosten zoals de ziektekostenpremie. Hoe meer andere ziektekosten u heeft betaald in dat zelfde jaar des te sneller overschrijdt u de aftrekdrempel.

Tot slot merken wij op dat aftrek plaats vindt in het jaar dat de borstvergroting is betaald. Zou u eventueel de behandeling gespreid betalen in de tijd dan kan dat nadelig uitpakken voor de aftrekmogelijkheid indien daardoor de betalingen in twee opvolgende kalenderjaren plaats vinden. Indien de gespreide betaling echter het gevolg is van het financieren van de ingreep met een lening dan blijft aftrek in één keer van de kosten van de behandeling mogelijk. Bedenkt u echter wel dat de rente die over de lening wordt betaald niet aftrekbaar is.

De financiering van een borstvergroting

Een borstvergroting is een dure ingreep en niet iedereen kan zomaar dat geld op tafel leggen. Om de behandeling toch mogelijk te maken kunt u er voor kiezen om de kosten daarvan te financieren middels een lening. Wanneer u overweegt een lening af te sluiten is er een aantal aandachtspunten dat u in deze overweging moet meenemen:

Zo is het goed om te weten dat de rente die u betaalt over een lening ter financiering van een borstvergroting niet aftrekbaar is.

Vaak biedt de kliniek zelf de mogelijkheid om voor de kosten van de behandeling een lening af te sluiten al dan niet in samenwerking met een bepaalde kredietinstelling. Vaak wordt daarbij niet expliciet vermeld hoe hoog het rentepercentage is dat u betaalt en krijgt u alleen te horen wat u iedere maand moet betalen en hoeveel maanden de lening loopt om deze geheel af te lossen. Informeer daarom altijd naar het rentepercentage omdat soms dit percentage behoorlijk hoog kan zijn. Maak op dit punt ook een vergelijking tussen klinieken. Soms wordt de mogelijkheid van gespreide betaling geboden zonder dat daarbij interest wordt berekend.

Het loont de moeite om naast de kliniek zelf bij andere kredietinstellingen een offerte te laten uitbrengen voor de financiering van de ingreep. Daarbij betrekt u zaken als de hoogte van de rente en de mogelijkheid tot boetevrij extra aflossen.

Het kan zijn dat u uit hoofde van andere plannen zoals een verbouwing al voornemens was om uw hypotheek te verhogen. In dat geval kan het handig zijn om de hypotheek nog iets verder te verhogen zodat u daarvan ook de voorgenomen borstvergroting kunt betalen. De rente en aflossing die u voor een hypotheek moet betalen is immers doorgaans lager dan die van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Bedenk echter wel dat voor het deel van de hypotheekverhoging bedoeld om de behandeling te financieren u de rente niet kunt aftrekken.

Tot slot moet u bedenken dat een afzonderlijke lening afgesloten voor een borstvergroting zoals een persoonlijke lening of een doorlopend krediet gedurende de looptijd daarvan bij de BKR geregistreerd wordt. De maandelijkse lasten die uit deze lening voorvloeien kunnen relatief hoog zijn (vooral bij een korte looptijd) en beperken daardoor uw verdere leningcapaciteit en dus ook de mogelijkheden om uw hypotheek later te verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing.