Op de onderstaande informatie rust het copyright © en de disclaimer.

borsten liftenWaarom een borstlift (Mastopexie)?

Sommige vrouwen zijn niet tevreden over hun borsten omdat deze te veel hangen of verslapt zijn. Er zijn verschillende factoren die dit kunnen veroorzaken:

• Zwangerschap
• Borstvoeding
• Gewichtsverlies bijvoorbeeld na een streng dieet
• Het ouder worden waardoor de elasticiteit van het weefsel vermindert
• Zwaartekracht ofwel de borsten gaan door hun eigen gewicht hangen.
• In het verleden heeft de vrouw geen of nauwelijks een BH gedragen zodat de borsten te weinig ondersteuning hebben gehad.
• Intensieve sportbeoefening al dan niet in combinatie met het niet dragen van een BH.

De uiterlijke kenmerken van borsten die te veel hangen zijn:

• Er ontstaat een diepe borstplooi
• De tepel staat te laag, in sommige gevallen zelfs lager dan de borstplooi.

Hangende en slappe borsten geven over het algemeen geen medische of lichamelijke klachten. De problemen liggen eerder op het psychische en emotionele vlak, bijvoorbeeld bij het dragen van zomerkleding, badpak of bikini.

Een borstlift (ook wel genoemd: Mastopexie) is een ingreep die deze klachten kan verhelpen omdat hierbij de projectie van de borsten wordt hersteld en de borsten steviger worden gemaakt. Daarom wordt ook wel van een borstversteviging gesproken. In Nederland ondergaan jaarlijks vele vrouwen een borstlift.

Het verschil tussen een borstlift en een borstverkleining

Bij een borstverkleining wordt huid weggenomen en ook weefsel uit de borst. Bij een borstlift wordt echter uitsluitend huid weggenomen. Bij een borstlift is de techniek voor het verwijderen van de huid overigens wel gelijk aan die van de borstverkleining en ontstaan er dan ook dezelfde littekens.

Een borstverkleining is dus als het ware een borstlift maar dan aangevuld met het verwijderen van weefsel uit de borst. Dat er ook weefsel uit de borst moet worden verwijderd is een gevolg van het feit dat de borsten niet alleen te veel hangen maar tevens te groot zijn in verhouding tot het lichaam hetgeen lichamelijke klachten geeft.

Over de borstverkleining geeft Kliniekbon afzonderlijk informatie.

Vrouwen waarvan de borsten hangen of verslapt zijn maar deze niet te zwaar zijn kunnen dus volstaan met een borstlift.

Combinatie van een mastopexie en een borstvergroting

Het komt regelmatig voor dat de borsten niet alleen te veel hangen maar bovendien aan de bovenkant te weinig volume hebben. Het bovenste gedeelte van de borst is dan min of meer leeg. In die gevallen wordt vaak de borstlift aangevuld met een borstvergroting middels een prothese. Een borstlift alleen zou dan namelijk onvoldoende resultaten geven. Meestal wordt de prothese ingebracht direct nadat in het kader van de borstlift huid is weggehaald. Na het inbrengen van de prothese wordt de huid vervolgens gehecht.

Een borstvergroting geeft niet alleen meer volume aan de borsten maar heeft tevens een liftend effect. Daarom is in sommige gevallen een borstvergroting alleen al voldoende om het hangen van de borsten te corrigeren. Het moet dan echter wel gaan om borsten die slechts heel weinig hangen.

Over de borstvergroting geeft Kliniekbon afzonderlijk informatie.

Hoe werkt het?

Een borstlift is een ingreep waarbij huid wordt verwijderd en meestal ook de tepelhof naar boven wordt verplaatst. Het effect daarvan is tweeledig. Enerzijds wordt de projectie van de borsten verbeterd en anderzijds krijgen de borsten weer meer stevigheid.

Voorafgaand aan de behandeling worden er fotos gemaakt van de borsten voor het medisch dossier. Zodra de borsten zijn hersteld en het resultaat definitief is (na enkele maanden) worden er nieuwe fotos gemaakt zodat het effect van de borstlift goed gedocumenteerd kan worden.

Bij de meeste technieken voor een borstlift wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur zodat tijdens de behandeling uw hartslag, ademhaling en bloeddruk steeds in de gaten kan worden gehouden.

De chirurg tekent eerst op uw borsten af waar de incisies (sneetjes) gemaakt gaan worden en tekent ook de plek af waar naartoe de tepelhof verplaatst wordt. De ingreep zelf vindt onder algehele narcose plaats. Alleen bij kleine correcties kan worden overwogen om met een plaatselijke verdoving te werken. Een borstlift kan 1 tot 3 uur in beslag nemen wat voornamelijk afhangt van de hoeveelheid huid die moet worden weggenomen.

Na het wegnemen van de huid en eventueel het verplaatsen van de tepelhof wordt het borstweefsel opgespannen door de resterende huid samen te trekken en te hechten.

Na de ingreep worden meestal drains aangelegd. Dat zijn zuigslangetjes die het overtollige bloed en vocht afvoeren. Deze drains worden één of twee dagen na de behandeling weer verwijderd.

In sommige gevallen kunt u de dag van de ingreep al naar huis, in andere gevallen kan het nodig zijn om een nacht in de kliniek te verblijven. Dit zal met name worden bepaald door de zwaarte van de ingreep.

Hoe meer de borsten hangen hoe meer huid er doorgaans moet worden verwijderd en des te groter is de verplaatsing van de tepelhof. De hoeveelheid huid die moet worden verwijderd bepaalt de techniek die daarvoor gebruikt moet worden en ook de littekens die achterblijven. Deze technieken worden hieronder verder beschreven.

» De ankermethode als techniek voor een borstlift
» De L- methode als techniek voor een borstlift
» De verticale techniek voor een borstlift
» De borstlift met uitsluitend een litteken rondom de tepelhof
» Het fixeren van het borstweefsel aan de borstspier of aan de rib
» Borstlift zonder operatie

Is iedereen geschikt voor een mastopexie?

In principe kan bij iedere vrouw waarvan de borsten volgroeid zijn een borstlift worden uitgevoerd. Tot op hoge leeftijd is deze ingreep mogelijk. Er kunnen echter omstandigheden zijn die een vrouw minder geschikt maken voor een borstlift hetgeen goed tijdens het gesprek/consult vooraf in de kliniek moet worden besproken. Verder moeten de nodige voorbereidingen gedaan worden om de ingreep zo goed mogelijk te doen slagen. Een en ander wordt hieronder verder toegelicht.

» Het gesprek/consult vooraf in de kliniek: is de borstlift zinvol?
» De medische voorbereidingen voor een borstlift

Het herstel na een borstoperatie

Zodra u bijkomt uit de narcose kunt u slap en moe zijn. Ook kunt u misselijk zijn als gevolg van de narcose. Sommige klinieken werken met narcosemiddelen die voorkomen dat u misselijk wordt na de ingreep. Hoe goed deze helpen zal van persoon tot persoon verschillen.

U wordt verder begeleid door zowel een verpleegkundige, een anesthesist als door uw chirurg. Zodra de laatste twee dit verantwoord vinden mag u de kliniek verlaten. Dit kan zijn enkele uren na de ingreep maar het is ook mogelijk dat u een nacht in de kliniek moet verblijven. Dit zal van de zwaarte van de ingreep afhangen en uiteraard van de vraag of er bepaalde complicaties zijn opgetreden. U mag zelf nog geen autorijden dus zorg ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.

Meestal worden er drains aangebracht om overtollig bloed en wondvocht af te voeren. Zodra er vrijwel niets meer wordt afgevoerd worden deze drains weer verwijderd. Meestal is dat de dag na de ingreep, dus het kan zijn dat u voor het verwijderen van de drains naar de kliniek terug moet komen. Indien voor de aangebrachte hechtingen geen oplosbaar hechtmateriaal is gebruikt komt u na een week terug om deze te laten verwijderen.

Na de ingreep wordt er een verband aangebracht dat twee weken blijft zitten. Dit verband dient ervoor om de borsten te ondersteunen en te beschermen. Over het verband draagt u een sportbeha die dag en nacht gedurende twee weken tot een maand moet worden gedragen. Er zijn ook klinieken die in plaats van verband tape gebruiken dat na 1 of 2 dagen weer wordt verwijderd waarna een sportbeha wordt gedragen. Andere klinieken werken in het geheel niet met verband of tape maar laten alleen de sportbeha dragen.

De eerste dagen na de borstlift zullen de borsten gezwollen zijn en er zijn bloeduitstortingen. Vanaf de derde dag na de ingreep nemen deze klachten geleidelijk af. De druk vanuit het verband of de tape en/of de sportbeha zorgt ervoor dat het overtollige vocht sneller uit de borsten wordt afgevoerd zodat de zwellingen afnemen. Ook kunt u medicatie krijgen om de pijn te bestrijden en de zwelling tegen te gaan.

Voor een goede genezing en ter voorkoming van lelijke littekenvorming is het belangrijk dat naast het dragen van een sportbeha u zich houdt aan bepaalde leefregels. De eerste twee weken na de ingreep dient u daarom de volgende instructies te volgen:

• Vermijd zware inspanning (zowel geestelijk als lichamelijk)
• Niet tillen of bukken en niet de bovenarmen omhoog reiken
• Slaap op de rug en niet op de buik of de zij en gebruik 2 kussens
• Geen intensieve sporten beoefenen zoals hardlopen en fietsen.
• Ga wel regelmatig wandelen zodat de bloedsomloop gestimuleerd wordt (hetgeen goed is voor het genezingsproces)
• U mag niet zelf autorijden.

Na twee weken kunt u uw dagelijkse werkzaamheden weer voorzichtig hervatten. Meestal wordt het werk dan ook weer hervat, maar afhankelijk van de zwaarte van het werk kan dit ook wat eerder of later zijn. Na ongeveer 6 weken kunt u weer alles doen.

De littekens kunnen de eerste maanden vurig van kleur zijn. Gedurende het eerste jaar zullen de littekens geleidelijk aan verbleken en de normale kleur van de huid krijgen, waardoor ze minder zichtbaar zijn. De littekens zullen echter niet geheel verdwijnen. Vaak mag u na een paar weken de littekens masseren met een speciale crème om de genezing te bevorderen. De chirurg heeft hierover echter het laatste woord.

Gedurende het eerste jaar na de ingreep moet u de littekens bedekt houden tegen de zon of deze insmeren met een zeer hoge beschermingsfactor. Doet u dat niet dan gaan de littekens door de zon “inbranden” en blijven ze duidelijker zichtbaar. Ook na een jaar moet u om die reden de littekens met mate aan de zon blootstellen.

Wat zijn de resultaten van het liften van de borsten?

Na de borstlift zullen de borsten een veel mooiere vorm hebben. De projectie van de tepels is weer mooi naar voren gericht in plaats van naar beneden. Omdat bij een borstlift (overtollige) huid wordt weggenomen en het resterende huidweefsel wordt opgespannen is de borst bovendien steviger en de huid gladder geworden. Alhoewel het volume van de borst door de borstlift feitelijk iets zal afnemen oogt de borst juist groter als gevolg van de sterk verbeterde projectie en stevigheid.

Het resultaat is direct na de ingreep merkbaar maar wordt pas goed zichtbaar als de zwellingen en bloeduitstortingen zijn weggetrokken. De huid is dan nog wel strak en gespannen. Geleidelijk aan wordt dit minder en pas dan wordt het eindresultaat zichtbaar.

 

borsten liften

Bij de meeste technieken voor een borstlift houdt u littekens aan de ingreep over. Gedurende de eerste twee jaar na de ingreep trekken de littekens weliswaar steeds meer weg maar ze zullen altijd zichtbaar blijven. Daarbij geldt over het algemeen dat de littekens bij een borstlift met de ankermethode duidelijker zijn dan bij de andere technieken. Ondanks de littekens zijn de meeste vrouwen zeer tevreden over het resultaat van een borstlift.

Een factor die een belangrijke rol speelt als het gaat om het resultaat van de borstlift is de mate van gelijkheid of gelijkvormigheid van de linker en de rechter borst na de ingreep (inclusief de stand van de tepels). Vooraf zult u hier geen garanties over krijgen omdat een bepaalde mate van ongelijkheid simpelweg niet te voorkomen is gezien de techniek die voor de borstlift wordt gebruikt. De inschatting en vaardigheid van de chirurg is daarbij bepalend. Het is nu eenmaal geen computergestuurde ingreep. Deze ongelijkheid heet asymmetrie. Meestal blijft deze echter binnen aanvaardbare grenzen. U moet weten dat een bepaalde mate van asymmetrie van de borsten bij maar liefst 80 % van de vrouwen voorkomt en dus eigenlijk een normaal en geaccepteerd verschijnsel is.

Het gewenste resultaat van een borstlift zal meestal met één behandeling bereikt worden, maar in een enkel geval kan een tweede ingreep nodig zijn om het resultaat te optimaliseren.

Bijvoorbeeld omdat de ongelijkheid tussen de rechter en de linker borst (asymmetrie) toch als te opvallend wordt ervaren of omdat er zichtbaar (nog) overtollige huid aanwezig is.

Wat betreft de duurzaamheid van het resultaat van een borstlift is het volgende van belang. Gedurende de jaren na een borstlift kunnen de borsten weer in mindere of meerdere mate gaan verslappen en gaan hangen. De oorzaken hiervoor kunnen zijn:

• Het ouder worden, waardoor de elasticiteit van het weefsel (verder) afneemt.
• Sterk gewichtsverlies of een ziekte
• Zwangerschap en het geven van borstvoeding
• Het te weinig dragen van een BH
• Sportbeoefening zonder het dragen van een BH
• De zwaartekrachtwerking

In de loop der jaren kan het effect van een borstlift dus gedeeltelijk weer verloren gaan. De mate waarin dat gebeurt zal echter van persoon tot persoon sterk wisselen afhankelijk van de mate waarin bovengenoemde factoren een rol spelen. Zo zullen gemiddeld genomen de borsten sneller gaan hangen indien de vrouw nooit een BH draagt. Ook is de vraag relevant of tijdens de borstlift het weefsel is gefixeerd op de borstspier of de rib. In die gevallen zal latere uitzakking van de borsten in mindere mate voorkomen.

Over het algemeen zal het effect van de borstlift gedurende de jaren dusdanig in tact blijven dat niet opnieuw een ingreep noodzakelijk wordt geacht. Het opnieuw uitzakken van de borsten blijft dan binnen aanvaardbare grenzen. Dit verklaart waarom sommige klinieken spreken van een resultaat dat blijvend is.

De borstlift en het geven van borstvoeding

Veel vrouwen die een borstlift overwegen vragen zich af of zij daarna nog borstvoeding kunnen geven. Er is een behoorlijke kans dat u geen borstvoeding meer kunt geven na een borstlift. Dit heeft te maken met het feit dat bij de meest gebruikte technieken voor een borstlift de tepelhof naar boven wordt verplaatst. Hierbij wordt altijd geprobeerd om de tepel niet te verwijderen van de onderliggende steel zodat de melkklieren zo weinig mogelijk beschadigd worden. Toch wordt over het algemeen de mogelijkheid voor het geven van borstvoeding na het verplaatsen van de tepel minder en soms is borstvoeding zelfs geheel niet meer mogelijk. Het zal per geval verschillen en vooraf kunnen daar geen garanties over gegeven worden. Ook wanneer de vorm van de tepel zelf is gecorrigeerd kan dit de mogelijkheid om later borstvoeding te geven verminderen.

Wordt bij een borstlift alleen huid rondom de tepelhof weggehaald of vindt er alleen een fixatie van borstweefsel op de borstspier of de rib plaats dan zal over het algemeen het geven van borstvoeding geen problemen opleveren. Deze technieken volstaan bij borsten die slechts weinig zijn uitgezakt. In dat geval hoeft de tepelhof niet verplaatst te worden.

Wat zijn de complicaties en risico’s bij een borstoperatie?

Een borstlift is een chirurgische ingreep. Net als alle andere chirurgische ingrepen kent een borstlift dan ook algemene complicaties en risicos. Alhoewel de kans daarop klein is moet u ze wel kennen en in uw overwegingen meenemen. Hierbij moet u denken aan:

• Ongewenste reacties op de verdoving, of op andere voor de ingreep gebruikte medicatie of middelen
• Het ontstaan van een infectie
• Trombose
• Nabloedingen (vereisen een hersteloperatie om het bloedvat te dichten)

Onderstaand geven wij u een overzicht van de (mogelijke) complicaties die meer specifiek zijn voor een borstlift. Over de eventuele gevolgen van een borstlift voor de borstvoeding hebben wij een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen.

• Meestal zal na een borstlift het gevoel in de tepels veranderen. Ze kunnen ongevoelig worden of juist heel gevoelig. Meestal wordt na drie tot zes maanden het gevoel weer normaal maar soms is de verandering in het gevoel blijvend.
• Soms ontstaan er problemen bij het genezen van de wond. De kans op een gestoorde wondgenezing neemt sterk toe als er nicotine in het lichaam zit. Daarom moeten mensen die roken gedurende vier weken vóór de ingreep en vier weken ná de ingreep daar mee stoppen. Een gestoorde wondgenezing kan lelijke littekens tot gevolg hebben.
• De huid rond het litteken kan gaan rimpelen. Dit vertraagt het herstel en soms wordt het resultaat daardoor minder mooi. Vaak trekken de rimpels echter na een aantal weken weer weg. Eventueel kan massage daarbij helpen.
• De huidranden bij het litteken kunnen gaan wijken. Meestal herstelt dit vanzelf zonder gevolgen voor het resultaat. Eventueel kunnen pleisters daarbij helpen.
• De vorming van hypertrofische littekens. Dat zijn sterk verdikte littekens. Dit is een soort overdreven reactie van het lichaam waardoor er teveel littekenweefsel wordt aangemaakt. Storende littekens kunnen vaak weer gecorrigeerd worden. Dit wordt meestal pas een jaar na de ingreep gedaan.
• In zeldzame gevallen sterft een deel van de tepel(hof) af omdat de bloedvoorziening vertraagd is. De kans hierop is groter als men niet stopt met roken in de weken voor en na de ingreep. Dit vereist een hersteloperatie waarbij de dode huid wordt vervangen door nieuwe huid of anderszins gecorrigeerd wordt. Door de huidige moderne operatietechnieken is de kans op deze complicatie echter zeer klein geworden.
• Indien het borstweefsel relatief veel vetweefsel bevat is de kans op vetnecrose groter. Hierbij sterven vetcellen gedeeltelijk af door een onvoldoende bloedcirculatie. De wond kan daardoor opengaan of trager genezen.
• Normaal gesproken worden de littekens gedurende de maanden na de ingreep lichter en smaller, maar een enkele keer worden ze juist breder. Ook lukt het niet altijd de littekens zo te maken dat ze bij het dragen van een BH of bikini bedekt en dus onzichtbaar zijn.
• Soms kan er nog wat overtollige huid aanwezig zijn dat voor het verkrijgen van een mooi resultaat verwijderd moet worden. Dit kan dan meestal onder plaatselijke verdoving gedaan worden.
• Ondanks het plaatsen van drains na de ingreep kunnen er bloedresten achterblijven (hematomen) die soms via een extra ingreep verwijderd moeten worden.

Het vergelijken van klinieken

Wanneer u op zoek gaat naar een kliniek voor een borstlift zijn er meerdere aspecten waar u naar moet kijken. Deze zijn de kwaliteit van de kliniek, de kosten (de prijs) voor de behandeling en de door de kliniek geboden technieken. Wij zullen per aspect de criteria geven waarop u klinieken voor een borstlift onderling kunt vergelijken.

» Het vergelijken van de kwaliteit van klinieken voor een borstlift
» Het vergelijken van de prijs van klinieken voor een borstlift
» De door klinieken geboden technieken voor een borstlift

Wordt een mastopexie vergoed?

Een borstlift wordt gedaan om borsten die te veel hangen en te slap zijn weer een betere projectie te geven en steviger te maken. De klachten die hangende of slappe borsten geven zijn meestal niet van medische of lichamelijke aard, maar liggen meer op het emotionele en psychische vlak. Net als bij vele andere cosmetische behandelingen ontbreekt er dan een medische indicatie voor de ingreep en wordt de borstlift daarom niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Dit kan anders worden indien de borsten niet alleen te veel hangen maar tevens te zwaar zijn waardoor er wel lichamelijke klachten ontstaan zoals pijn in de schouders of de nek. In dat geval zal echter meestal een borstlift niet volstaan en moet een borstverkleining worden uitgevoerd zodat ook het volume van de borsten wordt verkleind. Bij voldoende medische indicatie daarvoor kan het zijn dat een borstverkleining wel geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Kliniekbon geeft over de vergoeding van een borstverkleining afzonderlijke informatie.

Een situatie waarbij een borstlift mogelijk wel wordt vergoed is die waarbij er heel duidelijk sprake is van een sterke asymmetrie als het gaat om de projectie van de borsten dat wil zeggen dat de ene borst veel meer hangt dan de andere borst. Een andere uitzondering zou kunnen zijn wanneer de borstlift noodzakelijk is geworden na de behandeling van een ziekte zoals borstkanker. Of de verzekeraar dit vergoedt en onder welke voorwaarden moet u vervolgens wel eerst goed vooraf bij uw eigen maatschappij nagaan.

Is de operatie aftrekbaar?

Een borstlift is een ingreep waaraan vrijwel altijd uitsluitend cosmetische redenen aan ten grondslag liggen. Daarom is een borstlift meestal niet aftrekbaar voor de belastingen. Een uitzondering hierop zou kunnen zijn dat de ene borst veel meer hangt dan de andere borst en dat deze opvallende asymmetrie van de borsten aantoonbare klachten geven op het emotionele of psychische vlak. Een andere uitzondering kan zijn een borstlift als logisch vervolg na de behandeling van een ziekte zoals borstkanker. Voor deze twee voorbeelden geldt dat er dan een medische indicatie voor de ingreep bestaat. De belastingdienst zal echter met deze medische indicatie akkoord moeten gaan. U doet er verstandig aan om dit kosten borstliftvooraf te overleggen met de belastingdienst. Bij akkoord van de belastingdienst kunt u vervolgens alleen het bedrag aftrekken dat niet door de ziektekostenverzekeraar is vergoed.

Zodra u (een deel van de kosten van) een borstlift mag aftrekken van de belasting krijgt u te maken met de zogenaamde aftrekdrempel voor buitengewone lasten. Hoe hoger het inkomen van u en van uw eventuele partner, des te hoger is deze aftrekdrempel. Alleen het deel dat boven de drempel uitkomt kan worden afgetrokken van het inkomen. Hoeveel u uiteindelijk aan belasting terugkrijgt hangt dus af van uw inkomen maar ook van eventuele andere ziektekosten die u gemaakt heeft zoals premies voor de verzekering en andere ziektekosten die niet of deels gedekt zijn.

Als een borstlift aftrekbaar zou zijn denkt u er dan aan dat het moment van betalen van de behandeling bepalend is voor het jaar waarin u de aftrekpost kunt opvoeren. Laat u de borstlift in het begin van het nieuwe jaar doen dan kunt u de behandeling eind van het lopende jaar al betalen om zodoende de aftrekpost voor dit jaar al op te kunnen voeren. U krijgt dan sneller geld terug van de belastingdienst.

Tot slot melden wij dat de rente die u betaalt over een lening die u heeft afgesloten om de borstlift te financieren nooit aftrekbaar is, zelfs niet wanneer het gaat om een verhoging van uw hypotheek.

De financiering van een borstlift

Een borstlift is een dure ingreep die meestal niet wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar en meestal ook niet aftrekbaar is. Voor die vrouwen die een borstlift overwegen maar geen eigen geld hebben om deze te kunnen betalen bestaat er wellicht de mogelijkheid om een lening af te sluiten. Voor het financieren van een borstlift middels een lening of krediet bestaan verschillende mogelijkheden:

• Een lening of krediet via de kliniek zelf.
• Een speciale lening of doorlopend krediet via een financieringsinstelling.
• Het verhogen van de hypotheek op de eigen woning.

Bij het maken van een keuze hieruit moet bedacht worden dat klinieken die zelf een financiering aanbieden daar soms hele hoge rentepercentages voor vragen. Informeer hier naar want niet altijd worden deze percentages expliciet gemeld. Soms wordt door klinieken aangeboden om gespreid te betalen zonder rente.

Het verhogen van uw hypotheek kan een aantrekkelijk alternatief zijn, maar dan alleen wanneer u vanwege andere uitgaven deze optie al in gedachten had. Dit omdat een verhoging van de hypotheek vaak eenmalige kosten met zich mee brengt. De voordelen van een hypotheekverhoging zijn:

• Het rentepercentage is meestal lager dan bij andere kredietvormen.
• De aflossing kan meestal over een langere periode gespreid worden en soms kan zelfs aflossingsvrij worden geleend.

Bedenkt u wel dat de rente die u betaalt bij de financiering van een borstlift niet aftrekbaar is van de belasting zelfs niet bij een verhoging van de hypotheek.