Kliniekbon® biedt ondersteuning aan mensen die een cosmetische ingreep overwegen of een ooglaserbehandeling willen ondergaan. Behandelingen die u niet zo maar laat doen. U bent immers zuinig op uw lichaam en op uw ogen. Wij vinden het belangrijk om zowel bij u als bij de klinieken het kwaliteitsbesef te stimuleren.

Daarom ontvangen leden van Kliniekbon een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling als zij kiezen voor een kliniek die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet.

Overweegt u serieus om in de (nabije) toekomst een behandeling die links staat vermeld te ondergaan? Wordt dan lid en geniet straks van een leuk voordeel. Hoe meer leden wij hebben als u de behandeling laat doen hoe hoger uw tegemoetkoming.

Als lid heeft u recht op de tegemoetkoming als het eerste contact met de kliniek is gelegd door een aanvraag via onze site(s). Onze voorwaarden zijn helder en klantvriendelijk.

Wij vragen voor het lidmaatschap slechts een geringe eenmalige bijdrage als sponsoring van onze uitstekende services waarover u via onderstaande links alles kunt lezen.

Voordeel voor leden van Kliniekbon

Leden van Kliniekbon ontvangen van ons een leuke tegemoetkoming in de kosten van de behandeling als zij kiezen voor een kliniek die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Deze klinieken worden door ons benaderd en gevraagd om met ons samen te werken. Informatie over de kwaliteitscriteria die wij hanteren voor de selectie van de klinieken treft u boven in de menubalk onder het kopje “kwaliteit”. De klinieken die met ons samenwerken vindt u per behandeling door links op een behandeling te klikken en dan op het blauwe vlak “Klinieken”.

Voor het lidmaatschap bestaan wel duidelijke spelregels. Een belangrijke eis voor de uitbetaling van de tegemoetkoming is dat het eerste contact met de kliniek (waar u de behandeling laat doen) via onze site(s) is gelegd door een aanvraag in te dienen voor deze kliniek. De spelregels zijn opgenomen boven in de menubalk onder het kopje “voorwaarden”. Neem deze even rustig door voordat u lid wordt. U zult zien dat zij zeer klantvriendelijk zijn.

Voor het lidmaatschap betaalt u een kleine eenmalige bijdrage die afhankelijk is van de behandeling die u overweegt. Deze bijdrage gebruiken wij voor het dekken van de kosten voor onze organisatie. Het aardige van het lidmaatschap is dat u net zo lang lid kunt blijven als u zelf wilt. Sommige behandelingen moeten na enige tijd herhaald worden omdat het effect daarvan dan is uitgewerkt. De tegemoetkoming wordt ook voor iedere nieuwe behandeling uitgekeerd zolang u lid blijft van Kliniekbon. Dat geldt ook voor behandelingen met een normaal gesproken permanent resultaat maar waar een vervolgbehandeling nodig is om dat resultaat te bereiken of te optimaliseren of om een complicatie te verhelpen. Zo profiteert u dus optimaal van uw lidmaatschap.

Wanneer u het lidmaatschap aanvraagt moet u aangeven welke specifieke behandeling (zie links in het menu) u overweegt. U sluit dan een zogenaamd specifiek lidmaatschap af voor die behandeling en u ontvangt ook alleen voor die behandeling de tegemoetkoming(en). Veel mensen hebben interesse in slechts 1 bepaalde behandeling en dan volstaat zon specifiek lidmaatschap. Overweegt u nog een andere behandeling dan moet u dus daarvoor een afzonderlijk specifiek lidmaatschap afsluiten om ook voor die behandeling de tegemoetkoming(en) te ontvangen. De eenmalige kosten voor een specifiek lidmaatschap bedragen 10 tot 25 Euro afhankelijk van de specifieke behandeling. Klik hier voor het overzicht van de kosten van alle specifieke lidmaatschappen.

Wanneer u drie of meer specifieke behandelingen overweegt dan is het voordeliger om voor een algemeen lidmaatschap te kiezen. De eenmalige kosten daarvan bedragen 50 Euro. U krijgt dan een tegemoetkoming in de kosten voor alle behandelingen die links in het menu staan vermeld.

De tegemoetkoming bedraagt minimaal 5 % van de kosten van de behandeling, waarbij wij een ondergrens in de tegemoetkoming garanderen van twee maal de eenmalige bijdrage voor het specifieke lidmaatschap van die behandeling. Deze garantie is met name van belang voor behandelingen die wat goedkoper zijn maar die vaak later herhaald moeten worden.

Het percentage van de tegemoetkoming stijgt naarmate er meer specifieke lidmaatschappen voor die behandeling zijn afgesloten. Voor iedere 1000 leden extra stijgt de tegemoetkoming met 1 %. Bij een aantal van 10.000 of meer specifieke lidmaatschappen voor een bepaalde behandeling wordt de maximale tegemoetkoming in de kosten van die behandeling van 15 % uitgekeerd.

Wij zullen steeds netjes per behandeling de (hoogte van het percentage) tegemoetkoming vermelden in het overzicht van de klinieken die met ons samenwerken (klik links op een behandeling en dan op het blauwe vlak “Klinieken”). Ook worden eventuele tijdelijke acties speciaal voor de leden van Kliniekbon daar vermeld.

Uit de bovenstaande informatie kunt u opmaken dat zodra u serieus overweegt een of meerdere ingrepen te laten verrichten het zinvol is om dan zo snel mogelijk lid te worden. Ook wanneer het nog even kan duren voor u daadwerkelijk de afspraak voor de behandeling gaat maken heeft het lidmaatschap zin. Immers hoe meer leden er zijn ten tijde van de behandeling hoe hoger de tegemoetkoming die u ontvangt. Klik hier om het lidmaatschap aan te vragen.

Doen van aanvragen bij kwaliteitsklinieken

Via Kliniekbon kunnen zowel leden als niet-leden aanvragen indienen bij kwaliteitsklinieken. Voor iedere behandeling kunt u de volgende aanvragen doen via onze site:

– Een informatiepakket
– Telefonisch overleg/informatie
– Het bijwonen van een informatiebijeenkomst
– Een afspraak voor een gesprek/consult/vooronderzoek
– Een afspraak voor de behandeling
– Een voorstel voor de financiering

Het doen van een aanvraag is heel simpel. U kiest links in het menu de behandeling die u overweegt. Daarna klikt u op het blauwe vlak “Aanvragen”. Op het formulier dat dan verschijnt behoeft u slechts naam, (e-mail)adres, en telefoonnummer in te vullen. Daarna geeft u aan welke aanvraag u in wilt dienen en bij welke kliniek(en). U kunt ook direct naar een aanvraagformulier door onderaan deze pagina op een link te klikken.

Het verzenden van aanvragen via onze site is zoals gezegd zowel voor leden als voor niet-leden mogelijk. Op het aanvraagformulier wordt wel gevraagd of u lid bent van Kliniekbon. Hiermee willen wij niet-leden attenderen op het voordeel van een lidmaatschap namelijk een tegemoetkoming in de kosten van de behandeling. Voor het genieten van dit voordeel moet u namelijk lid zijn op het moment dat u de behandeling ondergaat.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de tegemoetkoming is dat het eerste contact met de kliniek via Kliniekbon gelegd moet zijn door een aanvraag in te dienen via deze site (zie boven) of via onze vergelijkingssite voor de betreffende behandeling. Dus ook voor niet-leden is het handig om aanvragen via ons in te dienen met het oog op een mogelijk toekomstig lidmaatschap en de genoemde voorwaarde voor de tegemoetkoming.

Uitstekende informatie over de behandelingen

Kliniekbon geeft over iedere cosmetische behandeling zeer uitgebreide informatie. Wij investeren veel tijd in het verzorgen van deze informatie. Het resultaat is dat onze informatie over cosmetische behandelingen tot de betere van Nederland kan worden gerekend. Wij gebruiken voor het samenstellen van deze informatie vele uiteenlopende bronnen waardoor de informatie eerlijk is en niet afhankelijk van wat slechts enkele klinieken of bronnen beweren.

Klik links in het menu op een bepaalde cosmetische behandeling, of klik op een link hieronder, om de informatie te lezen. Heeft u daarna nog een brandende vraag dan kunt u deze stellen door naar info@kliniekbon.nl een e-mail te sturen. Het voordeel daarvan is dat wij deze vraag aan meerdere klinieken of instanties voorleggen zodat ook die vraag goed en eerlijk wordt beantwoord. Bovendien wordt onze informatie op de site direct aangepast en daarmee verder verbeterd zodat dezelfde vraag niet meer gesteld hoeft te worden.

Informatie over ooglaserbehandeling en lensimplantatie
Informatie over haartransplantatie
Informatie over ooglidcorrectie
Informatie over definitief ontharen
Informatie over tanden bleken
Informatie over rimpelbehandeling
Informatie over borstvergroting
Informatie over borstverkleining
Informatie over borstlift
Informatie over liposculptuur
Informatie over buikwandcorrectie
Informatie over neuscorrectie
Informatie over kincorrectie
Informatie over facelift en halslift

Voor iedere behandeling een vergelijkingssite

Wie een cosmetische ingreep overweegt gaat vroeg of laat op zoek naar klinieken die de voorgenomen behandeling kunnen aanbieden. Door de afzonderlijke sites van deze klinieken te bezoeken kunt u zaken als kwaliteit en prijzen met elkaar vergelijken. Maar al dat surfen kost natuurlijk erg veel tijd. Daarom is Kliniekbon gestart met het opzetten van vergelijkingssites waar u door middel van een paar kliks meerdere klinieken tegelijk kunt vergelijken op allerlei aspecten die u van belang vindt.

Naast het vergelijken van klinieken kunt u ook op deze site snel zien welke klinieken allemaal in de nabije omgeving van uw woonplaats zijn gevestigd. Er is namelijk ook een overzicht van klinieken opgenomen gerangschikt naar provincie. Hieruit kunt u weer klinieken afzonderlijk selecteren om de informatie daarover te bekijken.

Voor iedere behandeling die links in het menu is opgenomen hebben wij een afzonderlijke vergelijkingssite gemaakt. Dit is bewust gedaan om de kwaliteit van de informatie op deze vergelijkingssites te optimaliseren. Immers de behandelingen verschillen doorgaans onderling vrij sterk als het gaat om de toegepaste technieken, de specifieke kwaliteitseisen, de prijzen en de nazorg.

Voor iedere behandeling een beoordelingssite

U overweegt een cosmetische ingreep of een ooglaserbehandeling en u heeft een kliniek op het oog waar u de behandeling kunt laten doen. Voor u is het dan van groot belang om te weten hoe anderen die u voor zijn gegaan deze kliniek beoordelen. U wilt bovendien dat de informatie daarover zo onafhankelijk mogelijk tot stand komt. Dat laatste is vaak een probleem.

Daarom is Kliniekbon gestart met het opzetten van beoordelingssites. Iedereen die een behandeling heeft ondergaan kan via deze sites on-line de betreffende kliniek beoordelen. Voordat de beoordelingen op de site verwerkt worden en verschijnen, screenen wij deze op mogelijke fouten en het taalgebruik. Indien nodig nemen we contact op met de betreffende persoon om samen dat door te nemen.

Wie een behandeling overweegt wil specifiek voor die behandeling weten hoe de klinieken beoordeeld worden. Daarom is er een afzonderlijke beoordelingssite voor iedere behandeling die links in het menu staat. Maar wij gaan zelfs nog verder: de beoordelingen worden gegeven per techniek/methode die voor de behandeling is gebruikt en per behandelend arts. Immers een kliniek en/of arts hoeft niet in iedere techniek of toegepaste methode dezelfde ervaring of vaardigheid te hebben.

De beoordelingen kunnen gegeven worden middels vragenlijsten die specifiek op de behandeling en op de gebruikte techniek daarvoor zijn afgestemd. Per vraag wordt een cijfer gegeven (van 0 tot en met 10) en een toelichting op die waardering.

Het grote voordeel van de beoordelingssites is dat u in een oogopslag de gemiddelde waardering van de klinieken kunt zien en vergelijken, maar dat u ook de details van iedere gegeven beoordeling afzonderlijk kunt inzien. Bovendien komen de beoordelingen onafhankelijk van de klinieken tot stand terwijl ze toch op een professionele wijze zijn samengesteld. Kortom: een uniek initiatief in Nederland die de transparantie in de markt kan vergroten.

Voor iedere behandeling een ervaringssite

Geregeld blijkt uit enquetes dat veel Nederlanders serieus overwegen een bepaalde cosmetische behandeling of een ooglaserbehandeling te ondergaan. Vaak is er echter nog terughoudendheid omdat men onzeker is over de vraag of de ervaring van de ingreep mee zal vallen of niet. Er zijn wat dat betreft nog vele vragen die beantwoord moeten worden voordat u een besluit kunt nemen.

Bij het nemen van een besluit over de ingreep kunt u veel baat hebben aan informatie over de ervaringen van anderen met de behandeling die u overweegt. Ook hier is het probleem echter dat de informatie daarover wel onafhankelijk moet zijn en op een professionele wijze tot stand moet komen.

Daarom is Kliniekbon gestart met het opzetten van ervaringssites. Er is een afzonderlijke ervaringssite voor iedere behandeling die links in het menu is vermeld. Maar wij gaan nog verder door de ervaringen per site ook nog eens in te delen naar de specifieke techniek of methode die voor de behandeling is gebruikt.

De ervaringen worden vastgelegd met behulp van speciaal op de behandeling en de gebruikte techniek afgestemde vragenlijsten. Op de site worden de ervaringen per aandachtsgebied getoond zodat u direct datgene kunt lezen waar uw belangstelling naar uit gaat.